PUROLOVE.com
PUROLOVE.com - Alles rund ums Thema ''Puroresu''!
Newsboard | Puroresu Guide | Historien / Artikel | Around the World | Awards | Rivalitäten
  PUROLOVE.com
NEW JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
(Sub-) Brands
NJPW in USA
Roster
Titel & Turniere
Greatest Wrestlers
YouTube Channel (Jap)
YouTube Channel (US)
NJPW World (Streaming)

NOAH
Vorstellung
Results & Schedule
SEM
Roster
Titel & Turniere
Kenta Kobashi Special
YouTube Channel
Wrestle Universe (Stream)

ALL JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
All Japan TV (Streaming)

DRAGON GATE
Vorstellung
Results & Schedule
Dragon Gate USA
Dragon Gate NEX
Prime Zone
Mochizuki Buyuden
Roster
Dragon System Alumni
Titel & Turniere
DG Network (Streaming)

STARDOM
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
Stardom World (Stream)

VERSCHIEDENE AKTIV
Indy Profile

ZERO1:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Big Japan:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- BJW Core (Streaming)
DDT:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Hard Hit
- BOYZ
- Cruiser's Game
- DNA
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- Wrestle Universe (Stream)
Dradition:
- Results & Schedule
- Roster
- YouTube Channel
FREEDOMS:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
2AW:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Michinoku Pro:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Osaka Pro:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
JUST TAP OUT:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
- YouTube Channel
GLEAT:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
- YouTube Channel
Strong Style:
- Results & Schedule
Tenryu Project:
- Results & Schedule
FMWE:
- Results & Schedule
---
Misc Indy:
- Results & Schedule
Toshikoshi Pro:
- Results & Schedule

JOSHI PURORESU
Vorstellung/Historie
Profile

Diana:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Evolution:
- Results & Schedule
Ice Ribbon:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
OZ Academy:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Prominence:
- Results & Schedule
PURE-J:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
SEAdLINNNG:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
SENDAI GIRLS:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Tokyo Joshi Pro:
- Results & Schedule
- That's J-PW Results
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- Wrestle Universe (Stream)
WAVE:
- Results & Schedule
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
---
Joshi Misc:
- Results & Schedule
Assemble:
- Results & Schedule
---
Inaktiv:
All Japan Women's:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
Arsion:
- Results
- Titel
Daijo:
- Results
Fuka Matsuri:
- Results
GAEA Japan:
- Results
- Titel & Turniere
Gakenohuchi Pro:
- Results
IBUKI:
- Results
JD Star:
- Results
JWP:
- Results
- Titel
LLPW:
- Results
- Titel
M's Style:
- Results
NEO:
- Results
- Titel & Turniere
REINA:
- Results
- Titel
SUN:
- Results
Yuzupon Matsuri:
- Results

FIGHTING/MMA
Vorstellung/Historie

Inaktiv:
DREAM:
- Results
HERO'S:
- Results
K-1:
- Results
PRIDE:
- Results
SRC:
- Results

VERSCHIEDENE INAKTIV
Apache Army:
- Results
- Titel
BattlARTS:
- Results
- Roster
BIG MOUTH LOUD:
- Vorstellung
- Results
- WRESTLE-1 Results
Bikkuri Pro:
- Results
Colega Pro:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Diamond Ring:
- Results
- Roster
dragondoor (d2p):
- Results
El Dorado:
- Results
FMW:
- Vorstellung
- Results
- Titel
Fukumen MANIA:
- Results
- YouTube Channel
Futen:
- Results
- Roster
Fuyuki Army:
- Results
GPWA:
- Results
Heisei Ishingun:
- Results
HUSTLE:
- Vorstellung
- Results
- Titel
IGF / NEW:
- Results
- Roster
- Titel
Inoki Bom-Ba-Ye:
- Results
IWA Japan:
- Results
Japan Pro:
- Results
KAGEKI:
- Results
- Roster
- Titel
Kingdom:
- Results
Kings Road:
- Results
Legend Pro:
- Results
LOCK UP:
- Results
MAP:
- Results
Mr. Gannosuke:
- Results
Oudou:
- Results
Osaka Style:
- Results
Pro-Wrestling Summit:
- Results
PWFG:
- Results
Riki Pro:
- Results
Ring Soul:
- Results
Secret Base:
- Results
- Roster
SMASH:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Super Battle FMW:
- Results & Schedule
Toryumon Japan:
- Results
- Dragon System Alumni
- Titel & Turniere
Toryumon 2K Project:
- Results
Toryumon X:
- Results
U-STYLE:
- Results
UFO:
- Results
USO:
- Results
UWAI STATION:
- Results
UWF:
- Results
UWF #2:
- Results
UWF-I:
- Results
WEW:
- Results
W★ING:
- Results
World Japan:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
WMF:
- Results
WNC:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
WRESTLE-1:
- Vorstellung
- Results
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Pro-Wrestling NOAH Results: 2002

Untitled Document
- RESULTS: 2024
- RESULTS: 2023
- RESULTS: 2022
- RESULTS: 2021
- RESULTS: 2020
- RESULTS: 2019
- RESULTS: 2018
- RESULTS: 2017
- RESULTS: 2016
- RESULTS: 2015
- RESULTS: 2014
- RESULTS: 2013
- RESULTS: 2012
- RESULTS: 2011
- RESULTS: 2010
- RESULTS: 2009
- RESULTS: 2008
- RESULTS: 2007
- RESULTS: 2006
- RESULTS: 2005
- RESULTS: 2004
- RESULTS: 2003
- RESULTS: 2002
- RESULTS: 2001
- RESULTS: 2000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOAH "NOAHFUL GIFT IN DIFFER 2002", 24.12.2002 (NTV)
Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans
- Super No Vacancy

1. Tamon Honda & Kentaro Shiga besiegen Akitoshi Saito & Tsuyoshi Kikuchi (17:07) nach dem Shiga Sleeper von Shiga gegen Kikuchi.
2. Haruka Eigen & Yoshinari Ogawa besiegen Mitsuo Momota & KENTA (10:41) nach einem Backslide von Eigen gegen Momota.
3. Mitsuharu Misawa, Takuma Sano & Takeshi Rikio besiegen Mr. Xmas, Rusher Kimura & Kotaro Suzuki (18:37) nach einer Northern Light Bomb von Sano gegen Suzuki.
4. Daisuke Ikeda & Yoshinobu Kanemaru besiegen Jun Izumida & Kishin Kawabata (13:34) nach einem Dai-Chan Bomber von Ikeda gegen Kawabata.
5. Akira Taue, Takeshi Morishima & Takashi Sugiura besiegen Kenta Kobashi, Masao Inoue & Masashi Aoyagi (17:06) nach einem Backdrop Suplex von Morishima gegen Aoyagi.

NAVIGATION, UPRISING SPIRIT 2002 (14.11.2002 bis 07.12.2002)

NOAH "HALLOWEEN WITH NOAH", 31.10.2002 (NTV)
Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans
- Super No Vacancy

1. Big Ben (Akira Taue) & Hijo Del Rikidozan (Mitsuo Momota) besiegen Taisho (Haruka Eigen) & Der-Vay (Jun Izumida) (9:03) nach einem Horizontal Cradle von Ben gegen Taisho.
2. VINNY (Yoshinari Ogawa), Black Cobra (Takuma Sano) & Yoshimura (Takashi Sugiura) besiegen Mr. X #3 (Tamon Honda), Mr. X #2 (Daisuke Ikeda) & Mr. X #1 (Masashi Aoyagi) (16:35) nach einem Horizontal Cradle von Ogawa gegen X #1.
3. White #11 (Takeshi Morishima) & White #7 (Takeshi Rikio) besiegen Pumpkin-desu (Akitoshi Saito) & Tsuki-no-mono (Makoto Hashi) (12:43) als White #7 Tsuki-no-mono nach einem Double Chokeslam pinnte.
4. SHURA (Jun Akiyama) & BORO (Yoshinobu Kanemaru) besiegen ZIZO (Kentaro Shiga) & The Kamehameha (Kishin Kawabata) (13:44) nach einem Inside Cradle von BORO gegen Kamehameha.
5. Lion (Mitsuharu Misawa), Naomichi Marufuji? (Masao Inoue) & Kevin Mask (Kotaro Suzuki) besiegen BLAZE (Kenta Kobashi), Dokuganryu-Sasakaman (Tsuyoshi Kikuchi) & HALIMAO (KENTA) (19:36) nach einem Argentine Backbreaker von Marufuji? gegen Dokuganryu-Sasakaman.

NAVIGATION AGAINST THE CURRENT 2002 (04.10.2002 bis 19.10.2002)

NOAH "GREAT VOYAGE 2002", 23.09.2002 (NTV)
Tokyo Nippon Budokan
16,000 Fans
- Super No Vacancy

1. Mitsuo Momota & Masashi Aoyagi besiegen Haruka Eigen & Kishin Kawabata (8:33) nach einem Jumping Kick von Aoyagi gegen Kawabata.
2. KENTA besiegt Kotaro Suzuki (12:07) mit einem German Suplex Hold.
3. Akira Taue, Jun Izumida & Takashi Sugiura besiegen Kentaro Shiga, Daisuke Ikeda & Makoto Hashi (18:57) nach dem Mukado Domu von Izumida gegen Hashi.
4. Kenta Kobashi besiegt Mohammed Yone (11:47) mit einer Lariat.
5. Tamon Honda & Masao Inoue besiegen Yoshinari Ogawa & Takuma Sano (18:12) nach einem Horizontal Cradle von Inoue gegen Sano.
6. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Yoshinobu Kanemaru & Tsuyoshi Kikuchi (c) besiegen El Samurai New Japan & Masayuki Naruse New Japan (14:33) nach einem Vertical Drop Brainbuster von Kanemaru gegen Naruse (1st defense).
7. GHC Tag Team Title: Jun Akiyama & Akitoshi Saito besiegen Takeshi Morishima & Takeshi Rikio (c) (22:47) nach dem Sickle of Death von Saito gegen Rikio - Titelwechsel.
8. GHC Heavyweight Title: Mitsuharu Misawa besiegt Yoshihiro Takayama (c) (23:50) mit einem Running Elbow Smash - Titelwechsel.

NAVIGATION OVER THE DATE LINE 2002 (24.08.2002 bis 07.09.2002)

NOAH "ONE NIGHT NAVIGATION", 15.08.2002 (NTV)
Minase Village Tokoton Yama Camp
5,100 Fans

1. Mitsuo Momota besiegt Haruka Eigen (7:03) mit einem Horizontal Cradle.
2. Daisuke Ikeda besiegt Mohammed Yone (8:34) mit einer Death Valley Bomb.
3. Kenta Kobashi & Tsuyoshi Kikuchi besiegen Jun Izumida & Kishin Kawabata (10:52) nach der Fireball Bomb von Kikuchi gegen Kawabata.
4. Jun Akiyama, Yoshinobu Kanemaru & Rusher Kimura besiegen Masao Inoue, Makoto Hashi & Masashi Aoyagi (16:22) nach einem Exploder von Akiyama gegen Hashi.
5. 14 Man Battle Royal: Makoto Hashi besiegt Yoshinobu Kanemaru mit einem Cradle Cutback (10:39). Teilnehmer: Jun Akiyama, Yoshinobu Kanemaru, Rusher Kimura, Kenta Kobashi, Tsuyoshi Kikuchi, Daisuke Ikeda, Mitsuo Momota, Masao Inoue, Makoto Hashi, Masashi Aoyagi, Jun Izumida, Kishin Kawabata, Mohammed Yone & Haruka Eigen.
6. Akira Taue & Tamon Honda besiegen Yoshinari Ogawa & Takashi Sugiura (11:46) nach einem Shoulder Hold von Honda gegen Sugiura.
7. Takeshi Morishima, Takeshi Rikio & KENTA besiegen Mitsuharu Misawa, Takuma Sano & Kotaro Suzuki (11:06) nach einem Falcon Arrow von KENTA gegen Suzuki.

NOAH "ONE NIGHT NAVIGATION", 14.08.2002 (NTV)
Kitakami Waga Multi-Purpose Exhibition Hall
1,800 Fans
- Super No Vacancy

1. Haruka Eigen & Masashi Aoyagi besiegen Rusher Kimura & Mitsuo Momota (7:48) nach einem Powerbomb Cutback von Aoyagi gegen Momota.
2. Daisuke Ikeda, Tsuyoshi Kikuchi & Makoto Hashi besiegen Akira Taue, Mohammed Yone & Kishin Kawabata (16:33) nach einem German Suplex Hold von Kikuchi gegen Kawabata.
3. Takeshi Rikio & KENTA besiegen Kenta Kobashi & Kotaro Suzuki (17:23) nach einem German Suplex Hold von KENTA gegen Suzuki.
4. Jun Akiyama & Takashi Sugiura besiegen Tamon Honda & Yoshinobu Kanemaru (15:56) nach einem Olympic Slam von Sugiura gegen Kanemaru.
5. Yoshinari Ogawa besiegt Masao Inoue (23:37) mit einem Cradle Cutback.
6. Mitsuharu Misawa & Takuma Sano besiegen Takeshi Morishima & Jun Izumida (16:25) nach einem Cross Kneelock von Sano gegen Izumida.

ACCOMPLISH OUR SECOND NAVIGATION 2002 (05.07.2002 bis 26.07.2002)

NOAH "THE TRUTH", 12.06.2002 (NTV)
Tokyo Korakuen Hall
2,100 Fans
- Super No Vacancy

1. Masao Inoue besiegt Kishin Kawabata (8:44) mit einem Downward Cradle.
2. Mohammed Yone besiegt Jun Izumida (3:05) mit einem High Kick.
3. Tamon Honda vs. Daisuke Ikeda - Time Limit Draw (10:00).
4. Captain's Fall Elimination Match: Yoshinobu Kanemaru, Takashi Sugiura & Kotaro Suzuki (c) besiegen Tsuyoshi Kikuchi, Makoto Hashi & KENTA (c) (17:10). Sugiura eliminierte Hashi mit einem Cross Armbreaker (7:38). Kanemaru eliminierte Kikuchi (12:24). Sugiura eliminierte KENTA mit einem Olympic Slam (17:10).
5. Takuma Sano besiegt Takeshi Morishima (3:52) mit einem Side Cradle.
6. Jun Akiyama vs. Takao Omori - Time Limit Draw (10:00).
7. Takeshi Rikio besiegt Yoshinari Ogawa (1:36) mit einer Lariat.

NOAH "NAVIGATION", 02.06.2002 (Samurai! TV)
Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans
- Super No Vacancy

1. Akira Taue, Rusher Kimura & Mitsuo Momota besiegen Haruka Eigen, Jun Izumida & Masashi Aoyagi (14:04) nach einem Nodowa Otoshi von Taue gegen Eigen.
2. Masao Inoue & Tsuyoshi Kikuchi besiegen Tamon Honda & Kishin Kawabata (16:04) nach einem Horizontal Cradle von Inoue gegen Kawabata.
3. Takuma Sano besiegt Kotaro Suzuki (13:00) mit einer Powerbomb.
4. Takeshi Rikio besiegt KENTA (7:22) mit einer Lariat.
5. Takeshi Morishima besiegt Makoto Hashi (7:02) mit einem Giant Backbreaker.
6. Yoshinari Ogawa & Mitsuharu Misawa besiegen Daisuke Ikeda & Mohammed Yone (16:39) nach einem Backdrop Hold von Ogawa gegen Yone.
7. Takao Omori & Takashi Sugiura besiegen Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru (21:08) nach einem Olympic Slam von Sugiura gegen Kanemaru.

NAVIGATION WITH BREEZE 2002 (06.05.2002 bis 26.05.2002)

NOAH "KODO FUYUKI RETIREMENT SHOW", 14.04.2002 (Samurai! TV)
Tokyo Differ Ariake
1,500 Fans

1. KENTA besiegt Kotaro Suzuki (9:05) mit einem German Suplex Hold.
2. Rusher Kimura & Mitsuo Momota besiegen Haruka Eigen & Kishin Kawabata (8:40) nach einem Inside Cradle von Momota gegen Eigen.
3. Takuma Sano & Takashi Sugiura besiegen Daisuke Ikeda & Mohammed Yone (15:16) nach einer Northern Light Bomb von Sano gegen Yone.
4. Takao Omori, Tamon Honda & Kentaro Shiga besiegen Jun Akiyama, Yoshinobu Kanemaru & Makoto Hashi (13:01) nach dem Dead End von Honda gegen Hashi.
5. Mitsuharu Misawa, Kodo Fuyuki & Yoshinari Ogawa besiegen Akira Taue, Masao Inoue & Tsuyoshi Kikuchi (16:41) nach einer Lariat von Fuyuki gegen Kikuchi.

ENCOUNTERING NAVIGATION 2002 (14.03.2002 bis 07.04.2002)

NAVIGATE FOR EVOLUTION 2002 (02.02.2002 bis 17.02.2002)

FIRST NAVIGATION OF 2002 (05.01.2002 bis 20.01.2002)

Untitled Document

Copyright © 2005-2024 PUROLOVE.com