PUROLOVE.com
PUROLOVE.com - Alles rund ums Thema ''Puroresu''!
Newsboard | Puroresu Guide | Historien / Artikel | Around the World | Awards | Rivalitäten
  PUROLOVE.com
NEW JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
(Sub-) Brands
NJPW in USA
Roster
Titel & Turniere
Greatest Wrestlers
YouTube Channel (Jap)
YouTube Channel (US)
NJPW World (Streaming)

NOAH
Vorstellung
Results & Schedule
SEM
Roster
Titel & Turniere
Kenta Kobashi Special
YouTube Channel
Wrestle Universe (Stream)

ALL JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
All Japan TV (Streaming)

DRAGON GATE
Vorstellung
Results & Schedule
Dragon Gate USA
Dragon Gate NEX
Prime Zone
Mochizuki Buyuden
Roster
Dragon System Alumni
Titel & Turniere
DG Network (Streaming)

STARDOM
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
Stardom World (Stream)

VERSCHIEDENE AKTIV
Indy Profile

ZERO1:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Big Japan:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- BJW Core (Streaming)
DDT:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Hard Hit
- BOYZ
- Cruiser's Game
- DNA
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- Wrestle Universe (Stream)
Dradition:
- Results & Schedule
- Roster
- YouTube Channel
FREEDOMS:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
2AW:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Michinoku Pro:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Osaka Pro:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
JUST TAP OUT:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
- YouTube Channel
GLEAT:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
- YouTube Channel
Strong Style:
- Results & Schedule
Tenryu Project:
- Results & Schedule
FMWE:
- Results & Schedule
---
Misc Indy:
- Results & Schedule
Toshikoshi Pro:
- Results & Schedule

JOSHI PURORESU
Vorstellung/Historie
Profile

Diana:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Evolution:
- Results & Schedule
Ice Ribbon:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Marigold:
- Results & Schedule
- Titel
OZ Academy:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Prominence:
- Results & Schedule
PURE-J:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
SEAdLINNNG:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
SENDAI GIRLS:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Tokyo Joshi Pro:
- Results & Schedule
- That's J-PW Results
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- Wrestle Universe (Stream)
WAVE:
- Results & Schedule
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
---
Joshi Misc:
- Results & Schedule
---
Inaktiv:
All Japan Women's:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
Arsion:
- Results
- Titel & Turniere
Assemble:
- Results
AtoZ:
- Results
Daijo:
- Results
Fuka Matsuri:
- Results
GAEA Japan:
- Results
- Titel & Turniere
Gakenohuchi Pro:
- Results
IBUKI:
- Results
JD Star:
- Results
JWP:
- Results
- Titel
LLPW:
- Results
- Titel
M's Style:
- Results
NEO:
- Results
- Titel & Turniere
REINA:
- Results
- Titel
SUN:
- Results
Yuzupon Matsuri:
- Results

FIGHTING/MMA
Vorstellung/Historie

Inaktiv:
DREAM:
- Results
HERO'S:
- Results
K-1:
- Results
PRIDE:
- Results
SRC:
- Results

VERSCHIEDENE INAKTIV
Apache Army:
- Results
- Titel
BattlARTS:
- Results
- Roster
BIG MOUTH LOUD:
- Vorstellung
- Results
- WRESTLE-1 Results
Bikkuri Pro:
- Results
Colega Pro:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Diamond Ring:
- Results
- Roster
dragondoor (d2p):
- Results
El Dorado:
- Results
FMW:
- Vorstellung
- Results
- Titel
Fukumen MANIA:
- Results
- YouTube Channel
Futen:
- Results
- Roster
Fuyuki Army:
- Results
GPWA:
- Results
Heisei Ishingun:
- Results
HUSTLE:
- Vorstellung
- Results
- Titel
IGF / NEW:
- Results
- Roster
- Titel
Inoki Bom-Ba-Ye:
- Results
IWA Japan:
- Results
Japan Pro:
- Results
KAGEKI:
- Results
- Roster
- Titel
Kingdom:
- Results
Kings Road:
- Results
Legend Pro:
- Results
LOCK UP:
- Results
MAP:
- Results
Mr. Gannosuke:
- Results
Oudou:
- Results
Osaka Style:
- Results
Pro-Wrestling Summit:
- Results
PWFG:
- Results
Riki Pro:
- Results
Ring Soul:
- Results
Secret Base:
- Results
- Roster
SMASH:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Super Battle FMW:
- Results & Schedule
Toryumon Japan:
- Results
- Dragon System Alumni
- Titel & Turniere
Toryumon 2K Project:
- Results
Toryumon X:
- Results
U-STYLE:
- Results
UFO:
- Results
USO:
- Results
UWAI STATION:
- Results
UWF:
- Results
UWF #2:
- Results
UWF-I:
- Results
WEW:
- Results
W★ING:
- Results
World Japan:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
WMF:
- Results
WNC:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
WRESTLE-1:
- Vorstellung
- Results
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Pro-Wrestling El Dorado ~ NEXT door PROJECT Results: 2006

- RESULTS: 2008
- RESULTS: 2007
- RESULTS: 2006

El Dorado "TREASURE HUNTERS TAG TOURNAMENT FINALS", 27.12.2006 (Samurai! TV)
Shinjuku FACE
keine Zuschauerangabe

1. Treasure Hunters Tag Tournament - Semi Final: Dick Togo & Shuji Kondo besiegen Mototsugu Shimizu & Manjimaru (11:36) nach einem Diving Senton von Togo gegen Shimizu.
2. Treasure Hunters Tag Tournament - Semi Final: Milano Collection A.T. & Kota Ibushi Dramatic Dream Team besiegen Yasushi Tsujimoto & Yuji Hinomoto Kaientai Dojo (11:53) nach dem IR II von Milano gegen Tsujimoto.
3. Special Six Man Tag Match: Jumping Kid Okimoto, Bear Fukuda & Guillermo "Chango" Akiba besiegen Ken45, Banana Senga & Masahiro Takanashi Dramatic Dream Team (15:35) nach dem Final Flash von Fukuda gegen Senga.
4. Treasure Hunters Tag Tournament - Reserve Match: Blazer & Milanito Collection a.t. besiegen Brahman Shu & Brahman Kei (14:18) nach dem Lightning Strike von Blazer gegen Kei.
5. Naoki Tanizaki 1st El Dorado Match/This Land is Mine: Toru Owashi besiegt Naoki Tanizaki (18:28) mit einer Powerbomb.
6. Treasure Hunters Tag Tournament - Final: Dick Togo & Shuji Kondo besiegen Milano Collection A.T. & Kota Ibushi Dramatic Dream Team (11:53) nach der King Kong Lariat von Kondo gegen Ibushi.

El Dorado "TREASURE HUNTERS TAG TOURNAMENT", 24.12.2006
Odawara Arena
keine Zuschauerangabe

1. El Blazer & Milanito Collection a.t. besiegen Mototsugu Shimizu & Yosuke Aoki (14:08) nach dem Lightning Strike von Blazer gegen Aoki.
2. Manjimaru besiegt King Pogota (4:43) mit einem Octopus Drop.
3. Brahman Shu & Brahman Kei besiegen Bear Fukuda & Guillermo "Chango" Akiba (15:36) nach einem Blazer Kick von Kei gegen Akiba.
4. Kota Ibushi Dramatic Dream Team besiegt Ken45 (9:30) mit einem Phoenix Splash.
5. Yasushi Tsujimoto, Masaki Okimoto & Yuji Hinomoto Kaientai Dojo besiegen Shuji Kondo, Toru Owashi & Banana Senga (24:20) nach dem Nice Jamaica von Tsujimoto gegen Senga.

El Dorado "TREASURE HUNTERS TAG TOURNAMENT", 23.12.2006
Shizuoka Spring Water Marine Building
225 Fans

1. Ken45 besiegt Yosuke Aoki (10:14) mit einem Backdrop Suplex.
2. Bear Fukuda besiegt King Pogota (5:11) mit dem Pull Pull Bear.
3. Brahman Shu & Brahman Kei besiegen Milanito Collection a.t. & Guillermo "Chango" Akiba (14:39) nach dem Zombie King von Shu gegen Akiba.
4. Treasure Hunters Tag Tournament - Round 1: Mototsugu Shimizu & Manjimaru besiegen Toru Owashi & Banana Senga (12:51) nach einem Chemical Clutch von Shimizu gegen Senga.
5. Shuji Kondo, "brother" YASSHI & Sunday*Shogo besiegen El Blazer, Jumping Kid Okimoto & Kota Ibushi Dramatic Dream Team (19:52) nach dem Jet Punch von Shogo gegen Okimoto.

El Dorado "TREASURE HUNTERS TAG TOURNAMENT", 22.12.2006 (Samurai! TV)
Chiba Port Arena
165 Fans

1. Jumping Kid Okimoto besiegt Yosuke Aoki (11:15) mit einem German Suplex Hold.
2. Manjimaru besiegt Guillermo "Chango" Akiba (12:12) mit einem Octopus Drop.
3. Brahman Shu & Brahman Kei besiegen Mototsugu Shimizu & Bear Fukuda (14:43) nach einem Blazer Kick von Shu gegen Shimizu.
4. Treasure Hunters Tag Tournament - Round 1: Yasushi Tsujimoto & Yuji Hinomoto Kaientai Dojo besiegen Ken45 & Masahiro Takanashi Dramatic Dream Team (13:37) nach einem Kinniku Splash von Hinomoto gegen Takanashi.
5. Shuji Kondo, Toru Owashi & Banana Senga besiegen El Blazer, Milanito Collection a.t. & Kota Ibushi Dramatic Dream Team (17:27) nach der King Kong Lariat von Kondo gegen Milanito.

El Dorado "TREASURE HUNTERS TAG TOURNAMENT", 22.11.2006 (Samurai! TV)
Shinjuku FACE
371 Fans

1. Banana Senga besiegt Yosuke Aoki (8:04) mit dem Sugar Spot.
2. Mototsugu Shimizu & Manjimaru besiegen Bear Fukuda & Guillermo "Chango" Akiba (11:52) nach einem Octopus Drop von Manjimaru gegen Akiba.
3. Special Six Man Tag Match: Yasushi Tsujimoto ("brother" YASSHI), Masaki Okimoto (Jumping Kid Okimoto) & Yuji Hinomoto (Yuji Hino) Kaientai Dojo besiegen Toru Owashi, Ken45 & King Pogota (12:12) nach einem German Suplex Hold von Okimoto gegen Pogota.
4. Treasure Hunters Tag Tournament - Round 1: Milano Collection A.T. & Kota Ibushi Dramatic Dream Team besiegen El Blazer & Milanito Collection a.t. (16:08) nach dem A.T. Lock von Milano gegen Milanito.
5. Treasure Hunters Tag Tournament - Round 1: Dick Togo & Shuji Kondo besiegen Brahman Shu & Brahman Kei (17:52) nach der King Kong Lariat von Kondo gegen Kei.

El Dorado "THE CONCLUSION OF AUTUMN", 31.10.2006 (Samurai! TV)
Tokyo Differ Ariake
465 Fans

1. Francesco Togo, Milanito Collection a.t. & Mori Bernard with Antonio Honda besiegen Toru Owashi, Shogo "Jet" Takagi & Ken45 (12:35) nach dem Natare Bianco von Milanito gegen Takagi.
2. El Blazer & Kota Ibushi Dramatic Dream Team besiegen Mototsugu Shimizu & King Pogota (9:28) nach dem Lightning Struck von Blazer gegen Pogota.
3. Special Singles Match: Akira Taue Pro-Wrestling NOAH besiegt Bear Fukuda (8:14) mit der Dynamic Bomb.
4. Yasushi Tsujimoto ("brother" YASSHI), Masaki Okimoto (Jumping Kid Okimoto) & Yuji Hinomoto (Yuji Hino) Kaientai Dojo besiegen Brahman Shu, Brahman Kei & Manjimaru (18:13) nach einem German Suplex Hold von Okimoto gegen Manjimaru.
5. 3 Way Match: Shuji Kondo besiegt Takuya Sugawara & KAGETORA (20:47) mit der King Kong Lariat gegen Sugawara.

El Dorado "THE NOT WRONG SELECTION OCTOBER", 01.10.2006
Shin-Kiba 1st RING
350 Fans

1. Bear Fukuda & Kota Ibushi Dramatic Dream Team besiegen El Blazer, Milanito Collection a.t. (10:46) nach dem Final Flash von Fukuda gegen Milanito.
2. Ken45 besiegt King Pogota (2:26) mit dem Scorpion Death ROCK!!.
3. Manjimaru vs. Motosugu Shimizu - No Contest (7:45).
4. Minami-Kyoto High School #1 3 Way Match: "brother" YASSHI vs. Jumping Kid Okimoto vs. Yuji Hino Kaientai Dojo - No Contest (7:23) als Brahman Shu & Kei eingriffen.
5. Toru Owashi, Shuji Kondo & Takuya Sugawara besiegen KAGETORA, Brahman Shu & Brahman Kei (20:55) nach dem Shiisanputa von Sugawara gegen Kei.

El Dorado "THE NOT WRONG SELECTION SEPTEMBER", 16.09.2006
Shin-Kiba 1st RING
380 Fans
- Super No Vacancy Full House

1. Toru Owashi & Shuji Kondo besiegen Mototsugu Shimizu & Bear Fukuda (11:23) nach der King Kong Lariat von Kondo gegen Shimizu.
2. 3 Way Match: Manjimaru vs. "Jet" Takagi vs. King Pogota - No Contest (8:36).
3. Handicap Match: "brother" YASSHI besiegt Jumping Kid Okimoto & Yuji Hino Kaientai Dojo (9:08) mit einem Northern Light Suplex gegen Okimoto.
4. KAGETORA, Brahman Shu & Brahman Kei besiegen El Blazer, Kota Ibushi Dramatic Dream Team & Milanito Collection a.t. (11:50) nach dem Ikkitousen von KAGETORA gegen Milanito.
5. Lumberjack Match: Takuya Sugawara besiegt ken45 (15:56) mit dem Shiisanputa.

El Dorado "BIG TIME CHANGES", 22.08.2006 (Samurai! TV)
Shinjuku FACE
451 Fans

1. El Blazer & Kota Ibushi Dramatic Dream Team besiegen "brother" YASSHI & Ken45 (15:10) nach einem Flying Inside Cradle von Blazer gegen Ken45.
2. Motosugu Shimizu vs. Manjimaru - No Contest (3:53).
3. Bear Fukuda besiegt Milanito Collection a.t. (5:51) mit dem Final Flash.
4. Yuji Hino Kaientai Dojo besiegt Jumping Kid Okimoto (13:45) mit einem German Suplex Hold.
5. KAGETORA, Brahman Shu, Brahman Kei & Takuya Sugawara besiegen Toru Owashi, Shuji Kondo, Shogo "JET" Takagi & Ken45 (16:48) nach dem Ikkitousen von KAGETORA gegen Takagi.

El Dorado "THE CREATION OF EL DORADO", 16.07.2006 (Samurai! TV)
Tokyo Korakuen Hall
809 Fans

1. Brahman Shu (Shu Sato), Brahman Kei (Kei Sato) & Manjimaru besiegen Motosugu Shimizu, Makoto Oishi Kaientai Dojo & Shiori Asahi Kaientai Dojo (12:15) nach einem Octopus Drop von Manjimaru gegen Shimizu.
2. "brother" YASSHI besiegt Jumping Kid Okimoto (9:55) mit dem Nice Jamaica.
3. 3 Way Match: Shogo "JET" Takagi besiegt Kinya Oyanagei & King Pagota (7:21) mit einem Double Jet Punch gegen Pagota.
4. Shinjiro Otani ZERO1-MAX besiegt Bear Fukuda (Mango Fukuda) (9:53) mit einem Daio Cobra Hold.
5. El Blazer, Kota Ibushi Dramatic Dream Team, Milanito Collection a.t. besiegen Shuji Kondo, Takuya Sugawara & Ken45 (Kenichi/Pineapple Hanai) (17:45) nach einer Ultra Huracanrana von Blazer gegen Kondo nach Eingreifen von Shu & Kei.
6. KAGETORA vs. Toru Owashi - No Contest (9:47).
7. Toru Owashi, Shuji Kondo," brother" YASSHI & Shogo "JET" Takagi besiegen KAGETORA, Brahman Shu, Brahman Kei, Manjimaru (7:43) nach der King Kong Lariat von Kondo gegen Manjimaru

El Dorado "PREMIUM BATLLE LIVE VOL. 0.5", 16.06.2006
Shibuya Club Asia Vuenos
121 Fans

1. Shuji Kondo, "brother" YASSHI & Kenichi Hanai besiegen El Blazer, JKO & Yuki Sato (18:17) nach dem Nice Jamaica von YASSHI gegen Sato.
2. Manjimaru besiegt Motosugu Shimizu (7:32) mit einem Octopus Drop.
3. Mango Fukuda besiegt King Pagota (3:50) mit einer Lariat.
4. Shu Sato & Kei Sato besiegen Toru Owashi & Shogo "Jet" Takagi (13:01) nach einer Powerbomb on a Flaming Board von Shu gegen Takagi.
5. Kagetora & Takuya Sugawara besiegen Kota Ibushi Dramatic Dream Team & Milanito Collection a.t. (14:22) nach dem Ikkitousen von Kagetora gegen Milanito.

El Dorado "PREMIUM LIVE BATTLE VOL. 0", 17.05.2006
Shibuya Club Asia Vuenos
149 Fand
- No Vacancy

1. Takuya Sugawara & "brother" YASSHI besiegen El Blazer & Yuki Sato (12:44) nach dem Shiisanputa von Sugawara gegen Sato.
2. Manjimaru besiegt Mototsugu Shimizu (9:49) mit einem Octopus Drop.
3. 3 Way Match: Mango Fukuda besiegt King Pagota & Shogo "Jet" Takagi (6:43) mit dem Final Flash gegen Pagota.
4. Toru Owashi besiegt Milanito Collection a.t. (9:41) mit einer Diving Body Press.
5. Shuji Kondo, Taiji Ishimori & Pineapple Hanai besiegen Kagetora, Shu Sato & Kei Sato (16:24) nach einer Huracanrana von Ishimori gegen Sato.

El Dorado "BREAK THE DOOR OPEN", 27.04.2006 (Samurai! TV)
Shinjuku FACE
485 Fans
- No Vacancy

1. El Blazer & Milanito Collection a.t. besiegen Shu Sato & Kei Sato (9:56) nach einem Reverse Firebird Splash von Blazer gegen Kei.
2. Mango Fukuda besiegt King Pagota (4:31) mit dem Final Flash.
3. Manjimaru besiegt Mototsugu Shimizu (11:20) mit einem Octopus Drop.
4. Takuya Sugawara & Kagetora besiegen Toru Owashi & Shogo "Jet" Takagi (14:41) nach dem Ikkitousen von Kagetora gegen Takagi.
5. Shuji Kondo, "brother" YASSHI & Pineapple Hanai besiegen Taiji Ishimori, Kota Ibushi Dramatic Dream Team & JKO (27:06) nach der King Kong Lariat von Kondo gegen JKO.

Untitled Document

Copyright © 2005-2024 PUROLOVE.com