PUROLOVE.com
PUROLOVE.com - Alles rund ums Thema ''Puroresu''!
Newsboard | Puroresu Guide | Historien / Artikel | Around the World | Awards | Rivalitäten
  PUROLOVE.com
NEW JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
(Sub-) Brands
NJPW in USA
Roster
Titel & Turniere
Greatest Wrestlers
YouTube Channel (Jap)
YouTube Channel (US)
NJPW World (Streaming)

NOAH
Vorstellung
Results & Schedule
SEM
Roster
Titel & Turniere
Kenta Kobashi Special
YouTube Channel
Wrestle Universe (Stream)

ALL JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
All Japan TV (Streaming)

DRAGON GATE
Vorstellung
Results & Schedule
Dragon Gate USA
Dragon Gate NEX
Prime Zone
Mochizuki Buyuden
Roster
Dragon System Alumni
Titel & Turniere
DG Network (Streaming)

STARDOM
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
Stardom World (Stream)

VERSCHIEDENE AKTIV
Indy Profile

ZERO1:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Big Japan:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- BJW Core (Streaming)
DDT:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Hard Hit
- BOYZ
- Cruiser's Game
- DNA
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- Wrestle Universe (Stream)
Dradition:
- Results & Schedule
- Roster
- YouTube Channel
FREEDOMS:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
2AW:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Michinoku Pro:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Osaka Pro:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
JUST TAP OUT:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
- YouTube Channel
GLEAT:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
- YouTube Channel
Strong Style:
- Results & Schedule
Tenryu Project:
- Results & Schedule
FMWE:
- Results & Schedule
---
Misc Indy:
- Results & Schedule
Toshikoshi Pro:
- Results & Schedule

JOSHI PURORESU
Vorstellung/Historie
Profile

Diana:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Evolution:
- Results & Schedule
Ice Ribbon:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
OZ Academy:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Prominence:
- Results & Schedule
PURE-J:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
SEAdLINNNG:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
SENDAI GIRLS:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Tokyo Joshi Pro:
- Results & Schedule
- That's J-PW Results
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- Wrestle Universe (Stream)
WAVE:
- Results & Schedule
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
---
Joshi Misc:
- Results & Schedule
Assemble:
- Results & Schedule
---
Inaktiv:
All Japan Women's:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
Arsion:
- Results
- Titel
Daijo:
- Results
Fuka Matsuri:
- Results
GAEA Japan:
- Results
- Titel & Turniere
Gakenohuchi Pro:
- Results
IBUKI:
- Results
JD Star:
- Results
JWP:
- Results
- Titel
LLPW:
- Results
- Titel
M's Style:
- Results
NEO:
- Results
- Titel & Turniere
REINA:
- Results
- Titel
SUN:
- Results
Yuzupon Matsuri:
- Results

FIGHTING/MMA
Vorstellung/Historie

Inaktiv:
DREAM:
- Results
HERO'S:
- Results
K-1:
- Results
PRIDE:
- Results
SRC:
- Results

VERSCHIEDENE INAKTIV
Apache Army:
- Results
- Titel
BattlARTS:
- Results
- Roster
BIG MOUTH LOUD:
- Vorstellung
- Results
- WRESTLE-1 Results
Bikkuri Pro:
- Results
Colega Pro:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Diamond Ring:
- Results
- Roster
dragondoor (d2p):
- Results
El Dorado:
- Results
FMW:
- Vorstellung
- Results
- Titel
Fukumen MANIA:
- Results
- YouTube Channel
Futen:
- Results
- Roster
Fuyuki Army:
- Results
GPWA:
- Results
Heisei Ishingun:
- Results
HUSTLE:
- Vorstellung
- Results
- Titel
IGF / NEW:
- Results
- Roster
- Titel
Inoki Bom-Ba-Ye:
- Results
IWA Japan:
- Results
Japan Pro:
- Results
KAGEKI:
- Results
- Roster
- Titel
Kingdom:
- Results
Kings Road:
- Results
Legend Pro:
- Results
LOCK UP:
- Results
MAP:
- Results
Mr. Gannosuke:
- Results
Oudou:
- Results
Osaka Style:
- Results
Pro-Wrestling Summit:
- Results
PWFG:
- Results
Riki Pro:
- Results
Ring Soul:
- Results
Secret Base:
- Results
- Roster
SMASH:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Super Battle FMW:
- Results & Schedule
Toryumon Japan:
- Results
- Dragon System Alumni
- Titel & Turniere
Toryumon 2K Project:
- Results
Toryumon X:
- Results
U-STYLE:
- Results
UFO:
- Results
USO:
- Results
UWAI STATION:
- Results
UWF:
- Results
UWF #2:
- Results
UWF-I:
- Results
WEW:
- Results
W★ING:
- Results
World Japan:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
WMF:
- Results
WNC:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
WRESTLE-1:
- Vorstellung
- Results
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
DDT Pro-Wrestling Results: 2016

Untitled Document
- RESULTS: 2024
- RESULTS: 2023
- RESULTS: 2022
- RESULTS: 2021
- RESULTS: 2020
- RESULTS: 2019
- RESULTS: 2018
- RESULTS: 2017
- RESULTS: 2016
- RESULTS: 2015
- RESULTS: 2014
- RESULTS: 2013
- RESULTS: 2012
- RESULTS: 2011
- RESULTS: 2010
- RESULTS: 2009
- RESULTS: 2008
- RESULTS: 2007
- RESULTS: 2006
- RESULTS: 2005
- RESULTS: 2004
- RESULTS: 2003
- RESULTS: 2002
- RESULTS: 2001
- RESULTS: 2000
- RESULTS: 1999
- RESULTS: 1998
- RESULTS: 1997
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDT "NEVER MIND 2016", 25.12.2016 (Samurai! TV)
Tokyo Korakuen Hall
2,016 Fans
- Super No Vacancy

1. DRAMATIC Christmas Carnival: Keisuke Ishii, Danshoku Dieno & Jiro "Ikemen" Kuroshio WRESTLE-1 besiegen Sanshiro Takagi, Toru Owashi & Kazuki Hirata (9:53) nach einem High-Angle Double-Arm DDT von Ishii gegen Hirata.
2. 3 Way Match ~ No Touch Rule: Shunma Katsumata & MAO besiegen Soma Takao & Mizuki Watase und Antonio Honda & Guanchulo (7:24) nach einem Cazadora von Katsumata gegen Guanchulo.
3. Joey Ryan & Laura James besiegen Saki Akai & Makoto Oishi (5:50) nach einem Super Kick von Ryan gegen Oishi.
4. Yoshihiro Takayama, Kazusada Higuchi & Kouki Iwasaki besiegen Akito, Yasu Urano & Tomimitsu Matsunaga (11:13) nach einer Doctor Bomb von Higuchi gegen Matsunaga.
5. Konosuke Takeshita besiegt Mad Paulie (11:15) mit einem German Suplex Hold.
6. KO-D Six Man Tag Team Title: KUDO, Yukio Sakaguchi & Masahiro Takanashi (c) besiegen Shuji Ishikawa, Tetsuya Endo & Daisuke Sasaki (15:37) nach dem Bacchus von Takanashi gegen Sasaki (1st defense).
7. KO-D Openweight Title: HARASHIMA (c) besiegt Shigehiro Irie (23:53) mit dem Somato (1st defense).

DDT "ROAD TO SUPER ARENA ~ DRAMATIC DREAM TAN", 23.12.2016
Yume Messe Miyagi West Wing Hall
334 Fans
- No Vacancy

1. Fantastic Memories vs. NωA!: Danshoku Dieno & Keisuke Ishii besiegen Makoto Oishi & Shunma Katsumata (10:08) nach einem Tiger Suplex Hold von Ishii gegen Katsumata.
2. 3 Way Match: Akito besiegt Guanchulo & Gorgeous Matsuno (9:56) mit einem Sharpshooter gegen Guanchulo & Cobra Twist gegen Matsuno.
3. Joey Ryan & Laura James besiegen Sanshiro Takagi & Kazuki Hirata (11:02) nach einem Northern Light Suplex Hold von James gegen Hirata.
4. Toru Owashi, Kazusada Higuchi & Kouki Iwasaki besiegen Konosuke Takeshita, Soma Takao & Antonio Honda (11:53) nach einer Doctor Bomb von Higuchi gegen Honda.
5. HARASHIMA vs. Shigehiro Irie KO-D Openweight Title Skirmish: Yoshihiro Takayama & Shigehiro Irie besiegen HARASHIMA & Yasu Urano (14:35) nach einem Tas Mission von Irie gegen Urano.
6. Wrestling Master vs. 19-Year-Old Idol Wrestler from Osaki City! Miyagi Specialty Special Singles Match: Dick Togo besiegt MAO (16:54) mit einem Diving Senton.
7. Shuten Doji vs. DAMNATION!: KUDO, Yukio Sakaguchi & Masahiko Takanashi besiegen Daisuke Sasaki, Tetsuya Endo & Mad Paulie (13:49) nach dem Takatonic von Takanashi gegen Sasaki.

DDT "ROAD TO SUPER ARENA ~ DRAMATIC DREAM CLOCK TOWER", 18.12.2016
Sapporo Sun Plaza
595 Fans
- Super No Vacancy

1. Soma Takao & Masahiko Takanashi besiegen Sanshiro Takagi & Kazuki Hirata (9:52) nach dem Gin Tonic von Takao gegen Hirata.
2. How big is Hokkaido? 2 Big Singles Match I: Akito besiegt Mad Paulie (12:06) durch DQ.
3. Keisuke Ishii & Tomoya besiegen Noriyuki Yoshida & Yasu Urano (10:59) nach einem High-Angle Double-Arm DDT von Ishii gegen Urano.
4. DAMNATION vs. NωA!: Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo besiegen Makoto Oishi & Shunma Katsumata (14:10) nach einer Throwing Torture Rack Bomb von Endo gegen Katsumata.
5. How big is Hokkaido? 2 Big Singles Match II: Yoshihiro Takayama besiegt Antonio Honda (10:53) mit einem Leg Split.
6. Shuten Doji vs. DNA Doto Combi: Yukio Sakaguchi & KUDO besiegen Kazusada Higuchi & Kouki Iwasaki (17:40) nach dem Divine Right Knee von Sakaguchi gegen Iwasaki.
7. Sapporo Specialty! Sea Urchins, Scallops and Ikura Crab Bowl Special 4 Way Match: HARASHIMA besiegt Shigehiro Irie, Konosuke Takeshita & Danshoku Dieno (14:10) mit dem Somato gegen Dieno.

DDT "TAIKODO SHOPPING STREET YEAR-END PRO-WRESTLING", 18.12.2016
Taikodo Shopping Street Pedestrian Street

1. DDT Offer Match: Hoshitango & Gota Ihashi besiegen Mizuki Watase & Guanchulo (15:52) nach einer Jumping Body Press von Hoshitango gegen Guanchulo.
2. Tokyo Women's Pro Offer Match: Shoko Nakajima & Miyu Yamashita besiegen Mil Clown & Maho Kurone (14:40) nach einem Northern Light Suplex Hold von Nakajima gegen Kurone.
3. Pro-Wrestling BASARA Offer Match: Ryuichi Sekine & Ryota Nakatsu besiegen SAGAT & Hiroshi Kazato (18:11) nach dem Let's Combine von Sekine gegen Kazato.

DDT "YOKOHAMA TWILIGHT 2016 ~ WINTER", 17.12.2016
Yokohama Radiant Hall
346 Fans
- Super No Vacancy

1. KUDO besiegt Guanchulo (7:52) mit einem Diving Double Kneedrop.
2. Yukio Sakaguchi, Masahiko Takanashi & Saki Akai besiegen Sanshiro Takagi, Kazuki Hirata & Cherry (10:33) nach einem Horizontal Cradle von Takanashi gegen Cherry.
3. 4 Way Match: Danshoku Dieno vs. Tetsuya Endo vs. Soma Takao vs. Kazusada Higuchi - No Contest (10:52).
4. Yoshihiro Takayama & Kouki Iwasaki besiegen Keisuke Ishii & Shunma Katsumata (9:04) nach einem Running Kneelift von Takayama gegen Katsumata.
5. Special Six Man Tag Match: HARASHIMA, Akito & Yasu Urano besiegen Shigehiro Irie, Toru Owashi & Tomimitsu Matsunaga (11:18) nach einem Perfect Figure-Four Leglock von Akito gegen Matsunaga.
6. Happy Motel vs. DAMNATION: Daisuke Sasaki & Mad Paulie besiegen Konosuke Takeshita & Antonio Honda (14:41) nach einem Paulie Buster von Paulie gegen Honda.
7. DDT Extreme Title, Yokohama Chinatown-Style TLC Match: Jun Kasai FREEDOMS (c) besiegt Makoto Oishi (17:55) mit einem Vertical Drop Reverse Tiger Driver (1st defense).

DDT "STREET PRO-WRESTLING IN GOLD'S GYM", 12.12.2016
Hakata Gold's Gym Commercial Mall
155 Fans
- Super No Vacancy Full House

1. Falls Count Anywhere 3 Way Match: Konosuke Takeshita & Antonio Honda besiegen Sanshiro Takagi & Kazuki Hirata und Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo (33:19) nach einem Vertical Drop Brainbuster auf 3 Gewichtsplatten von Takeshita gegen Hirata.

DDT "ROAD TO SUPER ARENA ~ DRAMATIC DREAM TONKOTSU", 11.12.2016
Hakata Star Lane
446 Fans
- No Vacancy

1. 3 Way Match: Makoto Oishi & Shunma Katsumata besiegen Sanshiro Takagi & Kazuki Hirata und Antonio Honda & Guanchulo (9:07) nach einem Jikiden Tornado Clutch von Oishi gegen Hirata.
2. Toru Owashi, Yuto Aijima & Azul Dragon besiegen Soma Takao, Kazusada Higuchi & Kouki Iwasaki (9:34) nach einem Modified La Magistral von Owashi gegen Iwasaki.
3. LinQ Maki Ito Pro-Wrestling Debut Match: Miyu Yamashita besiegt Maki Ito (9:52) mit einem Attitude Adjustment.
4. Show & Battle of the Showa 50! Classmate Showdown!: Shuji Ishikawa besiegt Yasu Urano (9:58) mit einem Running Kneelift.
5. Hakata Specialty! Seimonbarai Special Tag Match ~ HARASHIMA vs. Shigehiro Irie KO-D Openweight Title Skirmish: Shigehiro Irie & Yoshihiro Takayama besiegen HARASHIMA & Akito (13:27) nach dem Beast Bomber von Irie gegen Akito.
6. KO-D Six Man Tag Team Title ~ DAMNATION vs. Shuten Doji: KUDO, Yukio Sakaguchi & Masahiko Takanashi besiegen Tetsuya Endo, Mad Paulie & Daisuke Sasaki (c) (18:24) nach dem Bacchus von Takanashi gegen Sasaki - Titelwechsel.
7. KO-D Tag Team Title: Konosuke Takeshita & Mike Bailey (c) besiegen Keisuke Ishii & Danshoku Dieno (24:00) nach einem Shooting Star Double Kneedrop von Bailey gegen Dieno (1st defense).

DDT "SAITAMA SLAM! VOL. 17", 10.12.2016
Kasukabe Touch Cube
350 Fans
- Super No Vacancy

0. King of Dark Title: Tomimitsu Matsunaga & Saki Akai besiegen Cherry & Nobuhiro Shimatani (c) (6:33) nach einem Backdrop Suplex von Matsunaga gegen Shimatani (6th defense).
1. Kazuki Hirata besiegt Shunma Katsumata (9:54) mit einem One-Shot Reverse Miracle Inside Cradle.
2. Akito besiegt Rekka (10:49) mit einem Sharpshooter.
3. 3 Way Match: Makoto Oishi besiegt Daisuke Sasaki & Soma Takao (8:20) nach einem Jikiden Tornado Clutch gegen Takao.
4. Yoshihiro Takayama & Kazusada Higuchi besiegen Toru Owashi & Gota Ihashi (0:06) nach einem Big Boot von Takayama gegen Ihashi.
4a. Yoshihiro Takayama & Kazusada Higuchi besiegen Toru Owashi & Gota Ihashi (6:02) nach einem Running Kneelift von Takayama gegen Ihashi.
5. Mad Paulie & Tetsuya Endo besiegen Yukio Sakaguchi & Masahiko Takanashi (12:03) nach einem Paulie Buster von Paulie gegen Takanashi.
6. Sound Television Match Unsuitable Skirmish: Danshoku Dieno, Keisuke Ishii & Guanchulo besiegen Konosuke Takeshita, Mike Bailey & Antonio Honda (11:24) nach dem Danshoku Driver von Dieno gegen Honda.
7. Special Tag Match: HARASHIMA & Yasu Urano besiegen Shigehiro Irie & Kouki Iwasaki (14:07) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Iwasaki.

DDT "OSAKA OCTOPUS 2016 ~ NANIWABUSHI PRO-WRESTLING", 04.12.2016
Osaka Edion Arena
2,355 Fans

0. King of Dark Title: Kouki Iwasaki, Guanchulo & Daiki Shimomura besiegen Mizuki Watase, Rekka & Nobuhiro Shimatani (c) (6:43) nach einem Crab Hold von Iwasaki gegen Shimatani (5th defense).
1. Naomi Yoshimura Debut Match: KUDO, Soma Takao & Naomi Yoshimura besiegen Keisuke Ishii, Akito & Yuki Ueno (11:47) nach einer Throw Away Powerbomb von Yoshimura gegen Ueno.
2. Namihana Brave Woman: Aja Kong OZ Academy & LiLiCo besiegen Lady Beard & Saki Akai (8:12) nach einem Vertical Drop Brainbuster von Kong gegen Akai.
- Iron Man Heavy Metal Title: Butaman besiegt Toru Owashi (c) (16:44 Uhr) durch Pinfall - Titelwechsel (1200th Champion).
3. Iron Man Heavy Metal Title, 11 Man Battle Royal: Kuishinbo Kamen besiegt Kikutaro (c) durch Pinfall - Titelwechsel (1204th Champion) (17:48). Reihenfolge des Ausscheidens: Butaman, Mad Paulie, Dai Suzuki, Shoichi Uchida, Kenshin Chikano, Masahiro Takanashi, Kazuki Hirata, Yoshihiko, Toru Owashi & Kikutaro. Weitere Titelwechsel: Mad Paulie (1201st Champion), Dai Suzuki (1202nd Champion), Toru Owashi (1203rd Champion), Kuishinbo Kamen (1204th Champion).
- Iron Man Heavy Metal Title: Kikutaro besiegt Kuishinbo Kamen (c) (17:07) durch Pinfall - Titelwechsel (1205th Champion).
4. Yuni Debut Match: Shigehiro Irie, Yasu Urano & Yuni besiegen Makoto Oishi, Shunma Katsumata & MAO (9:23) nach dem Beast Bomber von Irie gegen MAO.
5. Special Tag Match: Masakatsu Funaki & Yukio Sakaguchi besiegen Yoshihiro Takayama & Kazusada Higuchi (9:39) nach dem Divine Right Knee von Sakaguchi gegen Higuchi.
6. DDT Pre-20th Anniversary TLC (Takoyaki, Ladder & Chair) Special Six Man Tag Match: Kota Ibushi, Sanshiro Takagi & Gota Ihashi besiegen Dick Togo, Takashi Sasaki FREEDOMS & Antonio Honda (15:03) nach einem Last Ride auf Kotatsu von Ibushi gegen Honda.
7. DDT Extreme Title, Doyama Hardcore Match: Jun Kasai FREEDOMS besiegt Danshoku Dieno (c) (15:03) mit einem Danshoku Reverse Tiger Driver - Titelwechsel.
8. KO-D Tag Team Title: Konosuke Takeshita & Mike Bailey besiegen Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo (23:34) nach einem German Suplex Hold von Takeshita gegen Sasaki - Titelwechsel.
9. KO-D Openweight Title: HARASHIMA besiegt Shuji Ishikawa (c) (21:28) mit einem Swan Dive Somato - Titelwechsel.
- Iron Man Heavy Metal Title: Kotatsu besiegt Kikutaro (c) (20:08 Uhr) durch Pinfall - Titelwechsel.
- Iron Man Heavy Metal Title: Hyota Echizenya besiegt Kotatsu (c) (20:09 Uhr) durch Pinfall - Titelwechsel.

DDT "MIC INOUE & AI SHIMIZU WEDDING RECEPTION", 27.11.2016
Tokyo Ebisu Duo Domo
124 Fans
- Super No Vacancy Full House

1. Tokyo Joshi Pro Offer Battle Royal: Miyu Yamashita besiegt Maho Kurone mit einem Attitude Adjustment (12:24). Reihenfolge des Ausscheidens: Nodoka Oneesan, Nonoko, Hyper Misao, Rika Tatsumi, Shoko Nakajima, Akane Miura, Azusa Takigawa, Yuu, Mil Clown & Maho Kurone.
2. Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo besiegen Trans Am★Hiroshi & Ryota Nakatsu (7:40) nach einem Swan Dive 450° Splash von Endo gegen Nakatsu.
3. Muscle Offer Match ~ Special Rules: Danshoku Dieno, Yasu Urano & Ken Ohka vs. Antonio Honda, Chou-un Shiryu & Pedro Takaishi - No Contest (10:29).
4. Mic Inoue & Ai Shimizu Wedding Reception Special Six Man Tag Match: Sanshiro Takagi, HARASHIMA & Shigehiro Irie besiegen Yoshihiro Takayama, Akito & Kazusada Higuchi (11:43) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Akito.

DDT "SAITAMA SLAM! VOL. 16", 26.11.2016
Kawaguchi City Industrial Technology Center
270 Fans
- No Vacancy

- Iron Man Heavy Metal Title: Gota Ihashi besiegt Kazuki Hirata (c) (13:02 Uhr) mit einer Body Attack (1181st Champion).
1. Antonio Honda besiegt Guanchulo (9:17) mit einem Japanese Leg Roll Clutch Hold.
2. Saki Akai, Shunma Katsumata & Rekka besiegen Toru Owashi, Kazuki Hirata & Gota Ihashi (6:25) nach dem Rookie Award von Akai gegen Ihashi.
- Iron Man Heavy Metal Title: Toru Owashi besiegt Gota Ihashi (c) (13:28 Uhr) durch Pinfall nach einem Right High Kick von Akai - Titelwechsel (1182nd Champion).
- Iron Man Heavy Metal Title: Kazuki Hirata besiegt Toru Owashi (c) (13:29 Uhr) mit einem Horizontal Cradle - Titelwechsel (1183rd Champion).
- Iron Man Heavy Metal Title: Nobuhiro Shimatani besiegt Kazuki Hirata (c) (13:31 Uhr) mit einer Jumping Star Press - Titelwechsel (1184th Champion).
3. Shigehiro Irie & Yasu Urano besiegen Makoto Oishi & MAO (10:56) nach einem Flying Sausage von Irie gegen Oishi.
- Iron Man Heavy Metal Title: Gota Ihashi besiegt Nobuhiro Shimatani (c) (13:49 Uhr) durch Pinfall - Titelwechsel (1185th Champion).
4. Danshoku Dieno & Keisuke Ishii besiegen Soma Takao & Tomimitsu Matsunaga (10:27) nach einem High-Angle Double-Arm DDT von Ishii gegen Takao.
5. KUDO, Yukio Sakaguchi & Masahiko Takanashi besiegen Yoshihiro Takayama, Kazusada Higuchi & Kouki Iwasaki (11:26) nach einem Diving Double Kneedrop von KUDO gegen Iwasaki.
- Iron Man Heavy Metal Title: Masahiro Takanashi besiegt Gota Ihashi (c) (14:43 Uhr) mit einem Horizontal Cradle - Titelwechsel (1186th Champion).
6. Road to DAIICHI Special Tag Match: Konosuke Takeshita & Mike Bailey besiegen Tetsuya Endo & Mad Paulie (12:08) nach einem Cradle von Bailey gegen Paulie.
7. Road to DAIICHI Special Tag Match: Daisuke Sasaki & Shuji Ishikawa besiegen HARASHIMA & Akito (17:07) nach dem NOW OR NEVER von Sasaki gegen Akito.
- Iron Man Heavy Metal Title: Kazuki Hirata besiegt Masahiro Takanashi (c) (15:31 Uhr) durch Pinfall - Titelwechsel (1188th Champion).
- Iron Man Heavy Metal Title: Toru Owashi besiegt Kazuki Hirata (c) (15:32 Uhr) mit einem La Magistral - Titelwechsel (1188th Champion).

DDT "GOD BLESS DDT 2016", 23.11.2016 (Samurai! TV)
Tokyo Korakuen Hall
1,344 Fans
- No Vacancy

0. King of Dark Title, 3 Way Match: Mad Paulie besiegt Guanchulo & Nobuhiro Shimatani (c) (3:39) mit einem Reverse Splash gegen Shimatani (4th defense).
1. 3 Way Match: Sanshiro Takagi & Toru Owashi & Kazuki Hirata besiegen Akito, Yasu Urano & Rekka und Makoto Oishi, Shunma Katsumata & MAO (6:05) nach einem One-Shot Reverse Miracle Inside Cradle von Hirata gegen Oishi.
2. Soma Takao & Kazusada Higuchi besiegen Keisuke Ishii & Kouki Iwasaki (9:42) nach dem Gin Tonic von Takao gegen Ishii.
3. Dick Togo, Shigehiro Irie & Antonio Honda besiegen KUDO, Masahiko Takanashi & Tomimitsu Matsunaga (11:06) nach einem Tas Mission von Irie gegen Matsunaga.
4. Special Singles Match: Daisuke Sasaki besiegt Mike Bailey (14:06) mit einer Sasaki-Style Huracanrana.
5. DDT Extreme Title, no woman no cry Rule: Danshoku Dieno (c) besiegt Saki Akai (15:27) mit dem Danshoku Driver (3rd defense).
6. Special Singles Match: Yoshihiro Takayama besiegt Yukio Sakaguchi (10:51) durch Referee Stop (Kneelift -> Elbow -> Kneelift).
7. Special Tag Match: Shuji Ishikawa & Tetsuya Endo besiegen HARASHIMA & Konosuke Takeshita (19:39) nach einer Sky Twister Press von Endo gegen Takeshita.

DDT "DRAMATIC DREAM TAIWAN", 20.11.2016
Taipei City ATT SHOW BOX, Taiwan
675 Fans
- No Vacancy

1. Special Singles Match: Yukio Sakaguchi besiegt JOKER (6:08) mit einem Divine Right Knee.
2. Shutaikage Offer Match: KUDO & Yoshihiko besiegen Yasu Urano & Lady Beard (12:36) nach einem Diving Double Kneedrop von KUDO gegen Urano.
3. Mask de Nitori Debut Match: Mask de Nitori & Rekka besiegen Senkuma & Masahiko Takanashi (12:14) nach einem Nitori Driver von Nitori gegen Takanashi.
4. Nitori Taiwan Offer Match: N Sleep Use Sleep Prevention Death Match: Trans Am★Hiroshi besiegt Antonio Honda (9:11) durch 3-Count im Schlaf.
5. Special Tag Match: Yoshihiro Takayama & Kazusada Higuchi besiegen Soma Takao & Akito (12:10) nach einem Running Kneelift von Takayama gegen Akito.
6. Sanshiro Takagi, Kazuki Hirata & Saki Akai with Takuya besiegen Danshoku Dieno, Makoto Oishi & Keisuke Ishii (14:04) nach der Sitdown Sunflower Bomb von Takagi gegen Oishi.
7. DDT Taiwan First Foray Commemoration Match: HARASHIMA & Konosuke Takeshita besiegen Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo (15:19) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Endo.

DDT "DRAMATIC MOMOTARO LEGEND", 13.11.2016
Okayama Mirai Hall
321 Fans
- Super No Vacancy

1. Toru Owashi & Yasu Urano besiegen Makoto Oishi & Shunma Katsumata (10:04) nach einem La Magistral von Owashi gegen Katsumata.
2. Danshoku Dieno & Keisuke Ishii besiegen Sanshiro Takagi & Kazuki Hirata (12:22) nach einem Tiger Suplex Hold von Ishii gegen Hirata.
3. Tokyo Women's Pro Offer Match ~ Nodoka Oneesan Local Okayama Triumph!: Miyu Yamashita besiegt Nodoka Oneesan (9:12) mit einem Attitude Adjustment.
4. Okayama Specialty! Give me one of the best of the best on your waist!: Daisuke Sasaki, Tetsuya Endo & Mad Paulie besiegen Konosuke Takeshita, Antonio Honda & Trans Am★Hiroshi (18:24) nach einem Mistica-Style Cross Facelock von Sasaki gegen Honda.
5. HARASHIMA & Akito besiegen Soma Takao & Kouki Iwasaki (11:34) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Iwasaki.
6. Crazy Gold Wolf vs. Pro-Wrestling World Emperor! No Righteousness Special Six Man Tag Match: KUDO, Yukio Sakaguchi & Masahiko Takanashi besiegen Yoshihiro Takayama, Kazusada Higuchi & Guanchulo (13:46) nach einem Diving Double Kneedrop von KUDO gegen Guanchulo.

DDT "DDT FESTIVAL 2016 SUPPORTED BY NATALIE", 06.11.2016
Shin-Kiba STUDIO COAST
1,630 Fans
- Super No Vacancy

1. Kamereo Army vs. Macho 29 Full Confrontation: Toru Owashi, Saki Akai & Nobuhiro Shimatani besiegen Seiya Morohashi, Reika Saiki & Lady Beard (4:36) nach einem La Magistral von Owashi gegen Saiki.
2. Gorgeous Matsuno & LiLiCo besiegen Guanchulo & Cherry (9:30) nach einem Horizontal Cradle von Matsuno gegen Guanchulo.
3. Symphony of Hell Death Match: KUDO, Masahiro Takanashi & Yoshihiko besiegen Yasu Urano, Keisuke Ishii & Kikutaro (8:59) nach einem Octopus Hold von KUDO gegen Kikutaro.
4. Endless Idol Rivalry: Yoshihiro Takayama, Kazuki Hirata & Kouki Iwasaki with Up Up Girls besiegen Makoto Oishi, Shunma Katsumata & MAO (9:06) nach dem One-Shot Reverse Inside Cradle von Hirata gegen Oishi.
5. DISH// Danshoku Trial: Soma Takao & Akito with DISH// besiegen Danshoku Dieno & Mizuki Watase (11:44) nach dem Gin Tonic von Takao gegen Watase.
6. Rock'n'Roll Death Match: Trans Am★Hiroshi with Akira Shimizu besiegt A.YAZAWA with Bed Inn (14:40) mit einem Tombstone Piledriver.
7. Shin-Kiba STUDIO COAST Street Pro-Wrestling: Daisuke Sasaki, Shuji Ishikawa, Tetsuya Endo & Mad Paulie besiegen Sanshiro Takagi, Kota Ibushi, Kazusada Higuchi & Gota Ihashi (20:47) nach einer Sky Twister Press von Endo gegen Ihashi.
8. Special Tag Match: Konosuke Takeshia & Shigehiro Irie besiegen HARASHIMA & Yukio Sakaguchi (13:40) nach einem Vertical Drop Backflip von Irie gegen HARASHIMA.

DDT "SHINSHU CHASHU MINAOSHU 2016", 03.11.2016
Saku Creation Center
455 Fans
- Super No Vacancy

0. King of Dark Title: Daiki Shimomura besiegt Nobuhiro Shimatani (c) (3:16) mit einem Asai DDT (3rd defense).
1. Makoto Oishi & MAO besiegen Guanchulo & Gota Ihashi (8:07) nach dem Never Give Up ☆ Guillotine Drop von MAO gegen Ihashi.
2. Masahiro Takanashi & Saki Akai besiegen Sanshiro Takagi & Kazuki Hirata (8:59) nach einem Horizontal Cradle von Takanashi gegen Hirata.
3. Mizuki Watase Triumphant Local Return: Akito & Yasu Urano besiegen Kazusada Higuchi & Mizuki Watase (11:02) nach dem Hanamasa von Akito gegen Watase.
4. After Great Giant Festival 2016 In SAKU: Shuji Ishikawa besiegt Hoshitango (5:33) mit einem Running Kneelift.
5. Danshoku Dieno & Keisuke Ishii besiegen Soma Takao & Kouki Iwasaki (10:27) nach einem Tiger Suplex Hold von Ishii gegen Iwasaki.
6. KO-D Tag Team Title: Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo (c) besiegen KUDO & Yukio Sakaguchi (18:12) nach einer Sasaki-Style Huracanrana von Sasaki gegen KUDO (1st defense).
7. Saku Specialty! Chikuma River Journey Special Six Man Tag Match: Toru Owashi, HARASHIMA & Yoshihiro Takayama besiegen Shiro Koshinaka, Konosuke Takeshita & Antonio Honda (17:51) nach einer Diving Body Press von Owashi gegen Honda.

DDT "ROAD TO DAIICHI 2016 IN OSAKA ~ DRAMATIC DREAM TENROKU", 30.10.2016
Osaka Oyodo Community Center
285 Fans
- No Vacancy

1. Shoichi Uchida & Kouki Iwasaki besiegen Toru Owashi & Kazuki Hirata (0:04) nach einem Triangle Choke von Iwasaki gegen Hirata.
1a. Toru Owashi & Kazuki Hirata besiegen Shoichi Uchida & Kouki Iwasaki (7:15) nach dem One-Shot Reverse Inside Cradle von Hirata gegen Iwasaki.
2. Danshoku Dieno & Keisuke Ishii besiegen Saki Akai & Trans Am★Hiroshi (7:52) nach dem Danshoku Driver von Dieno gegen Akai.
3. Road to DAIICHI 2 Big Singles Matches I: Akito besiegt Makoto Oishi (9:32) mit dem Triangle Scorpion.
4. Road to DAIICHI 2 Big Singles Matches II: Soma Takao besiegt Masahiro Takanashi (7:51) mit dem Gin Tonic.
5. Road to DAIICHI Special Six Man Tag Team Match: Konosuke Takeshita, Antonio Honda & Kuishinbo Kamen besiegen Yoshihiro Takayama, Kazusada Higuchi & Guanchulo (12:48) nach einem Vertical Drop Brainbuster von Takeshita gegen Guanchulo.
6. KUDO & Yukio Sakaguchi besiegen Tetsuya Endo & Mad Paulie (12:43) nach einem Diving Double Kneedrop von KUDO gegen Paulie.
7. Road to DAIICHI Special Tag Match: Shuji Ishikawa & Daisuke Sasaki besiegen HARASHIMA & Yasu Urano (15:47) nach dem Splash Mountain von Ishikawa gegen Urano.

DDT "TOKYO RAMEN SHOW 2016 PRO-WRESTLING, 28.10.2016
Tokyo Komazawa Olympic Park

1. Tokyo Joshi Pro Offer Match: Miyu Yamashita & Rika Tatsumi besiegen Shoko Nakajima & Maho Kurone (9:50) nach einem Dragon Sleeper von Tatsumi gegen Kurone.
2. NωA vs. DDT Ramen Part & Ebisuko Allied: Makoto Oishi & MAO besiegen Akito & Gota Ihashi (10:01) nach dem Never Give Up ☆ Guillotine Drop von MAO gegen Ihashi.

DDT "DDT SPECIAL 2016", 23.10.2016 (Sammurai! TV)
Tokyo Korakuen Hall
1,563 Fans
- Super No Vacancy

0. Yuko Miyamoto & Mad Paulie besiegen Mizuki Watase & Rekka (6:34) nach dem Paulie Buster von Paulie gegen Watase.
1. Makoto Oishi & MAO besiegen Toru Owashi & Kazuki Hirata (7:13) nach einem Horizontal Cradle von Oishi gegen Hirata.
2. DDT Special Big Singles Match: Cherry besiegt Saki Akai (7:29) mit der Cherryton Bomb.
3. Soma Takao & Akito besiegen Keisuke Ishii & Yasu Urano (8:47) nach dem Gin Tonic von Takao gegen Urano.
4. KUDO & Yukio Sakaguchi besiegen Kazusada Higuchi & Antonio Honda (10:30) nach einem Diving Double Kneedrop von KUDO gegen Honda.
5. DDT Special Big Singles Match: Konosuke Takeshita besiegt Ken Ohka (8:43) mit einem German Suplex Hold.
6. DDT Special Big Singles Match: Daisuke Sasaki besiegt Masahiro Takanashi (12:22) mit dem Vietnam Driver II.
7. DDT Special Big Singles Match: HARASHIMA besiegt Tetsuya Endo (16:33) mit dem Somato.
8. KO-D Openweight Title - DDT Special Big Singles Match: Shuji Ishikawa (c) besiegt Danshoku Dieno (21:27) mit dem Giant Slam (2nd defense).

DDT "UTAN FESTA 2016", 16.10.2016
JR Omori Station East Exit Plaza
1,016 Fans
- Super No Vacancy

0. Exhibition Match: Yasu Urano besiegt Yuki Ueno (4:30) mit einem Headlock.
1. Yukio Sakaguchi & Nobuhiro Takanashi besiegen Kazusada Higuchi & Gota Ihashi (9:03) nach dem Divine Right Knee von Sakaguchi gegen Ihashi.
2. World Omori Title Contendership, Battle Royal: Chikara warf Yasu Urano über das Top Rope (6:39). Reihenfolge des Ausscheidens: Guanchulo, Cherry, Tomimitsu Matsunaga, Mad Paulie, Sanshiro Takagi & Yasu Urano.
3. Danshoku Dieno & Keisuke Ishii besiegen Toru Owashi & Kazuki Hirata (11:40) nach dem Danshoku Driver von Dieno gegen Hirata.
4. World Omori Title: Makoto Oishi (c) besiegt Seiya Morohashi (11:51) mit einem Frog Splash (1st defense).
5. Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo besiegen Soma Takao & Kouki Iwasaki (8:09) nach einer Throwing Torture Rack Bomb von Endo gegen Iwasaki.
6. UTAN Festa 2016 Special Six Man Tag Match: HARASHIMA, Yoshihiro Takayama & Akito besiegen Konosuke Takeshita, Antonio Honda & Mike Bailey (15:20) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Honda.

DDT "SAPPORO PRO-WRESTLING FESTA 2016 ~ DDT CRAB", 10.10.2016
Sapporo Susukino Mars Gym
387 Fans
- No Vacancy

1. Akito, Keisuke Ishii & Noriyuki Yoshida besiegen Toru Owashi, Kazuki Hirata & Guanchulo (9:39) nach einem Hanamasa von Akito gegen Hirata.
2. Mars Specialty Soup Curry, Genghis Khan Miso Ramen Set Meal 3 Way Match: Soma Takao besiegt Makoto Oishi & Yasu Urano (8:06) mit einem Double Jackknife Hold.
3. KUDO, Yukio Sakaguchi & Masahiko Takanashi besiegen HARASHIMA, Tomoya & Daiki Shimomura (11:43) nach einem Diving Double Kneedrop von KUDO gegen Shimomura.
4. Born in Nemuro Kouki Iwasaki 25-Year-Old Trial Series Final: Shuji Ishikawa besiegt Kouki Iwasaki (10:13) mit einem Fire Thunder.
5. Hokkaido Big Road! Super Legend Army vs. DNA Army: Yoshihiro Takayama & Dick Togo besiegen Kazusada Higuchi & Mizuki Watase (13:31) nach einem Running Kneelift von Takayama gegen Watase.
6. DDT Extreme Title, Daiwei Chin 8th Battle Soup Curry Death Match: Danshoku Dieno (c) besiegt Sanshiro Takagi (9:58) mit dem Danshoku Driver (2nd defense).
7. KO-D Six Man Tag Team Title: Daisuke Sasaki, Tetsuya Endo & Mad Paulie besiegen Konosuke Takeshita, Mike Bailey & Antonio Honda (20:15) nach einem Modified Cross Facelock von Sasaki gegen Honda (1st defense).

DDT "SAPPORO PRO-WRESTLING 2016 ~ DDT SEA URCHIN", 09.10.2016
Sapporo Susukino Mars Gym
445 Fans
- Super No Vacancy

0. King of Dark Title: Mizuki Watase besiegt Nobuhiro Shimatani (c) (3:43) mit einem Dropkick (2nd defense).
1. Soma Takao besiegt Guanchulo (7:28) mit dem Gin Tonic.
2. Mars Specialty Sea Urchin, Scallops, Salmon Roe Bowl 3 Way Match: Masashiro Takanashi besiegt Kazusada Higuchi & Akito (9:38) mit dem Takatonic gegen Akito.
3. Konosuke Takeshita, Antonio Honda & Mike Bailey besiegen Makoto Oishi, Tomoya & Koji Yoshida (10:53) nach einem Shooting Star Double Kneedrop von Bailey gegen Oishi.
4. Pro-Wrestling Master Descends on the Land of the North!: Dick Togo & Yasu Urano besiegen Toru Owashi & Kazuki Hirata (0:02) nach einem Cross Facelock von Togo gegen Hirata.
4a. Pro-Wrestling Master Descends on the Land of the North!: Dick Togo & Yasu Urano besiegen Toru Owashi & Kazuki Hirata (10:53) nach einem Diving Senton von Togo gegen Hirata.
5. KUDO & Yukio Sakaguchi besiegen Yoshihiro Takayama & Kouki Iwasaki (8:45) nach dem Divine Right Knee von Sakaguchi gegen Iwasaki.
6. Sapporo Specialty! Yellow of Happiness: Danshoku Dieno & Keisuke Ishii besiegen Shuji Ishikawa & Mad Paulie (8:49) nach einem Gaydo Clutch von Dieno gegen Paulie.
7. KO-D Tag Team Title: Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo besiegen HARASHIMA & Yuko Miyamoto (c) (16:03) nach einer Sky Twister Press von Endo gegen HARASHIMA - Titelwechsel.

DDT "SAITAMA SLAM! VOL. 13", 08.10.2016
Kasukabe Touch Cube
350 Fans
- Super No Vacancy Full House

0. King of Dark Title: Tomomitsu Matsunaga & Cherry besiegen Nobuhiro Shimatani (c) & Saki Akai (8:27) nach einem Cradle Cutback von Matsunaga gegen Shimatani (1st defense).
1. Sound and TV Match Skirmish: Shuji Ishikawa & Mad Paulie besiegen Danshoku Dieno & Makoto Oishi (9:38) nach dem Paulie Buster von Paulie gegen Oishi.
2. Keisuke Ishii & Kouki Iwasaki besiegen Soma Takao & Mizuki Watase (9:01) nach einem High-Angle Double-Arm DDT von Ishii gegen Takao.
3. Yoshihiro Takayama & Kazusada Higuchi besiegen Toru Owashi & Yasu Urano (10:46) nach einem Running Kneelift von Takayama gegen Urano.
4. LiLiCo New Boyfriend Decision Survival 4 Way Match: Kazuki Hirata besiegt Kikutaro, Gota Ihashi & Guanchulo (10:26). Kikutaro eliminiert Ihashi mit einem Crab Hold (3:15). Hirata eliminiert Guanchulo durch Pinfall (8:01). Hirata eliminiert Kikutaro mit dem One-Shot Reverse Miracle Inside Cradle (10:26).
- Exhibition Match: Yuki Ueno vs. Keisuke Ishii - Time Limit Draw (3:00).
5. Konosuke Takeshita, Antonio Honda & Mike Bailey besiegen Yukio Sakaguchi, Masahiro Takanashi & Rekka (13:26) nach einem Diving Fist Drop von Honda gegen Takanashi.
6. Smile Squash vs. DAMNATION!: Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo besiegen HARASHIMA & Akito (19:33) nach einer Sasaki-Style Huracanrana von Sasaki gegen Akito.

DDT "DRAMATIC GENERAL ELECTION 2016 RESULTS ANNOUNCEMENT!!, 29.09.2016
Shinjuku Wald 9 Theater 9
380 Fans
- No Vacancy

Stable Voting:
1. [1697 Stimmen] DAMNATION
* DAMNATION darf damit eine eigene Show produzieren.
2. [1398 Stimmen] Shuten Doji
3. [1293 Stimmen] Smile Squash
4. [1038 Stimmen] NωA
5. [699 Stimmen] T2Hii
6. [621 Stimmen] Happy Motel
7. [617 Stimmen] Fantastic Memories
8. [519 Stimmen] Buffy's
9. [185 Stimmen] Bu-ing 2016
* Bu-ing 2016 muss sich auflösen.

Single Voting:
1. [906 Stimmen] HARASHIMA
* HARASHIMA gewinnt 1 Million Yen und ein KO-D Openweight Title Match im Main Event der Osaka Edion Arena Show am 04.12.2016.
2. [897 Stimmen] Danshoku Dieno
* Dieno gewinnt 300,000 Yen und ein KO-D Openweight Title Match im Main Event der Tokyo Korakuen Hall Show am 23.10.2016.
3. [537 Stimmen] Daisuke Sasaki
4. [359 Stimmen] Masahiko Takanashi
5. [350 Stimmen] Tetsuya Endo
6. [347 Stimmen] Konosuke Takeshita
7. [300 Stimmen] Soma Takao
8. [275 Stimmen] KUDO
9. [273 Stimmen] Saki Akai
10. [272 Stimmen] Akito
11. [266 Stimmen] Shunma Katsumata
12. [264 Stimmen] Antonio Honda
13. [255 Stimmen] Keisuke Ishii
14. [240 Stimmen] Kazuki Hirata
15. [239 Stimmen] Yukio Sakaguchi
16. [230 Stimmen] Ken Ohka
17. [225 Stimmen] Makoto Oishi
18. [209 Stimmen] Super Sasadango Machine
19. [206 Stimmen] Yasu Urano
20. [186 Stimmen] Cherry
21. [183 Stimmen] MAO
21. [183 Stimmen] Toru Owashi
23. [174 Stimmen] Kazusada Higuchi
24. [134 Stimmen] Yuko Miyamoto
* Die Positionen 21 bis 24 treffen im Dark Match bei der Korakuen Hall Show am 23.10.2016 aufeinander.
25. [111 Stimmen] Mad Paulie
26. [96 Stimmen] Mizuki Watase
27. [72 Stimmen] Rekka
28. [71 Stimmen] Yoshihiko

Insgesamt 8,240 gültige Stimmen.

DDT "WHO'S GONNA TOP? ~ DDT DRAMATIC GENERAL ELECTION 2016 - LAST REQUEST SPECIAL", 25.09.2016 (Samurai! TV)
Tokyo Korakuen Hall
1,695 Fans
- Super No Vacancy

0. King of Dark Title: Chikara (c), KENSO & Gota Ihashi & besiegen Guanchulo, Rekka & Nobuhiro Shimatani (8:50) nach dem Saber Chop von Chikara gegen Shimatani - Titelwechsel.
0. DDT Megaton One Match: Mad Paulie besiegt Hoshitango (3:53) durch Countout.
1. 4 Way Match: Ken Ohka & Shinichiro Tominaga besiegen Keisuke Ishii & Gorgeous Matsuno, Shunma Katsumata & MAO und Tomomitsu Matsunaga & Kouki Iwasaki (5:02) nach dem Spear of Fire vo Ohka hgegen Iwasaki.
2. Akito & Yasu Urano besiegen Saki Akai & Chery (10:40) nach dem Hanamasa von Akito gegen Akai.
3. Original Shuten Doji vs. T2Hii: KUDO, Yukio Sakaguchi & Masahiro Takanashi besiegen Toru Owashi, Soma Takao & Kazuki Hirata (9:33) nach einem Diving Double Kneedrop von KUDO gegen Hirata.
4. Get the Name Recognition! Groom Decision Special Scramble Bunkhouse Bridal Ladder 5 Way Match: Danshoku Dieno besiegt Mikzuki Watase, Makoto Oishi, Super Sasadango Machine & Bernard Ackah (7:36).
5. Special Six Man Tag Match: Yoshihiro Takayama, Sanshiro Takagi & Dick Togo besiegen Konosuke Takeshita, Trans Am★Hiroshi & Antonio Honda (14:04) nach dem Everest German Suplex Hold von Takayama gegen Honda.
- Exhibition Match: Yasu Urano vs. Yuki Ueno - Time Limit Draw (2:00).
6. KO-D Tag Team Title: HARASHIMA & Yuko Miyamoto (c) besiegen Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo (15:47) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Sasaki (1st defense).
7. KO-D Openweight Title: Shuji Ishikawa (c) besiegt Kazusada Higuchi (23:00) mit dem Giant Slam (1st defense).

DDT "LOISIR HOTEL TOYOHASHI 3RD CHALLENGE", 19.09.2016
Loisir Hotel Toyohashi Holiday Hall
382 Fans
- Super No Vacancy

1. Yukio Sakaguchi & Masahiro Takanashi besiegen Guanchulo & Mizuki Watase (9:19) nach einem PK von Sakaguchi gegen Watase.
2. 3 Way Match: Toru Owashi besiegt Yasu Urano & Nobuhiro Shimatani (8:23) mit einem Inside Cradle gegen Shimatani.
3. Sanshiro Takagi & Kazuki Hirata besiegen Danshoku Dieno & Keisuke Ishii (10:18) nach einem La Magistral von Takagi gegen Dieno.
4. Yoshihiro Takayama & Soma Takao besiegen Kazusada Higuchi & Kouki Iwasaki (9:57) nach einem Running Knee Lift von Takayama gegen Iwasaki.
5. Daisuke Sasaki, Tetsuya Endo & Mad Paulie besiegen Makoto Oishi, Shunma Katsumata & MAO (12:39) nach einer Throwing Torture Rack Bomb von Endo gegen Oishi.
6. HARASHIMA & Akito besiegen Konosuke Takeshita & Antonio Honda (17:46) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Honda.

DDT "OSAKA BAY BLUES SPECIAL 2016", 18.09.2016
Osaka Edion Arena #2
535 Fans
- Super No Vacancy

1. Guanchulo & Rekka besiegen Mizuki Watase & Daiki Shimomura (7:49) mit dem Acylpi Driver von Guanchulo gegen Shimomura.
2. Sanshiro Takagi & Toru Owashi besiegen Gota Ihashi & Kouki Iwasaki (6:49) nach einem La Magistral von Owashi gegen Ihashi.
3. 3 Way Match: Danshoku Dieno & Keisuke Ishii besiegen Antonio Honda & Yoshihiko und Akihito & Yasu Urano (10:15) nach dem Danshoku Driver von Dieno gegen Honda.
4. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Soma Takao (c) besiegt Kazuki Hirata (18:07) mit dem Gin Tonic (1st defense).
5. Kazusada Higuchi, HARASHIMA & Yuko Miyamoto besiegen Daisuke Sasaki, Shuji Ishikawa & Mad Paulie (16:03) nach dem Goten von Higuchi gegen Paulie.
6. Special Singles Match: Tetsuya Endo besiegt Konosuke Takeshita (22:13) mit einer Sky Twister Press.

DDT "HOME CENTER STREET PRO-WRESTLING SERIES 2ND ~ SUPER CENTER SHIMAYA TATEYAMA", 17.09.2016
Toyama Super Center Shimaya Tateyama
500 Fans
- Super No Vacancy

1. Falls Count Anywhere 5 Way Match: HARASHIMA besiegt Sanshiro Takagi, Ken Ohka, Shunma Katsumata & Kouki Iwasaki (22:35) mit dem Somato gegen Iwasaki.

DDT "BIG HOUSE ARROW HOMETOWN 2016", 17.09.2016
Takaoka Echool
321 Fans
- Super No Vacancy

1. Soma Takao & Sanshiro Takagi besiegen Kazuki Hirata & Daiki Shimomura (9:10) nach dem Gin Tonic von Takao gegen Shimomura.
2. Makoto Oishi, Shunma Katsumata & MAO besiegen Yasu Urano, Kouki Iwasaki & Gota Ihashi (13:49) nach einem Diving Headbutt von Oishi gegen Ihashi.
3. 4 Way Match: Konosuke Takeshita besiegt Mad Paulie, Kazusada Higuchi & Guanchulo (7:13) mit einem Vertical Drop Brainbuster gegen Guanchulo.
4. Danshoku Dieno & Keisuke Ishii besiegen Yukio Sakaguchi & Masahiko Takanashi (11:01) nach dem Danshoku Driver von Dieno gegen Takanashi.
5. Toyama Male Ken Ohka Triumph! Takaoka Specialty Special Singles Match: Ken Ohka besiegt Antonio Honda (16:17) mit dem Spear of Fire.
6. Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo besiegen HARASHIMA & Akito (15:13) nach dem Vietnam Driver II von Sasaki gegen Akito.

DDT "SAITAMA SLAM! VOL. 14 ~ MIDDLE OF THE WEEK & WEDNESDAY!", 14.09.2016
Kasukabe Touch Cube
306 Fans
- Super No Vacancy

1. 3 Way Match: Yasu Urano besiegt Mad Paulie & Mizuki Watase (7:18) mit einem Inside Cradle gegen Watase.
2. Trans Am★Hiroshi & Cherry besiegen Kouki Iwasaki & Gota Ihashi (8:20) nach einem Perfect Plex von Hiroshi gegen Ihashi.
3. Kazuki Hirata & Daiki Shimomura besiegen Soma Takao & Rekka (8:34) nach einem Egoist Driver von Hirata gegen Rekka.
4. Fantastic Memories vs. Buffy's: KAI & Ken Ohka besiegen Danshoku Dieno & Keisuke Ishii (8:36) nach dem Splash Plancha von KAI gegen Ishii.
5. Sanshiro Takagi, Guanchulo & Nobuhiro Shimatani besiegen Shunma Katsumata, MAO & Makoto Oishi (8:01) nach einer Sitdown Sunflower Bomb von Takagi gegen Oishi.
6. Yoshihiro Takayama, Kazusada Higuchi & Toru Owashi besiegen KUDO, Yukio Sakaguchi & Masahiko Takanashi (11:17) nach einem Modified Canadian Backbreaker von Higuchi gegen Takanashi.
7. Special 3 Way Match: HARASHIMA & Akito besiegen Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo und Konosuke Takeshita & Antonio Honda (16:02) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Honda.

DDT "THREE DREAMS 2016", 11.09.2016
Hiroshima Industrial Hall Exhibition Hall
289 Fans

1. Hypocrisy! Idol! Chilenos! Battle Doll! Special 4 Way Match: Yoshihiko besiegt Yasu Urano, Makoto Oishi & Guanchulo (10:24) mit einem Reincarnation gegen Guanchulo 2. Kazuki Hirata & Shunma Katsumata besiegen Kenshin Chikano & Soma Takao (9:42) nach einem Egoist Driver von Hirata gegen Takao.
3. Lucha Libre Rules: Yukio Sakaguchi, Masahiko Takanashi & Yuto Aijima besiegen Sanshiro Takagi, Toru Owashi & Nobuhiro Shimatani (8:36) nach einem PK von Sakaguchi gegen Shimatani.
4. Hungry Black Bus vs. American Indie Tycoon!: Joey Ryan besiegt Akito (8:59) mit einem Super Kick.
5. Emperor & DNA vs. DAMNATION! Hiroshima Specialty Special Six Man Tag Match: Daisuke Sasaki, Shuji Ishikawa & Tetsuya Endo besiegen Yoshihiro Takayama, Kazusada Higuchi & Kouki Iwasaki (17:25) nach einem Cross Facelock von Sasaki gegen Iwasaki.
6. Wrestling Master and The Future's First Encounter! Special Tag Match: HARASHIMA & Dick Togo besiegen Konosuke Takeshita & Antonio Honda (17:03) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Honda.
7. DDT Extreme Title, Hiroshima Toyo Rules: Danshoku Dieno (c) besiegt Keisuke Ishii (11:37) durch 25 Count (1st defense).

DDT "WORLD FAMOUS DRAMATIC KUN 2016", 10.09.2016
Create Hamamatsu
214 Fans

1. Soma Takao & Guanchulo besiegen Kouki Iwasaki & Kazuki Hirata (8:58) nach dem Gin Tonic von Takao gegen Hirata.
2. Hamamatsu Specialty! Continued Petit Special Singles Match: Keisuke Ishii besiegt Yasu Urano (9:17) mit einem Frankensteiner.
3. Kazusada Higuchi, Sanshiro Takagi & Toru Owashi besiegen Yukio Sakaguchi, Kota Umeda & Masahiko Takanashi (11:21) nach einem Modified Canadian Backbreaker von Higuchi gegen Takanashi.
4. This is a Jewel Box of the Pro-Wrestling World!: Danshoku Dieno, Yoshihiko & Joey Ryan besiegen Shunma Katsumata, Makoto Oishi & Saki Akai (14:33) nach einem 4P Driver von Dieno gegen Oishi.
5. Emperor & Wrestling Master vs. Smile Squash! Special Tag Match: Yoshihiro Takayama & Dick Togo besiegen HARASHIMA & Akito (13:29) nach einem Diving Senton von Togo gegen Akito.
6. Tetsuya Endo & Daisuke Sasaki besiegen Konosuke Takeshita & Antonio Honda (19:23) nach einem Mistica-Style Cross Facelock von Endo gegen Honda.

DDT "DRAMATIC NIIGATA! 2016", 04.09.2016
Niigata City Nishikawa Multipurpose Hall
343 Fans
- No Vacancy

1. Akito besiegt Shunma Katsumata (10:15) mit einem Wrist Sharpshooter.
2. Soma Takao & Kazusada Higuchi besiegen Kazuki Hirata & Guanchulo (10:59) nach dem Gin Tonic von Takao gegen Guanchulo.
3. Danshoku Dieno & Keisuke Ishii besiegen Joey Ryan & Kouki Iwasaki (9:07) nach dem Danshoku Driver von Dieno gegen Iwasaki.
4. Konosuke Takeshita, Antonio Honda & Mike Bailey besiegen Yukio Sakaguchi, Kota Umeda & Masahiko Takanashi (14:02) nach einem Texas Cloverleaf Hold von Takeshita gegen Takanashi.
5. Niigata Specialty Special Bishamonten Match: Yoshihiro Takayama & Toru Owashi besiegen Makoto Oishi& Super Sasadango Machine (12:17) nach einem Running Kneelift von Takayama gegen Machine.
6. Tetsuya Endo & Daisuke Sasaki besiegen HARASHIMA & Yasu Urano (19:50) nach einer Sky Twister Press von Endo gegen Urano.

DDT DDT "DRAMATIC GENERAL ELECTION 2016 ~ FIRST REQUEST SPECIAL", 03.09.2016
Shinjuku FACE
600 Fans
- Super No Vacancy Full House

0. Hoshitango besiegt Super Sasadango Machine (4:32) mit dem Buenos Aires Midnight.
1. North & South American Allies vs. NωA! Special Six Man Tag Match: Guanchulo, Joey Ryan & Mike Bailey besiegen Shunma Katsumata, MAO & Makoto Oishi (7:16) nach einem Miracle Ecstasy von Guanchulo gegen Oishi.
2. Mad Paulie besiegt Yasu Urano (8:05) mit dem Paulie Buster.
3. T2Hii vs. Bu-ing2016! Not Even Special Six Man Tag Match: Sanshiro Takagi, Toru Owashi & Nobuhiro Shimatani besiegen Tomimitsu Matsunaga & Kouki Iwasaki & Gota Ihashi (8:28) nach einem La Magistral von Shimatani gegen Ihashi.
- Emergency Special Assessment Match: Shuji Ishikawa besiegt Nobuhiro Shimatani (0:17) mit einem Brainbuster.
4. AJPW World Jr. Heavyweight Title Contendership! T2Hii Same Gate Showdown!: Kazuki Hirata & Mizuki Watase besiegen Soma Takao & Daiki Shimomura (10:40) nach einem Viagra Driver von Hirata gegen Shimomura.
5. 3 Way Match: Keisuke Ishii & Danshoku Dieno besiegen HARASHIMA & Akito und KUDO & Masahiko Takanashi (9:04) nach einem Kneel Kick von Ishii gegen Takanashi.
- Emergency Special Assessment Match: Shuji Ishikawa besiegt Nobuhiro Shimatani (1:08) mit einem Splash Mountain.
6. Yoshihiro Takayama & Kazusada Higuchi besiegen Yukio Sakaguchi & Kota Umeda (10:29) nach einer Doctor Bomb von Higuchi gegen Umeda.
7. Tetsuya Endo & Daisuke Sasaki besiegen Konosuke Takeshita & Antonio Honda (18:59) nach einer Sky Twister Press von Endo gegen Honda.
8. Emergency Decision Match - KO-D Openweight Title Contendership, Battle Royal: Kazusada Higuchi besiegt Akito mit dem Goten (9:46). Reihenfolge des Ausscheidens: Daiki Shimomura, Gota Ihashi, Hoshitango, Guanchulo, KUDO, Danshoku Dieno, Shunma Katsumata, Tomimitsu Matsunaga, Sanshiro Takagi, Mizuki Watase, Toru Owashi, MAO, Kota Umeda, Yasu Urano, Keisuke Ishii, Kouki Iwasaki, Ken Ohka, HARASHIMA, Masahiko Takanashi, Konosuke Takeshita, Makoto Oishi, Yukio Sakaguchi & Akito.

DDT "RYOGOKU PETER PAN 2016 ~ THE HOTTEST SUMMER IN THE WORLD", 28.08.2016 (Samurai! TV)
Tokyo Ryogoku Kokugikan
5,394 Fans
- Super No Vacancy

0. King of Dark Title: Tomomitsu Matsunaga, Hoshitango & Rekka besiegen Chikara (c), Mitsuo Momota & Nobuhiro Shimatani (7:05) nach einem Backslide von Matsunaga gegen Chikara (2nd defense).
0. Tokyo Joshi Pro Offer Match: Miyu Yamashita, Yuka Sakazaki & Akane Miura besiegen Syoko Nakajima, Hyper Misao & Yuu (8:56) nach einem Attitude Adjustment von Yamashita gegen Misao.
1. DNA FIGHTS ~ BATTLE OF LAST SUMMER: Kazusada Higuchi & Daiki Shimomura besiegen Kouki Iwasaki & Mizuki Watase (6:56) nach dem Goten von Higuchi gegen Iwasaki.
- Iron Man Heavy Metal Title: Yakitori besiegt Toru Owashi (c) (14:23 Uhr) durch Pinfall - Titelwechsel.
2. Iron Man Heavy Metal Title, Battle Royal: Cherry isst Yakitori (c) - Titelwechsel (4:03). Keisuke Ishii besiegte Cherry (c) durch Pinfall - Titelwechsel (6:13). Gota Ihashi warf Reika Saiki über das Top Rope (7:50). Mad Paulie warf Joey Ryan über das Top Rope (9:29). Mad Paulie besiegte Gota Ihashi mit einem Reverse Splash (9:57). Yoshihiko warf KENSO über das Top Rope (14:06). Yoshihiko besiegte Keisuke Ishii (c) mit einem Sleeper Hold - Titelwechsel (14:43). Kazuki Hirata warf Guanchulo über das Top Rope (16:27).
Jun Kasai FREEDOMS warf Saki Akai über das Top Rope (16:29). Kazuki Hiata warf Mad Paulie über das Tope Rope (16:32). Yoshihiko besiegte Jun Kasai FREEDOMS durch Pinfall (17:10). Toru Owashi besiegte Yoshihiko (c) & Kazuki Hirata mit einem La Magistral Cradle - Titelwechsel (17:38).
- Iron Man Heavy Metal Title: Joey Ryan besiegt Toru Owashi (c) (14:44 Uhr) mit einem Horizontal Cradle - Titelwechsel.
3. KUDO Return Match ~ YELLOW DRAGON COME BACK!!: KUDO & Masahiro Takanashi besiegen Yasu Urano & Akito (10:51) nach einem Diving Double Kneedrop von KUDO gegen Urano.
4. NωA Road To DDT Fes 2016 Participation ~ Sasadango Teaches The Way To Survive Showbiz: Makoto Oishi, Shunma Katsumata, MAO & Super Sasadango Machine besiegen Antonio Honda, Trans Am★Hiroshi, Lady Beard & Gorgeous Matsuno (10:20) nach einem Cannonball 450° von MAO gegen Honda.
5. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Takao Soma besiegt Hikaru Sato (c) (17:07) mit dem Gin Tonic - Titelwechsel.
6. DDT Extreme Title, Watase vs. Watase: Danshoku Dieno besiegt LiLiCo (c) (10:07) mit dem Danshoku Driver - Titelwechsel.
- Iron Man Heavy Metal Title: Yakitori besiegt Joey Ryan (c) (16:56 Uhr) als sich Ryan an dem Yakitori verschluckte - Titelwechsel.
7. Special Six Man Tag Match: Shiro Koshinaka, Sanshiro Takagi & NOSAWA Rongai besiegen Great Kabuki, Yukio Sakaguchi & Kota Umeda (11:23) nach einer Sit Down Sunflower Bomb von Takagi gegen Umeda.
8. Special Tag Match: Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo besiegen Dick Togo & Mike Bailey (21:53) nach einer Sky Twister Press von Endo gegen Bailey.
9. KO-D Tag Team Title: HARASHIMA & Yuko Miyamoto besiegen KAI WRESTLE-1 & Ken Ohka (c) (13:37) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Ohka - Titelwechsel.
10. KO-D Openweight Title: Shuji Ishikawa besiegt Konosuke Takeshita (c) (20:05) mit einem Giant Slam - Titelwechsel.
- Iron Man Heavy Metal Title: Ryota Yamasato besiegt Yakitori (c) (19:02 Uhr) als er das Yakitori aß - Titelwechsel.

DDT "BEER GARDEN FIGHT 2016 FINAL ~ DDT", 13.08.2016
Shinjuku FACE
600 Fans
- Super No Vacancy Full House

1. Makoto Oishi, Shunma Katsumata & MAO besiegen Antonio Honda, Masahiro Takanashi & Kazuki Hirata (10:31) nach einem Jikiden Tornado Clutch von Oishi gegen Hirata.
2. Kota Umeda & Mizuki Watase besiegen Tomomitsu Matsunaga & Gota Ihashi (6:20) nach einem Right High Kick von Umeda gegen Ihashi.
3. Daisuke Sasaki besiegt Kouki Iwasaki (7:03) mit einem Diving Elbow Drop.
4. Anywhere Fall Scramble Bunkhouse Match: Sanshiro Takagi, KAI & Ken Ohka besiegen Yuko Miyamoto, Akito & Yasu Urano (9:48) nach einem Originator-Certified Gannosuke Clutch von KAI gegen Urano.
5. New Kaidan Shin Numabukuro Death Match: Danshoku Dieno & Super Sasadango Machine besiegen Toru Owashi & Guanchulo - No Contest (20:48).
6. Dick Togo & Mike Bailey besiegen Tetsuya Endo & Mad Paulie (13:57) nach einem Shooting Star Double Kneedrop von Bailey gegen Endo.
7. Beer Garden Special Customers Lottery Six Man Tag Match: Konosuke Takeshita, HARASHIMA & Yukio Sakaguchi besiegen Shuji Ishikawa, Keisuke Ishii & Kazusada Higuchi (14:51) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Ishii.

DDT "BEER GARDEN FIGHT 2016 ~ DAMNATION DAY", 12.08.2016
Shinjuku FACE
600 Fans
- Super No Vacancy Full House

0. Suguru Miyatake besiegt Shunma Katsumata
0. Shunma Katsumata besiegt Suguru Miyatake
1. Daisuke Sasaki vs. Masahiko Takanashi - Draw (R12 30:00).
2. Shuji Ishikawa vs. Nobuhiro Shimatani - No Contest (9:16).
3. Survival Anywhere Blindfolded Bras 4 Way Match: Yoshiko SEAdLINNNG besiegt Toru Owashi, Daisuke Sasaki & Antonio Honda. Yoshiko besiegte Owashi durch Bra Stripping (12:53). Yoshiko besiegte Sasaki & Honda durch Bra Stripping (17:32).
4. Hardcore Match: Tetsuya Endo, Shuji Ishikawa & Mad Paulie besiegen Masashi Takeda, Kazusada Higuchi & Chou-un Shiryu (20:12) nach einer Sky Twister Press von Endo gegen Shiryu.

DDT "BEER GARDEN FIGHT 2016 ~ SMILE SQUASH DAY", 11.08.2016
Shinjuku FACE
600 Fans
- Super No Vacancy Full House

1. DDT Grand Sumo Tournament Summer Place - Round 1: HARASHIMA besiegt Gota Ihashi durch Hikiotoshi.
2. DDT Grand Sumo Tournament Summer Place - Round 1: Mizuki Watase besiegt Rekka durch Ucchari.
3. DDT Grand Sumo Tournament Summer Place - Round 1: Konosuke Takeshita besiegt Tomimitsu Matsunaga durch Yoritaoshi.
4. DDT Grand Sumo Tournament Summer Place - Round 1: Keisuke Ishii besiegt Super Sasadango Machine durch Okuridashi.
5. Yasu Urano & Akito besiegen Kazusada Higuchi & Guanchulo (11:51) nach einem Tombstone Piledriver von Urano gegen Guanchulo.
6. DDT Grand Sumo Tournament Summer Place - Semi Final: HARASHIMA besiegt Mizuki Watase durch Tsukiotoshi.
7. DDT Grand Sumo Tournament Summer Place - Semi Final: Konosuke Takeshita besiegt Keisuke Ishii durch Yoritaoshi.
8. DDT Grand Sumo Tournament Summer Place - Semi Final: Konosuke Takeshita besiegt HARASHIMA durch Okurinage.
9. Akito Produce Match: Danshoku Dieno besiegt Kazuki Hirata (13:11) mit dem Danshoku Driver.
10. 3 Way Match: Yasu Urano besiegt HARASHIMA & Akito (20:48) Horizontal-Style Crucifix Hold gegen Akito.

DDT "BEER GARDEN FIGHT 2016 ~ DANSHOKU DINO DAY", 11.08.2016
Shinjuku FACE
600 Fans
- Super No Vacancy Full House

1. Match that objectively and scientifically determines a Group Leader: Shunma Katsumata besiegt Makoto Oishi & MAO (6:02) mit einem Firebird Splash gegen MAO.
2. Oretachi no Lari Pro vs. Knee Pro: Keisuke Ishii & Tanomusaku Toba besiegen Tomimitsu Matsunaga & Daiki Shimomura (12:18) nach einem Horizontal Cradle von Ishii gegen Shimomura.
3. Match with Someone Interfering Every Few Minutes ~ Incomplete Settlement Rules: Mike Bailey besiegt Danshoku Dieno mit einem Horizontal Cradle (28:41). Reihenfolge des Eingreifens: Kazuki Hirata, Norikazu Fujioka, Hanolek Hogaso, Shon Michaels, A.YAZAWA, Antonio Honda & Norikazu Fujioka.
4. Beer Garden Specialty Falls Count Anywhere 5 Way Match: Fujioka Megane besiegt Danshoku Dieno mit dem Glass of Glasses (14:57). Weitere Teilnehmer: Super Sasadango Machine, Antonio Honda, Mike Bailey, Tanomusaku Toba, Keisuke Ishii, Kazuki Hirata, Makoto Oishi, Shunma Katsumata, MAO & Daiki Shimomura.

DDT "BEER GARDEN FIGHT 2016 ~ HAPPY MOTEL DAY", 10.08.2016
Shinjuku FACE
600 Fans
- Super No Vacancy Full House

0. Handicap Match: Yasu Urano besiegt Shintaro Murotani & Ryohei Fukuda (8:08) mit einem Camel Clutch gegen Fukuda.
1. Hot Pants! Drunken Frenzy! Multinationality! Legion Rivalry Final Liquor Decisive Battle: Chou-un Shiryu & Sequine Liuitin besiegen Masahiko Takanashi & DJ Nira und Ryu Gouma & Yumehito Imanari (15:13) als Shiryu Nira pinnte.
2. Antonio Honda besiegt Kikutaro (23:51) mit einem Inside Cradle.
3. Tuxedo Match: Trans Am★Hiroshi besiegt Konosuke Takeshita (11:13) durch Ausziehen des Tuxedo.

DDT "BEER GARDEN FIGHT 2016 ~ SHUTEN DOJI DAY", 09.08.2016
Shinjuku FACE
600 Fans
- Super No Vacancy Full House

1. Glove Match ~ Free Knockdown System, Special Referee: KUDO: Saki Akai besiegt Gota Ihashi (R3 3:00) durch DQ.
2. Gatoh Move Rule: Emi Sakura & "Kotori" besiegen besiegen Cherry & Masako Takanashi (15:59) nach einem Morning Star von "Kotori" gegen Takanashi.
3. Yukio Sakaguchi Scary Story Surrounding: Yukio Sakaguchi besiegt Kouki Iwasaki mit einem Cobra Clutch (15:45). Scary Story Reihenfolge: DJ Nira, Kouki Iwasaki, Soma Takao, Danshoku Dieno, Daisuke Kiso & Makoto Oishi.
4. Mike Bailey besiegt Kota Umeda (19:58) mit einem Shooting Star Double Kneedrop.

DDT "BEER GARDEN FIGHT 2016 ~ DDT", 08.08.2016 (Samurai! TV)
Shinjuku FACE
600 Fans
- Super No Vacancy Full House

0. King of Dark Title: Sanshiro Takagi besiegt Chikara (c) (3:59) mit einem La Magistral (1st defense).
1. Mad Paulie & Gota Ihashi besiegen Akito & MAO (8:37) nach dem Paulie Buster von Paulie gegen MAO.
2. 3 Way Match: Yukio Sakaguchi & Masahiro Takanashi besiegen HARASHIMA & Yasu Urano und Makoto Oishi & Shunma Katsumata (7:49) nach dem Divine Right Knee von Sakaguchi gegen Katsumata.
3. Rock n Roll Death Match: Kazuki Hirata & Kazusada Higuchi besiegen A.YAZAWA & Trans Am★Hiroshi (12:44) nach einer Doctor Bomb von Higuchi gegen YAZAWA.
4. Atsushi Aoki AJPW & Hikaru Sato besiegen Soma Takao & Kouki Iwasaki (11:10) mit einem Cross Armbreaker von Aoki gegen Iwasaki.
5. Danshoku Dieno & Keisuke Ishii besiegen Kota Umeda & Mizuki Watase (10:22) durch Lip Lock Pinfall von Dieno gegen Watase.
6. Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo besiegen Mike Bailey & Guanchulo (11:13) nach einem Cross Facelock von Sasaki gegen Guanchulo.
7. KO-D Openweight Title: Konouke Takeshita (c) besiegt Toru Owashi (19:58) mit einem Reverse Horizontal Chop (3rd defense).

DDT "SAITAMA SLAM! VOL. 13", 06.08.2016
Kasukabe Touch Cube
294 Fans
- Super No Vacancy

0. King of Dark Title: Yumehito Imanari (c) besiegt Chikara (3:54) mit einem Samson Clutch - Titelwechsel.
1. Kouki Iwasaki & Mizuki Watase besiegen Tomomitsu Matsunaga & Rekka (8:00) nach einem Captured von Iwasaki gegen Rekka.
2. KO-D Six Man Tag Team Title Tournament - Semi Final: Daisuke Sasaki, Tetsuya Endo & Mad Paulie besiegen Makoto Oishi, MAO & Shunma Katsumata (8:50) nach einer Throwing Torture Rack Bomb von Endo gegen MAO.
3. KO-D Six Man Tag Team Title Tournament - Semi Final: Yukio Sakaguchi, Masahiro Takanashi & Kota Umeda besiegen HARASHIMA, Akito & Yasu Urano (16:09) nach dem Umeda Driver von Umeda gegen Urano.
4. KENSO August 28th Ryogoku Kokugikan Assessment Match: KENSO besiegt Sanshiro Takagi (1:32) mit einem Diving Elbow Drop. 4a. Sanshiro Takagi besiegt KENSO (3:40) mit einem La Magistral.
5. Infomercial Match ~ Hobbyist Bookstore "Shoizumi": Trans Am★Hiroshi, Kazuki Hirata & Saki Akai besiegen Danshoku Dieno, Super Sasadango Machine & Gota Ihashi (4-1).
6. Antonio Honda & Mike Bailey besiegen Keisuke Ishii & Guanchulo (11:09) nach einem Shooting Star Double Kneedrop von Bailey gegen Guanchulo.
7. Special 4 Way Match: Toru Owashi besiegt Konosuke Takeshita, Shuji Ishikawa & Keisuke Ishii (10:32) nach einem Inside Cradle von Owashi gegen Takeshita.
8. KO-D Six Man Tag Team Title Tournament - Final: Daisuke Sasaki, Tetsuya Endo & Mad Paulie besiegen Yukio Sakaguchi, Masahiro Takanashi & Kota Umeda (14:54) nach einem Modified Cross Facelock von Sasaki gegen Umeda - Titelwechsel.

DDT "ROAD TO RYOGOKU 2016 IN KOBE ~ DRAMATIC DREAM TAKARAZUKA REVUE", 31.07.2016
Kobe Sambo Hall
250 Fans

1. Kazusada Higuchi & Hoshitango besiegen Shunma Katsumata & MAO (9:10) nach dem Buenos Aires Midnight von Hoshitango gegen MAO.
2. 4 Way Match: Mad Paulie besiegt Soma Takao, Guanchulo & Danshoku Dieno (7:45) nach dem Paulie Buster gegen Guanchulo.
3. Wrestling Master vs. 37-Year-Old Idol Wrestler! Rokko Oroshi Fukimakuru Kobe Specialty Special Singles Match: Makoto Oishi besiegt Dick Togo (13:39) mit einem Crucifix Hold.
4. KO-D Six Man Tag Team Title Tournament - Round 1: Yukio Sakaguchi, Masahiro Takanashi & Kota Umeda besiegen Sanshiro Takagi, Toru Owashi & Kazuki Hirata (12:45) nach einem PK von Sakaguchi gegen Hirata.
5. Keisuke Ishii & Kouki Iwasaki besiegen Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo (15:37) als Iwasaki Sasaki nach einem Diving Senton von Dick Togo pinnte.
6. KO-D Six Man Tag Team Title Tournament - Round 1: HARASHIMA, Akito & Yasu Urano besiegen Konosuke Takeshita, Trans Am★Hiroshi & Antonio Honda (22:30) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Honda.

DDT "FIRST TIME PRO-WRESTING! DRAMATIC KATSURAGI 2016", 30.07.2016
Katsuragi City Taima Sports Center
219 Fans
- Super No Vacancy

1. Yasu Urano besiegt MAO (7:41) mit einem Tombstone Piledriver.
2. Sanshiro Takagi, Kazuki Hirata & Mahoroba besiegen Makoto Oishi, Shunma Katsumata & Gran Haniwa (10:35) nach dem One-Shot Reverse Miracle Inside Cradle von Hirata gegen Haniwa.
3. Tetsuya Endo besiegt Kouki Iwasaki (8:20) mit einer Torture Rack Bomb.
4. Masahiro Takanashi & Soma Takao besiegen Dick Togo & Guanchulo (10:24) nach dem Gin Tonic von Takao gegen Guanchuo.
5. Danshoku Dieno & Keisuke Ishii besiegen Yukio Sakaguchi & Kota Umeda (11:14) nach dem Danshoku Driver von Dieno gegen Umeda.
6. Daisuke Sasaki & Mad Paulie besiegen HARASHIMA & Akito (13:41) nach einer Sasaki-Style Huracanrana von Sasaki gegen Akito.
7. Katsuragi Specialty Special Six Man Tag Team Match: Konosuke Takeshita, Antonio Honda & Trans Am★Hiroshi besiegen Toru Owashi, Kazusada Higuchi & Hoshitango (13:35) nach einem Blue Thunder von Takeshita gegen Hoshitango.

DDT "DELI SACAS 2016", 29.07.2016
Tokyo Akasaka Sacas

1. Akito & Keisuke Ishii besiegen Masahiko Takanashi & Kota Umeda (11:33) als Akito Umeda pinnte.
2. Kazusada Higuchi besiegt Gota Ihashi (7:20) mit einer Diving Body Press.
3. Konosuke Takeshita & Trans Am★Hiroshi besiegen Makoto Oishi & MAO (11:38) nach einem German Suplex Hold von Takeshita gegen MAO.

DDT "DELI SACAS 2016", 29.07.2016
Tokyo Akasaka Sacas

1. Tetsuya Endo besiegt Kouki Iwasaki (7:53) mit einer Torture Rack Bomb.
2. Daisuke Sasaki & Mad Paulie besiegen Kazusada Higuchi & Hoshitango (10:07) nach einem Diving Elbow Drop von Sasaki gegen Hoshitango.
3. Soma Takao besiegt Danshoku Dieno (8:07) durch DQ.
4. HARASHIMA & Yasu Urano besiegen Toru Owashi & Guanchulo (12:08) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Guanchulo.

DDT "DELI SACAS 2016", 26.07.2016
Tokyo Akasaka Sacas

1. Akito besiegt Gota Ihashi (9:24) mit einem Figure-Four Leglock.
2. Danshoku Dieno & Keisuke Ishii besiegen Makoto Oishi & Shunma Katsumata (10:45) nach einem Tiger Suplex Hold von Ishii gegen Oishi.
3. Tetsuya Endo besiegt MAO (8:47) mit einer Torture Rack Bomb.
4. Konosuke Takeshita & Antonio Honda besiegen Masahiro Takanashi & Kota Umeda (15:06) nach einem German Suplex Hold von Takeshita gegen Umeda.

DDT "HANDMADE IN JAPAN FESTA 2016", 24.07.2016
Tokyo Big Sight Music & Play Area

1. Falls Count Anywhere 3 Way Match: Konosuke Takeshita & Trans Am★Hiroshi besiegen Sanshiro Takagi & MAO und Soma Takao & Kota Umeda (19:27) nach einem Vertical Drop Brainbuster von Takeshita gegen MAO.

DDT "YOKOHAMA TWILIGHT 2015 ~ NATSU", 23.07.2016
Yokohama Radiant Hall
316 Fans
- Super No Vacancy

1. Masahiro Takanashi besiegt Gota Ihashi (7:16) mit dem Aqua Bit.
2. Yukio Sakaguchi & Kota Umeda besiegen Soma Takao & Tomomitsu Matsunaga (9:48) nach einem Cobra Clutch von Sakaguchi gegen Matsunaga.
3. Shuji Ishikawa besiegt Guanchulo (4:00) mit einem Fire Thunder.
4. KO-D Six Man Tag Team Title Tournament - Round 1: Makoto Oishi, Shunma Katsumata & MAO besiegen Danshoku Dieno, Keisuke Ishii & Super Sasadango Machine (9:59) nach einem Jikiden Tornado Clutch von Oishi gegen Sasadango.
5. KO-D Six Man Tag Team Title Tournament - Round 1: Daisuke Sasaki, Tetsuya Endo & Mad Paulie besiegen Kazusada Higuchi, Kouki Iwasaki & Mizuki Watase (14:24) nach einer Torture Rack Bomb von Endo gegen Watase.
6. HARASHIMA, Akito & Yasu Urano besiegen Ken Ohka, KAI & Shota (18:28) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Shota.
7. Konosuke Takeshita & Antonio Honda besiegen Toru Owashi & Kazuki Hirata (14:41) nach einem Octopus Hold von Honda gegen Hirata.

DDT "ROAD TO RYOGOKU 2016 IN KORIYAMA ~ DRAMATIC DREAM TAKASHIBA DEKOYASHIKI, 18.07.2016
Koriyama City Southern Tohoku General Wholesale Center
213 Fans

1. Makoto Oishi & Shunma Katsumata besiegen Toru Owashi & Kazuki Hirata (9:28) nach einem Jikiden Tornado Clutch von Oishi gegen Hirata.
2. Yasu Urano & Gorgeous Matsuno besiegen Kota Umeda & Mizuki Watase (14:40) nach einem Tombstone Piledriver von Urano gegen Watase.
3. Soma Takao besiegt MAO (9:23) mit dem Gin Tonic.
4. Danshoku Dieno & Keisuke Ishii besiegen Kazusada Higuchi & Kouki Iwasaki (11:17) nach dem Danshoku Driver von Dieno gegen Iwasaki.
5. Daisuke Sasaki, Tetsuya Endo & Mad Paulie besiegen Yukio Sakaguchi, Masahiro Takanashi & Guanchulo (19:19) nach einer Torture Rack Bomb von Endo gegen Guanchulo.
6. HARASHIMA & Akito besiegen Konosuke Takeshita & Antonio Honda (19:19) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Honda.

DDT "ROAD TO RYOGOKU 2016", 17.07.2016 (Samurai! TV)
Tokyo Korakuen Hall
1,536 Fans
- No Vacancy

1. GM Tsurumi Amon Special Tag Match: Sanshiro Takagi & KENSO besiegen Tomomitsu Matsunaga & Mizuki Watase (6:50) nach einem Inside Cradle von KENSO gegen Mizuki.
2. Soma Takao & Akito besiegen Masahiro Takanashi & Kota Umeda (6:35) nach dem Gin Tonic von Takao gegen Umeda.
3. Lucha Libre Rules: Toru Owashi, Kazuki Hirata, Gota Ihashi & Cherry besiegen Danshoku Dieno, Super Sasadango Machine, Antonio Honda, Trans Am★Hiroshi & Saki Akai (4:47) nach einem La Magistral von Owashi gegen Machine.
4. DAMNATION vs. NωA: Daisuke Sasaki, Shuji Ishikawa & Mad Paulie besiegen Makoto Oishi, Shunma Katsumata & MAO (8:06) nach einem Fire Thunder von Ishikawa gegen MAO.
5. Dick Togo 2nd Return Match! Special Tag Match: Dick Togo & Yasu Urano besiegen Kazusada Hiuguchi & Kouki Iwasaki (13:42) nach einem Diving Senton von Togo gegen Iwasaki.
6. Shigehiro Irie Send Off Match: Shigehiro Irie & Yukio Sakaguchi besiegen HARASHIMA & Keisuke Ishii (13:55) nach dem Beast Bomber von Irie gegen Ishii.
7. KO-D Openweight Title: Konosuke Takeshita (c) besiegt Tetsuya Endo (24:08) mit einem German Suplex Hold (2nd defense).

DDT "ROAD TO RYOGOKU 2016 IN MAEBASHI ~ DRAMATIC DREAM TONTON", 10.07.2016
Green Dome Maebashi Sub Arena
226 Fans

1. 3 Way Match ~ Lucha Libre Rules: Toru Owashi & Soma Takao besiegen Akito & Nobuhiro Shimatani und Makoto Oishi & Shunma Katsumata (9:19) nach dem Gin And Tonic von Takao gegen Katsumata.
2. Resentment Liquidation! Avenge Kawaguchi in Maebashi! Specialty Special Singles Match: KENSO besiegt Kazuki Hirata (10:19) mit einem Vertical Drop Brainbuster.
3. Yukio Sakaguchi, Masa Takanashi & Kota Umeda besiegen Danshoku Dieno, Kazusada Higuchi & Gota Ihashi (12:37) nach dem Divine Right Knee von Sakaguchi gegen Ihashi.
4. Keisuke Ishii & Guanchulo besiegen Tetsuya Endo & Kouki Iwasaki (9:47) nach einem Tiger Suplex Hold von Ishii gegen Iwasaki.
5. Daisuke Sasaki & Mad Paulie besiegen Shigehiro Irie & Mizuki Watase (13:22) nach einem Cross Facelock von Sasaki gegen Mizuki.
6. HARASHIMA & Yasu Urano besiegen Konosuke Takeshita & Antonio Honda (16:47) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Honda.

DDT "SAITAMA SLAM! VOL. 12", 09.07.2016
Kasukabe Touch Cube
360 Fans
- Super No Vacancy

0. King of Dark Title: Shuji Ishikawa besiegt Yumehito Imanari (c) (2:40) mit einem Cobra Twist (2nd defense).
1. Makoto Oishi, Shunma Katsumata & MAO besiegen Danshoku Dieno, Keisuke Ishii & Gota Ihashi (8:49) nach einem Cannonball 450° von MAO gegen Ihashi.
2. 4 Way Match: Toru Owashi besiegt Masa Takanashi, Yasu Urano & Tomomitsu Matsunaga (7:31) mit einem La Magistral gegen Matsunaga.
3. Kazuki Hirata & Saki Akai besiegen Super Sasadango Machie & Mizuki Watase (7:47) nach dem One-Shot Reverse Miracle Inside Cradle von Hirata gegen Sasadango.
4. Daisuke Sasaki, Shuji Ishikawa & Mad Paulie besiegen Kazusada Higuchi, Kouki Iwasaki & Guanchulo (9:44) nach dem Paulie Buster von Paulie gegen Guanchulo.
5. Akito Return Match: HARASHIMA & Akito besiegen Yukio Sakaguchi & Kota Umeda (11:01) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Umeda.
6. Soma Takao besiegt Shigehiro Irie (14:43) mit dem Gin Tonic.
7. Tetsuya Endo & Trans Am★Hiroshi besiegen Konosuke Takeshita & Antonio Honda (13:20) nach einer Sky Twister Press von Endo gegen Honda.

DDT "DDT SUPERSTAR LANE 2016", 03.07.2016
Hakata Star Lane
508 Fans
- Super No Vacancy

1. Danshoku Dieno, Shigehiro Irie & Yuto Aijima besiegen Sanshiro Takagi, Toru Owashi & Kazuki Hirata (13:01) nach dem Danshoku Driver von Dieno gegen Hirata.
2. DDT Extreme Title, Stockholm-Style Kissing Kissing Death Match: LiLiCo (c) besiegt Makoto Oishi (7:14) durch Kiss (1st defense).
3. Miyu Yamashita Triumphant Local Return Match: Miyu Yamashita & Shoko Nakajima besiegen Saki Akai & Yuka Sakazaki (11:43) nach dem Crash Rabbit Heat von Yamashita gegen Sakazaki.
4. HARASHIMA, Soma Takao & Azul Dragon besiegen Yukio Sakaguchi, Masa Takanashi & Kota Umeda (11:05) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Umeda.
5. Dick Togo Active Return Match! Special Tag Match: Dick Togo & Antonio Honda besiegen Yasu Urano & Guanchulo (13:26) nach einem Diving Senton von Togo gegen Guanchulo.
6. Hakata Specialty Special! Wonderful! Survival! 4 Way Match: Tetsuya Endo besiegt Keisuke Ishii, Kazusada Higuchi & Mad Paulie (13:27). Paulie besiegte Ishii mit dem Paulie Buster (5:41). Endo besiegte Paulie mit einem Cradle (7:29). Endo besiegte Higuchi mit einer Sky Twister Press (13:27).
7. KO-D Tag Team Title: KAI & Ken Ohka besiegen Daisuke Sasaki & Shuji Ishikawa (c) (17:51) nach dem Splash Plancha von KAI gegen Sasaki - Titelwechsel.
8. KO-D Openweight Title: Konosuke Takeshita (c) besiegt Yuko Miyamoto (18:38) mit einem Rolling German Suple Hold (1st defense).

BJW/DDT "KUMAMOTO EARTHQUAKE RECONSTRUCTION SUPPORT CHARITY PRO-WRESTLING", 02.07.2016
Kumamoto Sunroad New Town Arcade Special Ring

1. Masashi Takeda & Yasu Urano besiegen Masaya Takahashi BJW & Toshiyuki Sakuda (9:34) nach dem Rokkinpo von Takeda gegen Sakuda.
2. Abdullah Kobayashi BJW, Kankuro Hoshino BJW & Atsushi Maruyama besiegen "Black Angel" Jaki Numazawa BJW, Antonio Honda & Tetsuya Endo (10:50) durch Pinfall in einem Kimura Lock von Kobayashi gegen Honda.
3. Sanshiro Takagi, Hercules Senga, Tsutomu Oosugi & Kazuki Hirata besiegen Danshoku Dieno, Brahman Shu, Brahman Kei & Takayuki Ueki BJW (9:23) nach dem One-Shot Reverse Miracle Inside Cradle von Hirata gegen Ueki.
4. Kazusada Higuchi & Mizuki Watase besiegen Yoshihisa Uto BJW & Takuya Nomura BJW (9:15) nach einer Doctor Bomb von Higuchi gegen Nomura.
5. HARASHIMA & Yuko Miyamoto besiegen Ryuji Ito BJW & Kazumi Kikuta BJW (11:12) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Kikuta.
6. Yuji Okabayashi BJW, Konosuke Takeshita & Daichi Hashimoto BJW besiegen Daisuke Sekimoto BJW, Hideyoshi Kamitani BJW & Kota Umeda (19:09) nach dem Golem Splash von Okabayashi gegen Umeda.

DDT "KING OF DDT 2016 TOKYO, 26.06.2016 (Samurai! TV)
Tokyo Korakuen Hall
1,691 Fans
- Super No Vacancy

0. Guanchulo besiegt Rekka (4:30) mit einem Jojo Clutch.
1. Idol Unit NωA Debut Song Match: Sanshiro Takagi, Toru Owashi & Kazuki Hirata besiegen Makoto Oishi, Shuma Katsumata & MAO (8:20) nach einem La Magistral von Owashi gegen MAO.
2. King of DDT - Semi Final: Shji Ishikawa besiegt Shigehiro Irie (15:50) mit einem Running Kneelift.
3. King of DDT - Semi Final: Tetsuya Endo besiegt HARASHIMA (7:15) mit einem Cradle Cutback.
4. 4 Way Match: Keisuke Ishii & Kouki Iwasaki besiegen Daisuke Sasaki & Mad Paulie, KENSO & Gota Ihashi und Soma Takao & Mizuki Watase (9:46) nach einem Captured von Iwasaki gegen Mizuki.
5. Yukio Sakaguchi, Masa Takanashi & Kota Umeda besiegen Danshoku Dieno, Kazusada Higuchi & Tomomitsu Matsunaga (9:45) nach dem Divine Right Knee von Sakaguchi gegen Matsunaga.
6. Konosuke Takeshita & Antonio Honda besiegen Yuko Miyamoto & Yasu Urano (13:41) nach einem German Suplex Hold von Takeshita gegen Urano.
7. King of DDT - Final: Shuji Ishikawa besiegt Tetsuya Endo (23:52) mit einem Splash Mountain -> Giant Slam.

DDT "PRO-WRESTLING FESTIVAL IN MATSUYAMA 2016", 19.06.2016
Matsuyama Comprehensive Community Center
363 Fans

1. Soma Takao & Castle Kid besiegen Sanshiro Takagi & Kazuki Hirata (0:03) nach einem Horizontal Cradle von Kid gegen Hirata.
1a. Soma Takao & Castle Kid besiegen Sanshiro Takagi & Kazuki Hirata (8:02) nach dem Gin Tonic von Takao gegen Hirata.
2. Masayuki Mitomi, Taro Madori & Saki Akai besiegen Keisuke Ishii, Gota Ihashi & Shunma Katsumata (8:06) nach einer Swanton Bomb von Madori gegen Katsumata.
3. It's good to be big! Small things are good! Matsuyama Special Uneven Tag Match: Toru Owashi & Masa Takanashi besiegen KazuSada Higuchi & Makoto Oishi (9:22) nach einem La Magistral von Owashi gegen Oishi.
4. Shigehiro Irie & Kouki Iwasaki besiegen Yukio Sakaguchi & Kota Umeda (10:34) nach einer Flying Sausage von Irie gegen Umeda.
5. Super Sasadango Machine Matsuyama First Landing! Special Popular 3 Way Match: Antonio Honda besiegt Super Sasadango Machine & Yasu Urano (9:56) nach einem Diving First Drop gegen Urano.
6. Pro-Wrestling Crazy Journey: Daisuke Sasaki besiegt Danshoku Dieno (13:54) mit einem Horizontal Cradle.
7. Matsuyama Specialty Special Tag Match: Yuko Miyamoto & HARASHIMA besiegen Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo (17:12) nach einem Octopus Cobra von Miyamoto gegen Takeshita.

DDT "ROAD TO RYOGOKU 2016 IN FUKUYAMA ~ DRAMATIC DREAM TONOURA", 18.06.2016
Fukuyama Big Rose
555 Fans
- Super No Vacancy

1. Kouki Iwasaki besiegt Mao Inoue (6:05) mit einem Captured.
2. Makoto Oishi & Shunma Katsumata besiegen Toru Owashi & Gota Ihashi (7:00) nach einem Front Cradle von Oishi gegen Ihashi.
3. Daisuke Sasaki & Mad Paulie besiegen HANZO & Guanchulo (11:45) nach dem Vietnam Driver II von Sasaki gegen Guanchulo.
4. After the King of DDT 2016 Tournament 1st Round Petit Special Singles Match: Keisuke Ishii besiegt Yasu Urano (6:38) mit einem High-Angle Double-Arm DDT.
5. Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo besiegen Yukio Sakaguchi & Masa Takanashi (10:38) nach einem German Suplex Hold von Takeshita gegen Takanashi.
6. Danshoku Dieno & Super Sasadango Machine with Super Sasadango Machine-ko besiegen Sanshiro Takagi & Kazuki Hirata (11:33) nach einem Vertical Drop Lehman Shock von Machine gegen Hirata.
7. King of DDT Special! Konsei Six Man Tag Match: Soma Takao, Antonio Honda & Kazusada Higuchi besiegen HARASHIMA, Shigehiro Irie & Kota Umeda (14:25) nach dem Gin Tonic von Takao gegen Umeda.

DDT "KING OF DDT 2016 OSAKA", 12.06.2016
Osaka Edion Arena #2
607 Fans
- No Vacancy

0. Mizuki Watase & Nobuhiro Shimatani besiegen Heddi French & Guanchulo (4:40) nach einem Backdrop Suplex von Watase gegen Guanchulo.
1. 4 Way Match: Daisuke Sasaki & Mad Paulie besiegen Sanshiro Takagi & Toru Owashi, Keisuke Ishii & Kouki Iwasaki und Yasu Urano & Shunma Katsumata (5:39) nach einem Cross Facelock von Sasaki gegen Katsumata.
2. Konosuke Takeshita, Antonio Honda & Hiroshi Fukuda besiegen Yukio Sakaguchi, Masa Takanashi & Kota Umeda (9:47) nach einem German Suplex Hold von Takeshita gegen Umeda.
3. King of DDT - Round 2: Tetsuya Endo besiegt Kazuki Hirata (10:11) mit einer Sky Twister Press.
4. King of DDT - Round 2: Shuji Ishikawa besiegt Soma Takao (16:07) mit einem Splash Mountain.
5. All Asia Tag Team Title: Yuko Miyamoto & Isami Kodaka (c) besiegen Danshoku Dieno & Makoto Oishi (11:59) nach einem Axe Guillotine Driver von Miyamoto gegen Dieno (6th defense).
6. King of DDT - Round 2: HARASHIMA besiegt KENSO (16:06) mit dem Somato.
7. King of DDT - Round 2: Shigehiro Irie besiegt Kazusada Higuchi (15:50) mit einer Tas Mission.

DDT "ROAD TO RYOGOKU 2016 IN NAGANO ~ DRAMATIC DREAM TEMPURA MANJU", 11.06.2016
Nagano Arcs Hall
300 Fans
- Super No Vacancy Full House

1. Keisuke Ishii besiegt Nobuhiro Shimatani (5:56) mit einem Single-Leg Crab Hold.
2. Soma Takao & Kota Umeda besiegen Heddi French & Shunma Katsumata (8:48) nach dem Gin Tonic von Takao gegen Katsumata.
3. Tetsuya Endo & Hiroshi Fukuda besiegen Shigehiro Irie & Kouki Iwasaki (9:56) nach einer Torture Rack Bomb von Endo gegen Iwasaki.
4. Daisuke Sasaki & Mad Paulie besiegen Yasu Urano & Guanchulo (14:54) nach dem Paulie Buster von Paulie gegen Urano.
5. DDT Most Handsome King Final Battle: HARASHIMA besiegt Mizuki Watase (12:48) mit dem Somato.
6. DDT Nagano Sales Manager Toru Owashi (Free) Local Triumphant Return! Eagle Seki & Funny Companions Special Six Man Tag Match ~ Lucha Libre Rules: Danshoku Dieno, Kazusada Higuchi & Makoto Oishi besiegen Sanshiro Takagi, Toru Owashi & Kazuki Hirata (13:59) nach einer Doctor Bomb von Higuchi gegen Hirata.
7. Konosuke Takeshita & Antonio Honda besiegen Yukio Sakaguchi & Masa Takanashi (15:20) nach einem German Suplex Hold von Takeshita gegen Takanashi.

DDT "KING OF DDT 2016 SAITAMA", 05.06.2016
Kasukabe Touch Cube
408 Fans
- No Vacancy

0. King of Dark Title: Tanomusaku Toba besiegt Yumehito Imanari (c) (3:53) mit einem Backhand Blow (1st defense).
1. Danshoku Dieno, Makoto Oishi, Kouki Iwasaki, Guanchulo & Saki Akai besiegen Sanshiro Takagi, Toru Owashi, Tomimitsu Matsunaga, Heddi French & Hoshitango (5:57) nach einem Cradle von Oishi gegen Hoshitango.
2. 3 Way Match: Konosuke Takeshita besiegt Daisuke Sasaki & Gota Ihashi (8:19) mit einem German Suplex Hold gegen Ihashi.
3. King of DDT - Round 1: Tetsuya Endo besiegt Mad Paulie (12:01) mit einer Sky Twister Press.
4. King of DDT - Round 1: Kazuki Hirata besiegt Shunma Katsumata (5:29) mit dem One-Shot Reverse Miracle Inside Cradle.
5. King of DDT - Round 1: Soma Takao besiegt Keisuke Ishii (11:19) mit dem Gin Tonic.
6. King of DDT - Round 1: Shuji Ishikawa besiegt Kota Umeda (10:17) mit einem Running Kneelift.
7. King of DDT - Round 1: KENSO besiegt Antonio Honda (14:11) mit dem Hagakure.
8. King of DDT - Round 1: HARASHIMA besiegt Masa Takanashi (6:58) mit einem Cross Armbreaker.
9. King of DDT - Round 1: Kazusada Higuchi besiegt Yasu Urano (16:23) mit einer Doctor Bomb.
10. King of DDT - Round 1: Shigehiro Irie besiegt Yukio Sakaguchi (16:34) mit dem Beast Bomber.

DDT "ROAD TO RYOGOKU 2016 IN FUJI ~ DRAMATIC DREAM NEAPOLITAN", 04.06.2016
Fujisan Messe
195 Fans

1. Kazusada Higuchi, Soma Takao, Kota Umeda & Guanchulo besiegen Sanshiro Takagi, Toru Owashi, Keisuke Ishii & Kazuki Hirata (10:47) nach dem Goten von Higuchi gegen Hirata.
2. Daisuke Sasaki & Mad Paulie besiegen Tetsuya Endo & Heddi French (11:05) nach einem Reverse Splash von Paulie gegen French.
3. King of DDT 2016 Patricipation Determination: Shunma Katsumata besiegt Kouki Iwasaki (9:32) mit einem Cazadora.
4. Yukio Sakaguchi & Masa Takanashi besiegen Shigehiro Irie & Gota Ihashi (9:51) nach dem Divine Right Knee von Sakaguchi gegen Ihashi.
5. Road to All Asia Tag ~ Fuji Specialty! Special Singles Match: Danshoku Dieno besiegt Makoto Oishi (10:57) mit einem Gotch-Style Danshoku Driver.
6. Konosuke Takeshita, Antonio Honda & Hiroshi Fukuda besiegen HARASHIMA, Yasu Urano & Mao Inoue (16:55) nach einem German Suplex Hold von Takeshita gegen Inoue.

DDT AUDIENCE 2016", 29.05.2016 (Samurai! TV)
Tokyo Korakuen Hall
1,633 Fans
- Super No Vacancy

0. Kouki Iwasaki & Tomimitsu Matsunaga besiegen Heddi French & Rekka (5:50) nach einem Captured von Iwasaki gegen Rekka.
1. KENSO King of DDT 2016 Participation Assessement Match: KENSO with Cherry besiegt Sanshiro Takagi (5:59) mit dem Hagakure.
2. Anywhere Start 4 Way Six Man Tag Match: Joey Ryan, Danshoku Dieno & Antonio Honda besiegen Makoto Oishi, Mao Inoue & Shunma Katsumata und Toru Owashi, Kazuki Hirata & Guanchulo und Masa Takanashi, Kota Umeda & Saki Akai (8:01) nach einem Super Kick von Ryan gegen Katsumata. - Iron Man Heavy Metal Title: Joey Ryan (c) besiegt Kazuki Hirata (12:38 Uhr) mit einem Horizontal Cradle.
3. Road to King of DDT 2016: Shuji Ishikawa & Mad Paulie besiegen Tetsuya Endo & Kazusada Higuchi (8:02) nach einem Reverse Splash von Paulie gegen Endo.
4. DDT Extreme Title, Titanic Rules: LiLiCo besiegt Super Sasadango Machine (c) (7:05) durch Titanic-Style Pinfall - Titelwechsel.
5. KO-D Six Man Tag Team Title - Team Drift Farewell Series Final - Team Drift Disbandment Match: Soma Takao, Keisuke Ishii & Shigehiro Irie (c) besiegen HARASHIMA, Akito & Yasu Urano (9:57) nach dem Gin Tonic von Takao gegen Urano (1st defense).
6. KO-D Openweight Title: Konosuke Takeshita besiegt Daisuke Sasaki (c) (24:42) mit einem Cross-Arm German Suplex Hold - Titelwechsel.

DDT "DRAMATIC DREAMS! VOL. 3 ~ HANAMO HANANARE HITOMO HITONARE", 22.05.2016
Osaka City Yodogawa Ward Citizen Center
508 Fans
- No Vacancy

1. Team Drift Goodbye Series: Keisuke Ishii & Soma Takao besiegen Tetsuya Endo & Kouki Iwasaki (10:04) nach einem Tiger Suplex Hold von Ishii gegen Iwasaki.
2. Luxury Giveaway Scramble Surprise Tag Rumble: Kota Ibushi & Gota Ihashi besiegen Mizuki Watase & Kota Umeda, Joey Ryan & Atsushi Maruyama, Masa Takanashi & Emi Sakura, Ken Ohka & Hideki Shiota, Gurukun Mask & Guanchulo, Kengo Takai & Shoichi Uchida und Makoto Oishi & Shunma Katsumata (19:15). Gurukun warf Katsumata über das Top Rope (3:54). Ryan warf Uchida über das Top Rope (4:53). Umeda warf Guanchulo über das Top Rope (6:17). Alle warfen Shiota über das Top Rope (8:19). Mizuki warf Sakura über das Top Rope (13:09). Ibushi warf Maruyama über das Top Rope (15:09). Ibushi eliminierte Umeda mit einem Sit-Down Last Ride (19:15).
3. Shockwave! Special Singles Match: Danshoku Dieno vs. Magnitude Kishiwada - No Contest (8:57).
4. Reunion Special Singles Match - Special Referee: Dick Togo: Antonio Honda besiegt Yasu Urano (11:50) mit einem Diving Fist Drop.
5. Special Tag Match: Kazuki Hirata & Kuishinbo Kamen besiegen Hiroshi Fukuda & Kikutaro (11:42) nach dem One-Shot Reverse Miracle Inside Cradle von Hirata gegen Kikutaro.
6. Crash the Super Heavy Special Six Man Tag Match: Jinsei Shinzaki Michinoku Pro, Sanshiro Takagi & Toru Owashi besiegen Shigehiro Irie, Kazusada Higuchi & Super Sasadango Machine (8:43) nach dem Paradise Hold von Shinzaki gegen Machine.
7. DDT BATTLE FRONT Special Tag Match: Daisuke Sasaki & Shuji Ishikawa besiegen HARASHIMA & Akito (13:49) nach einem Mistica-Style Cross Facelock the Doppelgänger von Sasaki gegen Akito.
8. Special Singles Match: Konosuke Takeshita besiegt ZERO (23:29) mit einem Cross-Arm German Suplex Hold.

DDT "SAITAMA SLAM! VOL. 11", 21.05.2016
Kasukabe Touch Cube
264 Fans
- No Vacancy

0. King of Dark Title: Gota Ihashi (c) besiegt Yumehito Imanari (c) (4:34) mit einer Moonsault Press - Titelwechsel.
1. Tetsuya Endo & Heddi French besiegen Tomimitsu Matsunaga & Shunma Katsumata (8:47) nach einer Torture Rack Bomb von Endo gegen Katsumata.
2. Joey Ryan, Danshoku Dieno & Makoto Oishi besiegen Toru Owashi, Guanchulo & Saki Akai (8:59) als Ryan Akai pinnte.
3. HARASHIMA & Yasu Urano besiegen Kazusada Higuchi & Hoshitango (9:05) nach einem Horizontal Cradle von Urano gegen Hoshitango.
4. Team Drift Goodbye Series ~ Monthly Young Communication Returns: Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao besiegen Akito, Kazuki Hirata & Yukihiro Abe (15:30) nach einem High-Angle Double-Arm DDT von Ishii gegen Abe.
5. King of DDT 2016 Participation Determination: Kota Umeda besiegt Kouki Iwasaki (13:57) mit dem Umeda Driver I.
6. Daisuke Sasaki & Mad Paulie besiegen Konosuke Takeshita & Antonio Honda (17:48) nach einem Mistica-Style Cross Facelock von Sasaki gegen Honda.

DDT "FRIENDSHIP, EFFORT, VICTORY IN NAGOYA 2016", 15.05.2016
Nagoya International Conference Hall
574 Fans

1. Nagoya Specialty! Miso Nikomi Special Tag Match: Super Sasadango Machine & Saki Akai besiegen Nobuhiro Shimatani & 3rd Generation U Robin (7:33) nach dem Vertical Drop Lehman Shock von Sasadango gegen Shimatani.
2. 3 Way Match: Masa Takanashi & Guanchulo besiegen Toru Owashi & Kazuki Hirata und Antonio Honda & Hiroshi Fukuda (8:15) nach einem Horizontal Cradle von Guanchulo gegen Hirata.
3. KENSO King of DDT 2016 Participation Assessement Match: Cherry besiegt KENSO (7:48) mit dem Spring Night Love.
4. Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo besiegen Yukio Sakaguchi & Kota Umeda (12:21) nach einem German Suplex Hold von Takeshita gegen Umeda.
5. Danshoku Dieno & Makoto Oishi besiegen HARASHIMA & Mizuki Watase (10:16) nach einem Jikiden Tornado Clutch von Oishi gegen Watase.
6. KO-D Six Man Tag Team Title ~ Team Drift Goodbye Series: Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao besiegen Kazusada Higuchi, Shunma Katsumata & Kouki Iwasaki (c) (15:09) nach dem Gin Tonic von Takao gegen Iwasaki - Titelwechsel.
7. KO-D Tag Team Title: Daisuke Sasaki & Shuji Ishikawa (c) besiegen Akito & Yasu Urano (26:34) nach dem Vietnam Driver II von Sasaki gegen Urano (3rd defense).

DDT "ROAD TO RYOGOKU 2016 IN KYOTO ~ DRAMATIC DREAM TOGETSUKYO", 14.05.2016
Kyoto KBS Hall
412 Fans
- No Vacancy

1. Tetsuya Endo & Hiroshi Fukuda besiegen Toru Owashi & Mizuki Watase (10:28) nach einer Torture Rack Bomb von Endo gegen Watase.
2. Ryota Nakatsu besiegt Shunma Katsumata (8:32) mit einem Cross Armbreaker.
3. Team Drift Goodbye Series: Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao besiegen Kazusada Higuchi, Kouki Iwasaki & Guanchulo (10:16) nach einem Tiger Suplex Hold von Ishii gegen Guanchulo.
4. Kyoto Specialty! Heiankyo Tag Death Match: Sanshiro Takagi & Kazuki Hirata besiegen Danshoku Dieno & Makoto Oishi (10:51) nach dem Viagra Driver von Hirata gegen Oishi.
5. HARASHIMA besiegt Kota Umeda (11:54) mit dem Somato.
6. Akito & Yasu Urano besiegen Daisuke Sasaki & Mad Paulie (13:51) nach einem Cradle von Urano gegen Paulie.
7. Saki Akai Triumphant Local Return! Special Six Person Tag Match: Yukio Sakaguchi, Masa Takanashi & Saki Akai besiegen Konosuke Takeshita & Antonio Honda & Cherry (17:01) nach dem Rookie Award von Akai gegen Cherry.

DDT "ROAD TO RYOGOKU 2016 IN SAPPORO ~ DRAMATIC DREAM TOKE-DAI", 08.05.2016
Axes Sapporo
810 Fans
- Super No Vacancy Full House

1. Sanshiro Takagi, Toru Owashi & Kazuki Hirata besiegen Danshoku Dieno, Makoto Oishi & Tomoya (12:33) nach dem One-Shot Reverse Miracle Inside Cradle von Hirata gegen Oishi.
2. Ryuichi Sekine & Noriyuki Yoshida besiegen Tetsuya Endo & Hiroshi Fukuda (9:03) nach dem Combine von Sekine gegen Fukuda.
3. Kouki Iwasaki & Shunma Katsumata besiegen Kazusada Higuchi & Guanchulo (8:43) nach einem Captured von Iwasaki gegen Guanchulo.
4. SPW Southeast Asia Title: Masa Takanashi (c) besiegt Antonio Honda (9:45) mit dem Takatonic (3rd defense).
5. Hokkaido is a big road! Sapporo Specialty Special Singles Match: Konosuke Takeshita besiegt Shuji Ishikawa (4:17) mit einem German Suplex Hold.
6. Team Drift Goodbye Series: HARASHIMA, Akito & Yasu Urano besiegen Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao (14:28) mit dem Hanamasa von Akito gegen Takao.
7. KO-D Openweight Title: Daisuke Sasaki (c) besiegt Yukio Sakaguchi (18:30) mit dem Vietnam Driver II (1st defense).

DDT "ROAD TO RYOGOKU 2016 IN YAMAGATA ~ DRAMATIC DREAM TAMAKONYAKU", 05.05.2016
Yamagata Big Wing
246 Fans
- Super No Vacancy

1. Soma Takao besiegt Nobuhiro Shimatani (7:25) mit einem Diving Footstomp.
2. Lucha Libre Rules: Sanshiro Takagi, Toru Owashi & Heddi French besiegen Kazusada Higuchi, Shunma Katsumata & Guanchulo (10:18) nach einem La Magistral von Owashi gegen Guanchulo.
3. 4 Way Match: Gorgeous Matsuno besiegt Danshoku Dieno, Tetsuya Endo & Kazuki Hirata (6:22) mit einem Inside Cradle gegen Hirata.
4. Team Drift Goodbye Series: Keisuke Ishii & Shigehiro Irie besiegen Yukio Sakaguchi & Masa Takanashi (12:30) nach einem High-Angle Double-Arm DDT von Ishii gegen Takanashi.
5. DDT Nr. 1 Refreshing King Decisive Battle Round 2: HARASHIMA besiegt Makoto Oishi (11:26) mit dem Somato.
6. 3 Way Match: Konosuke Takeshita & Antonio Honda besiegen Akito & Yasu Urano und Daisuke Sasaki & Mad Paulie (18:39) nach einem German Suplex Hold von Takeshita gegen Sasaki.

DDT "ROAD TO RYOGOKU 2016 IN AOMORI ~ DRAMATIC DREAM TSUGARU SHAMISEN", 04.05.2016
Aomori Hamanasu Hall
285 Fans
- Super No Vacancy

1. Tetsuya Endo, Mao Inoue & Gorgeous Matsuno besiegen Sanshiro Takagi, Toru Owashi & Kazuki Hirata (10:10) nach einer Sky Twister Press von Endo gegen Hirata.
2. Pro-Wrestling Techniques Olympics Block A Qualifying Match: Yasu Urano besiegt Heddi French (7:20) mit einem Reverse Cradle.
3. Keisuke Ishii & Guanchulo besiegen Danshoku Dieno & Makoto Oishi (11:12) nach einer Death Valley Bomb von Guanchulo gegen Oishi.
4. Team Drift Goodbye Series: Shigehiro Irie & Soma Takao besiegen Kazusada Higuchi & Shunma Katsumata (13:28) nach dem Gin Tonic von Takao gegen Katsumata.
5. HARASHIMA & Akito besiegen Konosuke Takeshita & Antonio Honda (16:14) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Honda.
6. Daisuke Sasaki & Mad Paulie besiegen Yukio Sakaguchi & Masa Takanashi (13:44) nach dem Vietnam Driver II von Sasaki gegen Takanashi.

DDT "ROAD TO RYOGOKU 2016 IN SENDAI ~ DRAMATIC DTREAM TAN ~" 03.05.2016
Dream Messe Miyagi West Building Hall
427 Fans
- Super No Vacancy

1. Akito, Makoto Oishi & Shunma Katsumata besiegen Sanshiro Takagi, Toru Owashi & Kazuki Hirata (9:24) mit einem Horizontal Cradle von Oishi gegen Hirata.
2. 4 Way Match: Danshoku Dieno besiegt Masa Takanashi, Kazusada Higuchi & Heddi French (6:32) mit dem Danshoku Driver gegen Takanashi.
3. Team Drift Goodbye Series: Shigehiro Irie, Keisuke Ishii & Soma Takao besiegen Konosuke Takeshita, Antonio Honda & Gorgeous Matsuno (13:18) nach einem Piledriver von Irie gegen Matsuno.
4. Daisuke Sasaki besiegt Guanchulo (11:38) mit dem Vietnam Driver II.
5. Special Singles Match: Yukio Sakaguchi besiegt Mad Paulie (Masato Shibata) (9:22) durch DQ.
6. HARASHIMA & Yasu Urano besiegen Tetsuya Endo & Mao Inoue (23:06) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Inoue.

DDT "YOKOHAMA TWILIGHT 2016 ~ SPRING", 29.04.2016
Yokohama Radiant Hall
400 Fans
- Super No Vacancy Full House

0. King of Dark Title: Gota Ihashi (c) besiegt Rekka (5:08) mit einem Jumping Cross Armbreaker (1st defense).
1. Sanshiro Takagi, Kazuki Hirata & Guanchulo besiegen KENSO, Hiroshi Fukuda & Heddi French (12:04) nach einem Crab Hold von Fukuda gegen Hirata.
2. 3 Way Match: Toru Owashi besiegt Makoto Oishi & Tomomitsu Matsunaga (5:01) mit einem Double Horizontal Cradle.
3. Team Drift Goodbye Series: Ken Ohka, Danshoku Dieno & Super Sasadango Machine besiegen Shigehiro Irie, Keisuke Ishii & Soma Takao (12:40) nach dem Spear of Fire von Ohka gegen Ishii.
4. Shunma Katsumata & Kouki Iwasaki besiegen Kazusada Higuchi & Mao Inoue (14:32) nach einem Captured von Iwasaki gegen Inoue.
5. HARASHIMA, Akito & Yasu Urano besiegen Konosuke Takeshita, Tetsuya Endo & Antonio Honda (16:58) nach einem Tombstone Piledriver von Urano gegen Honda.
6. Daisuke Sasaki & Mad Paulie besiegen Yukio Sakaguchi & Masa Takanashi (11:48) nach einem Reverse Splash von Paulie gegen Takanashi.

DDT "MAX BUMP 2016", 24.04.2016 (Samurai! TV)
Tokyo Korakuen Hall
1,633 Fans
- Super No Vacancy

0. King of Dark Title, 3 Way Match: Hoshitango (c) besiegt Tomomitsu Matsunaga & Gota Ihashi (5:28) mit dem Buenos Aires Midnight gegen Ihashi - Titelwechsel.
1. Sanshiro Takagi, Toru Owashi & Jiro "Ikemen" Kuroshio (W1) besiegen Shunma Katsumata, Kouki Iwasaki & Guanchulo (5:43) nach einem La Magistral von Takagi gegen Guanchulo.
2. Iron Man Heavy Metal Title - Special Tag Match: Makoto Oishi & Saki Akai besiegen LiLiCo (c) & Mizuki Watase (8:33) nach einem Sleeper Hold von Akai gegen LiLiCo - Titelwechsel.
3. Antonio Honda, Hiroshi Fukuda & Heddi French besiegen Danshoku Dieno, Soma Takao & Mao Inoue (7:22) nach einem Diving Fist Drop von Honda gegen Inoue.
4. KO-D Tag Team Title Contendership, 3 Way Match: Akito & Yasu Urano besiegen Yukio Sakaguchi & Masa Takanashi und Shigehiro Irie & Keisuke Ishii (9:46) nach dem Hanamasa von Akito gegen Ishii.
5. DDT Extreme Title, Ultimate CCC Match: Super Sasadango Machine (c) besiegt Kazuki Hirata (7:21) nach dem Vertical Drop Lehman Shock auf einen Stuhl (2nd defense).
6. KO-D Tag Team Title: Daisuke Sasaki & Shuji Ishikawa (c) besiegen Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo (15:22) nach einem Modified Cross Facelock von Sasaki gegen Takeshita (2nd defense).
7. KO-D Openweight Title: HARASHIMA (c) besiegt Kazusada Higuchi (18:58) mit dem Somato (2nd defense).
8. KO-D Openweight Title: Daisuke Sasaki besiegt HARASHIMA (c) (1:45) durch TKO (Mistica-Style Modified Cross Facelock) - Titelwechsel.

DDT "ROAD TO RYOGOKU IN NAGAOKA ~ DRAMATIC DREAM TOCHIO MATSURI", 17.04.2016
Aore Nagaoka
369 Fans
- Super No Vacancy

1. Keisuke Ishii besiegt Tomomitsu Matsunaga (7:05) mit einem Kneel Kick.
2. Lucha Libre Rules: Sanshiro Takagi & Toru Owashi besiegen Shigehiro Irie & Soma Takao (8:26) nach einem Mexican Clutch von Owashi gegen Takao 3. Kazuki Hiratabesiegt Antonio Honda (10:57) mit dem One-Shot Reverse Miracle Inside Cradle.
4. Yukio Sakaguchi & Masa Takanashi besiegen Danshoku Dieno & Makoto Oishi (8:48) nach einem Cobra Clutch von Sakaguchi gegen Oishi.
5. Daisuke Sasaki, Shuji Ishikawa & Guanchulo besiegen Konosuke Takeshita, Tetsuya Endo & Mao Inoue (13:14) nach einem Splash Mountain von Ishikawa gegen Endo.
6. Super Sasadango Machine besiegt Hiroshi Fukuda (8:46) mit dem Vertical Drop Lehman Shock.
7. KO-D Six Man Tag Team Title: Kazusada Higuchi, Shunma Katsumata & Kouki Iwasaki (c) besiegen HARASHIMA, Akito & Yasu Urano (19:42) nach dem Goten von Higuchi gegen HARASHIMA (2nd defense).

DDT "ROAD TO RYOGOKU IN KANAZAWA ~ DRAMATIC DREAM TORI YASAI ~", 16.04.2016
Kanazawa Distribution Hall
126 Fans

1. Sanshiro Takagi, Toru Owashi & Kazuki Hirata besiegen Akito, Makoto Oihi & Hiroshi Fukuda (9:50) nach dem One-Shot Reverse Miracle Inside Cradle von Hirata gegen Fukuda.
2. Tetsuya Endo besiegt Mao Inoue (11:411) nach einer Torture Rack Bomb.
3. Danshoku Dieno besiegt Kouki Iwasaki (6:04) mit dem Danshoku Driver.
4. Daisuke Sasaki & Guanchulo besiegen Antonio Honda & Konosuke Takeshita (11:37) nach einem Mistica-Style Cross Facelock von Sasaki gegen Honda.
5. Keisuke Ishi, Shigehiro Irie & Soma Takao besiegen Yuko Sakaguchi, Masa Takanashi & Tomomitsu Matsuaga (12:37) nach dem Divine Right Knee von Sakaguchi gegen Matsunaga.
6. HARASHIMA & Yasu Urano besiegen Kazusada Higuchi & Shunma Katsumata (17:36) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Katsumata.

DDT "DDT WEST JAPAN TOUR ROAD TO RYOGOKU 2016 IN OITA ~ DRAMATIC DREAM TORITEN", 10.04.2016
Oita Event Hall
178 Fans

1. Daisuke Sasaki & Guanchulo besiegen Sanshiro Takagi & Kazuki Hirata (8:55) nach einem Cross Facelock von Sasaki gegen Hirata.
2. Masa Takanashi besiegt Tomomitsu Matsunaga (12:27) mit einem Horizontal Cradle.
3. Antonio Honda besiegt Mizuki Watase (9:47) mit einem Diving Fist Drop.
4. Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo besiegen Danshoku Dieno & Makoto Oishi (11:17) nach einem German Suplex Hold von Takeshita gegen Oishi.
5. Kazusada Higuchi & Mao Inoue besiegen Yukio Sakaguchi & Kota Umeda (11:02) nach dem Goten von Higuchi gegen Umeda.
6. HARASHIMA, Akito & Yasu Urano besiegen Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao (17:08) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Takao.

DDT "DDT WEST JAPAN TOUR ROAD TO RYOGOKU 2016 IN MOJI ~ DRAMATIC DREAM CHICKEN KASHIWAMESHI", 09.04.2016
Moji Red Brick Place
186 Fans
- No Vacancy

1. Yukio Sakaguchi & Masa Takanashi besiegen Sanshiro Takagi & Kazuki Hirata (9:50) nach einem PK von Sakaguchi gegen Hirata.
2. Asosan, Twell Guerrero & Youju besiegen Danshoku Dieno, Dynamite Kyushu & Tessho (16:16) nach einer Lariat von Youju gegen Kyushu.
3. Falls Count Anywhere Match: Antonio Honda besiegt Makoto Oishi (9:02) mit einem Diving Fist Drop.
4. Keisuke Ishii & Shigehiro Irie besiegen Tomomitsu Matsunaga & Kibo Kubo (10:06) nach einer Flying Sausage von Irie gegen Matsunaga.
5. Soma Takao besiegt Kota Umeda (10:05) mit dem Gin Tonic.
6. Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo besiegen Daisuke Sasaki & Guanchulo (12:56) nach einer Torture Rack Bomb von Endo gegen Guanchulo.
7. HARASHIMA, Akito & Yasu Urano besiegen Kazusada Higuchi, Mao Inoue & Mizuki Watase (19:03) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Watase.

DDT "DDT WEST JAPAN TOUR ROAD TO RYOGOKU 2016 IN HIROSHIMA ~ DRAMATIC DREAM TOUKASAN", 08.04.2016
Hiroshima Aster Plaza Multipurpose Studio
190 Fans
- Super No Vacancy

1. Antonio Honda & Konosuke Takeshita besiegen Sanshiro Takagi & Kazuki Hirata (10:55) nach einem Octopus Hold von Honda gegen Hirata.
2. 3 Way Match: Guanchulo besiegt Makoto Oishi & Masa Takanashi (8:47) durch Double Pinfall.
3. Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao besiegen Yukio Sakaguchi, Kota Umeda & Kenshin Chikano (11:51) nach dem Gin Tonic von Takao gegen Chikano.
4. Danshoku Dieno & Rey Paloma besiegen Yasu Urano & Mizuki Watase (12:01) als Dieno Watase pinnte.
5. Daisuke Sasaki besiegt Tetsuya Endo (10:45) mit einer Sasaki-Style Huracanrana.
6. Kazusada Higuchi, Kouki Iwasaki & Mao Inoue besiegen HARASHIMA, Akito & Tomomitsu Matsunaga (18:45) nach dem Goten von Higuchi gegen Matsunaga.

DDT "DRAMATIC GRAN ILLUMI!", 03.04.2016
Izu Granpal Water Park Adventure Square Special Stage Area
500 Fans
- Super No Vacancy

1. Kazusada Higuchi & Kouki Iwasaki besiegen Tomomitsu Matsunaga & Gota Ihashi (5:10) nach einem Captured von Iwasaki gegen Matsunaga.
2. Toru Owashi & Kazuki Hirata besiegen Shunma Katsumata & Guanchulo (7:33) nach dem Viagra Driver von Hirata gegen Guanchulo.
3. Danshoku Dieno & Makoto Oishi besiegen Masa Takanashi & Kota Umeda (8:41) nach dem Danshoku Driver von Dieno gegen Umeda.
4. DDT Extreme Title, Elimination Match: Super Sasadango Machine (c) besiegt Shigehiro Irie (8:34) mit dem Vertical Drop Lehman Brothers Shock (1st defense).
5. Akito & Yasu Urano besiegen Keisuke Ishii & Soma Takao (10:47) nach einem Cradle von Urano gegen Ishii.
6. DDT Special 4 vs. Happy Motel Anywhere Fall Special Eight Man Tag Match: Sanshiro Takagi, HARASHIMA, Yukio Sakaguchi & Saki Akai besiegen Antonio Honda, Konosuke Takeshita, Tetsuya Endo & Hiroshi Fukuda (18:48) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Fukuda.

DDT "SAITAMA SLAM! VOL. 10", 02.04.2016
Kasukabe Fuerai Cube
330 Fans
- Super No Vacancy

0. King of Dark Title: Seiya Morohashi (c) besiegt Hoshitango (4:55) mit einem Quarrel Bomber - Titelwechsel.
1. Guanchulo & Mizuki Watase besiegen Saki Akai & Makoto Oishi (6:37) nach einem Dropkick von Watase gegen Akai.
2. Sanshiro Takagi & Toru Owashi besiegen Tomomitsu Matsunaga & Gota Ihashi (7:27) nach einem La Magistral von Owashi gegen Ihashi.
3. KENSO decides if he lets Rekka join DNA: KENSO besiegt Rekka (8:14) mit einem Diving Elbow Drop.
4. Danshoku Dieno besiegt Kazuki Hirata (1:07) mit einem Arm Arrangement-Style Lip Lock. 4a. Emergency Decision Special Singles Match, Special Referee: Danshoku Dieno: Aja Kong (OZ) besiegt Kazuki Hirata (3:48) mit einer Backfist.
5. Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao besiegen Yukio Sakaguchi, Masa Takanashi & Kota Umeda (10:37) nach einem Kneel Kick von Ishii gegen Umeda.
6. Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo besiegen Antonio Honda & Hiroshi Fukuda (12:33) nach einer Sky Twister Press von Endo gegen Fukuda.
7. HARASHIMA, Akito & Yasu Urano besiegen Kazusada Higuchi, Kouki Iwasaki & Mao Inoue (14:06) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Inoue.

DDT "TENNOJI PRO-WRESTLING ZOO! 2016", 27.03.2016
Osaka Tennoji Ward Citizen Center
375 Fans
- Super No Vacancy

1. Akito & Yasu Urano besiegen Guanchulo & Masaru Suzuki (8:37) nach einem Sharpshooter von Akito gegen Suzuki.
2. Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao besiegen Sanshiro Takagi, Toru Owashi & Kazuki Hirata (9:51) nach einem Inside Cradle von Ishii gegen Hirata.
3. Saki Akai & Cherry besiegen Antonio Honda & Hiroshi Fukuda (10:03) nach einer Diving Body Attack von Akai gegen Fukuda.
4. Joey Ryan & Candice LeRae besiegen Danshoku Dieno & Makoto Oishi (11:59) nach einem Balls Plex Hold von LeRae gegen Oishi.
5. HARASHIMA & Tomomitsu Matsunaga besiegen Kazusada Higuchi & Kouki Iwasaki (11:45) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Iwasaki.
6. MAX LUCHA LIBRE Opeweight Title & SPW Southeast Asia Double Title, 30 Minute Iron Man Match: Daisuke Sasaki (c, MAX LL) vs. Masa Takanashi (c, SPW) - Draw (2-2) (30:00) (9th defense & 2nd defense). Sasaki besiegte Takanashi mit dem Vietnam Driver II (12:24). Sasaki besiegte Takanashi mit einem Cross Facelock (18:45). Takanashi besiegte Sasaki mit einem Cradle (22:09). Takanashi besiegte Sasaki mit einem Cradle (28:58).
7. Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo besiegen Yukio Sakaguchi & Kota Umeda (14:29) nach einem German Suplex Hold von Takeshita gegen Umeda.

DDT "HANAMI PRO-WRESTLING", 27.03.2016
Hanshin Racecourse Event Square

1. HARASHIMA & Konosuke Takeshita besiegen Shigehiro Irie & Soma Takao (8:25) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Takao.
2. Makoto Oishi & Saki Akai besiegen Antonio Honda & Cherry (9:09) nach einer Diving Body Attack von Akai gegen Cherry.

DDT "DRAMATIC 2016 MARCH SPECIAL", 26.03.2016 (Samurai! TV)
Shinjuku FACE
600 Fans
- Super No Vacancy Full House

1. Tomomitsu Matsunaga & Gota Ihashi besiegen Sanshiro Takagi & Toru Owashi (8:05) mit einem Horizontal Cradle von Ihashi gegen Takagi.
2. Shigehiro Irie & Soma Takao besiegen Super Sasadango Machine & Mizuki Watase (10:45) nach einer Flying Sausage von Irie gegen Machine.
3. Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo besiegen Hoshitango & Guanchulo (9:39) nach einem Texas Clover Hold von Takeshita 4. KO-D Six Man Tag Team Title: Kazusada Higuchi, Shunma Katsumata & Kouki Iwasaki (c) besiegen Yukio Sakaguchi, Masa Takanashi & Kota Umeda (14:14) nach dem Nebula Storm von Katsumata gegen Umeda.
5. Right to Challenge Anytime, Anywhere Additional Battle Royal: Antonio Honda besiegt Kazuki Hirata mit einem Crucifix Hold (11:25). Reihenfolge des Ausscheidens: Makoto Oishi, Saki Akai, Keisuke Ishii, Danshoku Dieno, Yasu Urano, Hiroshi Fukuda, Akito & Kazuki Hirata.
6. KO-D Tag Team Title: Daisuke Sasaki & Shuji Ishikawa (c) besiegen Joey Ryan & Candice LeRae (18:11) nach dem Vietnam Driver II von Sasaki gegen Candice (1st defense).
7. KO-D Openweight Title: HARASHIMA (c) besiegt Ken Ohka (16:11) mit dem Somato (1st defense).

DDT "JUDGEMENT 2016 ~ DDT 19TH ANNIVERSARY", 21.03.2016 (Samurai! TV)
Tokyo Ryogoku Kokugikan
6,938 Fans
- No Vacancy

0. King of Dark Title: DJ Nira & Masaru Suzuki besiegen Seiya Morohashi (c) & Hoshitango (3:31) nach einem La Violi von Nira gegen Morohashi (1st defense).
0. Tokyo Joshi Pro Offer 13 Woman Battle Royal: Yuka Sakazaki besiegt Shoko Nakajima mit einem Backslide (8:27). Reihenfolge des Ausscheidens: Poison Miura, Yuu, Hyper Misao, Nodoka Oneesan, Ai Shimizu, Rika Tatsumi, Marika Kobashi, Nonoko, Azusa Takigawa, KANNA, Miyu Yamashita & Shoko Nakajima. 0. DNA Offer Match ~ Mao Inoue Return Match: Shunma Katsumata, Guanchulo & Mao Inoue besiegen Kouki Iwasaki, Rainbow Kawamura & Nobuhiro Shimatani (6:53) nach einem Lightning Spiral von Katsumata gegen Shimatani. 0. BASARA Pro Offer Match: FUMA, Yusuke Kubo & SAGAT besiegen Takumi Tsukamoto, Daichi Kazato & Ryu Gouma (5:18) nach dem HEAVY METAL ANTHEM von FUMA gegen Kazato.
1. Ryogoku First Appearance! KO-D Openweight Title Contendership & Right to Challenge Anytime, Anywhere Battle Royal: Kazusada Higuchi besiegt Soma Takao mit dem Goten (19:53). Reihenfolge des Ausscheidens: Gorgeous Matsuno, Cherry, Ken Ohka, Tomimitsu Matsunaga, Toru Owashi, Masa Takanashi, Ryuichi Sekine, Yoshihiko, Kazuki Hirata, Ryota Nakatsu & Soma Takao.
2. 3 Way Match: Keisuke Ishii & Shigehiro Irie besiegen Joey Ryan & Candice LeRae und Akito & Yasu Urano (9:57) nach dem Beast Bomber von Irie gegen Akito.
3. Special Six Man Tag Match: LiLiCo, Kota Umeda & Mizuki Watase besiegen Saki Akai, Makoto Oishi & Lady Beard (9:40) nach einem Octopus Hold von LiLiCo gegen Oishi.
4. Special Tag Match: Tatsumi Fujinami Dradition & LEONA Dradition besiegen Antonio Honda & Hiroshi Fukuda (12:10) nach einem Dragon Sleeper von Fujinami gegen Fukuda.
5. DDT Extreme Title, Ultimate Royal Barbed Wire Power Point No Power Blast PWF Rules: Super Sasadango Machine besiegt Kendo Kashin (c) (7:07) mit einem Jumping Cross Armbreaker Cutback - Titelwechsel.
6. Kota Ibushi Return Match & Kota Ibushi Pro-Wrestling Institute Belonging First Match ~ Falls Count Anywhere Weapon Treasure Hunt 3 Way Match: Kota Ibushi & Gota Ihashi besiegen Sanshiro Takagi & Jun Kasai FREEDOMS und KENSO & Michael Nakazawa (23:12) nach einem Phoenix Splash von Ibushi gegen Nakazawa.
7. Dramatic Dream Match I: Minoru Suzuki besiegt Yukio Sakaguchi (16:16) durch Referee Stop (Sleeper Hold).
8. Dramatic Dream Match II: Akebono besiegt Danshoku Dieno (10:20) mit einem Danshoku Yokozuna Impact.
9. KO-D Tag Team Title: Daisuke Sasaki & Shuji Ishikawa besiegen Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo (c) (17:22) nach einem Modified Mistica-Style Crossface von Sasaki gegen Endo - Titelwechsel.
10. KO-D Openweight Title: HARASHIMA besiegt Isami Kodaka (c) (18:15) mit einem Swan Dive Somato - Titelwechsel.

DDT "DDT 5 YEARS SINCE THEN, GREAT EAST JAPAN EARTQUAKE RECONSTRUCTION EVENT ~ LET'S DO YOUR BEST FUKUSHIMA ~ GORGEOUS NIGHT", 13.03.2016
Fukushima National Athletic Meet Commemoration Gymnasium Sub Arena
1,050 Fans
- Super No Vacancy

1. MAX Lucha Libre Openweight Title: Daisuke Sasaki (c) besiegt Gota Ihashi (7:30) mit einem Cross Facelock (8th defense).
2. Soma Takao & Tomomitsu Matsunaga besiegen Akito & Guanchulo (8:57) nach dem Gin Tonic von Takao gegen Guanchulo.
3. Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo besiegen Kazusada Higuchi & Shunma Katsumata (11:28) nach einer Torture Rack Bomb von Takeshita gegen Katsumata.
4. Antonio Honda & Cherry besiegen Danshoku Dieno & Makoto Oishi (12:04) nach dem Spring Night Love von Cherry gegen Oishi.
5. Yukio Sakaguchi, Masa Takanashi & Kota Umeda besiegen Sanshiro Takagi, Toru Owashi & Kazuki Hirata (11:47) nach einem PK von Sakaguchi gegen Hirata.
6. HARASHIMA, Yasu Urano & Gorgeous Matsuno besiegen Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Kouki Iwasaki (12:34) nach einer Gorgeous Swanton*Bomb von Matsuno gegen Iwasaki.

DDT "SAITAMA SLAM! VOL. 9", 05.03.2016
Kasukabe Touch Cube
350 Fans
- Super No Vancancy Full House

0. King of Dark Title: Guanchulo (c) & DJ Nira besiegen Seiya Morohashi & Hoshitango (4:46) nach einem Oklahoma Roll von Guanchulo gegen Morohashi - Titelwechsel.
1. Makoto Oishi & Saki Akai besiegen Tomomitsu Matsunaga & Mizuk Watase (7:36) nach einem Modified Airplane Throw von Oishi gegen Watase.
2. Shigehiro Irie & Keisuke Ishii besiegen Yukio Sakaguchi & Kota Umeda (10:32) nach dem Beast Bomber von Irie gegen Umeda.
3. 3 Way Match: Jun Kasai FREEDOMS besiegt KENSO & Ryu Gouma (8:45) mit dem Pearl Harbor Splash gegen Gouma.
4. Antonio Honda, Tetuya Endo & Kouki Iwasaki beiegen Danshoku Dieno, Super Sasadango Machine & Ken Ohka (12:12) nach einem Diving Fist Drop von Honda gegen Sasadango.
5. Road to KO-D Openweight Title Next Challenger Decision & Right to challenge anytime, anywhere Battle Royal: Kazuki Hirata warf Ryuichi Sekine über das Top Rope (10:01). Reihenfolge des Ausscheidens: Kazusada Higuchi, Soma Takao, Masa Takanashi, Cherry, Toru Owashi & Ryuichi Sekine.
6. Konosuke Takeshita & Hiroshi Fukuda besiegen Daisuke Sasaki & Shuji Ishikawa (13:04) nach einem German Suplex Hold von Takeshita gegen Sasaki.
7. HARASHIMA & Akito & Yasu Urano besiegen Isami Kodaka, Takumi Tsukamoto & Ryota Nakatsu (14:35) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Nakatsu.

DDT "INTO THE FIGHT 2016", 28.02.2016 (Samurai! TV)
Tokyo Korakuen Hall
1,596 Fans
- Super No Vacancy

0. King of Dark Title: Mizuki Watase (c) & Kota Umeda besiegen Hiroshi Fukuda & Guanchulo (7:19) nach einem Backdrop Suplex von Watase gegen Guanchulo - Titelwechsel.
1. KO-D Six Man Tag Team Title: Kazusada Higuchi, Shunma Katsumata & Kouki Iwasaki besiegen Sanshiro Takagi, Toru Owashi & Kazuki Hirata (c) (11:58) nach einem Inside Cradle von Iwasaki gegen Hirata - Titelwechsel.
2. Makoto Oishi & Saki Akai besiegen Danshoku Dieno & Super Sasadango Machine (8:38) nach einem Jikiden Tornado Clutch von Oishi gegen Dieno.
3. Special Singles Match: Daisuke Sasaki besiegt Konosuke Takeshita (1:41) mit einer Sasaki-Style Huracanrana.
4. 4 Way Match: Isami Kodaka & Ryuichi Sekine besiegen Yasu Urano & Akito, Yukio Sakaguchi & Masa Takanashi und Keisuke Ishii & Soma Takao (8:50) nach dem Zetuyari von Kodaka gegen Akito.
5. DDT Extreme Title, Three People Singles Match Rules: Kendo Kashin (c) besiegt Antonio Honda & Yoshihiko (10:44) mit einem Jumping Cross Armbreaker gegen Yoshihiko (3rd defense).
6. Special Singles Match: Shuji Ishikawa besiegt Tetsuya Endo (14:44) mit einem Splash Mountain.
7. KO-D Openweight Title Contendership: HARASHIMA besiegt Shigehiro Irie (19:52) mit dem Somato.

DDT "DRAMATIC HAGOROMO DENSETSU 2016", 20.02.2016
Shimizu Marine Building
249 Fans
- No Vacancy

1. Akito besiegt Gota Ihashi (8:23) mit einem Figure-Four Leglock.
2. Sanshiro Takagi & Toru Owashi besiegen Kazusada Higuchi & Tomomitsu Matsunaga (6:18) nach einem Nodowa Otoshi von Owashi gegen Matsunaga.
3. 3 Way Match: Kazuki Hirata besiegt Soma Takao & Kouki Iwasaki (5:20) mit dem One-Shot Reverse Miracle Inside Cradle gegen Iwasaki.
4. MAX LUCHA LIBRE Openweight Title: Daisuke Sasaki (c) besiegt Hiroshi Fukuda (12:51) mit einem Cross Facelock (5th defense).
5. Shunma Katsumata & Guanchulo besiegen Danshoku Dieno & Makoto Oishi (11:27) nach einem Horizontal Cradle von Guanchulo gegen Oishi.
6. Konosuke Takeshita, Tetsuya Endo & Antonio Honda besiegen Yukio Sakaguchi, Masa Takanashi & Kota Umeda (13:09) nach einer Torure Rack Bomb von Endo gegen Umeda.
7. Keisuke Ishii & Shigehiro Irie besiegen HARASHIMA & Yasu Urano (15:54) nach einem Frankensteiner von Ishii gegen Urano.

DDT "WRESTLING OKEHAZAMA 2016", 14.02.2016
Nagoya Naka Sports Center
423 Fans
- Super No Vacancy Full House

1. MAX LUCHA LIBRE Openweight Title: Daisuke Sasaki (c) besiegt Makoto Oishi (10:37) mit dem Vietnam Driver II (4th defense).
2. Sanshiro Takagi, Toru Owashi & Kazuki Hirata besiegen Kazusada Higuchi, Shunma Katsumata & Kouki Iwasaki (10:11) nach dem One-Shot Reverse Miracle Inside Cradle von Hirata gegen Iwasaki.
3. 3 Way Match: Kengo Takai besiegt Danshoku Dieno Guanchulo (7:40) mit einer Lariat gegen Guanchulo.
4. Konosuke Takeshita, Tetsuya Endo & Hiroshi Fukuda besiegen Yukio Sakaguchi, Masa Takanashi & Gota Ihashi (10:27) nach einem German Suplex Hold von Takeshita gegen Ihashi.
5. Isami Kodaka besiegt Kota Umeda (10:57) mit dem Isamuashi Zan.
6. Shigehiro Irie, Keisuke Ishii & Soma Takao besiegen HARASHIMA, Akito & Tomomitsu Matsunaga (11:20) nach dem Beast Bomber von Irie gegen Matsunaga.
7. Antonio Honda besiegt Yasu Urano (19:28) mit einem Diving Fist Drop.

DDT "IBARAKI IKAPPE YOKAPPE 2016", 11.02.2016
Mito Aoyagi Park Citizen Gymnasium Sub Stadium
235 Fans

0. King of Dark Title: Masa Takanashi besiegt Mizuki Watase (c) (8:42) mit einem Uwabami (2nd defense).
1. Antonio Honda besiegt Kota Umeda (8:15) mit einem Diving Fist Drop.
2. Kazusada Higuchi, Shunma Katsumata & Kouki Iwasaki besiegen Sanshiro Takagi, Kazuki Hirata & Tomomitsu Matsuaga (7:58) nach dem Goten von Higuchi gegen Hirata.
3. Yukio Sakaguchi besiegt Hiroshi Fukuda (8:09) mit einem Cross Armbreaker.
4. Handicap Match: Konosuke Takeshita besiegt Danshoku Dieno & Makoto Oishi (11:22) mit einem German Suplex Hold gegen Oishi.
5. MAX LUCHA LIBRE Openweight Title: Daisuke Sasaki (c) besiegt Guanchulo (18:35) mit einem Cross Facelock (3rd defense).
6. HARASHIMA, Akito & Yasu Urano besiegen Shigehiro Irie, Keisuke Ishii & Soma Takao (16:30) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Ishii.

DDT "SAITAMA SLAM! VOL.8", 07.02.2016
Kawaguchi City Industrial Technology Center
369 Fans
- Super No Vacancy

0. King of Dark Title: Yasu Urano besiegt Mizuki Watase (c) (16:37) mit einem Headlock (1st defense).
1. Masa Takanashi & Hoshitango besiegen Keisuke Ishii & Tomomitsu Matsunaga (6:44) nach dem Takatonic von Takanashi gegen Matsunaga.
2. 3 Way Match: Guanchulo besiegt Makoto Oishi & DJ Nira (8:38) mit dem Guanchulo Imedio gegen Nira.
3. Yukio Sakaguchi, Kota Umeda & Saki Akai besiegen Seiya Morohashi, Cherry & Gota Ihashi (8:17) durch KO (Sakaguchi besiegte Ihashi mit einem Sleeper Hold).
4. Kazusada Higuchi & Kouki Iwasaki besiegen Konosuke Takeshita & Hiroshi Fukuda (11:55) nach einem Captured von Iwasaki gegen Fukuda.
5. KO-D Six Man Tag Team Title, Elimination Match: Sanshiro Takagi, Toru Owashi & Kazuki Hirata besiegen Danshoku Dieno, Super Sasadango Machine & KENSO (c) (3-2) (15:25) - Titelwechsel. Machine warf Takagi über das Top Rope (10:07). KENSO warf Owashi über das Top Rope (10:07). Hirata warf KENSO über das Top Rope (12:11). Hirata eliminierte Machine mit dem One-Shot Reverse Miracle Inside Cradle (13:39). Hirata warf Dieno über das Top Rope (15:25).
6. 3 Way Match: Shigehiro Irie & Soma Takao besiegen HARASHIMA & Akito und Isami Kodaka & Ryota Nakatsu (11:48) nach dem Beast Bomber von Irie gegen Nakatsu.
7. Daisuke Sasaki & Shuji Ishikawa besiegen Antonio Honda & Tetsuya Endo (15:51) als Sasaki Honda nach einem Splash Mountain von Ishikawa pinnte.

DDT "SWEET DREAMS 2016", 31.01.2016 (Samurai! TV)
Tokyo Korakuen Hall
1,658 Fans
- Super No Vacancy

0. Anywhere Fall 60 Man Iron Man Match: Sanshiro Takagi vs. KENSO - Draw (16-16) (60:00). 0. King of Dark Title: Gota Ihashi (c) & Tomomitsu Matsunaga besiegen Hiroshi Fukuda & Mizuki Watase (3:42) nach einer Diving Body Press von Ihashi gegen Mikzuki - Titelwechsel.
1. Daisuke Sasaki & Guanchulo besiegen Shunma Katsumata & Kota Umeda (10:11) nach dem Vietnam Driver II von Sasaki gegen Katsumata.
2. Makoto Oishi & Cherry besiegen Saki Akai & DJ Nira (6:18) nach der Cherryton Bomb von Cherry gegen Nira.
3. Only one hold in the World Rules: Danshoku Dieno & Super Sasadango Machine vs. Toru Owashi & Kazuki Hirata - Draw (11:33) als alle über das Top Rope flogen.
4. Konosuke Takeshita, Tetsuya Endo & Antonio Honda besiegen Keisuke Ishii, Soma Takao & Kouki Iwasaki (10:19) nach einem Texas Clover Hold von Takeshita gegen Iwasaki.
5. DDT Extreme Title: Kendo Kashin (c) & Ryu Gouma besiegen Yasu Urano & Akito (10:41) als Gouma Urano pinnte (2nd defense).
6. Special 4 Way Match: Shigehiro Irie besiegt HARASHIMA, Yukio Sakaguchi & Kazusada Higuchi (10:50) mit dem Beast Bomber gegen Kazusada.
7. KO-D Openweight Title: Isami Kodaka (c) besiegt Masa Takanashi (27:03) nach dem Isamuashi Zan (1st defense).

DDT "KEISUKE ISHII PRODUCE ~ NEW YEAR! MOMOIRO KNEEL KICK 2016~", 23.01.2016
Tokorozawa Citizen Gymnasium Sub Arena
482 Fans
- Super No Vacancy

0. King of Dark Title: Gota Ihashi (c) besiegt Seiya Morohashi (0:09) mit einem Horizontal Cradle - Titelwechsel.
0a. King of Dark Title: Seiya Morohashi (c) besiegt Gota Ihashi (0:12) mit einer Lariat - Titelwechsel.
0b. King of Dark Title: Seiya Morohashi (c) vs. Gota Ihashi - Time Limit Draw (3:00) (1st defense).
1. Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo besiegen Kazusada Higuchi & Kouki Iwasaki (12:11) nach einer Torture Rack Bomb von Endo gegen Iwasaki.
2. Fresh Ariyama Infomercial Match - Fresh Ariyama Cup Contest Greengrocer Rumble: Antonio Honda besiegt Kazuki Hirata mit einem Octopus Hold (12:58). Reihenfolge des Ausscheidens: Sanshiro Takagi, Guanchulo, Cherry, Makoto Oishi, Daisuke Sasaki, Danshoku Dieno & Kazuki Hirata.
3. Yasu Urano besiegt Hiroshi Fukuda (10:13) mit einem Inside Cradle.
4. HARASHIMA & Akito besiegen Masa Takanashi & Kota Umeda (11:58) nach dem Somato von HARASHIMA gegen Umeda.
5. Yukio Sakaguchi besiegt Soma Takao (14:56) mit dem Divine Right Knee.
6. All Asia Tag Team Title: Isami Kodaka & Yuko Miyamoto (c) besiegen Shigehiro Irie & Keisuke Ishii (20:39) nach dem Isamuashi Zan von Kodaka gegen Ishii (1st defense).

DDT "YOKOHAMA TWILIGHT 2016 ~ NEW YEAR", 16.01.2016
Yokohama Radiant Hall
405 Fans
- Super No Vacancy Full House

1. Antonio Honda & Hiroshi Fukuda defeated Soma Takao & DJ Nira (10:21) nach einem Perfect Inside Cradle von Fukuda gegen Nira.
2. Danshoku Dieno & Makoto Oishi vs. Akito & Guanchulo - No Contest (12:00).
3. Daisuke Sasaki besiegt Kouki Iwasaki (9:30) mit einem Cross Facelock.
4. Sanshiro Takagi, Toru Owashi & Kazuki Hirata besiegen Seiya Morohashi, Tomomitsu Matsunaga & Kazusada Higuchi (11:28) nach einem One-Shot Reverse Miracle Inside Cradle von Hirata gegen Morohashi.
5. Masa Takanashi besiegt Yusuke Kubo (12:41) mit einem Jackknife Hold Cutback.
6. 3 Way Match: Keisuke Ishii & Shigehiro Irie besiegen HARASHIMA & Yasu Urano und Yukio Sakaguchi & Kota Umeda (12:22) nach einem Vertical Drop Double-Arm DDT von Ishii gegen Umeda.
7. KO-D Tag Team Title: Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo (c) besiegen Isami Kodaka & Ryota Nakatsu (23:41) nach einer Sky Twister Press von Endo gegen Nakatsu (1st defense).

DDT "DRAMATIC TENMABASHI! 2016", 11.01.2016
Osaka Oyodo Community Center
375 Fans
- Super No Vacancy Full House

0. Guanchulo besiegt Dai Suzuki (4:03) mit einem Horizontal Cradle.
1. Soma Takao & Kouki Iwasaki besiegen Makoto Oishi & Shunma Katsumata (9:50) nach dem Gin Tonic von Takao gegen Katsumura.
2. 4 Way Match: Hiroshi Fukuda besiegt Toru Owashi, Kazusada Higuchi & Tomomitsu Matsunaga (8:36) mit einem Cradle Cutback gegen Matsunaga.
3. Yasu Urano besiegt Kuishinbou Kamen (10:25) mit einem Tombstone Piledriver.
4. Danshoku Dieno & Mizuki Watase vs. Keisuke Ishii & Shigehiro Irie - No Contest (9:30).
5. Daisuke Sasaki & Candice LeRae besiegen Sanshiro Takagi & Kazuki Hirata (10:50) nach einem Ball Plex von LeRae gegen Hirata.
6. Konosuke Takeshita, Tetsuya Endo & Antonio Honda besiegen Isami Kodaka, Ryota Nakatsu & SAGAT (13:46) nach einem German Suplex Hold von Takeshita gegen SAGAT.
7. Yukio Sakaguchi & Masa Takanashi besiegen HARASHIMA & Akito (14:26) nach dem Takatonic von Takanashi gegen Akito.

DDT "DRAMATIC TENJINBASHI! 2016", 10.01.2016
Osaka Oyodo Community Center
383 Fans
- Super No Vacancy Full House

0. Shunma Katsumata besiegt Dai Suzuki (3:01) mit einem Lightning Spiral.
1. Ryota Nakatsu besiegt Guanchulo (6:31) mit einem Armlock.
2. Danshoku Dieno, Makoto Oishi & Shoichi Uchida besiegen Sanshiro Takagi, Toru Owashi & Kazuki Hirata (11:52) nach dem Danshoku Driver von Dieno gegen Hirata.
3. Keisuke Ishii & Kouki Iwasaki besiegen Kazusada Higuchi & Mizuki Watase (12:54) nach einem Captured von Iwasaki gegen Watase.
4. Konosuke Takeshita, Tetsuya Endo & Antonio Honda besiegen Daisuke Sasaki, Candice LeRae & Suguru Miyatake (13:34) nach einer Sky Twister Press von Endo gegen Miyatake.
5. Akito & Yasu Urano besiegen Yukio Sakaguchi & Tomomitsu Matsunaga (14:01) nach einem Inside Cradle von Urano gegen Matsunaga.
6. HARASHIMA besiegt Hiroshi Fukuda (9:10) mit dem Somato.
7. Isami Kodaka & Masa Takanashi besiegen Shigehiro Irie & Soma Takao (14:31) nach einem Gin Tonic Cutback von Kodaka gegen Takao.

DDT "NEW YEAR OTOSHIDAMA SPECIAL! ALL SEATS 2,000 YEN!! 2016", 03.01.2016 (Samurai! TV)
Tokyo Korakuen Hall
1,750 Fans
- Super No Vacancy Full House

0. King of Dark Title: Gota Ihashi (c) & Hoshitango besiegen Guanchulo & Dai Suzuki (2:00) nach einem Nodowa Otoshi von Hoshitango gegen Guanchulo (2nd defense).
1. Shigehiro Irie & Keisuke Ishii besiegen Tetsuya Endo & DJ Nira (10:07) nach einem Revolution-Style Double-Arm DDT von Ishii gegen Nira.
2. New Year Kakizome Rumble: Shuji Ishikawa besiegt Hiroshi Fukuda mit einem Fire Thunder (16:24). Weitere Teilnehmer: Takao Soma, Antonio Honda, Kouki Iwasaki, Kazusada Higuchi, Seiya Morohashi, Tomomitsu Matsunaga, Gorgeous Matsuno.
3. Makoto Oishi & Shunma Katsumata besiegen Cherry & Saki Akai (4:09) nach einem Cradle von Oishi gegen Cherry.
- Iron Man Heavy Metal Title: LiLiCo besiegt Saki Akai (19:34 Uhr) mit einer Chain Attack - Titelwechsel.
4. Joey Ryan & Candice LeRae besiegen Daisuke Sasaki & Suguru Miyatake (10:40) nach einem Ball Suplex von LeRae gegen Miyatake.
5. KO-D Six Man Tag Team Title, Scramble Bunkhouse Falls Count Anywhere Coffin Match: KENSO, Danshoku Dingo & Super Sasadango Machine besiegen Sanshiro Takagi, Toru Owashi & Kazuki Hirata (c) (13:22) als KENSO Takagi in den Sarg sperrte - Titelwechsel.
6. Yukio Sakaguchi, Masa Takanashi & Kota Umeda besiegen HARASHIMA, Akito & Yasu Urano (13:48) nach dem Takatonic von Takanashi gegen HARASHIMA.
7. KO-D Openweight Title: Isami Kodaka (c) besiegt Konosuke Takeshita (18:56) mit dem Rasengan (2nd defense).

Untitled Document

Copyright © 2005-2024 PUROLOVE.com