PUROLOVE.com
PUROLOVE.com - Alles rund ums Thema ''Puroresu''!
Newsboard | Puroresu Guide | Historien / Artikel | Around the World | Awards | Rivalitäten
  PUROLOVE.com
NEW JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
(Sub-) Brands
NJPW in USA
Roster
Titel & Turniere
Greatest Wrestlers
YouTube Channel (Jap)
YouTube Channel (US)
NJPW World (Streaming)

NOAH
Vorstellung
Results & Schedule
SEM
Roster
Titel & Turniere
Kenta Kobashi Special
YouTube Channel
Wrestle Universe (Stream)

ALL JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
All Japan TV (Streaming)

DRAGON GATE
Vorstellung
Results & Schedule
Dragon Gate USA
Dragon Gate NEX
Prime Zone
Mochizuki Buyuden
Roster
Dragon System Alumni
Titel & Turniere
DG Network (Streaming)

STARDOM
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
Stardom World (Stream)

VERSCHIEDENE AKTIV
Indy Profile

ZERO1:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Big Japan:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- BJW Core (Streaming)
DDT:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Hard Hit
- BOYZ
- Cruiser's Game
- DNA
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- Wrestle Universe (Stream)
Dradition:
- Results & Schedule
- Roster
- YouTube Channel
FREEDOMS:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
2AW:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Michinoku Pro:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Osaka Pro:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
JUST TAP OUT:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
- YouTube Channel
GLEAT:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
- YouTube Channel
Strong Style:
- Results & Schedule
Tenryu Project:
- Results & Schedule
FMWE:
- Results & Schedule
---
Misc Indy:
- Results & Schedule
Toshikoshi Pro:
- Results & Schedule

JOSHI PURORESU
Vorstellung/Historie
Profile

Diana:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Evolution:
- Results & Schedule
Ice Ribbon:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Marigold:
- Results & Schedule
OZ Academy:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Prominence:
- Results & Schedule
PURE-J:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
SEAdLINNNG:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
SENDAI GIRLS:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Tokyo Joshi Pro:
- Results & Schedule
- That's J-PW Results
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- Wrestle Universe (Stream)
WAVE:
- Results & Schedule
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
---
Joshi Misc:
- Results & Schedule
Assemble:
- Results & Schedule
---
Inaktiv:
All Japan Women's:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
Arsion:
- Results
- Titel
Daijo:
- Results
Fuka Matsuri:
- Results
GAEA Japan:
- Results
- Titel & Turniere
Gakenohuchi Pro:
- Results
IBUKI:
- Results
JD Star:
- Results
JWP:
- Results
- Titel
LLPW:
- Results
- Titel
M's Style:
- Results
NEO:
- Results
- Titel & Turniere
REINA:
- Results
- Titel
SUN:
- Results
Yuzupon Matsuri:
- Results

FIGHTING/MMA
Vorstellung/Historie

Inaktiv:
DREAM:
- Results
HERO'S:
- Results
K-1:
- Results
PRIDE:
- Results
SRC:
- Results

VERSCHIEDENE INAKTIV
Apache Army:
- Results
- Titel
BattlARTS:
- Results
- Roster
BIG MOUTH LOUD:
- Vorstellung
- Results
- WRESTLE-1 Results
Bikkuri Pro:
- Results
Colega Pro:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Diamond Ring:
- Results
- Roster
dragondoor (d2p):
- Results
El Dorado:
- Results
FMW:
- Vorstellung
- Results
- Titel
Fukumen MANIA:
- Results
- YouTube Channel
Futen:
- Results
- Roster
Fuyuki Army:
- Results
GPWA:
- Results
Heisei Ishingun:
- Results
HUSTLE:
- Vorstellung
- Results
- Titel
IGF / NEW:
- Results
- Roster
- Titel
Inoki Bom-Ba-Ye:
- Results
IWA Japan:
- Results
Japan Pro:
- Results
KAGEKI:
- Results
- Roster
- Titel
Kingdom:
- Results
Kings Road:
- Results
Legend Pro:
- Results
LOCK UP:
- Results
MAP:
- Results
Mr. Gannosuke:
- Results
Oudou:
- Results
Osaka Style:
- Results
Pro-Wrestling Summit:
- Results
PWFG:
- Results
Riki Pro:
- Results
Ring Soul:
- Results
Secret Base:
- Results
- Roster
SMASH:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Super Battle FMW:
- Results & Schedule
Toryumon Japan:
- Results
- Dragon System Alumni
- Titel & Turniere
Toryumon 2K Project:
- Results
Toryumon X:
- Results
U-STYLE:
- Results
UFO:
- Results
USO:
- Results
UWAI STATION:
- Results
UWF:
- Results
UWF #2:
- Results
UWF-I:
- Results
WEW:
- Results
W★ING:
- Results
World Japan:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
WMF:
- Results
WNC:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
WRESTLE-1:
- Vorstellung
- Results
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Super Grade Tag League 1998 (16.11.1998 bis 06.12.1998)

1. Keiji Muto & Satoshi Kojima [8]
2. Shinya Hashimoto & Tatsumi Fujinami [8]
3. Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki [8]
4. Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka [8]
5. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata [6]
6. Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting [4]
7. David Finlay & Jerry Flynn [0]

16.11.1998 @ Yokohama Bunka Gymnasium
- Tatsumi Fujinami & Shinya Hashimoto [2] besiegen Manabu Nakanishi & Yuji Nagata [0] (16:05) nach einem DDT von Hashimoto gegen Nagata.
- Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka [2] besiegen Keiji Muto & Satoshi Kojima [0] (14:56) nach einer Powerbomb von Tenryu gegen Kojima.

18.11.1998 @ Kyoto Prefectural Gymnasium
- Manabu Nakanishi & Yuji Nagata [2] besiegen Keiji Muto & Satoshi Kojima [0] (15:15) nach dem Nagata Lock II von Nagata gegen Kojima.
- Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki [2] besiegen Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka [2] (13:38) nach einer Northern Light Bomb von Sasaki gegen Koshinaka.

20.11.1998 @ Tochigi Prefectural South Gymnasium
- Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka [4] besiegen Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting [0] (12:18) nach einer Lariat von Tenryu gegen Sting.

21.11.1998 @ Iizaka Paruse
- Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka [6] besiegen David Finlay & Jerry Flynn [0] (10:09) nach einer Lariat von Tenryu gegen Flynn.

22.11.1998 @ Tokyo Korakuen Hall
- Manabu Nakanishi & Yuji Nagata [4] besiegen Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki [2] (19:14) nach einem Argentine Backbreaker von Nakanishi gegen Sasaki.

23.11.1998 @ Akishima Messe
- Manabu Nakanishi & Yuji Nagata [6] besiegen David Finlay & Jerry Flynn [0] (12:57) nach einem Argentine Backbreaker von Nakanishi gegen Flynn.
- Tatsumi Fujinami & Shinya Hashimoto [4] besiegen Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting [0] (12:06) nach einem DDT von Hashimoto gegen Sting.

25.11.1998 @ Tokyo Korakuen Hall
- Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki [4] besiegen David Finlay & Jerry Flynn [0] (8:34) nach dem Strangle Hold γ von Sasaki gegen Flynn.
- Keiji Muto & Satoshi Kojima [2] besiegen Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting [0] (19:35) nach einem Figure-Four Leglock von Muto gegen Tenzan.

26.11.1998 @ Tsuruoka City Gymnasium
- Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki [6] besiegen Tatsumi Fujinami & Shinya Hashimoto [4] (16:07) nach einem Reverse Achilles Tendon Hold von Yamazaki gegen Hashimoto.

27.11.1998 @ Yonezawa Municipal Gymnasium
- Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting [2] besiegen David Finlay & Jerry Flynn [0] (9:59) nach einem Diving Headbutt von Tenzan gegen Flynn.

28.11.1998 @ Furukawa City Gymnasium
- Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting [4] besiegen Manabu Nakanishi & Yuji Nagata [6] (13:24) als Tenzan Nakanishi pinnte.

29.11.1998 @ Fujisawa City Akiba Bunka Gymnasium
- Keiji Muto & Satoshi Kojima [4] besiegen Tatsumi Fujinami & Shinya Hashimoto [4] (12:21) nach einem Frankensteiner von Muto gegen Fujinami.

01.12.1998 @ Fukuyama City General Gymnasium
- Keiji Muto & Satoshi Kojima [6] besiegen David Finlay & Jerry Flynn [0] (11:29) nach einem Diving Headbutt von Tenzan gegen Nakanishi.

02.12.1998 @ Uwajima City Gymnasium
- Tatsumi Fujinami & Shinya Hashimoto [6] besiegen David Finlay & Jerry Flynn [0] (11:49) nach einem Dragon Sleeper von Fujinami gegen Finlay.

03.12.1998 @ Matsuyama City Community Center Gymnasium
- Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki [8] besiegen Hiroyoshi Tenzan & nWo Sting [4] (12:19) nach dem Strangle Hold γ von Sasaki gegen Sting.

04.12.1998 @ Osaka Prefectural Gymnasium
- Keiji Muto & Satoshi Kojima [8] besiegen Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki [8] (17:42) nach einem Figure-Four Leglock von Muto gegen Yamazaki.
- Tatsumi Fujinami & Shinya Hashimoto [8] besiegen Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka [6] (14:46) nach einem Dragon Sleeper von Fujinami gegen Koshinaka.

05.12.1998 @ Tokushima Municipal Gymnasium
- Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka [8] besiegen Manabu Nakanishi & Yuji Nagata [6] (15:10) nach einer Powerbomb von Koshinaka gegen Nakanishi.

06.12.1998 @ Aichi Prefectural Gymnasium
- Semi Final: Keiji Muto & Satoshi Kojima besiegen Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka (13:21) nach einem Frankensteiner von Muto gegen Koshinaka.
- Semi Final: Tatsumi Fujinami & Shinya Hashimoto besiegen Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki (17:45) nach einem Knee Hold von Fujinami gegen Yamazaki.
- Final: Keiji Muto & Satoshi Kojima besiegen Tatsumi Fujinami & Shinya Hashimoto (18:51) nach einer Lariat von Kojima gegen Fujinami.

Untitled Document

Copyright © 2005-2024 PUROLOVE.com