PUROLOVE.com
PUROLOVE.com - Alles rund ums Thema ''Puroresu''!
Newsboard | Puroresu Guide | Historien / Artikel | Around the World | Awards | Rivalitäten
  PUROLOVE.com
NEW JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
(Sub-) Brands
NJPW in USA
Roster
Titel & Turniere
Greatest Wrestlers
YouTube Channel (Jap)
YouTube Channel (US)
NJPW World (Streaming)

NOAH
Vorstellung
Results & Schedule
SEM
Roster
Titel & Turniere
Kenta Kobashi Special
YouTube Channel
Wrestle Universe (Stream)

ALL JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
All Japan TV (Streaming)

DRAGON GATE
Vorstellung
Results & Schedule
Dragon Gate USA
Dragon Gate NEX
Prime Zone
Mochizuki Buyuden
Roster
Dragon System Alumni
Titel & Turniere
DG Network (Streaming)

STARDOM
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
Stardom World (Stream)

VERSCHIEDENE AKTIV
Indy Profile

ZERO1:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Big Japan:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- BJW Core (Streaming)
DDT:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Hard Hit
- BOYZ
- Cruiser's Game
- DNA
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- Wrestle Universe (Stream)
Dradition:
- Results & Schedule
- Roster
- YouTube Channel
FREEDOMS:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
2AW:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Michinoku Pro:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Osaka Pro:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
JUST TAP OUT:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
- YouTube Channel
GLEAT:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
- YouTube Channel
Strong Style:
- Results & Schedule
Tenryu Project:
- Results & Schedule
FMWE:
- Results & Schedule
---
Misc Indy:
- Results & Schedule
Toshikoshi Pro:
- Results & Schedule

JOSHI PURORESU
Vorstellung/Historie
Profile

Diana:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Evolution:
- Results & Schedule
Ice Ribbon:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Marigold:
- Results & Schedule
OZ Academy:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Prominence:
- Results & Schedule
PURE-J:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
SEAdLINNNG:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
SENDAI GIRLS:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Tokyo Joshi Pro:
- Results & Schedule
- That's J-PW Results
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- Wrestle Universe (Stream)
WAVE:
- Results & Schedule
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
---
Joshi Misc:
- Results & Schedule
---
Inaktiv:
All Japan Women's:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
Arsion:
- Results
- Titel & Turniere
Assemble:
- Results
AtoZ:
- Results
Daijo:
- Results
Fuka Matsuri:
- Results
GAEA Japan:
- Results
- Titel & Turniere
Gakenohuchi Pro:
- Results
IBUKI:
- Results
JD Star:
- Results
JWP:
- Results
- Titel
LLPW:
- Results
- Titel
M's Style:
- Results
NEO:
- Results
- Titel & Turniere
REINA:
- Results
- Titel
SUN:
- Results
Yuzupon Matsuri:
- Results

FIGHTING/MMA
Vorstellung/Historie

Inaktiv:
DREAM:
- Results
HERO'S:
- Results
K-1:
- Results
PRIDE:
- Results
SRC:
- Results

VERSCHIEDENE INAKTIV
Apache Army:
- Results
- Titel
BattlARTS:
- Results
- Roster
BIG MOUTH LOUD:
- Vorstellung
- Results
- WRESTLE-1 Results
Bikkuri Pro:
- Results
Colega Pro:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Diamond Ring:
- Results
- Roster
dragondoor (d2p):
- Results
El Dorado:
- Results
FMW:
- Vorstellung
- Results
- Titel
Fukumen MANIA:
- Results
- YouTube Channel
Futen:
- Results
- Roster
Fuyuki Army:
- Results
GPWA:
- Results
Heisei Ishingun:
- Results
HUSTLE:
- Vorstellung
- Results
- Titel
IGF / NEW:
- Results
- Roster
- Titel
Inoki Bom-Ba-Ye:
- Results
IWA Japan:
- Results
Japan Pro:
- Results
KAGEKI:
- Results
- Roster
- Titel
Kingdom:
- Results
Kings Road:
- Results
Legend Pro:
- Results
LOCK UP:
- Results
MAP:
- Results
Mr. Gannosuke:
- Results
Oudou:
- Results
Osaka Style:
- Results
Pro-Wrestling Summit:
- Results
PWFG:
- Results
Riki Pro:
- Results
Ring Soul:
- Results
Secret Base:
- Results
- Roster
SMASH:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Super Battle FMW:
- Results & Schedule
Toryumon Japan:
- Results
- Dragon System Alumni
- Titel & Turniere
Toryumon 2K Project:
- Results
Toryumon X:
- Results
U-STYLE:
- Results
UFO:
- Results
USO:
- Results
UWAI STATION:
- Results
UWF:
- Results
UWF #2:
- Results
UWF-I:
- Results
WEW:
- Results
W★ING:
- Results
World Japan:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
WMF:
- Results
WNC:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
WRESTLE-1:
- Vorstellung
- Results
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Super Grade Tag League 1995 (15.10.1995 bis 30.10.1995)

1. Kazuo Yamazaki & Osamu Kido [8]
2. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan [7]
3. Shinya Hashimoto & Junji Hirata [7]
4. Shiro Koshinaka & Tatsutoshi Goto [6]
5. Keiji Muto & Osamu Nishimura [6]
6. Takashi Iizuka & Akira Nogami [4]
7. Masa Saito & Kensuke Sasaki* [4]

* Masa Saito ersetzte Riki Choshu nach einem Kampf.

15.10.1995 @ Ichihara City Rinkai Gymnasium
- Kazuo Yamazaki & Osamu Kido [2] besiegen Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan [0] (8:51) nach einem Cross Armbreaker von Yamazaki gegen Tenzan.
- Riki Choshu & Kensuke Sasaki [2] besiegen Shiro Koshinaka & Tatsutoshi Goto [0] (8:25) nach einem Powerslam von Sasaki gegen Goto.

16.10.1995 @ Yokkaichi City Gymnasium
- Akira Nogami & Takashi Iizuka [2] besiegen Shinya Hashimoto & Junji Hirata [0] (9:36) nach einem German Suplex Hold von Nogami gegen Hirata.
- Keiji Muto & Osamu Nishimura [2] besiegen Masa Saito & Kensuke Sasaki (17:44) nach einer Moonsault Press von Muto gegen Saito.

17.10.1995 @ Inazawa City General Gymnasium
- Keiji Muto & Osamu Nishimura [4] besiegen Akira Nogami & Takashi Iizuka [2] (16:31) nach einer Moonsault Press von Muto gegen Nogami.
- Shiro Koshinaka & Tatsutoshi Goto [2] besiegen Kazuo Yamazaki & Osamu Kido [2] (12:37) nach einer Hip Attack von Koshinaka gegen Kido.

18.10.1995 @ Fukui City Gymnasium
- Shinya Hashimoto & Junji Hirata [2] besiegen Masa Saito & Kensuke Sasaki [2] (13:04) nach einem Diving Headbutt von Hirata gegen Saito.

19.10.1995 @ Toyama Prefectural General Sports Center
- Shiro Koshinaka & Tatsutoshi Goto [4] besiegen Akira Nogami & Takashi Iizuka [2] (15:46) nach einer Powerbomb von Koshinaka gegen Iizuka.
- Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan [2] besiegen Keiji Muto & Osamu Nishimura [4] (12:23) nach einem Yakuza Kick von Chono gegen Nishimura.

21.10.1995 @ Beppu B-Con Plaza
- Kazuo Yamazaki & Osamu Kido [4] besiegen Keiji Muto & Osamu Nishimura [4] (13:17) nach einem Wakigatame von Kido gegen Nishimura.
- Shinya Hashimoto & Junji Hirata [3] vs. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan [3] - Time Limit Draw (30:00).

22.10.1995 @ Nagasaki Prefectural General Gymnasium
- Kazuo Yamazaki & Osamu Kido [6] besiegen Akira Nogami & Takashi Iizuka [2] (10:27) nach einem Cross Armbreaker von Yamazaki gegen Iizuka.
- Shinya Hashimoto & Junji Hirata [5] besiegen Shiro Koshinaka & Tatsutoshi Goto (15:10) nach einem Devil Windmill Suplex Hold von Hirata gegen Goto.

23.10.1995 @ Sasebo City Sports Bunka Hall
- Akira Nogami & Takashi Iizuka [4] besiegen Kensuke Sasaki & Masa Saito [2] (12:56) nach einer Diving Body Press von Nogami gegen Saito.
- Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan [5] besiegen Shiro Koshinaka & Tatsutoshi Goto [4] (13:47) nach einem Diving Headbutt von Tenzan gegen Goto.

24.10.1995 @ Kagoshima Prefectural Gymnasium
- Kazuo Yamazaki & Osamu Kido [8] besiegen Kensuke Sasaki & Masa Saito [2] (12:37) nach einem Horizontal Cradle von Kido gegen Saito.
- Keiji Muto & Osamu Nishimura [6] besiegen Shinya Hashimoto & Junji Hirata [5] (14:47) nach einem Frankensteiner von Muto gegen Hirata.

25.10.1995 @ Kumamoto City Gymnasium
- Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan [7] besiegen Akira Nogami & Takashi Iizuka [4] (11:33) nach einem Yakuza Kick von Chono gegen Iizuka.
- Shinya Hashimoto & Junji Hirata [7] besiegen Kazuo Yamazaki & Osamu Kido [8] (9:34) nach einem DDT von Hashimoto gegen Kido.

26.10.1995 @ Miyazaki Prefectural Gymnasium
- Kensuke Sasaki & Masa Saito [4] besiegen Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan [7] (12:08) nach einem Backdrop Suplex von Saito gegen Chono.
- Shiro Koshinaka & Tatsutoshi Goto [6] besiegen Keiji Muto & Osamu Nishimura [6] (17:55) nach einer Powerbomb von Koshinaka gegen Nishimura.

30.10.1995 @ Hiroshima Green Arena
- Finalist Decision Match: Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan besiegen Shinya Hashimoto & Junji Hirata (14:45) nach einer Moonsault Press von Tenzan gegen Hirata.
- Final: Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan besiegen Kazuo Yamazaki & Osamu Kido (12:50) nach einem STF von Chono gegen Kido.

Untitled Document

Copyright © 2005-2024 PUROLOVE.com