PUROLOVE.com
PUROLOVE.com - Alles rund ums Thema ''Puroresu''!
Newsboard | Puroresu Guide | Historien / Artikel | Around the World | Awards | Rivalitäten
  PUROLOVE.com
NEW JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
(Sub-) Brands
NJPW in USA
Roster
Titel & Turniere
Greatest Wrestlers
YouTube Channel (Jap)
YouTube Channel (US)
NJPW World (Streaming)

NOAH
Vorstellung
Results & Schedule
SEM
Roster
Titel & Turniere
Kenta Kobashi Special
YouTube Channel
Wrestle Universe (Stream)

ALL JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
All Japan TV (Streaming)

DRAGON GATE
Vorstellung
Results & Schedule
Dragon Gate USA
Dragon Gate NEX
Prime Zone
Mochizuki Buyuden
Roster
Dragon System Alumni
Titel & Turniere
DG Network (Streaming)

STARDOM
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
Stardom World (Stream)

VERSCHIEDENE AKTIV
Indy Profile

ZERO1:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Big Japan:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- BJW Core (Streaming)
DDT:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Hard Hit
- BOYZ
- Cruiser's Game
- DNA
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- Wrestle Universe (Stream)
Dradition:
- Results & Schedule
- Roster
- YouTube Channel
FREEDOMS:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
2AW:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Michinoku Pro:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Osaka Pro:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
JUST TAP OUT:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
- YouTube Channel
GLEAT:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
- YouTube Channel
Strong Style:
- Results & Schedule
Tenryu Project:
- Results & Schedule
FMWE:
- Results & Schedule
---
Misc Indy:
- Results & Schedule
Toshikoshi Pro:
- Results & Schedule

JOSHI PURORESU
Vorstellung/Historie
Profile

Diana:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Evolution:
- Results & Schedule
Ice Ribbon:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Marigold:
- Results & Schedule
OZ Academy:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Prominence:
- Results & Schedule
PURE-J:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
SEAdLINNNG:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
SENDAI GIRLS:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Tokyo Joshi Pro:
- Results & Schedule
- That's J-PW Results
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- Wrestle Universe (Stream)
WAVE:
- Results & Schedule
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
---
Joshi Misc:
- Results & Schedule
---
Inaktiv:
All Japan Women's:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
Arsion:
- Results
- Titel & Turniere
Assemble:
- Results
AtoZ:
- Results
Daijo:
- Results
Fuka Matsuri:
- Results
GAEA Japan:
- Results
- Titel & Turniere
Gakenohuchi Pro:
- Results
IBUKI:
- Results
JD Star:
- Results
JWP:
- Results
- Titel
LLPW:
- Results
- Titel
M's Style:
- Results
NEO:
- Results
- Titel & Turniere
REINA:
- Results
- Titel
SUN:
- Results
Yuzupon Matsuri:
- Results

FIGHTING/MMA
Vorstellung/Historie

Inaktiv:
DREAM:
- Results
HERO'S:
- Results
K-1:
- Results
PRIDE:
- Results
SRC:
- Results

VERSCHIEDENE INAKTIV
Apache Army:
- Results
- Titel
BattlARTS:
- Results
- Roster
BIG MOUTH LOUD:
- Vorstellung
- Results
- WRESTLE-1 Results
Bikkuri Pro:
- Results
Colega Pro:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Diamond Ring:
- Results
- Roster
dragondoor (d2p):
- Results
El Dorado:
- Results
FMW:
- Vorstellung
- Results
- Titel
Fukumen MANIA:
- Results
- YouTube Channel
Futen:
- Results
- Roster
Fuyuki Army:
- Results
GPWA:
- Results
Heisei Ishingun:
- Results
HUSTLE:
- Vorstellung
- Results
- Titel
IGF / NEW:
- Results
- Roster
- Titel
Inoki Bom-Ba-Ye:
- Results
IWA Japan:
- Results
Japan Pro:
- Results
KAGEKI:
- Results
- Roster
- Titel
Kingdom:
- Results
Kings Road:
- Results
Legend Pro:
- Results
LOCK UP:
- Results
MAP:
- Results
Mr. Gannosuke:
- Results
Oudou:
- Results
Osaka Style:
- Results
Pro-Wrestling Summit:
- Results
PWFG:
- Results
Riki Pro:
- Results
Ring Soul:
- Results
Secret Base:
- Results
- Roster
SMASH:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Super Battle FMW:
- Results & Schedule
Toryumon Japan:
- Results
- Dragon System Alumni
- Titel & Turniere
Toryumon 2K Project:
- Results
Toryumon X:
- Results
U-STYLE:
- Results
UFO:
- Results
USO:
- Results
UWAI STATION:
- Results
UWF:
- Results
UWF #2:
- Results
UWF-I:
- Results
WEW:
- Results
W★ING:
- Results
World Japan:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
WMF:
- Results
WNC:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
WRESTLE-1:
- Vorstellung
- Results
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Super Grade Tag League 1993 (08.10.1993 bis 04.11.1993)

1. Scott Norton & Hercules Hernandez [14]
2. Keiji Muto & Hiroshi Hase [14]
3. Shinya Hashimoto & Masahiro Chono [13]
4. Tatsumi Fujinami & Osamu Kido [13]
5. Hawk Warrior & Power Warrior [10]
6. Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara [8]
7. Takayuki Iizuka & Akira Nogami [6]
8. Masa Saito & The Barbarian [4]
9. Jushin Thunder Liger & Wild Pegasus [4]
10. Brad Armstrong & Sean Royal [0]

08.10.1993 @ Tokyo Korakuen Hall
- Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara [2] besiegen Tatsumi Fujinami & Osamu Kido [0] (14:10) nach einer Hip Attack von Koshinaka gegen Kido.

09.10.1993 @ Hiratsuka General Gymnasium
- Keiji Muto & Hiroshi Hase [2] besiegen Brad Armstrong & Sean Royal [0] (20:11) nach einem Frankensteiner von Muto gegen Royal.

10.10.1993 @ Chiba Port Arena
- Hawk Warrior & Power Warrior [2] besiegen Jushin Thunder Liger & Wild Pegasus [0] (5:13) als Power Pegasus nach einem Double Impact pinnte.
- Tatsumi Fujinami & Osamu Kido [1] vs. Shinya Hashimoto & Masahiro Chono [1] - Time Limit Draw (30:00).

11.10.1993 @ Yamanashi Kotsu Ryuo Station Parking Lot
- Keiji Muto & Hiroshi Hase [4] besiegen Masa Saito & The Barbarian [0] (13:47) nach einer Moonsault Press von Muto gegen Saito.

12.10.1993 @ Oyama Yuenchi Skate Center
- Jushin Thunder Liger & Wild Pegasus [2] besiegen Brad Armstrong & Sean Royal [0] durch Forfeit.

13.10.1993 @ Kawagoe City Gymnasium
- Masa Saito & The Barbarian [2] besiegen Jushin Thunder Liger & Wild Pegasus [0] (14:12) nach einer Lariat von Barbarian gegen Liger.
- Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara [4] besiegen Akira Nogami & Takayuki Iizuka [0] (15:04) nach einer Powerbomb von Koshinaka gegen Iizuka.

15.10.1993 @ Tokyo Korakuen Hall
- Hawk Warrior & Power Warrior [4] besiegen Brad Armstrong & Sean Royal [0] durch Forfeit.
- Akira Nogami & Takayuki Iizuka [2] besiegen Masa Saito & The Barbarian [2] (12:40) nach einem Jumping Front Cradle von Nogami gegen Saito.
- Jushin Thunder Liger & Wild Pegasus [2] besiegen Shinya Hashimoto & Masahiro Chono [1] (17:22) nach einem Crucifix Hold von Liger gegen Chono.
- Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara [6] besiegen Keiji Muto & Hiroshi Hase [4] (18:30) nach einem Dragon Suplex Hold von Koshinaka gegen Hase.

16.10.1993 @ Yokkaichi City Gymnasium
- Scott Norton & Hercules Hernandez [2] besiegen Brad Armstrong & Sean Royal [0] durch Forfeit.
- Hawk Warrior & Power Warrior [6] besiegen Akira Nogami & Takayuki Iizuka [2] (4:43) als Hawk Iizuka nach einem Double Impact pinnte.

18.10.1993 @ Tottori Industrial Gymnasium
- Shinya Hashimoto & Masahiro Chono [3] besiegen Brad Armstrong & Sean Royal [0] durch Forfeit.
- Tatsumi Fujinami & Osamu Kido [3] besiegen Scott Norton & Hercules Hernandez [2] (9:16) nach einem Backslide von Fujinami gegen Hernandez.

19.10.1993 @ Hiroshima Sun Plaza Hall
- Scott Norton & Hercules Hernandez [4] besiegen Jushin Thunder Liger & Wild Pegasus [4] (10:50) nach einem Powerslam von Norton gegen Liger.
- Shinya Hashimoto & Masahiro Chono [5] besiegen Akira Nogami & Takayuki Iizuka [2] (16:39) nach einem STF von Chono gegen Nogami.
- Keiji Muto & Hiroshi Hase [6] besiegen Hawk Warrior & Power Warrior [6] (8:34) nach einem Jumping Front Cradle von Hase gegen Power.

20.10.1993 @ Matsue City General Gymnasium
- Tatsumi Fujinami & Osamu Kido [5] besiegen Akira Nogami & Takayuki Iizuka [2] (14:15) nach einem Wakigatame von Kido gegen Iizuka.

21.10.1993 @ Shimonoseki City Gymnasium
- Akira Nogami & Takayuki Iizuka [4] besiegen Brad Armstrong & Sean Royal [0] durch Forfeit.
- Hawk Warrior & Power Warrior [8] besiegen Masa Saito & The Barbarian [2] (6:04) als Hawk Saito nach einem Pendulum-Style Double Impact pinnte.

22.10.1993 @ Yamaguchi Prefectural Gymnasium
- Tatsumi Fujinami & Osamu Kido [7] besiegen Brad Armstrong & Sean Royal [0] durch Forfeit.
- Hawk Warrior & Power Warrior [10] besiegen Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara [6] (7:46) als Hawk Ohara nach einem Double Impact pinnte.

23.10.1993 @ Niage Town Gymnasium
- Scott Norton & Hercules Hernandez [6] besiegen Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara [6] (10:46) nach einem Powerslam von Norton gegen Ohara.

25.10.1993 @ Nishinihon General Exhibition Hall
- Tatsumi Fujinami & Osamu Kido [9] besiegen Jushin Thunder Liger & Wild Pegasus [4] (7:48) nach einem Wakigatame von Kido gegen Pegasus.

26.10.1993 @ Nagasaki International Gymnasium
- Scott Norton & Hercules Hernandez [8] besiegen Keiji Muto & Hiroshi Hase [6] (14:58) nach einem Powerslam von Norton gegen Muto.

27.10.1993 @ Kumamoto City Gymnasium
- Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara [8] besiegen Jushin Thunder Liger & Wild Pegasus [4] (13:59) als Koshinaka Pegasus nach einer Union Powerbomb pinnte.
- Shinya Hashimoto & Masahiro Chono [7] besiegen Masa Saito & The Barbarian [2] (14:33) nach einem STF von Chono gegen Saito.

28.10.1993 @ Kagoshima Arena
- Masa Saito & The Barbarian [4] besiegen Brad Armstrong & Sean Royal [0] durch Forfeit.
- Scott Norton & Hercules Hernandez [10] besiegen Akira Nogami & Takayuki Iizuka [4] (6:50) nach einem Powerslam von Hernandez gegen Iizuka.
- Keiji Muto & Hiroshi Hase [8] besiegen Tatsumi Fujinami & Osamu Kido [9] (17:00) nach einem Northern Light Suplex Hold von Hase gegen Kido.

29.10.1993 @ Kobe World Memorial Hall
- Scott Norton & Hercules Hernandez [12] besiegen Masa Saito & The Barbarian [4] (8:58) nach einem Avalanche Hold von Norton gegen Saito.
- Shinya Hashimoto & Masahiro Chono [9] besiegen Hawk Warrior & Power Warrior [10] (14:00) durch Referee Stop (Chono besiegte Power mit einem STF).
- Keiji Muto & Hiroshi Hase [10] besiegen Akira Nogami & Takayuki Iizuka [4] (16:36) nach einer Moonsault Press von Muto gegen Iizuka.

31.10.1993 @ Toyota City Gymnasium
- Shinya Hashimoto & Masahiro Chono [11] besiegen Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara [8] durch Forfeit.

01.11.1993 @ Matsumoto City General Gymnasium
- Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara [8] vs. Brad Armstrong & Sean Royal [0] - Double Forfeit.
- Keiji Muto & Hiroshi Hase [12] besiegen Jushin Thunder Liger & Wild Pegasus [4] (25:28) nach einem Dragon Suplex Hold von Hase gegen Pegasus.
- Shinya Hashimoto & Masahiro Chono [13] besiegen Scott Norton & Hercules Hernandez [12] (18:07) nach einem DDT von Hashimoto gegen Hernandez.

02.11.1993 @ Kumagaya Citizen Gymnasium
- Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara [8] vs. Masa Saito & The Barbarian [4] - Double Forfeit.
- Tatsumi Fujinami & Osamu Kido [11] besiegen Hawk Warrior & Power Warrior [10] durch Forfeit.

04.11.1993 @ Tokyo Ryogoku Kokugikan
- Tatsumi Fujinami & Osamu Kido [13] besiegen Masa Saito & The Barbarian [4] durch Forfeit.
- Scott Norton & Hercules Hernandez [14] besiegen Hawk Warrior & Power Warrior [10] durch Forfeit.
- Akira Nogami & Takayuki Iizuka [6] besiegen Jushin Thunder Liger & Wild Pegasus [4] (20:26) nach einem Dragon Suplex Hold von Iizuka gegen Pegasus.
- Keiji Muto & Hiroshi Hase [14] besiegen Shinya Hashimoto & Masahiro Chono [13] (26:50) nach einer Moonsault Press von Muto gegen Chono.

04.11.1993 @ Tokyo Ryogoku Kokugikan
- Final: Keiji Muto & Hiroshi Hase besiegen Scott Norton & Hercules Hernandez (13:48) nach einem Frankensteiner von Muto gegen Hernandez.

Untitled Document

Copyright © 2005-2024 PUROLOVE.com