PUROLOVE.com
PUROLOVE.com - Alles rund ums Thema ''Puroresu''!
Newsboard | Puroresu Guide | Historien / Artikel | Around the World | Awards | Rivalitäten
  PUROLOVE.com
NEW JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
(Sub-) Brands
NJPW in USA
Roster
Titel & Turniere
Greatest Wrestlers
YouTube Channel (Jap)
YouTube Channel (US)
NJPW World (Streaming)

NOAH
Vorstellung
Results & Schedule
SEM
Roster
Titel & Turniere
Kenta Kobashi Special
YouTube Channel
Wrestle Universe (Stream)

ALL JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
All Japan TV (Streaming)

DRAGON GATE
Vorstellung
Results & Schedule
Dragon Gate USA
Dragon Gate NEX
Prime Zone
Mochizuki Buyuden
Roster
Dragon System Alumni
Titel & Turniere
DG Network (Streaming)

STARDOM
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
Stardom World (Stream)

VERSCHIEDENE AKTIV
Indy Profile

ZERO1:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Big Japan:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- BJW Core (Streaming)
DDT:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Hard Hit
- BOYZ
- Cruiser's Game
- DNA
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- Wrestle Universe (Stream)
Dradition:
- Results & Schedule
- Roster
- YouTube Channel
FREEDOMS:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
2AW:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Michinoku Pro:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Osaka Pro:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
JUST TAP OUT:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
- YouTube Channel
GLEAT:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
- YouTube Channel
Strong Style:
- Results & Schedule
Tenryu Project:
- Results & Schedule
FMWE:
- Results & Schedule
---
Misc Indy:
- Results & Schedule
Toshikoshi Pro:
- Results & Schedule

JOSHI PURORESU
Vorstellung/Historie
Profile

Diana:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Evolution:
- Results & Schedule
Ice Ribbon:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Marigold:
- Results & Schedule
OZ Academy:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Prominence:
- Results & Schedule
PURE-J:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
SEAdLINNNG:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
SENDAI GIRLS:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Tokyo Joshi Pro:
- Results & Schedule
- That's J-PW Results
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- Wrestle Universe (Stream)
WAVE:
- Results & Schedule
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
---
Joshi Misc:
- Results & Schedule
Assemble:
- Results & Schedule
---
Inaktiv:
All Japan Women's:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
Arsion:
- Results
- Titel
Daijo:
- Results
Fuka Matsuri:
- Results
GAEA Japan:
- Results
- Titel & Turniere
Gakenohuchi Pro:
- Results
IBUKI:
- Results
JD Star:
- Results
JWP:
- Results
- Titel
LLPW:
- Results
- Titel
M's Style:
- Results
NEO:
- Results
- Titel & Turniere
REINA:
- Results
- Titel
SUN:
- Results
Yuzupon Matsuri:
- Results

FIGHTING/MMA
Vorstellung/Historie

Inaktiv:
DREAM:
- Results
HERO'S:
- Results
K-1:
- Results
PRIDE:
- Results
SRC:
- Results

VERSCHIEDENE INAKTIV
Apache Army:
- Results
- Titel
BattlARTS:
- Results
- Roster
BIG MOUTH LOUD:
- Vorstellung
- Results
- WRESTLE-1 Results
Bikkuri Pro:
- Results
Colega Pro:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Diamond Ring:
- Results
- Roster
dragondoor (d2p):
- Results
El Dorado:
- Results
FMW:
- Vorstellung
- Results
- Titel
Fukumen MANIA:
- Results
- YouTube Channel
Futen:
- Results
- Roster
Fuyuki Army:
- Results
GPWA:
- Results
Heisei Ishingun:
- Results
HUSTLE:
- Vorstellung
- Results
- Titel
IGF / NEW:
- Results
- Roster
- Titel
Inoki Bom-Ba-Ye:
- Results
IWA Japan:
- Results
Japan Pro:
- Results
KAGEKI:
- Results
- Roster
- Titel
Kingdom:
- Results
Kings Road:
- Results
Legend Pro:
- Results
LOCK UP:
- Results
MAP:
- Results
Mr. Gannosuke:
- Results
Oudou:
- Results
Osaka Style:
- Results
Pro-Wrestling Summit:
- Results
PWFG:
- Results
Riki Pro:
- Results
Ring Soul:
- Results
Secret Base:
- Results
- Roster
SMASH:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Super Battle FMW:
- Results & Schedule
Toryumon Japan:
- Results
- Dragon System Alumni
- Titel & Turniere
Toryumon 2K Project:
- Results
Toryumon X:
- Results
U-STYLE:
- Results
UFO:
- Results
USO:
- Results
UWAI STATION:
- Results
UWF:
- Results
UWF #2:
- Results
UWF-I:
- Results
WEW:
- Results
W★ING:
- Results
World Japan:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
WMF:
- Results
WNC:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
WRESTLE-1:
- Vorstellung
- Results
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Pro-Wrestling NOAH - "NAVIGATION FOR THE VICTORY, GHC 2001"

NOAH, 18.03.2001 (Samurai! TV)
Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans
- Super No Vacancy

1. Daisuke Ikeda besiegt Takashi Sugiura (7:52) mit einem High Kick.
2. Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi besiegen Rusher Kimura & Mitsuo Momota (10:55) als Kikuchi Momota pinnte.
3. Masashi Aoyagi & Pitbull besiegen Yoshinobu Kanemaru & Makoto Hashi (15:07) nach einem Torture Rack Slam von Pitbull gegen Hashi.
4. Vader & Scorpio besiegen Akira Taue & Jun Izumida (11:01) nach einer Running Body Press von Vader gegen Izumida.
5. Takao Omori, Yoshihiro Takayama & Satoru Asako besiegen Tamon Honda, Masao Inoue & Takuma Sano (16:17) nach einem Axe Bomber von Omori gegen Inoue.
6. GHC Heavyweight Title Tournament - Round 1: Mitsuharu Misawa besiegt Akitoshi Saito (12:26) mit einem Tiger Driver.
7. Jun Akiyama, Kentaro Shiga & Takeshi Morishima besiegen Yoshinari Ogawa, Naomichi Marufuji & Takeshi Rikio (22:42) nach einem Modified Butterfly Lock von Shiga gegen Marufuji.


NOAH, 20.03.2001
Kisarazu Citizen Gymnasium
1,800 Fans

1. Rusher Kimura & Mitsuo Momota besiegen Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi (12:15) nach einem Inside Cradle von Momota gegen Eigen.
2. Akitoshi Saito & Naomichi Marufuji besiegen Masashi Aoyagi & Makoto Hashi (15:36) nach einem Enzuigiri von Saito gegen Hashi.
3. Yoshinari Ogawa & Takuma Sano besiegen Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru (17:54) nach einem Tiger Suplex Hold von Sano gegen Kanemaru.
4. Vader, Scorpio & Pitbull besiegen Tamon Honda, Masao Inoue & Takashi Sugiura (14:23) nach einer Moonsault Press von Scorpio gegen Sugiura.
5. Akira Taue & Jun Izumida besiegen Jun Akiyama & Takeshi Morishima (13:35) nach einem Nodowa Otoshi von Taue gegen Morishima.
6. Takao Omori, Yoshihiro Takayama & Satoru Asako besiegen Mitsuharu Misawa, Daisuke Ikeda & Takeshi Rikio (20:20) nach einem German Suplex Hold von Takayama gegen Rikio.


NOAH, 21.03.2001
Sagamihara City Gymnasium
2,300 Fans

1. Satoru Asako besiegt Kishin Kawabata (12:16) mit dem Super Driver Asako.
2. Haruka Eigen & Jun Izumida besiegen Rusher Kimura & Mitsuo Momota (11:13) nach dem Meteorite von Izumida gegen Momota.
3. Takuma Sano & Akitoshi Saito besiegen Yoshinobu Kanemaru & Makoto Hashi (15:14) nach einem Crab Hold von Sano gegen Hashi.
4. Vader, Scorpio & Pitbull besiegen Tsuyoshi Kikuchi, Takeshi Rikio & Takashi Sugiura (13:02) nach einer Powerbomb von Vader gegen Kikuchi.
5. GHC Heavyweight Title Tournament - Round 1: Yoshinari Ogawa besiegt Masao Inoue (14:18) mit einem Backdrop Hold.
6. Takao Omori & Yoshihiro Takayama besiegen Akira Taue & Tamon Honda (13:14) nach einem Axe Bomber von Omori gegen Honda.
7. Jun Akiyama, Kentaro Shiga & Takeshi Morishima besiegen Mitsuharu Misawa, Daisuke Ikeda & Naomichi Marufuji (20:48) nach einem Swinging DDT von Shiga gegen Marufuji.


NOAH, 22.03.2001 (Samurai! TV)
Tokyo Korakuen Hall
2,100 Fans
- Super No Vacancy

1. Daisuke Ikeda besiegt Yoshinobu Kanemaru (11:19) mit einem Dai-Chan Bomber.
2. Haruka Eigen, Tsuyoshi Kikuchi & Kentaro Shiga besiegen Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Makoto Hashi (11:59) nach einem Cross Armbreaker von Shiga gegen Hashi.
3. Akitoshi Saito besiegt Naomichi Marufuji (11:16) mit einem Enzuigiri.
4. Takao Omori & Satoru Asako besiegen Jun Akiyama & Takeshi Morishima (2:16) nach einem Backslide von Asako gegen Morishima.
5. Vader, Scorpio & Pitbull besiegen Akira Taue, Masao Inoue & Kishin Kawabata (9:06) nach einem 450 Splash von Scorpio gegen Kawabata.
6. GHC Heavyweight Title Tournament - Round 1: Yoshihiro Takayama besiegen Jun Izumida (8:22) mit einem High Kick.
7. Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa & Takeshi Rikio besiegen Tamon Honda, Takuma Sano & Takashi Sugiura (26:15) nach einer Sumo Lariat von Rikio gegen Sugiura.


NOAH, 24.03.2001
Fukui City Gymnasium
2,100 Fans

1. Yoshinobu Kanemaru vs. Naomichi Marufuji - Time Limit Draw (20:00).
2. Haruka Eigen, Tsuyoshi Kikuchi & Jun Izumida besiegen Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Makoto Hashi (14:24) nach einer Lariat von Izumida gegen Hashi.
3. Takuma Sano & Akitoshi Saito besiegen Akira Taue & Takashi Sugiura (14:52) nach einem Hijack Backbreaker -> Release Powerbomb von Sano gegen Sugiura.
4. Vader, Scorpio & Pitbull besiegen Daisuke Ikeda, Takeshi Rikio & Kishin Kawabata (9:47) nach einem Reverse Splash von Vader gegen Kawabata.
5. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa besiegen Tamon Honda & Masao Inoue (19:25) nach einem Backbreaker Suplex Hold von Ogawa gegen Inoue.
6. Takao Omori, Yoshihiro Takayama & Satoru Asako besiegen Jun Akiyama, Kentaro Shiga & Takeshi Morishima (15:53) nach einem Axe Bomber von Omori gegen Shiga.


NOAH, 25.03.2001 (Samurai! TV)
Kyoto City Gymnasium
3,800 Fans

1. Masao Inoue besiegt Satoru Asako (13:40) mit einem Argentine Backbreaker.
2. Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Tamon Honda besiegen Haruka Eigen, Tsuyoshi Kikuchi & Jun Izumida (11:53) nach dem Tamon's Powered von Honda gegen Kikuchi.
3. Akitoshi Saito besiegt Takashi Sugiura (7:23) mit einem Enzuigiri.
4. Scorpio & Pitbull besiegen Yoshinari Ogawa & Kishin Kawabata (11:49) nach einem 450 Splash von Scorpio gegen Kawabata.
5. Takao Omori & Yoshihiro Takayama besiegen Kentaro Shiga & Takeshi Morishima (14:11) nach einem Cross Armbreaker von Takayama gegen Shiga.
6. Daisuke Ikeda, Naomichi Marufuji & Takeshi Rikio besiegen Jun Akiyama, Yoshinobu Kanemaru & Makoto Hashi (19:33) nach einer Death Valley Bomb von Ikeda gegen Hashi.
7. Mitsuharu Misawa besiegt Takuma Sano (18:46) mit einem Running Elbow Smash.
8. GHC Heavyweight Title Tournament - Round 1: Vader besiegt Akira Taue (10:40) mit dem Big Van Crush.


NOAH, 27.03.2001
Fukuyama Big Rose
1,700 Fans

1. Tsuyoshi Kikuchi besiegt Pitbull (7:43) durch Pinfall.
2. Haruka Eigen & Yoshinobu Kanemaru besiegen Rusher Kimura & Mitsuo Momota (12:03) als Eigen Momota pinnte.
3. Daisuke Ikeda besiegt Takeshi Morishima (12:10) mit einem Ground Cobra Twist.
4. Takuma Sano besiegt Kentaro Shiga (14:29) mit dem Yurikamome.
5. Jun Akiyama & Makoto Hashi besiegen Yoshinari Ogawa & Naomichi Marufuji (18:23) nach einem Diving Headbutt von Hashi gegen Marufuji.
6. Vader & Scorpio besiegen Akitoshi Saito & Masashi Aoyagi (5:37) nach einer Diving Body Press von Scorpio gegen Aoyagi.
7. Tamon Honda & Masao Inoue besiegen Mitsuharu Misawa & Takeshi Rikio (17:58) nach einem Cranking Headlock von Honda gegen Rikio.
8. Takao Omori, Yoshihiro Takayama & Satoru Asako besiegen Akira Taue, Jun Izumida & Takashi Sugiura (19:54) nach einem Axe Bomber von Omori gegen Sugiura.


NOAH, 29.03.2001 (Samurai! TV)
Kagoshima Arena
2,800 Fans

1. Pitbull besiegt Makoto Hashi (12:05) mit einem Torture Rack Slam.
2. Akitoshi Saito & Masashi Aoyagi besiegen Kentaro Shiga & Takeshi Morishima (11:45) nach einem Enzuigiri von Saito gegen Morishima.
3. Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Satoru Asako besiegen Haruka Eigen, Tsuyoshi Kikuchi & Jun Izumida (12:35) nach einem Horizontal Cradle von Asako gegen Kikuchi.
4. Takao Omori & Yoshihiro Takayama besiegen Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru (5:41) nach dem Kitchen Sink von Takayama gegen Kanemaru.
5. Akira Taue, Takuma Sano & Masao Inoue besiegen Yoshinari Ogawa, Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura (18:28) nach einem Argentine Backbreaker von Inoue gegen Sugiura.
6. GHC Heavyweight Title Tournament - Round 1: Daisuke Ikeda besiegt Tamon Honda (15:16) mit einem High Kick.
7. Vader & Scorpio besiegen Mitsuharu Misawa & Takeshi Rikio (10:32) nach einem Chokeslam von Vader gegen Rikio.


NOAH, 30.03.2001 (Samurai! TV)
Kumamoto City Gymnasium
2,700 Fans

1. Takashi Sugiura besiegt Pitbull (12:13) mit einem German Suplex Hold.
2. Jun Izumida besiegt Satoru Asako (12:06) mit dem Meteorite.
3. Rusher Kimura & Mitsuo Momota besiegen Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi (9:42) nach einem Inside Cradle von Momota gegen Eigen.
4. Daisuke Ikeda & Takeshi Rikio besiegen Takuma Sano & Makoto Hashi (13:36) nach einer Lariat von Rikio gegen Hashi.
5. Akitoshi Saito & Masashi Aoyagi besiegen Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru (13:05) nach einem Enzuigiri von Saito gegen Kanemaru.
6. GHC Heavyweight Title Tournament - Round 1: Kentaro Shiga besiegt Scorpio (13:06) mit einem Avalanche-Style DDT.
7. Takao Omori & Yoshihiro Takayama besiegen Vader & Takeshi Morishima (7:10) nach einem High-Angle German Suplex Hold von Takayama gegen Morishima.
8. Akira Taue, Tamon Honda & Masao Inoue besiegen Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa & Naomichi Marufuji (20:42) nach dem Tamon's Powered von Honda gegen Marufuji.


NOAH, 01.04.2001 (NTV)
Fukuoka International Center
3,800 Fans

1. Masashi Aoyagi besiegt Yoshinobu Kanemaru (9:38) mit einem High Kick.
2. Daisuke Ikeda besiegt Makoto Hashi (12:58) mit einem Muscle Buster.
3. Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Kentaro Shiga besiegen Haruka Eigen, Tsuyoshi Kikuchi & Jun Izumida (12:36) nach einem Swinging DDT von Shiga gegen Kikuchi.
4. Tamon Honda & Masao Inoue besiegen Akitoshi Saito & Takashi Sugiura (15:12) nach einem Cranking Headlock von Honda gegen Sugiura.
5. Yoshihiro Takayama & Satoru Asako besiegen Scorpio & Pitbull (9:13) als Asako Pitbull pinnte.
6. Akira Taue besiegt Takeshi Morishima (9:14) mit einem Nodowa Otoshi.
7. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa besiegen Naomichi Marufuji & Takeshi Rikio (18:57) nach einem Backdrop Hold von Ogawa gegen Marufuji.
8. Vader besiegt Takuma Sano (10:01) mit einem Chokeslam.
9. GHC Heavyweight Title Tournament - Round 1: Jun Akiyama besiegt Takao Omori (22:49) mit einem Wrist-Clutch Exploder.


NOAH, 02.04.2001
Beppu B-Con Plaza
2,400 Fans

1. Tsuyoshi Kikuchi besiegt Makoto Hashi (12:50) mit der Fireball Bomb.
2. Haruka Eigen & Jun Izumida besiegen Rusher Kimura & Mitsuo Momota (10:45) nach einem Backslide von Eigen gegen Momota.
3. Tamon Honda & Masao Inoue besiegen Yoshinari Ogawa & Takashi Sugiura (17:01) nach einem Argentine Backbreaker von Inoue gegen Sugiura.
4. Akira Taue & Takuma Sano besiegen Akitoshi Saito & Masashi Aoyagi (11:53) nach einem Backdrop Suplex von Sano gegen Aoyagi.
5. Vader, Scorpio & Pitbull besiegen Jun Akiyama, Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru (15:15) nach einer Avalanche-Style Powerbomb von Scorpio gegen Kanemaru.
6. GHC Heavyweight Title Tournament - Round 1: Takeshi Rikio besiegt Takeshi Morishima (14:33) mit einer Powerbomb.
7. Takao Omori, Yoshihiro Takayama & Satoru Asako besiegen Mitsuharu Misawa, Daisuke Ikeda & Naomichi Marufuji (20:13) nach dem Super Driver Asako von Asako gegen Marufuji.


NOAH, 03.04.2001
Uwajima City Gymnasium
1,600 Fans

1. Akitoshi Saito & Masashi Aoyagi besiegen Tamon Honda & Takashi Sugiura (11:54) nach einem Enzuigiri von Saito gegen Sugiura.
2. Haruka Eigen, Tsuyoshi Kikuchi & Jun Izumida besiegen Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Makoto Hashi (14:50) nach der Fireball Bomb von Kikuchi gegen Hashi.
3. Yoshinari Ogawa & Takeshi Rikio besiegen Takao Omori & Satoru Asako (12:36) nach einem Backdrop Hold von Ogawa gegen Asako.
4. Akira Taue, Takuma Sano & Masao Inoue besiegen Vader, Scorpio & Pitbull (13:52) nach einem Argentine Backbreaker von Inoue gegen Pitbull.
5. GHC Heavyweight Title Tournament - Round 2: Yoshihiro Takayama besiegt Kentaro Shiga (7:16) mit einem High-Angle German Suplex Hold.
6. Jun Akiyama, Yoshinobu Kanemaru & Takeshi Morishima besiegen Mitsuharu Misawa, Daisuke Ikeda & Naomichi Marufuji (18:59) nach einer Moonsault Press von Kanemaru gegen Marufuji.


NOAH, 04.04.2001
Okayama Budokan
2,400 Fans

1. Yoshinobu Kanemaru vs. Naomichi Marufuji - Time Limit Draw (20:00).
2. Rusher Kimura & Mitsuo Momota besiegen Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi (10:10) als Momota Eigen pinnte.
3. Akitoshi Saito & Masashi Aoyagi besiegen Takeshi Morishima & Makoto Hashi (12:27) nach einem High Kick von Aoyagi gegen Hashi.
4. Tamon Honda, Daisuke Ikeda & Takeshi Rikio besiegen Vader, Scorpio & Pitbull (8:19) nach einer Lariat von Rikio gegen Pitbull.
5. Jun Akiyama & Kentaro Shiga besiegen Takuma Sano & Takashi Sugiura (14:04) nach einem Chickenwing Facelock von Shiga gegen Sugiura.
6. GHC Heavyweight Title Tournament - Round 2: Mitsuharu Misawa besiegt Yoshinari Ogawa (19:44) mit dem Emerald Frosion.
7. Akira Taue, Jun Izumida & Masao Inoue besiegen Takao Omori, Yoshihiro Takayama & Satoru Asako (18:05) nach einem Argentine Backbreaker von Inoue gegen Asako.


NOAH, 06.04.2001
Ishikawa Industrial Exhibition Hall #2
2,600 Fans

1. Akitoshi Saito besiegt Yoshinobu Kanemaru (11:48) mit dem Sickle of Death.
2. Takeshi Rikio besiegt Pitbull (7:09) mit einer Lariat.
3. Haruka Eigen, Tsuyoshi Kikuchi & Jun Izumida besiegen Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Naomichi Marufuji (13:10) nach dem Meteorite von Izumida gegen Momota.
4. Scorpio besiegt Takashi Sugiura (9:27) mit einer Moonsault Press.
5. GHC Heavyweight Title Tournament - Round 2: Vader besiegt Daisuke Ikeda (7:15) mit einem Sky High Chokeslam.
6. Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa & Takuma Sano besiegen Takao Omori, Yoshihiro Takayama & Satoru Asako (16:25) nach dem Yurikamome von Sano gegen Asako.


NOAH, 08.04.2001
Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans
- Super No Vacancy

1. Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Satoru Asako besiegen Haruka Eigen, Tsuyoshi Kikuchi & Kishin Kawabata (11:49) nach dem Super Driver Asako von Asako gegen Kawabata.
2. Akitoshi Saito besiegt Pitbull (9:32) mit dem Sickle of Death.
3. Takuma Sano besiegt Masao Inoue (12:52) mit einem High-Angle Front Cradle.
4. Akira Taue & Jun Izumida besiegen Yoshinobu Kanemaru & Makoto Hashi (13:22) nach einer Diving Body Press von Izumida gegen Hashi.
5. Vader & Scorpio besiegen Tamon Honda & Takashi Sugiura (6:20) nach einer Lariat von Scorpio gegen Sugiura.
6. Takao Omori & Yoshihiro Takayama besiegen Daisuke Ikeda & Naomichi Marufuji (14:22) nach einem High-Angle German Suplex Hold von Takayama gegen Marufuji.
7. GHC Heavyweight Title Tournament - Round 2: Jun Akiyama besiegt Takeshi Rikio (4:02) mit einem Front Facelock.
8. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa besiegen Kentaro Shiga & Takeshi Morishima (19:29) nach einem Backdrop Hold von Ogawa gegen Morishima.


NOAH, 11.04.2001 (NTV)
Hiroshima Sports Center
2,700 Fans

1. Satoru Asako besiegt Pitbull (9:04) mit einem La Magistral.
2. Haruka Eigen, Tsuyoshi Kikuchi & Jun Izumida besiegen Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Makoto Hashi (9:38) nach der Fireball Bomb von Kikuchi gegen Hashi.
3. Daisuke Ikeda, Naomichi Marufuji & Takeshi Rikio besiegen Kentaro Shiga, Yoshinobu Kanemaru & Takeshi Morishima (11:02) nach einer Powerbomb von Rikio gegen Kanemaru.
4. Akira Taue, Tamon Honda & Masao Inoue besiegen Yoshinari Ogawa, Takuma Sano & Akitoshi Saito (10:28) nach einem Nodowa Otoshi von Taue gegen Saito.
5. Takao Omori & Yoshihiro Takayama besiegen Vader & Scorpio (8:49) nach dem Kitchen Sink von Takayama gegen Scorpio.
6. GHC Heavyweight Title Tournament - Semi Final: Mitsuharu Misawa vs. Jun Akiyama - Double Countout (13:35).
6a. GHC Heavyweight Title Tournament - Semi Final: Mitsuharu Misawa besiegt Jun Akiyama (1:30) mit einem Cradle Cutback.


NOAH, 12.04.2001
Osaka Prefectural Gymnasium #2
1,800 Fans
- Super No Vacancy

1. Takashi Sugiura besiegt Pitbull (9:19) mit einem Cross Armbreaker.
2. Scorpio besiegt Yoshinobu Kanemaru (10:13) mit einem Diving Guillotine Drop.
3. Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Takeshi Rikio besiegen Haruka Eigen, Tsuyoshi Kikuchi & Tamon Honda (13:59) nach einer Sumo Lariat von Rikio gegen Kikuchi.
4. Takuma Sano & Akitoshi Saito besiegen Daisuke Ikeda & Naomichi Marufuji (11:39) nach einem Tiger Suplex Hold von Sano gegen Marufuji.
5. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa besiegen Takao Omori & Satoru Asako (17:52) nach einem Backdrop Hold von Ogawa gegen Asako.
6. Jun Akiyama, Kentaro Shiga & Takeshi Morishima besiegen Akira Taue, Jun Izumida & Masao Inoue (17:07) nach einer Lariat von Morishima gegen Izumida.
7. GHC Heavyweight Title Tournament - Semi Final: Yoshihiro Takayama besiegt Vader (9:24) durch DQ.


NOAH, 15.04.2001 (NTV/Samurai! TV)
Tokyo Ariake Colosseum
12,000 Fans
- Super No Vacancy

1. Masashi Aoyagi besiegt Pitbull (12:40) mit einem Flying Kneel Kick.
2. Haruka Eigen, Tsuyoshi Kikuchi & Jun Izumida besiegen Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Makoto Hashi (14:02) nach einem Head Thrust von Izumida gegen Hashi.
3. Scorpio besiegt Naomichi Marufuji (17:55) mit einem 450 Splash.
4. Tamon Honda & Masao Inoue besiegen Takao Omori & Satoru Asako (14:53) nach dem Tamon's Shooter von Honda gegen Asako.
5. Vader besiegt Akitoshi Saito (3:35) durch KO.
6. Yoshinari Ogawa, Daisuke Ikeda & Takuma Sano besiegen Kentaro Shiga, Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura (23:36) nach einem Tiger Suplex Hold von Sano gegen Kanemaru.
7. Jun Akiyama & Akira Taue besiegen Takeshi Morishima & Takeshi Rikio (20:26) nach einem Nodowa Otoshi von Taue gegen Rikio.
8. GHC Heavyweight Title Tournament - Final: Mitsuharu Misawa besiegt Yoshihiro Takayama (21:12) mit dem Emerald Frosion - Titelwechsel.

Untitled Document

Copyright © 2005-2024 PUROLOVE.com