PUROLOVE.com
PUROLOVE.com - Alles rund ums Thema ''Puroresu''!
Newsboard | Puroresu Guide | Historien / Artikel | Around the World | Awards | Rivalitäten
  PUROLOVE.com
NEW JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
(Sub-) Brands
NJPW in USA
Roster
Titel & Turniere
Greatest Wrestlers
YouTube Channel (Jap)
YouTube Channel (US)
NJPW World (Streaming)

NOAH
Vorstellung
Results & Schedule
SEM
Roster
Titel & Turniere
Kenta Kobashi Special
YouTube Channel
Wrestle Universe (Stream)

ALL JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
All Japan TV (Streaming)

DRAGON GATE
Vorstellung
Results & Schedule
Dragon Gate USA
Dragon Gate NEX
Prime Zone
Mochizuki Buyuden
Roster
Dragon System Alumni
Titel & Turniere
DG Network (Streaming)

STARDOM
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
Stardom World (Stream)

VERSCHIEDENE AKTIV
Indy Profile

ZERO1:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Big Japan:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- BJW Core (Streaming)
DDT:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Hard Hit
- BOYZ
- Cruiser's Game
- DNA
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- Wrestle Universe (Stream)
Dradition:
- Results & Schedule
- Roster
- YouTube Channel
FREEDOMS:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
2AW:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Michinoku Pro:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Osaka Pro:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
JUST TAP OUT:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
- YouTube Channel
GLEAT:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
- YouTube Channel
Strong Style:
- Results & Schedule
Tenryu Project:
- Results & Schedule
FMWE:
- Results & Schedule
---
Misc Indy:
- Results & Schedule
Toshikoshi Pro:
- Results & Schedule

JOSHI PURORESU
Vorstellung/Historie
Profile

Diana:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Evolution:
- Results & Schedule
Ice Ribbon:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
OZ Academy:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Prominence:
- Results & Schedule
PURE-J:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
SEAdLINNNG:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
SENDAI GIRLS:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Tokyo Joshi Pro:
- Results & Schedule
- That's J-PW Results
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- Wrestle Universe (Stream)
WAVE:
- Results & Schedule
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
---
Joshi Misc:
- Results & Schedule
Assemble:
- Results & Schedule
---
Inaktiv:
All Japan Women's:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
Arsion:
- Results
- Titel
Daijo:
- Results
Fuka Matsuri:
- Results
GAEA Japan:
- Results
- Titel & Turniere
Gakenohuchi Pro:
- Results
IBUKI:
- Results
JD Star:
- Results
JWP:
- Results
- Titel
LLPW:
- Results
- Titel
M's Style:
- Results
NEO:
- Results
- Titel & Turniere
REINA:
- Results
- Titel
SUN:
- Results
Yuzupon Matsuri:
- Results

FIGHTING/MMA
Vorstellung/Historie

Inaktiv:
DREAM:
- Results
HERO'S:
- Results
K-1:
- Results
PRIDE:
- Results
SRC:
- Results

VERSCHIEDENE INAKTIV
Apache Army:
- Results
- Titel
BattlARTS:
- Results
- Roster
BIG MOUTH LOUD:
- Vorstellung
- Results
- WRESTLE-1 Results
Bikkuri Pro:
- Results
Colega Pro:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Diamond Ring:
- Results
- Roster
dragondoor (d2p):
- Results
El Dorado:
- Results
FMW:
- Vorstellung
- Results
- Titel
Fukumen MANIA:
- Results
- YouTube Channel
Futen:
- Results
- Roster
Fuyuki Army:
- Results
GPWA:
- Results
Heisei Ishingun:
- Results
HUSTLE:
- Vorstellung
- Results
- Titel
IGF / NEW:
- Results
- Roster
- Titel
Inoki Bom-Ba-Ye:
- Results
IWA Japan:
- Results
Japan Pro:
- Results
KAGEKI:
- Results
- Roster
- Titel
Kingdom:
- Results
Kings Road:
- Results
Legend Pro:
- Results
LOCK UP:
- Results
MAP:
- Results
Mr. Gannosuke:
- Results
Oudou:
- Results
Osaka Style:
- Results
Pro-Wrestling Summit:
- Results
PWFG:
- Results
Riki Pro:
- Results
Ring Soul:
- Results
Secret Base:
- Results
- Roster
SMASH:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Super Battle FMW:
- Results & Schedule
Toryumon Japan:
- Results
- Dragon System Alumni
- Titel & Turniere
Toryumon 2K Project:
- Results
Toryumon X:
- Results
U-STYLE:
- Results
UFO:
- Results
USO:
- Results
UWAI STATION:
- Results
UWF:
- Results
UWF #2:
- Results
UWF-I:
- Results
WEW:
- Results
W★ING:
- Results
World Japan:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
WMF:
- Results
WNC:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
WRESTLE-1:
- Vorstellung
- Results
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Pro-Wrestling NOAH - "NAVIGATION WITH BREEZE 2001"

NOAH, 12.05.2001
Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans
- Super No Vacancy

1. Naomichi Marufuji besiegt Kenta Kobayashi (12:28) mit dem Shiranui.
2. Masashi Aoyagi & Yoshinobu Kanemaru besiegen Tsuyoshi Kikuchi & Makoto Hashi (13:52) nach einer Moonsault Press von Kanemaru gegen Hashi.
3. Haruka Eigen & Satoru Asako besiegen Rusher Kimura & Mitsuo Momota (9:16) nach einem Samson Clutch von Asako gegen Momota.
4. Vader & Scorpio besiegen Daisuke Ikeda & Kishin Kawabata (5:38) nach einem 450 Splash von Scorpio gegen Kawabata.
5. Takao Omori & Yoshihiro Takayama besiegen Takuma Sano & Takashi Sugiura (13:45) nach einem Axe Bomber von Omori gegen Sugiura.
6. Akitoshi Saito, Takeshi Morishima & Takeshi Rikio besiegen Jun Akiyama, Jun Izumida & Kentaro Shiga (20:16) nach dem Amaze Impact von Morishima gegen Shiga.
7. Akira Taue & Tamon Honda besiegen Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa (9:45) nach einem Nodowa Otoshi von Taue gegen Ogawa.


NOAH, 13.05.2001
Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans
- Super No Vacancy

1. Haruka Eigen, Tsuyoshi Kikuchi & Jun Izumida besiegen Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Kishin Kawabata (12:33) nach einem Headbutt von Izumida gegen Kawabata.
2. Masashi Aoyagi besiegt Makoto Hashi (12:02) mit einem Enzui High Kick.
3. Tamon Honda besiegt Kenta Kobayashi (8:35) mit dem Tamon's Powered.
4. Jun Akiyama, Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru besiegen Yoshinari Ogawa, Daisuke Ikeda & Naomichi Marufuji (18:17) nach einem Cross Armbreaker von Shiga gegen Marufuji.
5. Akira Taue besiegt Takashi Sugiura (3:14) mit der Dynamic Bomb.
6. Mitsuharu Misawa & Takuma Sano besiegen Vader & Scorpio (4:32) nach einem Tiger Suplex Hold von Sano gegen Scorpio.
7. Akitoshi Saito, Takeshi Morishima & Takeshi Rikio besiegen Takao Omori, Yoshihiro Takayama & Satoru Asako (14:04) nach einer Powerbomb von Rikio gegen Asako.


NOAH, 15.05.2001
Aomori Sports Park Gymnasium
2,600 Fans

1. Takashi Sugiura besiegt Kishin Kawabata (11:17) mit einem German Suplex Hold.
2. Yoshinari Ogawa & Kenta Kobayashi besiegen Yoshinobu Kanemaru & Makoto Hashi (13:23) nach einem Backdrop Suplex von Ogawa gegen Hashi.
3. Rusher Kimura & Mitsuo Momota besiegen Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi (11:11) nach einem Horizontal Cradle von Momota gegen Kikuchi.
4. Takuma Sano besiegt Masashi Aoyagi (10:30) mit einem Tiger Suplex Hold.
5. Akira Taue & Jun Izumida besiegen Takao Omori & Satoru Asako (14:05) nach dem Meteorite von Izumida gegen Asako.
6. Vader & Scorpio besiegen Jun Akiyama & Kentaro Shiga (9:51) nach einem Avalanche-Style Cradle von Scorpio gegen Shiga.
7. Akitoshi Saito, Takeshi Morishima & Takeshi Rikio besiegen Mitsuharu Misawa, Daisuke Ikeda & Naomichi Marufuji (17:42) nach dem Sickle of Death von Saito gegen Marufuji.


NOAH, 16.05.2001
Muroran City Gymnasium
2,200 Fans

1. Kentaro Shiga besiegt Kenta Kobayashi (11:37) mit einem Cross Armbreaker.
2. Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Naomichi Marufuji besiegen Haruka Eigen, Tsuyoshi Kikuchi & Makoto Hashi (13:06) nach einem Backdrop Suplex von Momota gegen Hashi.
3. Akitoshi Saito besiegt Takashi Sugiura (9:54) mit dem Sickle of Death.
4. Takeshi Morishima & Takeshi Rikio besiegen Daisuke Ikeda & Masashi Aoyagi (14:15) nach einer Lariat von Rikio gegen Aoyagi.
5. Vader & Scorpio besiegen Tamon Honda & Jun Izumida (6:29) nach dem Big Van Crush von Vader gegen Honda.
6. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa besiegen Takao Omori & Satoru Asako (15:38) nach einem Backdrop Hold von Ogawa gegen Asako.
7. Akira Taue & Takuma Sano besiegen Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru (15:45) nach einem Tiger Suplex Hold von Sano gegen Kanemaru.


NOAH, 18.05.2001 (NTV)
Hokkaido Sports Center
5,600 Fans

1. Tamon Honda & Daisuke Ikeda besiegen Kishin Kawabata & Kenta Kobayashi (11:58) nach einer Death Valley Bomb von Ikeda gegen Kobayashi.
2. Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Satoru Asako besiegen Haruka Eigen, Tsuyoshi Kikuchi & Makoto Hashi (14:36) nach dem Super Driver Asako von Asako gegen Hashi.
3. Yoshinari Ogawa & Naomichi Marufuji besiegen Takuma Sano & Yoshinobu Kanemaru (15:05) nach einem Backdrop Hold von Ogawa gegen Kanemaru.
4. Vader & Scorpio besiegen Takao Omori & Takashi Sugiura (9:37) nach einem 450 Splash von Scorpio gegen Sugiura.
5. Kentaro Shiga besiegt Takeshi Morishima (15:57) mit einem V1 Armlock.
6. Jun Akiyama & Jun Izumida besiegen Akitoshi Saito & Takeshi Rikio (18:36) nach einem Front Necklock von Akiyama gegen Rikio.
7. GHC Heavyweight Title: Mitsuharu Misawa (c) besiegt Akira Taue (14:12) mit dem Emerald Frosion (1st defense).


NOAH, 19.05.2001
Tottori Dome
2,600 Fans

1. Takeshi Rikio besiegt Kenta Kobayashi (12:10) mit einer Lariat.
2. Tamon Honda besiegt Naomichi Marufuji (10:56) mit dem Tamon's Powered.
3. Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi besiegen Rusher Kimura & Mitsuo Momota (11:33) nach einem Samson Clutch von Kikuchi gegen Momota.
4. Akitoshi Saito & Takeshi Morishima besiegen Makoto Hashi & Takashi Sugiura (12:37) nach dem Amaze Impact von Morishima gegen Hashi.
5. Takao Omori & Satoru Asako besiegen Takuma Sano & Kishin Kawabata (12:10) nach einem Axe Bomber von Omori gegen Kawabata.
6. Vader & Scorpio besiegen Akira Taue & Jun Izumida (7:16) nach einer Vader Attack von Vader gegen Izumida.
7. Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa & Daisuke Ikeda besiegen Jun Akiyama, Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru (20:38) nach einer Death Valley Bomb von Ikeda gegen Kanemaru.


NOAH, 20.05.2001
Kitami Municipal Sports Center
2,200 Fans

1. Akitoshi Saito besiegt Makoto Hashi (10:24) mit dem Sickle of Death.
2. Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Tamon Honda besiegen Haruka Eigen, Tsuyoshi Kikuchi & Kenta Kobayashi (14:12) nach dem Tamon's Powered von Honda gegen Kobayashi.
3. Takeshi Morishima & Takeshi Rikio besiegen Yoshinari Ogawa & Naomichi Marufuji (17:10) nach dem Amaze Impact von Morishima gegen Marufuji.
4. Vader & Scorpio besiegen Daisuke Ikeda & Kishin Kawabata (7:08) nach einer Moonsault Press von Scorpio gegen Kawabata.
5. Mitsuharu Misawa & Takuma Sano besiegen Akira Taue & Jun Izumida (15:26) nach einem Running Elbow Smash von Misawa gegen Izumida.
6. Jun Akiyama, Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru besiegen Takao Omori, Satoru Asako & Takashi Sugiura (18:19) nach einem Cross Armbreaker von Shiga gegen Asako.


NOAH, 21.05.2001
Asahikawa Citizen Center Gymnasium
2,200 Fans

1. Kentaro Shiga besiegt Makoto Hashi (12:05) mit einem Cross Armbreaker.
2. Haruka Eigen, Tsuyoshi Kikuchi & Kishin Kawabata besiegen Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Kenta Kobayashi (13:13) nach einer Huracanrana von Kikuchi gegen Kobayashi.
3. Vader & Scorpio besiegen Takuma Sano & Takashi Sugiura (10:49) nach einem Sky High Chokeslam von Vader gegen Sugiura.
4. Takao Omori & Satoru Asako besiegen Daisuke Ikeda & Naomichi Marufuji (14:43) nach dem Super Driver Asako von Asako gegen Marufuji.
5. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa besiegen Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru (16:45) nach einem Backdrop Hold von Ogawa gegen Kanemaru.
6. Akira Taue, Tamon Honda & Jun Izumida besiegen Akitoshi Saito, Takeshi Morishima & Takeshi Rikio (15:49) nach einer Lariat von Izumida gegen Rikio.


NOAH, 25.05.2001 (NTV)
Yokohama Bunka Gymnasium
4,100 Fans

1. Makoto Hashi besiegt Kenta Kobayashi (9:45) mit einem Diving Headbutt.
2. Haruka Eigen, Tsuyoshi Kikuchi & Yoshinobu Kanemaru besiegen Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Kishin Kawabata (9:47) nach einem Samson Clutch von Kikuchi gegen Kawabata.
3. Daisuke Ikeda & Naomichi Marufuji besiegen Yoshinari Ogawa & Takashi Sugiura (17:02) nach einer Death Valley Bomb von Ikeda gegen Sugiura.
4. Vader & Scorpio besiegen Akira Taue & Tamon Honda (4:58) nach einer Vader Attack von Vader gegen Honda.
5. Mitsuharu Misawa & Takuma Sano besiegen Takao Omori & Satoru Asako (12:43) nach einer Powerbomb von Sano gegen Asako.
6. Akitoshi Saito besiegt Kentaro Shiga (13:25) mit dem Sickle of Death.
7. Takeshi Rikio besiegt Jun Izumida (19:21) mit einer Lariat.
8. Jun Akiyama besiegt Takeshi Morishima (17:34) mit einem Front Necklock.

Untitled Document

Copyright © 2005-2024 PUROLOVE.com