PUROLOVE.com
PUROLOVE.com - Alles rund ums Thema ''Puroresu''!
Newsboard | Puroresu Guide | Historien / Artikel | Around the World | Awards | Rivalitäten
  PUROLOVE.com
NEW JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
(Sub-) Brands
NJPW in USA
Roster
Titel & Turniere
Greatest Wrestlers
YouTube Channel (Jap)
YouTube Channel (US)
NJPW World (Streaming)

NOAH
Vorstellung
Results & Schedule
SEM
Roster
Titel & Turniere
Kenta Kobashi Special
YouTube Channel
Wrestle Universe (Stream)

ALL JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
All Japan TV (Streaming)

DRAGON GATE
Vorstellung
Results & Schedule
Dragon Gate USA
Dragon Gate NEX
Prime Zone
Mochizuki Buyuden
Roster
Dragon System Alumni
Titel & Turniere
DG Network (Streaming)

STARDOM
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
Stardom World (Stream)

VERSCHIEDENE AKTIV
Indy Profile

ZERO1:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Big Japan:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- BJW Core (Streaming)
DDT:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Hard Hit
- BOYZ
- Cruiser's Game
- DNA
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- Wrestle Universe (Stream)
Dradition:
- Results & Schedule
- Roster
- YouTube Channel
FREEDOMS:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
2AW:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Michinoku Pro:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Osaka Pro:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
JUST TAP OUT:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
- YouTube Channel
GLEAT:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
- YouTube Channel
Strong Style:
- Results & Schedule
Tenryu Project:
- Results & Schedule
FMWE:
- Results & Schedule
---
Misc Indy:
- Results & Schedule
Toshikoshi Pro:
- Results & Schedule

JOSHI PURORESU
Vorstellung/Historie
Profile

Diana:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Evolution:
- Results & Schedule
Ice Ribbon:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
OZ Academy:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Prominence:
- Results & Schedule
PURE-J:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
SEAdLINNNG:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
SENDAI GIRLS:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Tokyo Joshi Pro:
- Results & Schedule
- That's J-PW Results
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- Wrestle Universe (Stream)
WAVE:
- Results & Schedule
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
---
Joshi Misc:
- Results & Schedule
Assemble:
- Results & Schedule
---
Inaktiv:
All Japan Women's:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
Arsion:
- Results
- Titel
Daijo:
- Results
Fuka Matsuri:
- Results
GAEA Japan:
- Results
- Titel & Turniere
Gakenohuchi Pro:
- Results
IBUKI:
- Results
JD Star:
- Results
JWP:
- Results
- Titel
LLPW:
- Results
- Titel
M's Style:
- Results
NEO:
- Results
- Titel & Turniere
REINA:
- Results
- Titel
SUN:
- Results
Yuzupon Matsuri:
- Results

FIGHTING/MMA
Vorstellung/Historie

Inaktiv:
DREAM:
- Results
HERO'S:
- Results
K-1:
- Results
PRIDE:
- Results
SRC:
- Results

VERSCHIEDENE INAKTIV
Apache Army:
- Results
- Titel
BattlARTS:
- Results
- Roster
BIG MOUTH LOUD:
- Vorstellung
- Results
- WRESTLE-1 Results
Bikkuri Pro:
- Results
Colega Pro:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Diamond Ring:
- Results
- Roster
dragondoor (d2p):
- Results
El Dorado:
- Results
FMW:
- Vorstellung
- Results
- Titel
Fukumen MANIA:
- Results
- YouTube Channel
Futen:
- Results
- Roster
Fuyuki Army:
- Results
GPWA:
- Results
Heisei Ishingun:
- Results
HUSTLE:
- Vorstellung
- Results
- Titel
IGF / NEW:
- Results
- Roster
- Titel
Inoki Bom-Ba-Ye:
- Results
IWA Japan:
- Results
Japan Pro:
- Results
KAGEKI:
- Results
- Roster
- Titel
Kingdom:
- Results
Kings Road:
- Results
Legend Pro:
- Results
LOCK UP:
- Results
MAP:
- Results
Mr. Gannosuke:
- Results
Oudou:
- Results
Osaka Style:
- Results
Pro-Wrestling Summit:
- Results
PWFG:
- Results
Riki Pro:
- Results
Ring Soul:
- Results
Secret Base:
- Results
- Roster
SMASH:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Super Battle FMW:
- Results & Schedule
Toryumon Japan:
- Results
- Dragon System Alumni
- Titel & Turniere
Toryumon 2K Project:
- Results
Toryumon X:
- Results
U-STYLE:
- Results
UFO:
- Results
USO:
- Results
UWAI STATION:
- Results
UWF:
- Results
UWF #2:
- Results
UWF-I:
- Results
WEW:
- Results
W★ING:
- Results
World Japan:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
WMF:
- Results
WNC:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
WRESTLE-1:
- Vorstellung
- Results
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
New Japan Pro-Wrestling - "BEST OF THE SUPER JR. VI"

NJPW, 19.05.1999 (WPW)
Kuki City Gymnasium
3,000 Fans
- No Vacancy

1. Masakazu Fukuda besiegt Shinya Makabe (8:40) mit einem Crab Hold.
2. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara besiegen Black Cat & Yutaka Yoshie (7:01) als Goto Yoshie pinnte.
3. Jushin Thunder Liger, Kendo Kashin, Gran Hamada Michinoku Pro & El Samurai besiegen Tatsuhito Takaiwa, Minoru Tanaka BattlARTS, Super Shocker CMLL & Masao Orihara (15:41) nach einem Cross Armbreaker von Kashin gegen Shocker.
4. Best of the Super Jr. - Block B: Shinjiro Otani [2] besiegt Dr. Wagner Jr. CMLL [0] (11:19) mit einem Dragon Suplex Hold.
5. Best of the Super Jr. - Block A: Koji Kanemoto [2] besiegt Masaaki Mochizuki [0] (9:40) durch Pinfall.
6. Tatsumi Fujinami & Osamu Kido besiegen Junji Hirata & Takashi Iizuka (11:45) nach einem Wakigatame von Kido gegen Iizuka.
7. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima besiegen Shiro Koshinaka, Yuji Nagata & Tadao Yasuda (12:19) als Kojima Yasuda pinnte.
8. Masahiro Chono & nWo Sting besiegen Kensuke Sasaki & Manabu Nakanishi (12:02) nach einem Butterfly Lock von Chono gegen Nakanishi.


NJPW, 20.05.1999
Tsukuba Kapio
2,500 Fans
- No Vacancy

1. Tadao Yasuda & Shinya Makabe besiegen Black Cat & Yutaka Yoshie (12:42) nach einem Cobra Twist von Yasuda gegen Cat.
2. Hiro Saito besiegt Masakazu Fukuda (5:37) mit einem German Suplex Hold.
3. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani, Tatsuhito Takaiwa & Dr. Wagner Jr. CMLL besiegen Kendo Kashin, Gran Hamada Michinoku Pro, Masaaki Mochizuki & Minoru Tanaka BattlARTS (15:11) als Wagner Hamada pinnte.
4. Best of the Super Jr. - Block B: El Samurai [2] besiegt Masao Orihara [0] (12:52) mit einem Reverse DDT.
5. Best of the Super Jr. - Block A: Jushin Thunder Liger [2] besiegt Super Shocker CMLL [0] (13:59) mit einem Vertical Drop Brainbuster.
6. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara besiegen Shiro Koshinaka & Takashi Iizuka (12:25) nach einer Lariat von Goto gegen Iizuka.
7. Tatsumi Fujinami & Yuji Nagata besiegen Masahiro Chono & nWo Sting (12:05) nach einem Backslide von Fujinami gegen Sting.
8. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima besiegen Kensuke Sasaki, Junji Hirata & Manabu Nakanishi (17:20) nach einem Figure-Four Leglock von Muto gegen Hirata.


NJPW, 21.05.1999
Tokyo Korakuen Hall
1,915 Fans

1. Dr. Wagner Jr. CMLL & Super Shocker CMLL besiegen Black Cat & Masakazu Fukuda (14:34) nach einem Michinoku Driver II von Wagner gegen Cat.
2. Best of the Super Jr. - Block A: Masaaki Mochizuki [2] besiegt Tatsuhito Takaiwa [0] (13:11) mit einem Dragon Suplex Hold.
3. Best of the Super Jr. - Block B: Kendo Kashin [2] besiegt Minoru Tanaka BattlARTS [0] (10:21) mit einem Cross Armbreaker.
4. Takashi Iizuka & Yuji Nagata besiegen Manabu Nakanishi & Tadao Yasuda (15:00) nach einem Reverse Achilles Tendon Hold von Iizuka gegen Yasuda.
5. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Gran Hamada Michinoku Pro besiegen Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Masao Orihara (16:25) als Hamada Kanemoto pinnte.
6. Osamu Kido & Shiro Koshinaka besiegen Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (10:40) nach einer Powerbomb von Koshinaka gegen Saito.
7. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara besiegen Kensuke Sasaki & Junji Hirata (8:20) nach einem Backdrop Suplex von Goto gegen Hirata.
8. Masahiro Chono & nWo Sting besiegen Keiji Muto & Satoshi Kojima (12:04) nach einem Yakuza Kick von Chono gegen Muto.


NJPW, 22.05.1999
Soka City Sports Gymnasium
2,100 Fans

1. Yutaka Yoshie besiegt Black Cat (7:28) mit einem Cross Armbreaker.
2. Osamu Kido, Tadao Yasuda & Masakazu Fukuda besiegen Junji Hirata, Takashi Iizuka & Shinya Makabe (11:18) nach einem Crab Hold von Yasuda gegen Makabe.
3. Best of the Super Jr. - Block B: Kendo Kashin [4] besiegt Masao Orihara [0] (7:06) mit einem Cross Armbreaker.
4. Best of the Super Jr. - Block A: Tatsuhito Takaiwa [2] besiegt Gran Hamada Michinoku Pro [0] (12:32) mit einer Lariat.
5. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani, Minoru Tanaka BattlARTS & Masaaki Mochizuki besiegen Jushin Thunder Liger, El Samurai, Dr. Wagner Jr. CMLL & Super Shocker CMLL (13:54) nach einem Cross Armbreaker von Tanaka gegen Shocker.
6. Michiyoshi Ohara besiegen Satoshi Kojima (10:32) nach einer Lariat von Tatsutoshi Goto gegen Kojima.
7. Masahiro Chono & nWo Sting besiegen Shiro Koshinaka & Yuji Nagata (11:09) nach einem Yakuza Kick von Chono gegen Nagata.
8. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito besiegen Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki & Manabu Nakanishi (13:57) nach einem Buffalo Sleeper von Tenzan gegen Nakanishi.


NJPW, 23.05.1999
Nagano M-Wave
3,800 Fans
- Super No Vacancy

1. Yutaka Yoshie besiegt Shinya Makabe (7:46) mit einem Crab Hold.
2. Koji Kanemoto & Masao Orihara besiegen Kendo Kashin & Gran Hamada Michinoku Pro (11:16) als Kanemoto Kashin pinnte.
3. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa besiegen Dr. Wagner Jr. CMLL & Super Shocker CMLL (12:46) als Takaiwa Shocker pinnte.
4. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara besiegen Manabu Nakanishi & Masakazu Fukuda (8:56) als Goto Fukuda pinnte.
5. Best of the Super Jr. - Block B: Minoru Tanaka BattlARTS [2] besiegt El Samurai [2] (10:32) mit einem Cross Armbreaker.
6. Best of the Super Jr. - Block A: Jushin Thunder Liger [4] besiegt Masaaki Mochizuki [2] (11:13) mit einem shotei.
7. Masahiro Chono & nWo Sting besiegen Kensuke Sasaki & Tadao Yasuda (16:34) nach einem Diving Elbow Drop von Sting gegen Yasuda.
8. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito besiegen Tatsumi Fujinami, Shiro Koshinaka, Takashi Iizuka & Yuji Nagata (15:13) nach einem Figure-Four Leglock von Muto gegen Iizuka.


NJPW, 25.05.1999 (WPW)
Ishikawa Industrial Exhibition Hall #3
3,800 Fans
- Super No Vacancy

1. Tadao Yasuda & Black Cat besiegen Yutaka Yoshie & Masakazu Fukuda (12:13) von Yasuda nach einem Camel Clutch gegen Fukuda.
2. El Samurai, Kendo Kashin, Dr. Wagner Jr. CMLL & Super Shocker CMLL besiegen Koji Kanemoto, Tatsuhito Takaiwa, Minoru Tanaka BattlARTS & Masaaki Mochizuki (16:10) von Samurai Takaiwa.
3. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara besiegen Satoshi Kojima & Hiro Saito (6:26) von Goto Saito pinnte.
4. Best of the Super Jr. - Block B: Shinjiro Otani [4] besiegt Masao Orihara [0] (9:37) mit einem Dragon Suplex Hold.
5. Best of the Super Jr. - Block A: Gran Hamada Michinoku Pro [2] besiegt Jushin Thunder Liger [4] (10:08) durch Pinfall.
6. Takashi Iizuka & Manabu Nakanishi besiegen Junji Hirata & Yuji Nagata (16:32) nach einem Argentine Backbreaker von Nakanishi gegen Hirata.
7. Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka besiegen Masahiro Chono & nWo Sting (7:47) nach einer Lariat von Sasaki gegen Sting.
8. Tatsumi Fujinami & Genichiro Tenryu Wrestle Association R besiegen Keiji Muto & Hiroyoshi Tenzan (14:01) nach einem Figure-Four Leglock von Fujinami gegen Tenzan.


NJPW, 26.05.1999
Uozu City Gymnasium
1,500 Fans

1. Takashi Iizuka & Shinya Makabe besiegen Yutaka Yoshie & Masakazu Fukuda (11:19) nach einem Cross Armbreaker von Iizuka gegen Yoshie.
2. Best of the Super Jr. - Block B: Dr. Wagner Jr. CMLL [2] besiegt Minoru Tanaka BattlARTS [2] (10:09) mit einem Michinoku Driver II.
3. Best of the Super Jr. - Block A: Gran Hamada Michinoku Pro [4] besiegt Super Shocker CMLL [0] (10:17) durch Pinfall.
4. Jushin Thunder Liger, El Samurai, Kendo Kashin & Masao Orihara besiegen Koji Kanemoto, Shinjiro Otani, Tatsuhito Takaiwa & Masaaki Mochizuki (16:31) nach einem Shotei von Liger gegen Mochizuki.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara besiegen Yuji Nagata & Tadao Yasuda (6:09) als Goto Yasuda pinnte.
6. Masahiro Chono & nWo Sting besiegen Genichiro Tenryu Wrestle Association R & Manabu Nakanishi (9:04) nach einem Yakuza Kick von Chono gegen Nakanishi.
7. Kensuke Sasaki, Shiro Koshinaka, Junji Hirata & Meng WCW (USA) besiegen Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito (15:21) nach dem Tongan Death Grip von Meng gegen Kojima.


NJPW, 28.05.1999
Sabae City Gymnasium
1,600 Fans

1. Tadao Yasuda besiegt Yutaka Yoshie (7:39) mit einem Crab Hold.
2. Shinjiro Otani, Tatsuhito Takaiwa, Masaaki Mochizuki & Masao Orihara besiegen Jushin Thunder Liger, Dr. Wagner Jr. CMLL, Minoru Tanaka BattlARTS & Shinya Makabe (15:55) nach einem Crab Hold von Takaiwa gegen Makabe.
3. Best of the Super Jr. - Block A: Koji Kanemoto [4] besiegt Super Shocker CMLL [0] (10:19) durch Pinfall.
4. Best of the Super Jr. - Block B: Kendo Kashin [6] besiegt El Samurai [2] (10:00) mit einem Cross Armbreaker.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara besiegen Shiro Koshinaka & Masakazu Fukuda (9:15) nach einem Nodowa Otoshi von Ohara gegen Fukuda.
6. Manabu Nakanishi & Meng WCW (USA) besiegen Masahiro Chono & nWo Sting (10:51) nach dem Tongan Death Grip von Meng gegen Sting.
7. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito besiegen Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki, Takashi Iizuka & Yuji Nagata (15:55) nach einem Frankensteiner von Muto gegen Sasaki.


NJPW, 29.05.1999
Kasugai City Gymnasium
4,800 Fans

1. Black Cat besiegt Shinya Makabe (11:57) durch Pinfall.
2. Junji Hirata & Masakazu Fukuda besiegen Takashi Iizuka & Yutaka Yoshie (12:15) nach einem Devil Windmill Suplex Hold von Hirata gegen Iizuka.
3. Dr. Wagner Jr. CMLL, Minoru Tanaka BattlARTS, Masaaki Mochizuki & Masao Orihara besiegen Jushin Thunder Liger, El Samurai, Gran Hamada Michinoku Pro & Super Shocker CMLL (15:29) nach einem Cross Armbreaker von Tanaka gegen Samurai.
4. Yuji Nagata & Meng WCW (USA) besiegen Manabu Nakanishi & Tadao Yasuda (12:52) als Meng Nakanishi pinnte.
5. Best of the Super Jr. - Block B: Shinjiro Otani [6] besiegt Kendo Kashin [6] (9:34) mit einem German Suplex Hold.
6. Best of the Super Jr. - Block A: Koji Kanemoto [6] besiegt Tatsuhito Takaiwa [2] (13:29) mit einem Triangle Choke Hold.
7. Masahiro Chono & nWo Sting besiegen Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (7:50) nach einem Diving Lariat von Sting gegen Ohara.
8. Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka besiegen Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima (13:03) nach einer Powerbomb von Koshinaka gegen Tenzan.


NJPW, 30.05.1999
Tsuyama City Gymnasium
2,500 Fans

1. Takashi Iizuka besiegt Masakazu Fukuda (8:37) mit einem Reverse Achilles Tendon Hold.
2. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa besiegen Jushin Thunder Liger, Kendo Kashin & Masao Orihara (12:02) nach einer Lariat von Takaiwa gegen Orihara.
3. Best of the Super Jr. - Block A: Gran Hamada Michinoku Pro [6] besiegt Masaaki Mochizuki [2] (10:47) mit einem Avalanche-Style DDT.
4. Best of the Super Jr. - Block B: El Samurai [4] besiegt Dr. Wagner Jr. CMLL [2] (11:42) mit einer Huracanrana.
5. Satoshi Kojima & Hiro Saito besiegen Shiro Koshinaka & Yutaka Yoshie (12:23) nach einer Senton Bomb von Saito gegen Yoshie.
6. Yuji Nagata besiegt Michiyoshi Ohara (8:20) mit dem Nagata Lock.
7. Tatsumi Fujinami, Meng WCW (USA) & Tadao Yasuda besiegen Kensuke Sasaki, Junji Hirata & Manabu Nakanishi (9:59) nach einem Figure-Four Leglock von Fujinami gegen Hirata.
8. Keiji Muto & Hiroyoshi Tenzan besiegen Masahiro Chono & nWo Sting (10:15) nach einem Frankensteiner von Muto gegen Sting.


NJPW, 31.05.1999 (WPW)
Osaka Prefectural Gymnasium
6,300 Fans
- Super No Vacancy

1. Yutaka Yoshie besiegt Masakazu Fukuda (9:13) mit einem Crab Hold.
2. El Samurai, Kendo Kashin, Gran Hamada Michinoku Pro & Dr. Wagner Jr. CMLL besiegen Tatsuhito Takaiwa, Masaaki Mochizuki, Super Shocker CMLL & Masao Orihara (13:47) nach einem Avalanche-Style DDT von Hamada gegen Shocker.
3. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara besiegen Shiro Koshinaka & Tadao Yasuda (10:55) nach einem Vital Part Strike von Ohara gegen Koshinaka.
4. Kensuke Sasaki & Brian Johnston besiegen Takashi Iizuka & Yuji Nagata (14:30) nach dem Strangle Hold Beta von Sasaki gegen Nagata.
5. Tatsumi Fujinami & Meng WCW (USA) besiegen Genichiro Tenryu Wrestle Association R & Manabu Nakanishi (11:47) nach einem Figure-Four Leglock von Fujinami gegen Nakanishi.
6. Masahiro Chono, Don Frye & nWo Sting besiegen Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima (9:59) nach einem STF von Chono gegen Kojima.
7. Best of the Super Jr. - Block B: Minoru Tanaka BattlARTS [4] besiegt Shinjiro Otani [6] (13:57) mit einem Cross Armbreaker.
8. Best of the Super Jr. - Block A: Jushin Thunder Liger [6] besiegt Koji Kanemoto [6] (20:29) mit einem Cross Kneelock.


NJPW, 02.06.1999
Masuda Citizen Gymnasium
1,700 Fans

1. Yutaka Yoshie & Masakazu Fukuda besiegen Black Cat & Shinya Makabe (11:54) nach einem German Suplex Hold von Fukuda gegen Cat.
2. Best of the Super Jr. - Block A: Masaaki Mochizuki [4] besiegt Super Shocker CMLL [0] (10:44) mit einem Armlock.
3. Best of the Super Jr. - Block B: Dr. Wagner Jr. CMLL [4] besiegt Masao Orihara [0] (10:08) mit einem Michinoku Driver II.
4. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani, Tatsuhito Takaiwa & Minoru Tanaka BattlARTS besiegen Jushin Thunder Liger, El Samurai, Kendo Kashin & Gran Hamada Michinoku Pro (12:41) als Otani Hamada pinnte.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara besiegen Takashi Iizuka & Tadao Yasuda (7:08) nach einem Backdrop Suplex von Goto gegen Iizuka.
6. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito besiegen Shiro Koshinaka, Junji Hirata, Yuji Nagata & Meng WCW (USA) (15:10) nach einer Senton Bomb von Saito gegen Hirata.
7. Masahiro Chono, Don Frye & nWo Sting besiegen Kensuke Sasaki, Manabu Nakanishi & Brian Johnston (12:25) als Sting Johnston pinnte.


NJPW, 03.06.1999
Higashi-Hiroshima Sports Park Gymnasium
2,000 Fans

1. Dr. Wagner Jr. CMLL & Shinya Makabe besiegen Yutaka Yoshie & Masakazu Fukuda (11:53) nach einem Crab Hold von Makabe gegen Fukuda.
2. Jushin Thunder Liger, Kendo Kashin & Masaaki Mochizuki besiegen Tatsuhito Takaiwa, Minoru Tanaka BattlARTS & Masao Orihara (8:50) nach einem Cross Armbreaker von Kashin gegen Tanaka.
3. Takashi Iizuka & Brian Johnston besiegen Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (4:18) nach einem Cross Armbreaker von Johnston gegen Ohara.
4. Best of the Super Jr. - Block B: El Samurai [5] vs. Shinjiro Otani [7] - Time Limit Draw (30:00).
5. Best of the Super Jr. - Block A: Koji Kanemoto [8] besiegt Gran Hamada Michinoku Pro [6] (15:46) mit einer Moonsault Press.
6. Masahiro Chono, Don Frye & nWo Sting besiegen Tatsumi Fujinami, Shiro Koshinaka & Yuji Nagata (13:06) nach einem Reverse DDT von Sting gegen Fujinami.
7. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito besiegen Kensuke Sasaki, Manabu Nakanishi, Meng WCW (USA) & Tadao Yasuda (14:30) nach einem Diving Headbutt von Tenzan gegen Yasuda.


NJPW, 04.06.1999 (WPW)
Takamatsu City Gymnasium
2,900 Fans

1. Best of the Super Jr. - Block B: Masao Orihara [2] besiegt Minoru Tanaka BattlARTS [4] (10:52) mit einem Octopus Hold.
2. Michiyoshi Ohara besiegt Yutaka Yoshie (5:39) mit einem Nodowa Otoshi.
3. El Samurai, Kendo Kashin, Gran Hamada Michinoku Pro & Super Shocker CMLL besiegen Koji Kanemoto, Shinjiro Otani, Dr. Wagner Jr. CMLL & Masaaki Mochizuki (14:34) nach einem Swinging Reverse DDT von Samurai gegen Wagner.
4. Takashi Iizuka & Manabu Nakanishi besiegen Junji Hirata & Masakazu Fukuda (13:18) nach einem Argentine Backbreaker von Nakanishi gegen Fukuda.
5. Meng WCW (USA) & Tadao Yasuda besiegen Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (10:28) nach dem Tongan Death Grip von Meng gegen Saito.
6. Best of the Super Jr. - Block A: Tatsuhito Takaiwa [4] besiegt Jushin Thunder Liger [6] (17:47) mit einem German Suplex Hold.
7. Keiji Muto & Satoshi Kojima besiegen Tatsumi Fujinami & Shiro Koshinaka (11:08) nach einer Lariat von Kojima gegen Koshinaka.
8. Kensuke Sasaki, Yuji Nagata & Brian Johnston besiegen Masahiro Chono, Don Frye & nWo Sting (10:43) nach einem Backdrop Hold von Nagata gegen Sting.


NJPW, 06.06.1999
Tsu City Gymnasium
3,600 Fans

1. Takashi Iizuka & Masakazu Fukuda besiegen Tadao Yasuda & Shinya Makabe (9:43) als Iizuka Makabe pinnte.
2. Jushin Thunder Liger, El Samurai, Gran Hamada Michinoku Pro & Minoru Tanaka BattlARTS besiegen Koji Kanemoto, Shinjiro Otani, Masaaki Mochizuki & Masao Orihara (13:52) als Liger Kanemoto pinnte.
3. Best of the Super Jr. - Block A: Super Shocker CMLL [2] besiegt Tatsuhito Takaiwa [4] (13:50) durch Pinfall.
4. Hiroyoshi Tenzan besiegt Yutaka Yoshie (6:39) mit der Mountain Bomb.
5. Best of the Super Jr. - Block B: Kendo Kashin [8] besiegt Dr. Wagner Jr. CMLL [4] (8:58) mit einem Avalanche-Style Cross Armbreaker.
6. Kensuke Sasaki, Shiro Koshinaka & Yuji Nagata besiegen Junji Hirata, Manabu Nakanishi & Meng WCW (USA) (14:10) nach einer Powerbomb von Koshinaka gegen Nakanishi.
7. Tatsumi Fujinami & Brian Johnston besiegen Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (4:58) nach einem Dragon Sleeper von Fujinami gegen Ohara.
8. Masahiro Chono, Don Frye & nWo Sting besiegen Keiji Muto, Satoshi Kojima & Hiro Saito (12:25) nach einem Facelock Hold von Frye gegen Saito.


NJPW, 07.06.1999
Iida Sports Center
1,700 Fans
- No Vacancy

1. Shinya Makabe besiegt Masakazu Fukuda (6:52) mit einem Crab Hold.
2. El Samurai & Gran Hamada Michinoku Pro besiegen Dr. Wagner Jr. CMLL & Super Shocker CMLL (12:01) nach dem Hama-Chan Cutter von Hamada gegen Shocker.
3. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani besiegen Tatsuhito Takaiwa & Minoru Tanaka BattlARTS (12:17) nach einem Chickenwing Facelock von Otani gegen Tanaka.
4. Jushin Thunder Liger & Kendo Kashin besiegen Masaaki Mochizuki & Masao Orihara (9:25) nach einem Cross Armbreaker von Kashin gegen Mochizuki.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara besiegen Shiro Koshinaka & Takashi Iizuka (6:36) nach einem Backdrop Suplex von Goto gegen Iizuka.
6. Kensuke Sasaki, Junji Hirata & Manabu Nakanishi besiegen Masahiro Chono, Don Frye & nWo Sting (11:11) nach dem Strangle Hold Beta von Sasaki gegen Sting.
7. Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Hiro Saito besiegen Tatsumi Fujinami, Yuji Nagata, Meng WCW (USA) & Tadao Yasuda (14:40) nach dem Koji MAX Hold von Kojima gegen Yasuda.


NJPW, 08.06.1999 (WPW)
Tokyo Nippon Budokan
13,600 Fans
- Super No Vacancy

1. Kengo Kimura & Osamu Kido besiegen Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (10:56) nach einem Wakigatame von Kido gegen Saito.
2. Jushin Thunder Liger, El Samurai, Gran Hamada Michinoku Pro & Minoru Tanaka BattlARTS besiegen Shinjiro Otani, Tatsuhito Takaiwa, Dr. Wagner Jr. CMLL & Masao Orihara (15:42) nach einem Shotei von Liger gegen Otani.
3. Shiro Koshinaka besiegt Tatsutoshi Goto (6:22) mit einer Powerbomb.
4. Tatsumi Fujinami & Junji Hirata besiegen Takashi Iizuka & Brian Johnston (11:46) nach einem Dragon Sleeper von Fujinami gegen Iizuka.
5. Yuji Nagata besiegt Manabu Nakanishi (13:35) mit einem Crab Hold.
6. Kensuke Sasaki besiegt Meng WCW (USA) (8:13) mit dem Strangle Hold Beta.
7. Keiji Muto & Satoshi Kojima besiegen Masahiro Chono & Don Frye (15:13) nach einer Lariat von Kojima gegen Chono.
8. Shinya Hashimoto Return Match: Genichiro Tenryu Wrestle Association R besiegen Shinya Hashimoto (14:11) mit einem Horizontal Chop.
9. Best of the Super Jr. - Final: Kendo Kashin besiegt Koji Kanemoto (13:15) mit einem Avalanche-Style Cross Armbreaker.

Untitled Document

Copyright © 2005-2024 PUROLOVE.com