PUROLOVE.com
PUROLOVE.com - Alles rund ums Thema ''Puroresu''!
Newsboard | Puroresu Guide | Historien / Artikel | Around the World | Awards | Rivalitäten
  PUROLOVE.com
NEW JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
(Sub-) Brands
NJPW in USA
Roster
Titel & Turniere
Greatest Wrestlers
YouTube Channel (Jap)
YouTube Channel (US)
NJPW World (Streaming)

NOAH
Vorstellung
Results & Schedule
SEM
Roster
Titel & Turniere
Kenta Kobashi Special
YouTube Channel

ALL JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
All Japan TV (Streaming)

WRESTLE-1
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel

ZERO1
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel

DRAGON GATE
Vorstellung
Results & Schedule
Dragon Gate USA
Dragon Gate NEX
Prime Zone
Mochizuki Buyuden
Roster
Dragon System Alumni
Titel & Turniere
DG Network (Streaming)

VERSCHIEDENE AKTIV
Indy Profile

Big Japan:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- BJW Core (Streaming)
DDT:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Hard Hit
- BOYZ
- Cruiser's Game
- DNA
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- DDT Universe (Streaming)
Dradition:
- Results & Schedule
- Roster
FREEDOMS:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
2AW:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Michinoku Pro:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
Osaka Pro:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
Osaka Style:
- Results & Schedule
- YouTube Channel
JUST TAP OUT:
- Results & Schedule
- Roster
Real Japan:
- Results & Schedule
Super Battle FMW:
- Results & Schedule
---
Misc Indy:
- Results & Schedule
Toshikoshi Pro:
- Results & Schedule

JOSHI PURORESU
Vorstellung/Historie
Profile

Diana:
- Results & Schedule
- Titel
OZ Academy:
- Results & Schedule
- Titel
PURE-J:
- Results & Schedule
SEAdLINNNG:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Stardom:
- Results & Schedule
- Titel & Turniere
- Stardom World (Streaming)
SENDAI GIRLS:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
WAVE:
- Results & Schedule
- Turniere
- WAVE Network (Streaming)
---
Joshi Misc:
- Results & Schedule
---
Inaktiv:
All Japan Women's:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
Arsion:
- Results
- Titel
Daijo:
- Results
Fuka Matsuri:
- Results
GAEA Japan:
- Results
- Titel & Turniere
Gakenohuchi Pro:
- Results
IBUKI:
- Results
Ice Ribbon:
- Results
- Titel
- YouTube Channel
JD Star:
- Results
JWP:
- Results
- Titel
LLPW:
- Results
- Titel
M's Style:
- Results
NEO:
- Results
- Titel & Turniere
REINA:
- Results
- Titel
SUN:
- Results
Yuzupon Matsuri:
- Results

FIGHTING/MMA
Vorstellung/Historie

Inaktiv:
DREAM:
- Results
HERO'S:
- Results
K-1:
- Results
PRIDE:
- Results
SRC:
- Results

VERSCHIEDENE INAKTIV
Apache Army:
- Results
- Titel
BattlARTS:
- Results
- Roster
BIG MOUTH LOUD:
- Vorstellung
- Results
- WRESTLE-1 Results
Bikkuri Pro:
- Results
Diamond Ring:
- Results
- Roster
dragondoor (d2p):
- Results
El Dorado:
- Results
FMW:
- Vorstellung
- Results
- Titel
Fukumen MANIA:
- Results
- YouTube Channel
Futen:
- Results
- Roster
Fuyuki Army:
- Results
GPWA:
- Results
Heisei Ishingun:
- Results
HUSTLE:
- Vorstellung
- Results
- Titel
IGF / NEW:
- Results
- Roster
- Titel
Inoki Bom-Ba-Ye:
- Results
IWA Japan:
- Results
Japan Pro:
- Results
KAGEKI:
- Results
- Roster
- Titel
Kingdom:
- Results
Kings Road:
- Results
Legend Pro:
- Results
LOCK UP:
- Results
MAP:
- Results
Mr. Gannosuke:
- Results
Oudou:
- Results
Pro-Wrestling Summit:
- Results
Riki Pro:
- Results
Ring Soul:
- Results
Secret Base:
- Results
- Roster
SMASH:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Tenryu Project:
- Results
Toryumon Japan:
- Results
- Dragon System Alumni
- Titel & Turniere
Toryumon 2K Project:
- Results
Toryumon X:
- Results
U-STYLE:
- Results
UFO:
- Results
USO:
- Results
UWAI STATION:
- Results
UWF:
- Results
UWF #2:
- Results
UWF-I:
- Results
WEW:
- Results
W★ING:
- Results
World Japan:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
WMF:
- Results
WNC:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
G1 Tag League 2000 (17.11.2000 bis 30.11.2000)

1. Takashi Iizuka & Yuji Nagata [8]
2. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima [8]
3. Manabu Nakanishi & Yutaka Yoshie [8]
4. Masahiro Chono & Scott Norton [8]
5. Super Strong Machine & Jushin Thunder Liger [4]
6. Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka [4]
7. T2000 Machine #1 & T2000 Machine #2 [2]

17.11.2000 @ Shiojiri Municipal Gymnasium
- Super Strong Machine & Jushin Thunder Liger [2] besiegen T2000 Machine #1 & T2000 Machine #2 [0] (13:45) nach einem La Magistral von Liger gegen Machine #1.
- Masahiro Chono & Scott Norton [2] besiegen Takashi Iizuka & Yuji Nagata [0] (14:49) nach einer Powerbomb von Norton gegen Iizuka.

18.11.2000 @ Fujisawa City Akiba Bunka Gymnasium
- T2000 Machine #1 & T2000 Machine #2 [2] besiegen Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima [0] (12:28) nach einer Diving Lariat von Machine #2 gegen Tenzan.
- Manabu Nakanishi & Yutaka Yoshie [2] besiegen Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka [0] (12:29) nach einem Argentine Backbreaker von Nakanishi gegen Koshinaka.

19.11.2000 @ Tokyo Differ Ariake
- Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka [2] besiegen T2000 Machine #1 & T2000 Machine #2 [2] (7:01) nach einer Powerbomb von Koshinaka gegen Machine #1.
- Masahiro Chono & Scott Norton [4] besiegen Super Strong Machine & Jushin Thunder Liger [2] (16:36) nach einem Jackhammer von Norton gegen Liger.
- Takashi Iizuka & Yuji Nagata [2] besiegen Manabu Nakanishi & Yutaka Yoshie [2] (18:28) nach dem Nagata Lock II von Nagata gegen on Yoshie.

22.11.2000 @ Nagano Movement Park Gymnasium
- Manabu Nakanishi & Yutaka Yoshie [4] besiegen Super Strong Machine & Jushin Thunder Liger [2] (12:29) nach einem Argentine Backbreaker von Nakanishi gegen Liger.
- Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima [2] besiegen Takashi Iizuka & Yuji Nagata [2] (19:06) nach dem TTD von Tenzan gegen Nagata.

23.11.2000 @ Kashima Sports Center
- Manabu Nakanishi & Yutaka Yoshie [6] besiegen Masahiro Chono & Scott Norton [4] (14:56) nach einem Reverse Figure-Four Leglock von Yoshie gegen Chono.
- Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka [4] besiegen Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima [2] (15:23) nach einer Powerbomb von Koshinaka gegen Tenzan.

24.11.2000 @ Tokyo Korakuen Hall
- Takashi Iizuka & Yuji Nagata [4] besiegen T2000 Machine #1 & T2000 Machine #2 [2] (8:28) nach einem Sleeper Hold von Iizuka gegen Machine #2.
- Super Strong Machine & Jushin Thunder Liger [4] besiegen Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka [4] (12:58) nach einem La Magistral von Liger gegen Koshinaka.
- Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima [4] besiegen Masahiro Chono & Scott Norton [4] (20:48) nach einer Moonsault Press von Tenzan gegen Norton.

26.11.2000 @ Kyoto City Gymnasium
- Takashi Iizuka & Yuji Nagata [6] besiegen Super Strong Machine & Jushin Thunder Liger [4] (18:40) nach einem Backdrop Hold von Nagata gegen Machine.
- Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima [6] besiegen Manabu Nakanishi & Yutaka Yoshie [6] (15:52) nach dem TTD von Tenzan gegen Yoshie.
- Masahiro Chono & Scott Norton [6] besiegen Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka [4] (13:41) nach einer Lariat von Norton gegen Sasaki.

27.11.2000 @ Matsue City Gymnasium
- Manabu Nakanishi & Yutaka Yoshie [8] besiegen T2000 Machine #1 & T2000 Machine #2 [2] (12:19) nach einem Reverse Figure-Four Leglock von Yoshie gegen Machine #1.
- Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima [8] besiegen Super Strong Machine & Jushin Thunder Liger [4] (18:36) nach einer Lariat von Kojima gegen Machine.

28.11.2000 @ Tottori Industrial Gymnasium
- Masahiro Chono & Scott Norton [8] besiegen T2000 Machine #1 & T2000 Machine #2 [2] (10:06) nach einem Jackhammer von Norton gegen Machine #1.
- Takashi Iizuka & Yuji Nagata [8] besiegen Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka [4] (22:24) nach einem Sleeper Hold von Iizuka gegen Koshinaka.

30.11.2000 @ Hiroshima Sun Plazan
- Semi Final: Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima besiegen Manabu Nakanishi & Yutaka Yoshie (15:58) nach einer Moonsault Press von Tenzan gegen Nakanishi.
- Semi Final: Takashi Iizuka & Yuji Nagata besiegen Masahiro Chono & Scott Norton (12:06) nach einem Sleeper Hold von Iizuka gegen Chono.
- Final: Takashi Iizuka & Yuji Nagata besiegen Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima (19:09) nach einem Backdrop Hold von Nagata gegen Tenzan.

Untitled Document

Copyright © 2005-2019 PUROLOVE.com