PUROLOVE.com
PUROLOVE.com - Alles rund ums Thema ''Puroresu''!
Newsboard | Puroresu Guide | Historien / Artikel | Around the World | Awards | Rivalitäten
  PUROLOVE.com
NEW JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
(Sub-) Brands
LION'S GATE
NJPW in USA
Roster
Titel & Turniere
Greatest Wrestlers
YouTube Channel (Jap)
YouTube Channel (US)
NJPW World (Streaming)

NOAH
Vorstellung
Results & Schedule
SEM
Roster
Titel & Turniere
Kenta Kobashi Special
YouTube Channel

ALL JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
All Japan TV (Streaming)

WRESTLE-1
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel

ZERO1
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel

DRAGON GATE
Vorstellung
Results & Schedule
Dragon Gate USA
Dragon Gate NEX
Prime Zone
Mochizuki Buyuden
Roster
Dragon System Alumni
Titel & Turniere
DG Network (Streaming)

VERSCHIEDENE AKTIV
Indy Profile

Big Japan:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- BJW Core (Streaming)
DDT:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Hard Hit
- BOYZ
- Cruiser's Game
- DNA
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- DDT Universe (Streaming)
Dradition:
- Results & Schedule
- Roster
FREEDOMS:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
IGF / NEW:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
KAIENTAI DOJO:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Michinoku Pro:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
Real Japan:
- Results & Schedule
Super Battle FMW:
- Results & Schedule
---
Misc Indy:
- Results & Schedule
Toshikoshi Pro:
- Results & Schedule
Mr. Gannosuke:
- Results & Schedule
Fukumen MANIA:
- Results & Schedule
- YouTube Channel

JOSHI PURORESU
Vorstellung/Historie
Profile

Diana:
- Results & Schedule
- Titel
OZ Academy:
- Results & Schedule
- Titel
PURE-J:
- Results & Schedule
SEAdLINNNG:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Stardom:
- Results & Schedule
- Titel & Turniere
- Stardom World (Streaming)
SENDAI GIRLS:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
WAVE:
- Results & Schedule
- Turniere
- WAVE Network (Streaming)
---
Joshi Misc:
- Results & Schedule
---
Inaktiv:
All Japan Women's:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
Arsion:
- Results
- Titel
Daijo:
- Results
Fuka Matsuri:
- Results
GAEA Japan:
- Results
- Titel & Turniere
Gakenohuchi Pro:
- Results
IBUKI:
- Results
Ice Ribbon:
- Results
- Titel
- YouTube Channel
JD Star:
- Results
JWP:
- Results
- Titel
LLPW:
- Results
- Titel
M's Style:
- Results
NEO:
- Results
- Titel & Turniere
REINA:
- Results
- Titel
SUN:
- Results
Yuzupon Matsuri:
- Results

FIGHTING/MMA
Vorstellung/Historie

Inaktiv:
DREAM:
- Results
HERO'S:
- Results
K-1:
- Results
PRIDE:
- Results
SRC:
- Results

VERSCHIEDENE INAKTIV
Apache Army:
- Results
- Titel
BattlARTS:
- Results
- Roster
BIG MOUTH LOUD:
- Vorstellung
- Results
- WRESTLE-1 Results
Bikkuri Pro:
- Results
Diamond Ring:
- Results
- Roster
dragondoor (d2p):
- Results
El Dorado:
- Results
FMW:
- Vorstellung
- Results
- Titel
Futen:
- Results
- Roster
Fuyuki Army:
- Results
GPWA:
- Results
Heisei Ishingun:
- Results
HUSTLE:
- Vorstellung
- Results
- Titel
Inoki Bom-Ba-Ye:
- Results
IWA Japan:
- Results
Japan Pro:
- Results
KAGEKI:
- Results
- Roster
- Titel
Kingdom:
- Results
Kings Road:
- Results
Legend Pro:
- Results
LOCK UP:
- Results
MAP:
- Results
Oudou:
- Results
Osaka Pro:
- Results
- Roster
- Titel & Turniere
Pro-Wrestling Summit:
- Results
Riki Pro:
- Results
Ring Soul:
- Results
Secret Base:
- Results
- Roster
SMASH:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Tenryu Project:
- Results
Toryumon Japan:
- Results
- Dragon System Alumni
- Titel & Turniere
Toryumon 2K Project:
- Results
Toryumon X:
- Results
U-STYLE:
- Results
UFO:
- Results
USO:
- Results
UWAI STATION:
- Results
UWF:
- Results
UWF #2:
- Results
UWF-I:
- Results
WEW:
- Results
W★ING:
- Results
World Japan:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
WMF:
- Results
WNC:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Michinoku Pro-Wrestling - "NATIONAL TOUR 2008 ~ FROM KYUSHU TO KANSAI"

Michinoku Pro, 27.03.2008
Sasebo Sports Bunka Hall
627 Fans

1. Kenou besiegt Takayuki Aizawa (4:31) mit einem Right Middle Kick.
2. Kenshiro Yukimura besiegt Rui Hiugaji (6:39) mit einem Single-Leg Crab Hold.
3. Great Sasuke & Dynamite Tohoku VIII besiegen Takeshi Minamino & Yuki Sato (22:56) nach einer Thunder Fire Powerbomb von Sasuke gegen Sato.
4. Jinsei Shinzaki besiegt Kesen Numajiro (14:04) mit der Nenbutsu Powerbomb.
5. Yoshitsune, Kagetora & Shinjitsu Nohashi besiegen Fujita "Jr." Hayato, Shu Sato & Kei Sato (13:06) nach einer Shooting Star Press von Yoshitsune gegen Kei.


Michinoku Pro, 28.03.2008
Nagasaki NCC & Studio
356 Fans

1. Kenou besiegt Rui Hiugaji (12:32) mit einem Right High Kick.
2. Kenshiro Yukimura besiegt Yuki Sato (6:27) mit dem Kenshiro Special.
3. Great Sasuke & Kesen Numajiro besiegen Jinsei Shinzaki & Dynamite Tohoku VIII (21:36) nach einem Backslide von Sasuke gegen Tohoku.
4. 7 Man Battle Royal: Rui Hiugaji besiegt Takayuki Aizawa mit einem La Magistral (10:12). Reihenfolge des Ausscheidens: Jinsei Shinzaki, Great Sasuke, Kenou, Kesen Numajiro, Dynamite Tohoku VIII & Takayuki Aizawa.
5. Kagetora vs. Fujita "Jr." Hayato - No Contest (2:07).
6. Yoshitsune, Kagetora & Shinjitsu Nohashi besiegen Fujita "Jr." Hayato, Shu Sato & Kei Sato (18:35) nach dem Sakauchi von Nohashi gegen Kei.


Michinoku Pro, 29.03.2008
Shimabara Revival Arena
529 Fans

1. Kenou besiegt Rui Hiugaji (10:15) mit einem Right Hick Kick.
2. Kenshiro Yukimura besiegt Takayuki Aizawa (6:43) mit dem Kenshiro Special
3. Great Sasuke & Kesen Numajiro besiegen Jinsei Shinzaki & Dynamite Tohoku VIII (23:33) nach einem Chickenwing Facelock von Sasuke gegen Tohoku.
4. Kagetora besiegt Yuki Sato (12:21) mit dem Ikkitousen.
5. Fujita "Jr." Hayato, Shu Sato & Kei Sato besiegen Yoshitsune, Takeshi Minamino & Shinjitsu Nohashi (18:37) nach dem K.I.D von Hayato gegen Minamino.


Michinoku Pro, 30.03.2008
Spring Town Yoshimatsu Gymnasium
830 Fans
- No Vacancy

1. Kenou besiegt Takayuki Aizawa (4:34) mit einem Right High Kick.
2. Kenshiro Yukimura besiegt Yuki Sato (6:37) mit einem Single-Leg Crab Hold.
3. Great Sasuke & Kesen Numajiro besiegen Jinsei Shinzaki & Dynamite Tohoku VIII (27:22) nach einem Front Sleeper von Sasuke gegen Tohoku.
4. Takeshi Minamino besiegt Rui Hiugaji (14:00) mit einer Death Valley Bomb.
5. Yoshitsune, Kagetora & Shinjitu Nohashi besiegen Fujita "Jr." Hayato, Shu Sato & Kei Sato (16:47) nach einem Swan Dive Firebird Splash von Yoshitsune gegen Kei.


Michinoku Pro, 31.03.2008
Kumamoto Circulation Information Hall
531 Fans

1. Kenou besiegt Rui Hiugaji (12:27) mit einem Right High Kick.
2. Takeshi Minamino vs. Shinjitsu Nohashi - Time Limit Draw (15:00).
3. Great Sasuke, Kesen Numajiro & Kenshiro Yukimura besiegen Jinsei Shinzaki, TAKA Michinoku KAIENTAI DOJO & Dynamite Tohoku VIII (26:25) nach einem Chickenwing Facelock von Sasuke gegen Tohoku.
4. 8 Man Battle Royal: Rui Hiugaji besiegt Takayuki Aizawa mit einem German Suplex Hold (10:53). Reihenfolge des Ausscheidens: Jinsei Shinzaki, Great Sasuke, TAKA Michinoku KAIENTAI DOJO, Kenou, Dynamite Tohoku VIII, Kesen Numajiro & Takayuki Aizawa.
5. Yoshitsune, Kagetora & Yuki Sato besiegen Fujita "Jr." Hayato, Shu Sato & Kei Sato (18:02) nach dem Ikkitousen von Kagetora gegen Kei.


Michinoku Pro, 02.04.2008
South Aso Village Hakusui Gymnasium
402 Fans
- No Vacancy

1. Kenou & Shinjitsu Nohashi besiegen Takeshi Minamino & Rui Hiugaji (10:53) nach dem Sakauchi von Nohashi gegen Hiugaji.
2. Kenshiro Yukimura besiegt Yuki Sato (7:51) mit dem Kenshiro Special.
3. Great Sasuke & Kesen Numajiro besiegen Jinsei Shinzaki & Dynamite Tohoku VIII (25:35) nach einem Inside Cradle von Sasuke gegen Tohoku.
4. Nakasone Cup 100,000 Yen Scramble 7 Man Battle Royal: Dynamite Tohoku VIII besiegt Takayuki Aizawa mit einem Japanese Leg Roll Clutch Hold (10:06). Reihenfolge des Ausscheidens: Jinsei Shinzaki, Great Sasuke, Kenou, Kesen Numajiro, Rui Hiugaji & Takayuki Aizawa.
5. Yoshitsune, Kagetora & Rasse besiegen Fujita "Jr." Hayato, Shu Sato & Kei Sato (17:15) nach dem Jyagaraki von Rasse gegen Kei.


Michinoku Pro, 04.04.2008
Kurashiki Tivoli Park Anderson Hall

1. Kenou besiegt Rui Hiugaji (9:08) mit einem Right High Kick.
2. Dynamite Tohoku VIII besiegt Takayuki Aizawa (7:28) mit einem La Magistral.
3. Fujita "Jr." Hayato, Shu Sato & Kei Sato besiegen Kagetora, Takeshi Minamino & Yuki Sato (13:03) nach einem Running Knee von Hayato gegen Sato.
4. Jinsei Shinzaki & Shinjitsu Nohashi besiegen Great Sasuke & Kesen Numajiro (20:52) nach der Nenbutsu Powerbomb von Shinzaki gegen Shinzaki.


Michinoku Pro, 05.04.2008
Fukuyuma Big Rose
545 Fans

1. Kenou besiegt Takayuki Aizawa (4:11) mit einem Right High Kick.
2. Kesen Numajiro, Sakigate & Yuki Sato besiegen Hot Man, Rey Paloma & Dynamite Tohoku VIII (16:32) nach einem Chickenwing Facelock von Numajiro gegen Tohoku.
3. Jinsei Shinzaki besiegt Rui Hiugaji (11:03) mit einem Paradise Hold.
4. Shinjitsu Nohashi vs. Fujita "Jr." Hayato - No Contest (1:19) als Shu & Kei Sato eingriffen.
5. Michinoku vs. Wrestle Gate: Kagetora & Takeshi Minamino besiegen SUSUMU & HAYATA (11:38) nach einer Death Valley Bomb von Minamino gegen HAYATA.
6. Great Sasuke, HANZO & Shinjitsu Nohashi besiegen Fujita "Jr." Hayato, Shu Sato & Kei Sato (19:30) nach dem Sasuke Special Ver. 10.2 Segway von Sasuke gegen Kei.


Michinoku Pro, 06.04.2008
Osaka Delfin Arena Dotonbori
268 Fans

1. Kenou besiegt Takayuki Aizawa (5:06) mit einem Right High Kick.
2. Yuki Sato besiegt Dynamite Tohoku VIII (8:48) mit einem Cross Kneelock.
3. Tsubo Genjin besiegt Kesen Numajiro (8:53) mit dem Bamiyan Stamp.
4. Atsushi Kotoge Osaka Pro & GAINA Osaka Pro besiegen Daisuke Harada Osaka Pro & Rui Hiugaji (17:02) nach dem Naruto Strait von GAINA gegen Hiugaji.
5. Fujita "Jr." Hayato, Shu Sato & Kei Sato besiegen Great Sasuke, Kagetora & Takeshi Minamino (14:06) nach einem Knee Kick gegen den Kopf von Hayato gegen Minamino.
6. Jinsei Shinzaki besiegt Shinjitsu Nohashi (19:59) mit einer Powerbomb.

Untitled Document

Copyright © 2005-2019 PUROLOVE.com