PUROLOVE.com
PUROLOVE.com - Alles rund ums Thema ''Puroresu''!
Newsboard | Puroresu Guide | Historien / Artikel | Around the World | Awards | Rivalitäten
  PUROLOVE.com
NEW JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
(Sub-) Brands
LION'S GATE
NJPW in USA
Roster
Titel & Turniere
Greatest Wrestlers
YouTube Channel (Jap)
YouTube Channel (US)
NJPW World (Streaming)

NOAH
Vorstellung
Results & Schedule
SEM
Roster
Titel & Turniere
Kenta Kobashi Special
YouTube Channel

ALL JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
All Japan TV (Streaming)

WRESTLE-1
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel

ZERO1
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel

DRAGON GATE
Vorstellung
Results & Schedule
Dragon Gate USA
Dragon Gate NEX
Prime Zone
Mochizuki Buyuden
Roster
Dragon System Alumni
Titel & Turniere
DG Network (Streaming)

VERSCHIEDENE AKTIV
Indy Profile

Big Japan:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- BJW Core (Streaming)
DDT:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Hard Hit
- BOYZ
- Cruiser's Game
- DNA
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- DDT Universe (Streaming)
Dradition:
- Results & Schedule
- Roster
FREEDOMS:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
IGF / NEW:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
KAIENTAI DOJO:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Michinoku Pro:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
Real Japan:
- Results & Schedule
Super Battle FMW:
- Results & Schedule
---
Misc Indy:
- Results & Schedule
Toshikoshi Pro:
- Results & Schedule
Mr. Gannosuke:
- Results & Schedule
Fukumen MANIA:
- Results & Schedule
- YouTube Channel

JOSHI PURORESU
Vorstellung/Historie
Profile

Diana:
- Results & Schedule
- Titel
OZ Academy:
- Results & Schedule
- Titel
PURE-J:
- Results & Schedule
SEAdLINNNG:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Stardom:
- Results & Schedule
- Titel & Turniere
- Stardom World (Streaming)
SENDAI GIRLS:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
WAVE:
- Results & Schedule
- Turniere
- WAVE Network (Streaming)
---
Joshi Misc:
- Results & Schedule
---
Inaktiv:
All Japan Women's:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
Arsion:
- Results
- Titel
Daijo:
- Results
Fuka Matsuri:
- Results
GAEA Japan:
- Results
- Titel & Turniere
Gakenohuchi Pro:
- Results
IBUKI:
- Results
Ice Ribbon:
- Results
- Titel
- YouTube Channel
JD Star:
- Results
JWP:
- Results
- Titel
LLPW:
- Results
- Titel
M's Style:
- Results
NEO:
- Results
- Titel & Turniere
REINA:
- Results
- Titel
SUN:
- Results
Yuzupon Matsuri:
- Results

FIGHTING/MMA
Vorstellung/Historie

Inaktiv:
DREAM:
- Results
HERO'S:
- Results
K-1:
- Results
PRIDE:
- Results
SRC:
- Results

VERSCHIEDENE INAKTIV
Apache Army:
- Results
- Titel
BattlARTS:
- Results
- Roster
BIG MOUTH LOUD:
- Vorstellung
- Results
- WRESTLE-1 Results
Bikkuri Pro:
- Results
Diamond Ring:
- Results
- Roster
dragondoor (d2p):
- Results
El Dorado:
- Results
FMW:
- Vorstellung
- Results
- Titel
Futen:
- Results
- Roster
Fuyuki Army:
- Results
GPWA:
- Results
Heisei Ishingun:
- Results
HUSTLE:
- Vorstellung
- Results
- Titel
Inoki Bom-Ba-Ye:
- Results
IWA Japan:
- Results
Japan Pro:
- Results
KAGEKI:
- Results
- Roster
- Titel
Kingdom:
- Results
Kings Road:
- Results
Legend Pro:
- Results
LOCK UP:
- Results
MAP:
- Results
Oudou:
- Results
Osaka Pro:
- Results
- Roster
- Titel & Turniere
Pro-Wrestling Summit:
- Results
Riki Pro:
- Results
Ring Soul:
- Results
Secret Base:
- Results
- Roster
SMASH:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Tenryu Project:
- Results
Toryumon Japan:
- Results
- Dragon System Alumni
- Titel & Turniere
Toryumon 2K Project:
- Results
Toryumon X:
- Results
U-STYLE:
- Results
UFO:
- Results
USO:
- Results
UWAI STATION:
- Results
UWF:
- Results
UWF #2:
- Results
UWF-I:
- Results
WEW:
- Results
W★ING:
- Results
World Japan:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
WMF:
- Results
WNC:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Michinoku Pro-Wrestling - "MICHINOKU PRO 15TH ANNIVERSARY NOSTALGIC TOUR"

Michinoku Pro, 20.06.2008 (Samurai! TV/GAORA TV) (Foto)
Tokyo Korakuen Hall
2,150 Fans
- Super No Vacancy Full House

1. Kenou & Takayuki Aizawa besiegen Dynamite Tohoku VIII & Rui Hiugaji (10:28) nach einem High Kick von Kenou gegen Hiugaji.
2. Chinnen Revival Match: Tsubo Genjin besiegt Chinnen Hokkai (6:10) durch Pinfall.
3. GAINA Okinawa Pro vs. Minoru Fujita ZERO1-MAX - No Contest (11:02).
4. Delfin Army Revival: Super Delfin Okinawa Pro, Jinsei Shinzaki, Yone Genjin & Gran Naniwa besiegen Gran Hamada, HANZO, Macho*Pump & Garuda (12:37) nach dem Delfin Clutch von Delfin gegen Garuda.
5. Tiger Mask New Japan besiegt Shinjitsu Nohashi (11:37) mit einem Tiger Suplex Hold.
6. Seikigun vs. Kawloon: Fujita "Jr." Hayato, Shu Sato, Kei Sato, ken45 & Maguro Ooma besiegen Yoshitsune, Kagetora, Rasse, Takeshi Minamino & Rei (11:39) nach dem Helm (High Kick) von Hayato gegen Rei.
7. 15th Anniversay Special Match ~ First Confrontation! Strongest Heel Army Confrontation!!: Dick Togo, MEN's Teioh Big Japan & Shiryu (Kaz Hayashi) All Japan besiegen SASUKE, Masaaki Mochizuki Dragon Gate & Sasuke The Great (20:15) nach einem Diving Senton von Togo gegen SASUKE.


Michinoku Pro, 12.07.2008
Fukushima City Gymnasium
612 Fans
- No Vacancy

1. Kesen Numajiro & Dynamite Tohoku VIII besiegen Takayuki Aizawa & Rui Hiugaji (11:33) nach dem Kesennuma Drop von Numajiro gegen Aizawa.
2. Tsubo Genjin besiegt Chinnen Hokkai (8:46) mit einem Cradle.
3. Rasse & Takeshi Minamino besiegen ken45 & Maguro Ooma (8:59) nach dem Mabataki von Rasse gegen Ooma.
4. Gran Hamada besiegt Yone Genjin (8:32) mit dem Hama-chan Cutter.
5. Great Sasuke, Super Delfin Okinawa Pro & Jinsei Shinzaki besiegen Fujita "Jr." Hayato, Shu Sato & Kei Sato (12:43) nach der Nenbutsu Powerbomb von Shinzaki gegen Kei.
6. ~Kai En Tai DX~: Dick Togo, MEN's Teioh Big Japan & Shiryu All Japan besiegen Yoshitsune, Kagetora & Shinjitsu Nohashi (12:22) nach einem Diving Senton von Togo gegen Nohashi.


Michinoku Pro, 13.07.2008
Aomori City Big Site
613 Fans
- Super No Vacancy

1. Gran Hamada & Takeshi Minamino besiegen Takayuki Aizawa & Rui Hiugaji (8:49) nach einem Avalanche-Style Hama-chan Cutter von Hamada gegen Hiugaji.
2. Tsubo Genjin & Yone Genjin besiegen Chinnen Hokkai & Dynamite Tohoku VIII (9:54) nach dem Bamiyan Stamp von Yone gegen Tohoku.
3. Kagetora & Shinjitsu Nohashi besiegen ken45 & Maguro Ooma (7:12) nach dem Sakauchi von Nohashi gegen Ooma.
4. Jinsei Shinzaki & Super Delfin Okinawa Pro vs. MEN's Teioh Big Japan & TAKA Michinoku KAIENTAI DOJO - Time Limit Draw (15:00).
5. Great Sasuke, SATO (Dick Togo) & Shiryu All Japan vs. Fujita "Jr." Hayato, Shu Sato & Kei Sato - Double Countout (6:21).
5a. Great Sasuke besiegt Kei Sato (10:21) durch DQ.
6. Tohoku Jr. Heavyweight Title: Yoshitsune (c) besiegt Rasse (18:17) mit einer Shooting Star Press (3rd defense).


Michinoku Pro, 18.07.2008
Yamagata Sun Pier Skating Center
571 Fans

1. Fujita "Jr." Hayato, Shu Sato, Kei Sato, ken45 & Maguro Ooma besiegen Kagetora, Rasse, Shinjitsu Nohashi, Rui Hiugaji & Takayuki Aizawa (10:59) nach dem K.I.D von Hayato gegen Aizawa.
2. Tsubo Genjin besiegt Chinnen Hokkai (10:48) durch Countout.
2a. Tsubo Genjin besiegt Chinnen Hokkai (00:05) mit einem Brainbuster.
3. Super Delfin Okinawa Pro besiegt Dynamite Tohoku VIII (8:43) mit dem Delfin Clutch.
4. Jinsei Shinzaki, Dick Togo & MEN's Teioh Big Japan besiegen Great Sasuke, Gran Hamada & Yone Genjin (15:44) nach einem Diving Senton von Togo gegen Genjin.
5. Tohoku Jr. Heavyweight Title: Yoshitsune (c) besiegt Takeshi Minamino (16:42) mit einer Shooting Star Press (4th defense).


Michinoku Pro, 19.07.2008
Akita Selion
520 Fans
- Super No Vacancy

1. Takeshi Minamino & Dynamite Tohoku VIII besiegen Rui Hiugaji & Takayuki Aizawa (10:43) nach einem Single-Leg Crab Hold von Minamino Aizawa gegen Aizawa.
2. Tsubo Genjin besiegt Chinnen Hokkai (6:57) durch Pinfall.
3. Great Sasuke, Super Delfin Okinawa Pro, Jinsei Shinzaki, Gran Hamada & Yone Genjin vs. Fujita "Jr." Hayato, Shu Sato, Kei Sato, ken45 & Maguro Ooma - Double Countout (15:08).
4. Dick Togo & MEN's Teioh Big Japan besiegen Kagetora & Rasse (11:53) nach einem Diving Senton von Togo gegen Rasse.
5. Tohoku Jr. Heavyweight Title: Yoshitsune (c) besiegt Shinjitsu Nohashi (24:33) mit einer Shooting Star Press (5th defense).


Michinoku Pro, 20.07.2008
Sendai Harbor International Business Center "Accelerator"
600 Fans
- Super No Vacancy Full House

1. Gran Hamada & Dynamite Tohoku VIII besiegen Rui Hiugaji & Takayuki Aizawa (9:49) nach dem Hama-Chan Cutter von Hamada gegen Aizawa.
2. Tsubo Genjin besiegt Chinnen Hokkai (8:42) mit einem High Kick.
3. Fujita "Jr." Hayato, ken45 & Maguro Ooma besiegen Kesen Numajiro, Kagetora & Yone Genjin (11:03) nach dem Helm von Hayato gegen Numajiro.
4. Dick Togo & MEN's Teioh Big Japan besiegen Shu Sato & Kei Sato (10:19) nach einem Diving Senton von Togo gegen Kei.
5. Super Delfin Okinawa Pro, Jinsei Shinzaki & Shinjitsu Nohashi besiegen Great Sasuke, Yoshitsune & Rasse (16:24) nach einem Paradise Hold von Shinzaki gegen Rasse.


Michinoku Pro, 21.07.2008
Yahaba Townsman Gymnasium
1,039 Fans
- Super No Vacancy

1. Kesen Numajiro besiegt Takayuki Aizawa (6:42) mit dem Kesennuma Drop.
2. Chinnen Hokkai besiegt Tsubo Genjin (8:41) mit einem Arm Hold.
3. Super Delfin Okinawa Pro & Jinsei Shinzaki besiegen Yone Genjin & Dynamite Tohoku VIII (10:35) nach dem Delfin Clutch von Delfin gegen Genjin.
4. Fujita "Jr." Hayato, Shu Sato, Kei Sato, ken45 & Maguro Ooma besiegen Kagetora, Rasse, Shinjitsu Nohashi, Takeshi Minamino & Rui Hiugaji (13:20) nach dem Helm von Fujita gegen Rasse.
5. Great Sasuke, Gran Hamada & Yoshitsune vs. Dick Togo, MEN's Teioh Big Japan & Shiryu All Japan - No Contest (7:08).
6. Great Sasuke, Jinsei Shinzaki, Dick Togo, MEN's Teioh Big Japan, Gran Hamada & Shiryu All Japan besiegen Fujita "Jr." Hayato, Shu Sato, Kei Sato, Takeshi Minamino, ken45 & Maguro Ooma (6:21) nach dem Sasuke Segway von Sasuke -> Miracle Ecstasy von Teioh -> Diving Senton von Togo gegen ken45.

Untitled Document

Copyright © 2005-2019 PUROLOVE.com