PUROLOVE.com
PUROLOVE.com - Alles rund ums Thema ''Puroresu''!
Newsboard | Puroresu Guide | Historien / Artikel | Around the World | Awards | Rivalitäten
  PUROLOVE.com
NEW JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
(Sub-) Brands
NJPW in USA
Roster
Titel & Turniere
Greatest Wrestlers
YouTube Channel (Jap)
YouTube Channel (US)
NJPW World (Streaming)

NOAH
Vorstellung
Results & Schedule
SEM
Roster
Titel & Turniere
Kenta Kobashi Special
YouTube Channel
Wrestle Universe (Stream)

ALL JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
All Japan TV (Streaming)

DRAGON GATE
Vorstellung
Results & Schedule
Dragon Gate USA
Dragon Gate NEX
Prime Zone
Mochizuki Buyuden
Roster
Dragon System Alumni
Titel & Turniere
DG Network (Streaming)

STARDOM
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
Stardom World (Stream)

VERSCHIEDENE AKTIV
Indy Profile

ZERO1:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Big Japan:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- BJW Core (Streaming)
DDT:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Hard Hit
- BOYZ
- Cruiser's Game
- DNA
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- Wrestle Universe (Stream)
Dradition:
- Results & Schedule
- Roster
- YouTube Channel
FREEDOMS:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
2AW:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Michinoku Pro:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Osaka Pro:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
JUST TAP OUT:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
- YouTube Channel
GLEAT:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
- YouTube Channel
Strong Style:
- Results & Schedule
Tenryu Project:
- Results & Schedule
FMWE:
- Results & Schedule
---
Misc Indy:
- Results & Schedule
Toshikoshi Pro:
- Results & Schedule

JOSHI PURORESU
Vorstellung/Historie
Profile

Diana:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Evolution:
- Results & Schedule
Ice Ribbon:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Marigold:
- Results & Schedule
OZ Academy:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Prominence:
- Results & Schedule
PURE-J:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
SEAdLINNNG:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
SENDAI GIRLS:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Tokyo Joshi Pro:
- Results & Schedule
- That's J-PW Results
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- Wrestle Universe (Stream)
WAVE:
- Results & Schedule
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
---
Joshi Misc:
- Results & Schedule
Assemble:
- Results & Schedule
---
Inaktiv:
All Japan Women's:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
Arsion:
- Results
- Titel
Daijo:
- Results
Fuka Matsuri:
- Results
GAEA Japan:
- Results
- Titel & Turniere
Gakenohuchi Pro:
- Results
IBUKI:
- Results
JD Star:
- Results
JWP:
- Results
- Titel
LLPW:
- Results
- Titel
M's Style:
- Results
NEO:
- Results
- Titel & Turniere
REINA:
- Results
- Titel
SUN:
- Results
Yuzupon Matsuri:
- Results

FIGHTING/MMA
Vorstellung/Historie

Inaktiv:
DREAM:
- Results
HERO'S:
- Results
K-1:
- Results
PRIDE:
- Results
SRC:
- Results

VERSCHIEDENE INAKTIV
Apache Army:
- Results
- Titel
BattlARTS:
- Results
- Roster
BIG MOUTH LOUD:
- Vorstellung
- Results
- WRESTLE-1 Results
Bikkuri Pro:
- Results
Colega Pro:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Diamond Ring:
- Results
- Roster
dragondoor (d2p):
- Results
El Dorado:
- Results
FMW:
- Vorstellung
- Results
- Titel
Fukumen MANIA:
- Results
- YouTube Channel
Futen:
- Results
- Roster
Fuyuki Army:
- Results
GPWA:
- Results
Heisei Ishingun:
- Results
HUSTLE:
- Vorstellung
- Results
- Titel
IGF / NEW:
- Results
- Roster
- Titel
Inoki Bom-Ba-Ye:
- Results
IWA Japan:
- Results
Japan Pro:
- Results
KAGEKI:
- Results
- Roster
- Titel
Kingdom:
- Results
Kings Road:
- Results
Legend Pro:
- Results
LOCK UP:
- Results
MAP:
- Results
Mr. Gannosuke:
- Results
Oudou:
- Results
Osaka Style:
- Results
Pro-Wrestling Summit:
- Results
PWFG:
- Results
Riki Pro:
- Results
Ring Soul:
- Results
Secret Base:
- Results
- Roster
SMASH:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Super Battle FMW:
- Results & Schedule
Toryumon Japan:
- Results
- Dragon System Alumni
- Titel & Turniere
Toryumon 2K Project:
- Results
Toryumon X:
- Results
U-STYLE:
- Results
UFO:
- Results
USO:
- Results
UWAI STATION:
- Results
UWF:
- Results
UWF #2:
- Results
UWF-I:
- Results
WEW:
- Results
W★ING:
- Results
World Japan:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
WMF:
- Results
WNC:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
WRESTLE-1:
- Vorstellung
- Results
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Saikyou Tag League 2015 (21.09.2015 bis 29.10.2015)

Strong Block:
1. Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi [8]
2. Kohei Sato & Shuji Ishikawa [8]
3. Ryota Hama & Hideyoshi Kamitani [6]
4. Tsutomu Osugi & Hercules Senga [4]
5. Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto [2]
6. Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto [2]

21.09.2015 @ Tokyo Korakuen Hall
- Ryota Hama & Hideyoshi Kamitani [2] besiegen Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi [0] (16:12) nach einem Backdrop Suplex von Kamitani gegen Okabayashi.
- Kohei Sato & Shuji Ishikawa [2] besiegen Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto [0] (15:09) nach einem Running Knee von Ishikawa gegen Uto.

22.09.2015 @ Osaka Joto Ward Citizen Hall
- Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto [2] besiegen Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto [0] (13:09) nach einem Double-Arm Suplex von Suzuki gegen Kazuki.

23.09.2015 @ Hakata Star Lane
- Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi [2] besiegen Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto [0] (15:46) nach einer Powerbomb von Okabayashi gegen Kazuki.

24.09.2015 @ Hiroshima Prefectural Industrial Hall
- Tsutomu Oosugi & Hercules Senga [2] besiegen Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto [2] (11:02) nach einem Cradle´Cutback von Senga gegen Uto.
- Kohei Sato & Shuji Ishikawa [4] besiegen Ryota Hama & Hideyoshi Kamitani [2] (14:13) mit dem Splash Mountain von Ishikawa gegen Kamitani.

25.09.2015 @ Nangoku Chamber of Commerce Hall
- Kohei Sato & Shuji Ishikawa [6] besiegen Tsutomu Oosugi & Hercules Senga [2] (8:40) nach einem Splash Mountain von Ishikawa gegen Senga.

26.09.2015 @ Saijo Salt Zaki Shop Special Ring
- Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto [2] besiegen Tsutomu Oosugi & Hercules Senga [2] (12:25) nach einer Death Valley Bomb von Kazuki gegen Senga.

27.09.2015 @ Nagoya Club Diamond Hall
- Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi [4] besiegen Tsutomu Oosugi & Hercules Senga [2] (14:15) nach einem Golem Splash von Okabayashi gegen Senga.

01.10.2015 @ Shin-Kiba 1st RING
- Kohei Sato & Shuji Ishikawa [2] besiegen Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto [2] (12:25) nach einem Piledriver von Sato gegen Kazuki.

10.10.2015 @ Sapporo Susukino Mars Gym
- Ryota Hama & Hideyoshi Kamitani [4] besiegen Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto [2] (11:10) nach einem Backdrop Suplex von Kamitani gegen Uto.
- Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi [6] besiegen Kohei Sato & Shuji Ishikawa [8] (19:01) nach einem German Suplex Hold von Sekimoto gegen Sato.

11.10.2015 @ Sapporo Susukino Mars Gym
- Ryota Hama & Hideyoshi Kamitani [6] besiegen Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto [2] (13:16) nach einer Ookido Press von Hama gegen Daichi & Kazuki.
- Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi [8] besiegen Hideki Suzuki & Yoshihisa Uto [2] (15:33) nach einem Argentine Backbreaker von Okabayashi gegen Uto.

22.10.2015 @ Holt Hall Oita
- Tsutomu Osugi & Hercules Senga [4] besiegen Ryota Hama & Hideyoshi Kamitani [6] (11:41) nach einem Tornado Clutch von Senga gegen Kamitani.

Death Match Block:
1. Masato Inaba & Kankuro Hoshino [6]
2. Isami Kodaka & Yuko Miyamoto [6]
3. Abdullah Kobayashi & Takayuki Ueki [6]
4. Masato Inaba & Kankuro Hoshino [4]
5. "Black Angel" Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto [2]
6. Brahman Shu & Brahman Kei [2]

21.09.2015 @ Tokyo Korakuen Hall
- Free Weapons Death Match: Masato Inaba & Kankuro Hoshino [2] besiegen Abdullah Kobayashi & Takayuki Ueki [0] (14:19) nach einem Diving Senton von Hoshino gegen Ueki.
- Fluorescent Lighttubes Board Death Match: Ryuji Ito & Ryuichi Sekine [2] besiegen Isami Kodaka & Yuko Miyamoto [0] (16:49) nach dem Dragon Shoot von Sekine gegen Miyamoto.

22.09.2015 @ Osaka Joto Ward Citizen Hall
- TLC Death Match: Isami Kodaka & Yuko Miyamoto [2] besiegen Abdullah Kobayashi & Takayuki Ueki [0] (16:28) nach einer Moonsault Press von Miyamoto gegen Ueki.

23.09.2015 @ Hakata Star Lane
- 200 Fluorescent Lighttubes Match: Ryuji Ito & Ryuichi Sekine [4] besiegen "Black Angel" Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto [0] (14:15) nach einem Dragon Splash von Ito gegen Tsukamoto.

24.09.2015 @ Hiroshima Prefectural Industrial Hall
- Block & Thumbtack Death Match: Ryuji Ito & Ryuichi Sekine [6] besiegen Masato Inaba & Kankuro Hoshino [2] (12:36) nach einem Dragon Splash von Ito gegen Inaba.
- Fluorescent Lighttubes 4 Tower Death Match: Isami Kodaka & Yuko Miyamoto [4] besiegen "Black Angel" Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto [0] (14:24) nach einer Fluorescent Lighttube Tower-assisted Moonsault Press von Miyamoto gegen Tsukamoto.

25.09.2015 @ Nangoku Chamber of Commerce Hall
- Anywhere Street Fight Jigoku ~ Nangoku Tosa Ogo ni Shite: Ryuji Ito & Ryuichi Sekine [8] besiegen Brahman Shu & Brahman Kei [0] (14:07) nach einem Dragon Splash von Ito gegen Kei.

27.09.2015 @ Nagoya Club Diamond Hall
- Opium War ~ I can not stop, you can not stop Psychedelic Trip Death Match: Isami Kodaka & Yuko Miyamoto [6] besiegen Brahman Shu & Brahman Kei [0] (15:04) nach einem Octopus Hold von Kodaka gegen Kei.

01.10.2015 @ Shin-Kiba 1st RING
- Fear of Poison Waste Battle ~ Sometimes pick up pieces of a dream Death Match: "Black Angel" Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto [2] besiegen Brahman Shu & Brahman Kei [0] (12:22) nach einem Kill Switch von Tsukamoto gegen Kei.
- Fluorescent Lighttubes Death Match: Abdullah Kobayashi & Takayuki Ueki [2] besiegen Ryuji Ito & Ryuichi Sekine [8] (12:17) nach einem Lighttube-assisted Diving Headbutt von Ueki gegen Sekine.

10.10.2015 @ Sapporo Susukino Mars Gym
- Barbed Wire Board Street Fight Scamble Bunkhouse Death Match: Masato Inaba & Kankuro Hoshino [4] besiegen "Black Angel" Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto [2] (11:03) nach einem Barbed Wire Board-assisted Diving Senton von Hoshino gegen Tsukamoto.

11.10.2015 @ Sapporo Susukino Mars Gym
- Barbed Wire Board Death Match: Abdullah Kobayashi & Takayuki Ueki [4] besiegen "Black Angel" Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto [2] (13:07) als Ueki Tsukamoto pinnte.

14.10.2015 @ Sun Dome Kitami
- We Eat People World Murder Cooking Show Death Match: Brahman Shu & Brahman Kei [2] besiegen Masato Inaba & Kankuro Hoshino [4] (10:56) nach dem Nobody's Perfect von Shu gegen Inaba.

18.10.2015 @ Sakata Minato Park Special Ring
- Killer Mermaid ~ Sakata Minato Market Mermaid Legend: Abdullah Kobayashi & Takayuki Ueki [6] besiegen Brahman Shu & Brahman Kei [2] (12:45) nach einem Gannosuke Clutch von Kobayashi gegen Kei.

26.10.2015 @ Takamatsu Symbol Tower Exhibition Hall
- G-Shock Death Match: Masato Inaba & Kankuro Hoshino [6] besiegen Isami Kodaka & Yuko Miyamoto [6] (17:59) nach einem Gokudo Clutch von Hoshino gegen Miyamoto.

29.10.2015 @ Tokyo Korakuen Hall
- Semi Final, Hardcore Match: Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi besiegen Masato Inaba & Kankuro Hoshino (17:32) nach einem German Suplex Hold von Sekimoto gegen Inaba.
- Semi Final, Hardcore Match: Kohei Sato & Shuji Ishikawa besiegen Ryuji Ito & Ryuichi Sekine (17:00) nach einem Splash Mountain von Ishikawa gegen Sekine.
- Final: Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi besiegen Kohei Sato & Shuji Ishikawa (18:30) nach dem Golem Splash von Okabayashi gegen Ishikawa.

Untitled Document

Copyright © 2005-2024 PUROLOVE.com