PUROLOVE.com
PUROLOVE.com - Alles rund ums Thema ''Puroresu''!
Newsboard | Puroresu Guide | Historien / Artikel | Around the World | Awards | Rivalitäten
  PUROLOVE.com
NEW JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
(Sub-) Brands
NJPW in USA
Roster
Titel & Turniere
Greatest Wrestlers
YouTube Channel (Jap)
YouTube Channel (US)
NJPW World (Streaming)

NOAH
Vorstellung
Results & Schedule
SEM
Roster
Titel & Turniere
Kenta Kobashi Special
YouTube Channel
Wrestle Universe (Stream)

ALL JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
All Japan TV (Streaming)

DRAGON GATE
Vorstellung
Results & Schedule
Dragon Gate USA
Dragon Gate NEX
Prime Zone
Mochizuki Buyuden
Roster
Dragon System Alumni
Titel & Turniere
DG Network (Streaming)

STARDOM
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
Stardom World (Stream)

VERSCHIEDENE AKTIV
Indy Profile

ZERO1:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Big Japan:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- BJW Core (Streaming)
DDT:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Hard Hit
- BOYZ
- Cruiser's Game
- DNA
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- Wrestle Universe (Stream)
Dradition:
- Results & Schedule
- Roster
- YouTube Channel
FREEDOMS:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
2AW:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Michinoku Pro:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Osaka Pro:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
JUST TAP OUT:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
- YouTube Channel
GLEAT:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
- YouTube Channel
Strong Style:
- Results & Schedule
Tenryu Project:
- Results & Schedule
FMWE:
- Results & Schedule
Colega Pro:
- Results & Schedule
- Roster
- YouTube Channel
---
Misc Indy:
- Results & Schedule
Toshikoshi Pro:
- Results & Schedule

JOSHI PURORESU
Vorstellung/Historie
Profile

Diana:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Ice Ribbon:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
OZ Academy:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Prominence:
- Results & Schedule
PURE-J:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
SEAdLINNNG:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
SENDAI GIRLS:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Tokyo Joshi Pro:
- Results & Schedule
- That's J-PW Results
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- Wrestle Universe (Stream)
WAVE:
- Results & Schedule
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
---
Joshi Misc:
- Results & Schedule
Assemble:
- Results & Schedule
---
Inaktiv:
All Japan Women's:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
Arsion:
- Results
- Titel
Daijo:
- Results
Fuka Matsuri:
- Results
GAEA Japan:
- Results
- Titel & Turniere
Gakenohuchi Pro:
- Results
IBUKI:
- Results
JD Star:
- Results
JWP:
- Results
- Titel
LLPW:
- Results
- Titel
M's Style:
- Results
NEO:
- Results
- Titel & Turniere
REINA:
- Results
- Titel
SUN:
- Results
Yuzupon Matsuri:
- Results

FIGHTING/MMA
Vorstellung/Historie

Inaktiv:
DREAM:
- Results
HERO'S:
- Results
K-1:
- Results
PRIDE:
- Results
SRC:
- Results

VERSCHIEDENE INAKTIV
Apache Army:
- Results
- Titel
BattlARTS:
- Results
- Roster
BIG MOUTH LOUD:
- Vorstellung
- Results
- WRESTLE-1 Results
Bikkuri Pro:
- Results
Diamond Ring:
- Results
- Roster
dragondoor (d2p):
- Results
El Dorado:
- Results
FMW:
- Vorstellung
- Results
- Titel
Fukumen MANIA:
- Results
- YouTube Channel
Futen:
- Results
- Roster
Fuyuki Army:
- Results
GPWA:
- Results
Heisei Ishingun:
- Results
HUSTLE:
- Vorstellung
- Results
- Titel
IGF / NEW:
- Results
- Roster
- Titel
Inoki Bom-Ba-Ye:
- Results
IWA Japan:
- Results
Japan Pro:
- Results
KAGEKI:
- Results
- Roster
- Titel
Kingdom:
- Results
Kings Road:
- Results
Legend Pro:
- Results
LOCK UP:
- Results
MAP:
- Results
Mr. Gannosuke:
- Results
Oudou:
- Results
Osaka Style:
- Results
Pro-Wrestling Summit:
- Results
Riki Pro:
- Results
Ring Soul:
- Results
Secret Base:
- Results
- Roster
SMASH:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Super Battle FMW:
- Results & Schedule
Toryumon Japan:
- Results
- Dragon System Alumni
- Titel & Turniere
Toryumon 2K Project:
- Results
Toryumon X:
- Results
U-STYLE:
- Results
UFO:
- Results
USO:
- Results
UWAI STATION:
- Results
UWF:
- Results
UWF #2:
- Results
UWF-I:
- Results
WEW:
- Results
W★ING:
- Results
World Japan:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
WMF:
- Results
WNC:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
WRESTLE-1:
- Vorstellung
- Results
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Dainichi-X 2011 (02.02.2011 bis 26.10.2011)

1. Abdullah Kobayashi & Yuji Okabayashi (Team Pig Gorilla) [13]
-. Kankuro Hoshino & Takumi Tsukamoto (Galaxy Star) [13]
-. Yoshihito Sasaki & Ryuichi Kawakami (Non-stops) [13]
-. "Black Angel" Jaki Numazawa & Shinya Ishikawa (BB Angel) [13]
5. Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto (Strong DK) [12]
6. Yuichi Taniguchi & Masked Genbei (Yokohama Troopers) [6]
-. Shadow WX & Atsushi Ohashi (Yokohama Hoppies) [6]
8. Ryuji Ito & Masashi Otani (D&D (Dragon & Diamond)) [4]

02.02.2011 @ Yokohama Nigiwaiza
- Kankuro Hoshino & Takumi Tsukamoto [3] besiegen Shadow WX & Atsushi Ohashi [0] (14:43) nach einem Missile Kick von Tsukamoto gegen Ohashi.
- Yoshihito Sasaki & Ryuichi Kawakami [3] besiegen Yuichi Taniguchi & Masked Genbei [0] (14:00) nach einem Argentine Coaster von Sasaki gegen Genbei.
- Abdullah Kobayashi & Yuji Okabayashi [3] besiegen Ryuji Ito & Masashi Otani [0] (13:22) nach einem Argentine Backbreaker von Okabayashi gegen Otani.
- Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto [1] vs. "Black Angel" Jaki Numazawa & Shinya Ishikawa [1] - Time Limit Draw (20:00).

03.03.2011 @ Yokohama Nigiwaiza
- "Black Angel" Jaki Numazawa & Shinya Ishikawa [4] besiegen Kankuro Hoshino & Takumi Tsukamoto [3] (12:54) nach einem Dropkick von Ishikawa gegen Tsukamoto.
- Yuichi Taniguchi & Masked Genbei [3] besiegen Shadow WX & Atsushi Ohashi [0] (13:20) nach einem Thrust Kick von Genbei gegen Ohashi.
- Yoshihito Sasaki & Ryuichi Kawakami [6] besiegen Ryuji Ito & Masashi Otani [0] (16:08) nach einem Single-Leg Crab Hold von Sasaki gegen Otani.
- Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto [4] besiegen Abdullah Kobayashi & Yuji Okabayashi [3] (19:57) nach einer Lariat von Sekimoto gegen Kobayashi.

12.04.2011 @ Yokohama Nigiwaiza
- Yoshihito Sasaki & Ryuichi Kawakami [9] besiegen Shadow WX & Atsushi Ohashi [0] (10:19) nach einer Death Valley Bomb von Kawakami gegen Ohashi.
- Yuichi Taniguchi & Masked Genbei [6] besiegen Ryuji Ito & Masashi Otani [0] (11:27) nach einem Horizontal Cradle von Taniguchi gegen Otani.
- Abdullah Kobayashi & Yuji Okabayashi [6] besiegen "Black Angel" Jaki Numazawa & Shinya Ishikawa [4] (17:04) nach einer Diving Body Press von Okabayashi gegen Ishikawa.
- Kankuro Hoshino & Takumi Tsukamoto [6] besiegen Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto [4] (15:56) nach dem Lightning Speed von Tsukamoto gegen Hashimoto.

13.05.2011 @ Yokohama Nigiwaiza
- Kankuro Hoshino & Takumi Tsukamoto [9] besiegen Yuichi Taniguchi & Masked Genbei [6] (14:12) nach einem Missile Kick von Tsukamoto gegen Genbei.
- "Black Angel" Jaki Numazawa & Shinya Ishikawa [7] besiegen Shadow WX & Atsushi Ohashi [0] (12:33) nach einem GOD-Style Piledriver von Numazawa gegen Ohashi.
- Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto [5] vs. Ryuji Ito & Masashi Otani [1] - Time Limit Draw (20:00).
- Abdullah Kobayashi & Yuji Okabayashi besiegen [9] besiegen Yoshihito Sasaki & Ryuichi Kawakami [9] (15:55) nach einem Gannosuke Clutch von Kobayashi gegen Kawakami.

17.06.2011 @ Yokohama Nigiwaiza
- Abdullah Kobayashi & Yuji Okabayashi [12] besiegen Yuichi Taniguchi & Masked Genbei [6] (13:41) nach einem Argentine Backbreaker von Okabayashi gegen Genbei.
- Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto [8] besiegen Shadow WX & Atsushi Ohashi [0] (13:14) nach einem STF von Sekimoto gegen Ohashi.
- Kankuro Hoshino & Takumi Tsukamoto [12] besiegen Ryuji Ito & Masashi Otani [1] (12:26) nach einem Diving Senton von Hoshino gegen Otani.
- "Black Angel" Jaki Numazawa & Shinya Ishikawa [10] besiegen Yoshihito Sasaki & Ryuichi Kawakami [9] (11:39) nach einem Cross Kneelock von Ishikawa gegen Kawakami.

09.07.2011 @ Yokohama Nigiwaiza
- Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto [11] besiegen Yuichi Taniguchi & Masked Genbei [6] (13:41) nach einem P.K von Hashimoto gegen Genbei.
- Yoshihito Sasaki & Ryuichi Kawakami [12] besiegen Kankuro Hoshino & Takumi Tsukamoto [12] (11:23) nach einem German Suplex Hold von Ohashi gegen Tsukamoto.
- Shadow WX & Atsushi Ohashi [3] besiegen Abdullah Kobayashi & Yuji Okabayashi [12] (14:43) nach einem Aussie Suplex Hold von Ohashi gegen Okabayashi.

12.08.2011 @ Yokohama Nigiwaiza
- Abdullah Kobayashi & Yuji Okabayashi [13] vs. Kankuro Hoshino & Takumi Tsukamoto [13] - Time Limit Draw (20:00).
- Ryuji Ito & Masashi Otani [4] besiegen "Black Angel" Jaki Numazawa & Shinya Ishikawa [10] (14:03) nach einem Dragon Splash von Ito gegen Ishikawa.

14.09.2011 @ Yokohama Nigiwaiza
- Shadow WX & Atsushi Ohashi [6] besiegen Ryuji Ito & Masashi Otani [4] (13:13) nach einem Aussie Suplex Hold von Ohashi gegen Otani.
- "Black Angel" Jaki Numazawa & Shinya Ishikawa [13] besiegen Yuichi Taniguchi & Masked Genbei [6] (18:22) nach einem Octopus Hold von Ishikawa gegen Genbei.
- Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto [12] vs. Yoshihito Sasaki & Ryuichi Kawakami [13] - Time Limit Draw (20:00).

26.10.2011 @ Yokohama Nigiwaiza
- Semi Final: Yoshihito Sasaki & Ryuichi Kawakami besiegen Kankuro Hoshino & Takumi Tsukamoto (12:44) nach einer Lariat von Sasaki gegen Tsukamoto.
- Semi Final: Abdullah Kobayashi & Yuji Okabayashi besiegen "Black Angel" Jaki Numazawa & Shinya Ishikawa (15:13) nach einem Gennosuke Clutch von Kobayashi gegen Ishikawa.
- Final: Abdullah Kobayashi & Yuji Okabayashi besiegen Yoshihito Sasaki & Ryuichi Kawakami (11:50) nach einem Golem Splash von Okabayashi gegen Kawakami.

Untitled Document

Copyright © 2005-2023 PUROLOVE.com