PUROLOVE.com
PUROLOVE.com - Alles rund ums Thema ''Puroresu''!
Newsboard | Puroresu Guide | Historien / Artikel | Around the World | Awards | Rivalitäten
  PUROLOVE.com
NEW JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
(Sub-) Brands
LION'S GATE
NJPW in USA
Roster
Titel & Turniere
Greatest Wrestlers
YouTube Channel (Jap)
YouTube Channel (US)
NJPW World (Streaming)

NOAH
Vorstellung
Results & Schedule
SEM
Roster
Titel & Turniere
Kenta Kobashi Special
YouTube Channel

ALL JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
All Japan TV (Streaming)

WRESTLE-1
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel

ZERO1
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel

DRAGON GATE
Vorstellung
Results & Schedule
Dragon Gate USA
Dragon Gate NEX
Prime Zone
Mochizuki Buyuden
Roster
Dragon System Alumni
Titel & Turniere
DG Network (Streaming)

VERSCHIEDENE AKTIV
Indy Profile

Big Japan:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- BJW Core (Streaming)
DDT:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Hard Hit
- BOYZ
- Cruiser's Game
- DNA
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- DDT Universe (Streaming)
Dradition:
- Results & Schedule
- Roster
FREEDOMS:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
IGF / NEW:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
KAIENTAI DOJO:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Michinoku Pro:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
Real Japan:
- Results & Schedule
Super Battle FMW:
- Results & Schedule
---
Misc Indy:
- Results & Schedule
Toshikoshi Pro:
- Results & Schedule
Mr. Gannosuke:
- Results & Schedule
Fukumen MANIA:
- Results & Schedule
- YouTube Channel

JOSHI PURORESU
Vorstellung/Historie
Profile

Diana:
- Results & Schedule
OZ Academy:
- Results & Schedule
- Titel
PURE-J:
- Results & Schedule
SEAdLINNNG:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Stardom:
- Results & Schedule
- Titel & Turniere
- Stardom World (Streaming)
SENDAI GIRLS:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
WAVE:
- Results & Schedule
- Turniere
- WAVE Network (Streaming)
---
Joshi Misc:
- Results & Schedule
---
Inaktiv:
All Japan Women's:
- Titel & Turniere
ARSION:
- Titel
Daijo:
- Results
Fuka Matsuri:
- Results
GAEA Japan:
- Results
- Titel & Turniere
Gakenohuchi Pro:
- Results
IBUKI:
- Results
Ice Ribbon:
- Results
- Titel
- YouTube Channel
JD Star:
- Results
JWP:
- Results
- Titel
LLPW:
- Results
- Titel
M's Style:
- Results
NEO:
- Results
- Titel & Turniere
REINA:
- Results
- Titel
SUN:
- Results
Yuzupon Matsuri:
- Results

FIGHTING/MMA
Vorstellung/Historie

Inaktiv:
DREAM:
- Results
HERO'S:
- Results
K-1:
- Results
PRIDE:
- Results
SRC:
- Results

VERSCHIEDENE INAKTIV
Apache Army:
- Results
- Titel
BattlARTS:
- Results
- Roster
BIG MOUTH LOUD:
- Vorstellung
- Results
- WRESTLE-1 Results
Bikkuri Pro:
- Results
Diamond Ring:
- Results
- Roster
dragondoor (d2p):
- Results
El Dorado:
- Results
FMW:
- Vorstellung
- Results
- Titel
Futen:
- Results
- Roster
Fuyuki Army:
- Results
GPWA:
- Results
Heisei Ishingun:
- Results
HUSTLE:
- Vorstellung
- Results
- Titel
Inoki Bom-Ba-Ye:
- Results
IWA Japan:
- Results
Japan Pro:
- Results
KAGEKI:
- Results
- Roster
- Titel
Kingdom:
- Results
Kings Road:
- Results
Legend Pro:
- Results
LOCK UP:
- Results
MAP:
- Results
Oudou:
- Results
Osaka Pro:
- Results
- Roster
- Titel & Turniere
Pro-Wrestling Summit:
- Results
Riki Pro:
- Results
Ring Soul:
- Results
Secret Base:
- Results
- Roster
SMASH:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Tenryu Project:
- Results
Toryumon Japan:
- Results
- Dragon System Alumni
- Titel & Turniere
Toryumon 2K Project:
- Results
Toryumon X:
- Results
U-STYLE:
- Results
UFO:
- Results
UWAI STATION:
- Results
UWF:
- Results
UWF #2:
- Results
UWF-I:
- Results
WEW:
- Results
W★ING:
- Results
World Japan:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
WMF:
- Results
WNC:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
All Japan Pro-Wrestling - "REAL WORLD TAG LEAGUE 1999"

AJPW, 13.11.1999 (NTV)
Tokyo Korakuen Hall
2,100 Fans
- Super No Vacancy

1. Tsuyoshi Kikuchi besiegt Makoto Hashi (10:35) mit einem Horizontal Cradle.
2. Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru besiegen Masahito Kakihara & Naomichi Marufuji (13:15) nach einem Swinging DDT von Shiga gegen Marufuji.
3. Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Jun Izumida besiegen Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Takeshi Morishima (18:47) nach einem Face Crusher von Izumida gegen Morishima.
4. Takao Omori, Yoshihiro Takayama & Satoru Asako besiegen Johnny Ace, Mike Barton & Maunakea Mossman (15:58) nach einem Axe Bomber von Omori gegen Mossman.
5. Real World Tag League: Kenta Kobashi & Jun Akiyama [2] besiegen Tamon Honda & Masao Inoue [0] (17:08) nach einer Lariat von Kobashi gegen Honda.
6. Real World Tag League: Stan Hansen & Akira Taue [2] besiegen Gary Albright & Wolf Hawkfield [0] (11:44) nach einer Lariat von Hansen gegen Hawkfield.
7. Real World Tag League: Vader & Johnny Smith [2] besiegen Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa [0] (25:22) nach dem British Fall von Smith gegen Ogawa.


AJPW, 14.11.1999
Tokyo Korakuen Hall
2,100 Fans
- Super No Vacancy

1. Kentaro Shiga vs. Masahito Kakihara - Time Limit Draw (20:00).
2. Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Makoto Hashi besiegen Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi (14:05) nach einem Backslide von Momota gegen Kikuchi.
3. Akira Taue & Takeshi Morishima besiegen Jun Izumida & Satoru Asako (13:41) nach einer Powerbomb von Taue gegen Asako.
4. Gary Albright & Wolf Hawkfield besiegen Stan Hansen & Maunakea Mossman (10:31) nach dem Turbo Drop II von Hawkfield gegen Mossman.
5. Real World Tag League: Tamon Honda & Masao Inoue [2] besiegen Takao Omori & Yoshihiro Takayama [0] (18:36) nach einem Horizontal Cradle von Inoue gegen Omori.
6. Real World Tag League: Vader & Johnny Smith [4] besiegen Johnny Ace & Mike Barton [0] (14:50) nach einer Powerbomb von Vader gegen Barton.
7. Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru besiegen Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa & Naomichi Marufuji (22:46) nach einer Moonsault Press von Kanemaru gegen Marufuji.


AJPW, 15.11.1999
Saku City Gymnasium
1,050 Fans

1. Yoshinobu Kanemaru besiegt Makoto Hashi (11:05) mit einer Moonsault Press.
2. Kentaro Shiga besiegt Naomichi Marufuji (12:02) mit einem Swinging DDT.
3. Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi besiegen Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Masao Inoue (11:55) nach einem Samson Clutch Cutback von Kikuchi gegen Momota.
4. Gary Albright & Wolf Hawkfield besiegen Tamon Honda & Takeshi Morishima (14:19) nach einem STF von Albright gegen Morishima.
5. Johnny Ace, Mike Barton & Maunakea Mossman besiegen Takao Omori, Yoshihiro Takayama & Satoru Asako (19:02) nach dem Hellbent von Barton gegen Asako.
6. Stan Hansen, Akira Taue & Jun Izumida besiegen Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa & Masahito Kakihara (18:50) nach einem Nodowa Otoshi von Taue gegen Kakihara.
7. Real World Tag League: Kenta Kobashi & Jun Akiyama [3] vs. Vader & Johnny Smith [5] - Time Limit Draw (30:00).


AJPW, 17.11.1999
Choshi City Gymnasium
1,500 Fans

1. Makoto Hashi vs. Naomichi Marufuji - Time Limit Draw (20:00).
2. Kentaro Shiga besiegt Takeshi Morishima (8:52) mit einem Swinging DDT.
3. Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Jun Izumida besiegen Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Yoshinobu Kanemaru (17:12) nach einer Lariat von Izumida gegen Kanemaru.
4. Real World Tag League: Gary Albright & Wolf Hawkfield [2] besiegen Tamon Honda & Masao Inoue [2] (17:07) nach einer Powerbomb von Albright gegen Inoue.
5. Takao Omori, Yoshihiro Takayama & Satoru Asako besiegen Stan Hansen, Akira Taue & Tsuyoshi Kikuchi (16:59) nach einem Axe Bomber von Omori gegen Kikuchi.
6. Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa & Masahito Kakihara besiegen Vader, Johnny Smith & Maunakea Mossman (16:33) nach einem Backdrop Hold von Ogawa gegen Mossman.
7. Real World Tag League: Kenta Kobashi & Jun Akiyama [5] besiegen Johnny Ace & Mike Barton [0] (17:23) nach einem Exploder von Akiyama gegen Barton.


AJPW, 19.11.1999
Okayama Budokan
2,200 Fans

1. Satoru Asako besiegt Yoshinobu Kanemaru (22:55) mit dem Super Driver Asako.
2. Masao Inoue & Maunakea Mossman besiegen Masahito Kakihara & Naomichi Marufuji (15:08) nach dem Hawaiian Crusher von Mossman gegen Marufuji.
3. Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi besiegen Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Makoto Hashi (15:40) nach der Fireball Bomb von Kikuchi gegen Hashi.
4. Johnny Ace & Mike Barton besiegen Tamon Honda & Takeshi Morishima (10:05) nach dem Hellbent von Barton gegen Morishima.
5. Real World Tag League: Takao Omori & Yoshihiro Takayama [2] besiegen Vader & Johnny Smith [5] (12:41) nach einem Axe Bomber von Omori gegen Smith.
6. Real World Tag League: Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa [2] besiegen Gary Albright & Wolf Hawkfield [2] (16:09) nach einem Backdrop Hold von Ogawa gegen Hawkfield.
7. Stan Hansen, Akira Taue & Jun Izumida besiegen Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Kentaro Shiga (19:21) nach einer Lariat von Hansen gegen Shiga.


AJPW, 20.11.1999 (NTV)
Kyoto KBS Hall
1,300 Fans
- Super No Vacancy

1. Masahito Kakihara besiegt Makoto Hashi (12:10) mit einem Running Shotei.
2. Masao Inoue besiegt Takeshi Morishima (10:54) mit einem Million Dollar Buster.
3. Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Yoshinobu Kanemaru besiegen Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Naomichi Marufuji (14:17) nach einer Moonsault Press von Kanemaru gegen Marufuji.
4. Yoshihiro Takayama besiegt Jun Izumida (10:06) mit dem Kitchen Sink.
5. Gary Albright & Wolf Hawkfield besiegen Tamon Honda & Kentaro Shiga (11:31) nach dem Turbo Drop II von Hawkfield gegen Shiga.
6. Johnny Ace & Mike Barton besiegen Takao Omori & Satoru Asako (13:57) nach dem Hellbent von Barton gegen Asako.
7. Vader, Johnny Smith & Maunakea Mossman besiegen Stan Hansen, Akira Taue & Tsuyoshi Kikuchi (16:54) nach dem British Fall von Smith gegen Kikuchi.
8. Real World Tag League: Kenta Kobashi & Jun Akiyama [6] vs. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa [3] - Time Limit Draw (30:00).


AJPW, 21.11.1999
Gran Ship Shizuoka
2,900 Fans

1. Makoto Hashi besiegt Naomichi Marufuji (15:09) mit einem Diving Headbutt.
2. Masahito Kakihara besiegt Tsuyoshi Kikuchi (11:35) mit einem Cross Armbreaker.
3. Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Jun Izumida besiegen Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Yoshinobu Kanemaru (15:32) nach einer Lariat von Izumida gegen Kanemaru.
4. Johnny Ace besiegt Takeshi Morishima (9:21) mit dem Ace Crusher.
5. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa besiegen Mike Barton & Maunakea Mossman (13:23) nach einem Backdrop Hold von Ogawa gegen Mossman.
6. Real World Tag League: Stan Hansen & Akira Taue [4] besiegen Tamon Honda & Masao Inoue [2] (11:49) nach einer Lariat von Hansen gegen Inoue.
7. Real World Tag League: Vader & Johnny Smith [7] besiegen Gary Albright & Wolf Hawkfield [2] (12:16) nach dem Big Van Crush von Vader gegen Hawkfield.
8. Takao Omori, Yoshihiro Takayama & Satoru Asako besiegen Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Kentaro Shiga (21:00) nach dem Super Driver Asako von Asako gegen Shiga.


AJPW, 23.11.1999
Iwate Prefectural Gymnasium
2,600 Fans

1. Takeshi Morishima besiegt Makoto Hashi (11:01) mit einem Scrap Buster.
2. Masao Inoue & Satoru Asako besiegen Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru (14:36) nach dem Super Driver Asako von Asako gegen Kanemaru.
3. Tsuyoshi Kikuchi besiegen Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Naomichi Marufuji (14:48) nach der Fireball Bomb von Kikuchi gegen Marufuji.
4. Stan Hansen & Akira Taue besiegen Tamon Honda & Jun Izumida (10:26) nach einem Nodowa Otoshi von Taue gegen Izumida.
5. Real World Tag League: Johnny Ace & Mike Barton [2] besiegen Gary Albright & Wolf Hawkfield [2] (17:40) nach dem Hellbent von Barton gegen Hawkfield.
6. Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa & Masahito Kakihara besiegen Vader, Johnny Smith & Maunakea Mossman (18:35) nach einem Cross Armbreaker von Kakihara gegen Mossman.
7. Real World Tag League: Kenta Kobashi & Jun Akiyama [8] besiegen Takao Omori & Yoshihiro Takayama [2] (18:25) nach einem Exploder von Akiyama gegen Omori.


AJPW, 24.11.1999
Akita Prefectural Gymnasium
2,300 Fans

1. Kentaro Shiga besiegt Naomichi Marufuji (11:09) mit einem Swinging DDT.
2. Tsuyoshi Kikuchi & Yoshinobu Kanemaru besiegen Takeshi Morishima & Makoto Hashi (13:11) nach der Fireball Bomb von Kikuchi gegen Hashi.
3. Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Satoru Asako besiegen Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Jun Izumida (15:35) nach einem Inside Cradle von Momota gegen Eigen.
4. Real World Tag League: Vader & Johnny Smith [9] besiegen Tamon Honda & Masao Inoue [2] (11:32) nach dem Big Van Crush von Vader gegen Inoue.
5. Kenta Kobashi & Jun Akiyama besiegen Gary Albright & Maunakea Mossman (15:18) nach einem Modified Cross Armbreaker von Akiyama gegen Mossman.
6. Real World Tag League: Johnny Ace & Mike Barton [4] besiegen Takao Omori & Yoshihiro Takayama [2] (14:04) nach einem Cobra Clutch Suplex von Ace gegen Takayama.
7. Stan Hansen, Akira Taue & Wolf Hawkfield besiegen Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa & Masahito Kakihara (13:09) nach einer Lariat von Hansen gegen Kakihara.


AJPW, 26.11.1999
Niigata City Gymnasium
3,100 Fans
- No Vacancy

1. Yoshinobu Kanemaru besiegt Naomichi Marufuji (11:32) mit einer Moonsault Press.
2. Masahito Kakihara besiegt Takeshi Morishima (8:32) mit einem Rolling Shotei.
3. Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Jun Izumida besiegen Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Makoto Hashi (17:37) nach einem Diving Headbutt von Izumida gegen Hashi.
4. Johnny Smith besiegt Tsuyoshi Kikuchi (6:31) mit dem British Fall.
5. Real World Tag League: Johnny Ace & Mike Barton [6] besiegen Tamon Honda & Masao Inoue [2] (18:14) nach dem Hellbent von Barton gegen Inoue.
6. Gary Albright & Wolf Hawkfield besiegen Vader & Maunakea Mossman (12:09) nach einer Powerbomb von Albright gegen Mossman.
7. Takao Omori, Yoshihiro Takayama & Satoru Asako besiegen Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Kentaro Shiga (22:12) nach dem Kitchen Sink von Takayama gegen Shiga.
8. Real World Tag League: Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa [5] besiegen Stan Hansen & Akira Taue [4] (16:02) nach dem Emerald Frosion von Misawa gegen Taue.


AJPW, 27.11.1999 (NTV)
Miyagi Sports Center
3,500 Fans
- No Vacancy

1. Satoru Asako besiegt Naomichi Marufuji (11:05) mit dem Super Driver Asako.
2. Jun Izumida besiegt Yoshinobu Kanemaru (8:41) mit einer Lariat.
3. Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi besiegen Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Masahito Kakihara (14:08) nach einem Samson Clutch Cutback von Kikuchi gegen Momota.
4. Johnny Ace, Mike Barton & Takeshi Morishima besiegen Gary Albright, Wolf Hawkfield & Makoto Hashi (15:06) nach einem Scrap Buster von Morishima gegen Hashi.
5. Real World Tag League: Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa [7] besiegen Tamon Honda & Masao Inoue [2] (18:32) nach einem Backdrop Hold von Ogawa gegen Inoue.
6. Real World Tag League: Stan Hansen & Akira Taue [6] besiegen Takao Omori & Yoshihiro Takayama [2] (11:12) nach einer Lariat von Hansen gegen Takayama.
7. Vader, Johnny Smith & Maunakea Mossman besiegen Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Kentaro Shiga (19:16) nach dem Hawaiian Crusher von Mossman gegen Shiga.


AJPW, 28.11.1999
Toda Sports Center
3,600 Fans
- Super No Vacancy

1. Satoru Asako besiegt Makoto Hashi (12:12) mit dem Flash Bomber.
2. Maunakea Mossman & Naomichi Marufuji besiegen Masao Inoue & Yoshinobu Kanemaru (12:18) nach dem Hawaiian Crusher von Mossman gegen Kanemaru.
3. Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi besiegen Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Takeshi Morishima (12:37) nach einem Reverse Cradle von Kikuchi gegen Morishima.
4. Vader & Johnny Smith besiegen Tamon Honda & Jun Izumida (8:21) nach dem British Fall von Smith gegen Izumida.
5. Real World Tag League: Takao Omori & Yoshihiro Takayama [4] besiegen Gary Albright & Wolf Hawkfield [2] (13:01) nach einem German Suplex Hold von Takayama gegen Hawkfield.
6. Real World Tag League: Stan Hansen & Akira Taue [7] vs. Johnny Ace & Mike Barton [7] - Time Limit Draw (30:00).
7. Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa & Masahito Kakihara besiegen Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Kentaro Shiga (20:42) nach einem Backdrop Hold von Ogawa gegen Shiga.


AJPW, 30.11.1999
Osaka Prefectural Gymnasium
3,050 Fans

1. Kentaro Shiga besiegt Makoto Hashi (10;40) mit einem Swinging DDT.
2. Masahito Kakihara & Naomichi Marufuji besiegen Maunakea Mossman & Yoshinobu Kanemaru (10:35) nach einem Reverse Cross Kneelock von Kakihara gegen Kanemaru.
3. Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Satoru Asako besiegen Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi (13:26) nach einem Backslide von Momota gegen Kikuchi.
4. Johnny Smith besiegt Masao Inoue (10:46) mit dem British Fall.
5. Vader besiegt Takeshi Morishima (4:08) mit dem Big Van Crush.
6. Gary Albright, Wolf Hawkfield & Tamon Honda besiegen Johnny Ace, Mike Barton & Jun Izumida (12:01) nach dem Turbo Drop II von Hawkfield gegen Izumida.
7. Real World Tag League: Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa [9] besiegen Takao Omori & Yoshihiro Takayama [4] (17:32) nach einem Inside Cradle von Ogawa gegen Omori.
8. Real World Tag League: Stan Hansen & Akira Taue [9] besiegen Kenta Kobashi & Jun Akiyama [8] (18:44) nach der Dynamic Bomb von Taue gegen Kobashi.


AJPW, 01.12.1999
Gifu Industrial Hall
2,100 Fans

1. Takeshi Morishima besiegt Makoto Hashi (10:16) mit einem Scrap Buster.
2. Yoshinobu Kanemaru besiegt Naomichi Marufuji (11:11) mit einer Moonsault Press.
3. Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi besiegen Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Satoru Asako (13:16) nach einem Samson Clutch Cutback von Kikuchi gegen Asako.
4. Tamon Honda & Masao Inoue besiegen Maunakea Mossman & Masahito Kakihara (15:09) nach dem Dead End von Honda gegen Mossman.
5. Gary Albright, Takao Omori & Yoshihiro Takayama besiegen Stan Hansen, Akira Taue & Jun Izumida (15:36) nach einem Axe Bomber von Omori gegen Izumida.
6. Vader, Johnny Smith & Wolf Hawkfield besiegen Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Kentaro Shiga (18:31) nach dem Turbo Drop II von Hawkfield gegen Shiga.
7. Real World Tag League: Johnny Ace & Mike Barton [9] besiegen Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa [9] (18:48) nach dem Hellbent von Barton gegen Ogawa.


AJPW, 02.12.1999
Ota Citizen Gymnasium
1,800 Fans

1. Jun Izumida besiegt Makoto Hashi (11:51) mit einer Lariat.
2. Masao Inoue & Naomichi Marufuji besiegen Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru (13:06) nach einem Argentine Backbreaker von Inoue gegen Kanemaru.
3. Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi besiegen Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Takeshi Morishima (14:56) nach einem Reverse Cradle von Kikuchi gegen Morishima.
4. Johnny Ace & Mike Barton besiegen Tamon Honda & Maunakea Mossman (16:54) nach einem Left Body Blow von Barton gegen Honda.
5. Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa & Masahito Kakihara besiegen Takao Omori, Yoshihiro Takayama & Satoru Asako (16:39) nach einem Backdrop Hold von Ogawa gegen Asako.
6. Real World Tag League: Kenta Kobashi & Jun Akiyama [10] besiegen Gary Albright & Wolf Hawkfield [2] (3:49) nach einer Lariat von Kobashi gegen Hawkfield.
7. Real World Tag League: Stan Hansen & Akira Taue [11] besiegen Vader & Johnny Smith [9] (12:34) nach einem Nodowa Otoshi von Taue gegen Smith.


AJPW, 03.12.1999 (NTV)
Tokyo Nippon Budokan
16,300 Fans
- Super No Vacancy

1. Masahito Kakihara & Naomichi Marufuji besiegen Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru (12:39) nach einem Rolling Shotei von Kakihara gegen Kanemaru.
2. Tamon Honda besiegt Jun Izumida (7:16) mit einem STF.
3. Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi besiegen Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Makoto Hashi (13:32) nach einem Brainbuster von Kikuchi gegen Hashi.
4. Gary Albright besiegt Masao Inoue (8:35) mit einer Powerbomb.
5. Takao Omori, Yoshihiro Takayama & Takeshi Morishima besiegen Johnny Ace, Mike Barton & Wolf Hawkfield (13:36) nach einem Axe Bomber von Omori gegen Hawkfield.
6. Vader, Johnny Smith & Maunakea Mossman besiegen Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa & Satoru Asako (20:35) nach dem British Fall von Smith gegen Asako.
7. Real World Tag League - Final: Kenta Kobashi & Jun Akiyama besiegen Stan Hansen & Akira Taue (20:15) nach einem Wrist-Clutch Exploder von Akiyama gegen Taue.

Untitled Document

Copyright © 2005-2018 PUROLOVE.com