PUROLOVE.com
PUROLOVE.com - Alles rund ums Thema ''Puroresu''!
Newsboard | Puroresu Guide | Historien / Artikel | Around the World | Awards | Rivalitäten
  PUROLOVE.com
NEW JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
(Sub-) Brands
LION'S GATE
NJPW in USA
Roster
Titel & Turniere
Greatest Wrestlers
YouTube Channel (Jap)
YouTube Channel (US)
NJPW World (Streaming)

NOAH
Vorstellung
Results & Schedule
SEM
Roster
Titel & Turniere
Kenta Kobashi Special
YouTube Channel

ALL JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
All Japan TV (Streaming)

WRESTLE-1
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel

ZERO1
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel

DRAGON GATE
Vorstellung
Results & Schedule
Dragon Gate USA
Dragon Gate NEX
Prime Zone
Mochizuki Buyuden
Roster
Dragon System Alumni
Titel & Turniere
DG Network (Streaming)

VERSCHIEDENE AKTIV
Indy Profile

Big Japan:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- BJW Core (Streaming)
DDT:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Hard Hit
- BOYZ
- Cruiser's Game
- DNA
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- DDT Universe (Streaming)
Dradition:
- Results & Schedule
- Roster
FREEDOMS:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
IGF / NEW:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
KAIENTAI DOJO:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Michinoku Pro:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
Real Japan:
- Results & Schedule
Super Battle FMW:
- Results & Schedule
---
Misc Indy:
- Results & Schedule
Toshikoshi Pro:
- Results & Schedule
Mr. Gannosuke:
- Results & Schedule
Fukumen MANIA:
- Results & Schedule
- YouTube Channel

JOSHI PURORESU
Vorstellung/Historie
Profile

Diana:
- Results & Schedule
OZ Academy:
- Results & Schedule
- Titel
PURE-J:
- Results & Schedule
SEAdLINNNG:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Stardom:
- Results & Schedule
- Titel & Turniere
- Stardom World (Streaming)
SENDAI GIRLS:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
WAVE:
- Results & Schedule
- Turniere
- WAVE Network (Streaming)
---
Joshi Misc:
- Results & Schedule
---
Inaktiv:
All Japan Women's:
- Titel & Turniere
ARSION:
- Titel
Daijo:
- Results
Fuka Matsuri:
- Results
GAEA Japan:
- Results
- Titel & Turniere
Gakenohuchi Pro:
- Results
IBUKI:
- Results
Ice Ribbon:
- Results
- Titel
- YouTube Channel
JD Star:
- Results
JWP:
- Results
- Titel
LLPW:
- Results
- Titel
M's Style:
- Results
NEO:
- Results
- Titel & Turniere
REINA:
- Results
- Titel
SUN:
- Results
Yuzupon Matsuri:
- Results

FIGHTING/MMA
Vorstellung/Historie

Inaktiv:
DREAM:
- Results
HERO'S:
- Results
K-1:
- Results
PRIDE:
- Results
SRC:
- Results

VERSCHIEDENE INAKTIV
Apache Army:
- Results
- Titel
BattlARTS:
- Results
- Roster
BIG MOUTH LOUD:
- Vorstellung
- Results
- WRESTLE-1 Results
Bikkuri Pro:
- Results
Diamond Ring:
- Results
- Roster
dragondoor (d2p):
- Results
El Dorado:
- Results
FMW:
- Vorstellung
- Results
- Titel
Futen:
- Results
- Roster
Fuyuki Army:
- Results
GPWA:
- Results
Heisei Ishingun:
- Results
HUSTLE:
- Vorstellung
- Results
- Titel
Inoki Bom-Ba-Ye:
- Results
IWA Japan:
- Results
Japan Pro:
- Results
KAGEKI:
- Results
- Roster
- Titel
Kingdom:
- Results
Kings Road:
- Results
Legend Pro:
- Results
LOCK UP:
- Results
MAP:
- Results
Oudou:
- Results
Osaka Pro:
- Results
- Roster
- Titel & Turniere
Pro-Wrestling Summit:
- Results
Riki Pro:
- Results
Ring Soul:
- Results
Secret Base:
- Results
- Roster
SMASH:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Tenryu Project:
- Results
Toryumon Japan:
- Results
- Dragon System Alumni
- Titel & Turniere
Toryumon 2K Project:
- Results
Toryumon X:
- Results
U-STYLE:
- Results
UFO:
- Results
UWAI STATION:
- Results
UWF:
- Results
UWF #2:
- Results
UWF-I:
- Results
WEW:
- Results
W★ING:
- Results
World Japan:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
WMF:
- Results
WNC:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
All Japan Pro-Wrestling - "DREAM POWER SERIES 2018"

AJPW, 16.03.2018
Choshi City Gymnasium
373 Fans

1. Yohei Nakajima besiegt Rionne Fujiwara (6:56) mit dem Tobiushiro Mawashigeri.
3. Hikaru Sato & Yusuke Okada besiegen Kotaro Suzuki & Keiichi Sato (11:01) nach einem Backdrop Suplex von Hikaru gegen Keiichi.
2. TAJIRI besiegt Atsushi Maruyama (7:42) mit einem Buzzsaw Kick.
4. KAI besiegt Koji Iwamoto (10:13) mit dem Meteor Impact.
5. Jun Akiyama & Zeus besiegen Ryouji Sai & Black Tiger VII (15:36) nach einem Jackhammer von Zeus gegen Tiger.
6. Suwama, Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki besiegen Kento Miyahara, Yoshitatsu & Naoya Nomura (20:29) nach einem Last Ride von Suwama gegen Yoshitatsu.


AJPW, 18.03.2018
Suwa City Shimizumachi Gymnasium
601 Fans
- No Vacancy

1. Koji Iwamoto besiegt Rionne Fujiwara (8:01) mit dem Koko no Geijutsu.
4. Black Tiger VII besiegt Yusuke Okada (10:23) mit einem Camel Clutch.
3. Ultimo Dragon & Atsushi Maruyama besiegen Kotaro Suzuki & Keiichi Sato (9:38) nach einem La Magistral von Ultimo gegen Sato.
2. TAJIRI besiegt Yohei Nakajima (9:46) mit einem Inside Cradle.
5. AJPW World Tag Team Title Skirmish: Ryouji Sai & KAI besiegen Jun Akiyama & Zeus (11:46) nach dem Sidmouth von Sai gegen Zeus.
6. Kento Miyahara, Yoshitatsu & Naoya Nomura besiegen Suwama, Atsushi Aoki & Hikaru Sato (20:36) nach einem German Suplex Hold von Miyahara gegen Sato.


AJPW, 19.03.2018 (GAORA TV)
Tokyo Korakuen Hall
1,235 Fans

0 GAORA TV Contendership Battle Royal: Survival Tobita besiegt Takahiro Tababa mit einem Golden Arm Bomber (11:21). Weitere Teilnehmer: Atsushi Maruyama, Tetsuya Izuchi HEAT-UP!, HII, Katsumi Oribe, Crab K☆ING, Yuji KIto, Naoshi Sano, Mitoshichi Shinose, Tako Nyuto, Takemaru, CHANGO, Chou-un Shiryu, Junichi Hanawa, Big Bear & Taro Yamada.
1. Ultimo Dragon, Kotaro Suzuki & Keiichi Sato besiegen Masanobu Fuchi, Osamu Nishimura & Koji Iwamoto (9:23) nach einem La Magistral von Ultimo gegen Fuchi.
2. Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki besiegen Yutaka Yoshie & Atsushi Maruyama (6:15) nach einem Fire Thunder von Ishikawa gegen Maruyama.
3. Suwama, Hikaru Sato & Yusuke Okada besiegen Jun Akiyama, Yohei Nakajima & Black Tiger VII (14:28) nach einem Capture-Style Cross Armbreaker von Sato gegen Tiger.
4. AJPW World Tag Team Title Skirmish: Dylan James besiegt The Bodyguard (3:52) mit einer Lariat.
5. AJPW World Tag Team Title Skirmish: Zeus besiegt Ryouji Sai (19:56) mit einer Powerbomb.
6. Triple Crown Skirmish: Kento Miyahara, Yoshitatsu & Naoya Nomura besiegen Joe Doering, KAI & TAJIRI (14:41) nach einem Shutdown Suplex Hold von Miyahara gegen Doering.


AJPW, 21.03.2018
Nagoya International Conference Hall
807 Fans
- No Vacancy

1. Koji Iwamoto besiegt Ishikiri (6:10) mit dem Koko no Geijutsu.
2. Atsushi Aoki & Ultimo Dragon besiegen Kotaro Suzuki & Keiichi Sato (9:00) nach einem La Magistral von Ultimo gegen Sato.
3. Suwama, Hikaru Sato & Yusuke Okada besiegen Jun Akiyama & Atsushi Maruyama & Black Tiger VII (16:40) nach einem Last Ride von Suwama gegen Maruyama.
4. AJPW World Tag Team Title Skirmish: Shuji Ishikawa, Dylan James & TAJIRI besiegen Zeus, The Bodyguard & Yohei Nakajima (12:33) nach einem Chokeslam von James gegen Nakajima.
5. Triple Crown Skirmish: Joe Doering & KAI besiegen Kento Miyahara & Yoshitatsu (13:11) nach einer Revolution Bomb von Doering gegen Miyahara.
6. All Asia Heavyweight Title: Ryouji Sai (c) besiegt Naoya Nomura (17:26) mit dem Sidmouth (1st defense).


AJPW, 25.03.2018 (GAORA TV/AJPW.tv)
Saitama Super Arena (Community Arena)
2,257 Fans

1. Yutaka Yoshie, Atsushi Maruyama, Naoshi Sano, Keiichi Sato & Carbell Ito besiegen Masakado, Ishikiri, Revlon, Takashi Daimonji & FG Mask (5:15) nach einer Jumping Body Press von Yoshie gegen Revlon.
2. Osamu Nishimura, Ultimo Dragon & Kotaro Suzuki besiegen Masanobu Fuchi, Yohei Nakajima & TAJIRI (8:14) nach einem La Magistral von Ultimo gegen Fuchi.
3. Koji Iwamoto besiegt Josh Bodom (8:25) mit dem Koko no Geijutsu.
4. The Road to 2018 Champion Carnival Special Tag Match: Yoshitatsu & Yuji Hino besiegen KAI & Naoya Nomura (4:51) nach der Fucking Bomb von Hino gegen Nomura.
5. Special Six Man Tag Match: Kazuyuki Fujita, Kendo Kashin & NOSAWA Rongai besiegen Suwama, Hikaru Sato & Yusuke Okada (11:21) durch Referee Stop (NOSAWA besiegte Okada mit einem Camel Clutch).
6. All Asia Tag Team Title - Takao Omori Return Match: Jun Akiyama & Yuji Nagata NJPW (c) besiegen Manabu Nakanishi NJPW & Takao Omori (15:46) nach einem Wrist Clutch Exploder von Akiyama gegen Omori (1st defense).
7. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Atsushi Aoki (c) besiegt Shuji Kondo WRESTLE-1 (18:35) mit dem Trap Over (1st defense).
8. AJPW World Tag Team Title: Ryouji Sai & Dylan James besiegen Zeus & The Bodyguard (c) (17:50) nach der Nachi Waterfall von Sai gegen Bodyguard - Titelwechsel.
9. Triple Crown: Kento Miyahara besiegt Joe Doering (c) (17:34) mit einem Shutdown Suplex Hold - Titelwechsel.

Untitled Document

Copyright © 2005-2018 PUROLOVE.com