PUROLOVE.com
PUROLOVE.com - Alles rund ums Thema ''Puroresu''!
Newsboard | Puroresu Guide | Historien / Artikel | Around the World | Awards | Rivalitäten
  PUROLOVE.com
NEW JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
(Sub-) Brands
LION'S GATE
NJPW in USA
Roster
Titel & Turniere
Greatest Wrestlers
YouTube Channel (Jap)
YouTube Channel (US)
NJPW World (Streaming)

NOAH
Vorstellung
Results & Schedule
SEM
Roster
Titel & Turniere
Kenta Kobashi Special
YouTube Channel

ALL JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
All Japan TV (Streaming)

WRESTLE-1
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel

ZERO1
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel

DRAGON GATE
Vorstellung
Results & Schedule
Dragon Gate USA
Dragon Gate NEX
Prime Zone
Mochizuki Buyuden
Roster
Dragon System Alumni
Titel & Turniere
DG Network (Streaming)

VERSCHIEDENE AKTIV
Indy Profile

Big Japan:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- BJW Core (Streaming)
DDT:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Hard Hit
- BOYZ
- Cruiser's Game
- DNA
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- DDT Universe (Streaming)
Dradition:
- Results & Schedule
- Roster
FREEDOMS:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
IGF / NEW:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
KAIENTAI DOJO:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Michinoku Pro:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
Real Japan:
- Results & Schedule
Super Battle FMW:
- Results & Schedule
---
Misc Indy:
- Results & Schedule
Toshikoshi Pro:
- Results & Schedule
Mr. Gannosuke:
- Results & Schedule
Fukumen MANIA:
- Results & Schedule
- YouTube Channel

JOSHI PURORESU
Vorstellung/Historie
Profile

Daijo:
- Results & Schedule
Diana:
- Results & Schedule
OZ Academy:
- Results & Schedule
- Titel
PURE-J:
- Results & Schedule
REINA:
- Results & Schedule
- Titel
SEAdLINNNG:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Stardom:
- Results & Schedule
- Titel & Turniere
- Stardom World (Streaming)
SENDAI GIRLS:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
WAVE:
- Results & Schedule
- Turniere
- WAVE Network (Streaming)
---
Joshi Misc:
- Results & Schedule
---
Inaktiv:
All Japan Women's:
- Titel & Turniere
ARSION:
- Titel
Fuka Matsuri:
- Results
GAEA Japan:
- Results
- Titel & Turniere
Gakenohuchi Pro:
- Results
IBUKI:
- Results
Ice Ribbon:
- Results
- Titel
- YouTube Channel
JD Star:
- Results
JWP:
- Results
- Titel
LLPW:
- Results
- Titel
M's Style:
- Results
NEO:
- Results
- Titel & Turniere
SUN:
- Results
Yuzupon Matsuri:
- Results

FIGHTING/MMA
Vorstellung/Historie

Inaktiv:
DREAM:
- Results
HERO'S:
- Results
K-1:
- Results
PRIDE:
- Results
SRC:
- Results

VERSCHIEDENE INAKTIV
Apache Army:
- Results
- Titel
BattlARTS:
- Results
- Roster
BIG MOUTH LOUD:
- Vorstellung
- Results
- WRESTLE-1 Results
Bikkuri Pro:
- Results
Diamond Ring:
- Results
- Roster
dragondoor (d2p):
- Results
El Dorado:
- Results
FMW:
- Vorstellung
- Results
- Titel
Futen:
- Results
- Roster
Fuyuki Army:
- Results
GPWA:
- Results
Heisei Ishingun:
- Results
HUSTLE:
- Vorstellung
- Results
- Titel
Inoki Bom-Ba-Ye:
- Results
IWA Japan:
- Results
Japan Pro:
- Results
KAGEKI:
- Results
- Roster
- Titel
Kingdom:
- Results
Kings Road:
- Results
Legend Pro:
- Results
LOCK UP:
- Results
MAP:
- Results
Oudou:
- Results
Osaka Pro:
- Results
- Roster
- Titel & Turniere
Pro-Wrestling Summit:
- Results
Riki Pro:
- Results
Ring Soul:
- Results
Secret Base:
- Results
- Roster
SMASH:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Tenryu Project:
- Results
Toryumon Japan:
- Results
- Dragon System Alumni
- Titel & Turniere
Toryumon 2K Project:
- Results
Toryumon X:
- Results
U-STYLE:
- Results
UWAI STATION:
- Results
UWF:
- Results
UWF #2:
- Results
UWF-I:
- Results
WEW:
- Results
W★ING:
- Results
World Japan:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
WMF:
- Results
WNC:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
All Japan Pro-Wrestling - "NEW YEAR SHINING SERIES 2006"

AJPW, 02.01.2006 (GAORA TV)
Tokyo Korakuen Hall
2,100 Fans
- Super No Vacancy

1. Arashi, Masanobu Fuchi & Akira Raijin besiegen Nobutaka Araya, Nobukazu Hirai & Kikutaro (12:52) nach einer Powerbomb von Arashi gegen Araya.
2. Kaz Hayashi & Shiori Asahi KAIENTAI DOJO besiegen NOSAWA Rongai & MAZADA (12:51) als MAZADA disqualifiziert wurde.
3. Chuck Palumbo besiegt Ryuji Hijikata (6:11) mit dem 187.
4. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima besiegen TAKA Michinoku KAIENTAI DOJO & Buchanan (15:21) nach einer Lariat von Sasaki gegen TAKA.
5. Keiji Muto & Kohei Suwama besiegen Taiyo Kea & D-Lo Brown (19:41) nach einem German Suplex Hold von Suwama gegen Kea.
6. TARU, Shuji Kondo & "brother" YASSHI besiegen Satoshi Kojima, AKIRA & Taiji Ishimori (16:27) nach dem TARU Driller von TARU gegen Ishimori.
7. 14 Man Heavyweight Battle Royal: Arashi besiegt Kohei Suwama mit einer Powerbomb (13:09). Reihenfolge des Ausscheidens: Satoshi Kojima, TARU, Chuck Palumbo, Taiyo Kea, D-Lo Brown, Nobutaka Araya, Buchanan, Nobukazu Hirai, Akira Raijin, Kensuke Sasaki, Keiji Muto, Kikutaro & Kohei Suwama.


AJPW, 03.01.2006 (Samurai! TV)
Tokyo Korakuen Hall
2,000 Fans
- Super No Vacancy

1. Masanobu Fuchi, Ryuji Hijikata & Shiori Asahi KAIENTAI DOJO besiegen Nobutaka Araya, Akira Raijin & Kikutaro (13:50) nach einem Inside Cradle von Fuchi gegen Kikutaro.
2. NOSAWA Rongai & MAZADA besiegen Nobukazu Hirai & Yasu Urano KAIENTAI DOJO (10:50) als Hirai disqualifiziert wurde.
3. Kaz Hayashi & AKIRA besiegen Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori (13:50) nach dem Final Cut von Hayashi gegen Nakajima.
4. 15 Man Jr. Heavyweight Battle Royal: "brother" YASSHI besiegt Katsuhiko Nakajima mit einem La Magistral (10:10). Reihenfolge des Ausscheidens: TAKA Michinoku KAIENTAI DOJO, NOSAWA Rongai, Masanobu Fuchi, Kikutaro, Kaz Hayashi, Ryuji Hijikata, AKIRA, Shuji Kondo, Asahi, Taiji Ishimori, Yasu Urano KAIENTAI DOJO, Nobutaka Araya, MAZADA & Katsuhiko Nakajima.
5. Brute Issei Debut Match: Kohei Suwama besiegt Brute Issei (11:41) mit einem Crab Hold.
6. TARU, Chuck Palumbo, Shuji Kondo & "brother" YASSHI besiegen TAKA Michinoku KAIENTAI DOJO, Taiyo Kea, Buchanan & D-Lo Brown (18:33) nach einer Lariat von TARU gegen Brown.
7. Satoshi Kojima & Kensuke Sasaki besiegen Keiji Muto & Arashi (23:08) nach einer Lariat von Kojima gegen Arashi.


AJPW, 05.01.2006
Mito Citizen Gymnasium
1,100 Fans

1. Kikutaro & Yasu Urano KAIENTAI DOJO besiegen NOSAWA Rongai & MAZADA (11:25) als MAZADA disqualifiziert wurde.
2. Shuji Kondo & "brother" YASSHI besiegen Ryuji Hijikata & Taiji Ishimori (10:22) nach der King Kong Lariat von Kondo gegen Ishimori.
3. Kohei Suwama & Brute Issei besiegen AKIRA & Akira Raijin (13:38) nach einem Ankle Hold von Suwama gegen Raijin.
4. Buchanan & D-Lo Brown besiegen Nobutaka Araya & Nobukazu Hirai (15:30) nach einer Sky High Bomb von Brown gegen Hirai.
5. TARU & Chuck Palumbo besiegen TAKA MichinokuKAIENTAI DOJO & Taiyo Kea (14:30) nach dem 187 von Palumbo gegen TAKA.
6. Keiji Muto, Arashi & Kaz Hayashi besiegen Satoshi Kojima, Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima (18:55) nach einer Powerbomb von Arashi gegen Nakajima.


AJPW, 06.01.2006
Chiba Port Arena Sub Arena
700 Fans

1. Nobutaka Araya besiegt Kikutaro (7:01) mit einer Lariat.
2. NOSAWA Rongai & MAZADA besiegen Kaz Hayashi & Taiji Ishimori (10:41) als Hayashi disqualifiziert wurde.
3. Chuck Palumbo besiegt Nobukazu Hirai (9:33) mit dem 187.
4. Kohei Suwama & Brute Issei besiegen Arashi & Akira Raijin (18:57) nach der Brute Bomb von Issei gegen Raijin.
5. Satoshi Kojima, Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima besiegen TARU, Shuji Kondo & "brother" YASSHI (19:11) nach einer Lariat von Sasaki gegen YASSHI.
6. Taiyo Kea, D-Lo Brown & Buchanan besiegen Keiji Muto, AKIRA & Ryuji Hijikata (16:36) nach dem TKO von Kea gegen Hijikata.


AJPW, 07.01.2006
Yokkaichi Australia Memorial Hall
800 Fans

1. NOSAWA Rongai & MAZADA besiegen Masanobu Fuchi & Kikutaro (11:51) als Fuchi disqualifiziert wurde.
2. D-Lo Brown besiegt Taiji Ishimori (10:18) mit dem Low Down.
3. Kohei Suwama, Ryuji Hijikata & Brute Issei besiegen Nobutaka Araya, Nobukazu Hirai & Akira Raijin (12:58) nach einem Ankle Hold von Suwama gegen Araya.
4. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima besiegen Chuck Palumbo & "brother" YASSHI (19:28) nach einer Lariat von Sasaki gegen YASSHI.
5. Satoshi Kojima & AKIRA besiegen TARU & Shuji Kondo (15:25) als Kondo disqualifiziert wurde.
6. Keiji Muto, Arashi & Kaz Hayashi besiegen TAKA Michinoku KAIENTAI DOJO, Taiyo Kea & Buchanan (20:50) nach dem Shining Wizard von Muto gegen TAKA.


AJPW, 08.01.2006 (GAORA TV)
Osaka Prefectural Gymnasium
3,500 Fans

1. Nobutaka Araya besiegt Kikutaro (7:22) mit einem Sleeper Hold.
2. NOSAWA Rongai & MAZADA besiegen Ryuji Hijikata & Taiji Ishimori (7:21) als Hijikata disqualifiziert wurde.
3. Buchanan & D-Lo Brown besiegen Nobukazu Hirai & Akira Raijin (10:58) nach einer Iron Bomb von Buchanan gegen Raijin.
4. TAKA Michinoku & Taiyo Kea besiegen Chuck Palumbo & "brother" YASSHI (14:58) nach dem TKO von Kea gegen YASSHI.
5. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Shuji Kondo (c) besiegt AKIRA (22:07) mit der King Kong Lariat (1st defense).
6. Keiji Muto & Akebono besiegen Kohei Suwama & Brute Issei (15:46) nach einer Running Body Press von Akebono gegen Issei.
7. All Asia Tag Team Title: Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima (c) besiegen Arashi & Kaz Hayashi (21:02) nach einem German Suplex Hold von Nakajima gegen Hayashi (3rd defense).
8. Triple Crown: Satoshi Kojima (c) besiegt TARU (19:06) mit einer Lariat (6th defense).

Untitled Document

Copyright © 2005-2018 PUROLOVE.com