PUROLOVE.com
PUROLOVE.com - Alles rund ums Thema ''Puroresu''!
Newsboard | Puroresu Guide | Historien / Artikel | Around the World | Awards | Rivalitäten
  PUROLOVE.com
NEW JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
(Sub-) Brands
NJPW in USA
Roster
Titel & Turniere
Greatest Wrestlers
YouTube Channel (Jap)
YouTube Channel (US)
NJPW World (Streaming)

NOAH
Vorstellung
Results & Schedule
SEM
Roster
Titel & Turniere
Kenta Kobashi Special
YouTube Channel

ALL JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
All Japan TV (Streaming)

WRESTLE-1
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel

ZERO1
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel

DRAGON GATE
Vorstellung
Results & Schedule
Dragon Gate USA
Dragon Gate NEX
Prime Zone
Mochizuki Buyuden
Roster
Dragon System Alumni
Titel & Turniere
DG Network (Streaming)

VERSCHIEDENE AKTIV
Indy Profile

Big Japan:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- BJW Core (Streaming)
DDT:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Hard Hit
- BOYZ
- Cruiser's Game
- DNA
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- DDT Universe (Streaming)
Dradition:
- Results & Schedule
- Roster
FREEDOMS:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
2AW:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Michinoku Pro:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
Osaka Pro:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
Osaka Style:
- Results & Schedule
- YouTube Channel
JUST TAP OUT:
- Results & Schedule
Real Japan:
- Results & Schedule
Super Battle FMW:
- Results & Schedule
---
Misc Indy:
- Results & Schedule
Toshikoshi Pro:
- Results & Schedule

JOSHI PURORESU
Vorstellung/Historie
Profile

Diana:
- Results & Schedule
- Titel
OZ Academy:
- Results & Schedule
- Titel
PURE-J:
- Results & Schedule
SEAdLINNNG:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Stardom:
- Results & Schedule
- Titel & Turniere
- Stardom World (Streaming)
SENDAI GIRLS:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
WAVE:
- Results & Schedule
- Turniere
- WAVE Network (Streaming)
---
Joshi Misc:
- Results & Schedule
---
Inaktiv:
All Japan Women's:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
Arsion:
- Results
- Titel
Daijo:
- Results
Fuka Matsuri:
- Results
GAEA Japan:
- Results
- Titel & Turniere
Gakenohuchi Pro:
- Results
IBUKI:
- Results
Ice Ribbon:
- Results
- Titel
- YouTube Channel
JD Star:
- Results
JWP:
- Results
- Titel
LLPW:
- Results
- Titel
M's Style:
- Results
NEO:
- Results
- Titel & Turniere
REINA:
- Results
- Titel
SUN:
- Results
Yuzupon Matsuri:
- Results

FIGHTING/MMA
Vorstellung/Historie

Inaktiv:
DREAM:
- Results
HERO'S:
- Results
K-1:
- Results
PRIDE:
- Results
SRC:
- Results

VERSCHIEDENE INAKTIV
Apache Army:
- Results
- Titel
BattlARTS:
- Results
- Roster
BIG MOUTH LOUD:
- Vorstellung
- Results
- WRESTLE-1 Results
Bikkuri Pro:
- Results
Diamond Ring:
- Results
- Roster
dragondoor (d2p):
- Results
El Dorado:
- Results
FMW:
- Vorstellung
- Results
- Titel
Fukumen MANIA:
- Results
- YouTube Channel
Futen:
- Results
- Roster
Fuyuki Army:
- Results
GPWA:
- Results
Heisei Ishingun:
- Results
HUSTLE:
- Vorstellung
- Results
- Titel
IGF / NEW:
- Results
- Roster
- Titel
Inoki Bom-Ba-Ye:
- Results
IWA Japan:
- Results
Japan Pro:
- Results
KAGEKI:
- Results
- Roster
- Titel
Kingdom:
- Results
Kings Road:
- Results
Legend Pro:
- Results
LOCK UP:
- Results
MAP:
- Results
Mr. Gannosuke:
- Results
Oudou:
- Results
Pro-Wrestling Summit:
- Results
Riki Pro:
- Results
Ring Soul:
- Results
Secret Base:
- Results
- Roster
SMASH:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Tenryu Project:
- Results
Toryumon Japan:
- Results
- Dragon System Alumni
- Titel & Turniere
Toryumon 2K Project:
- Results
Toryumon X:
- Results
U-STYLE:
- Results
UFO:
- Results
USO:
- Results
UWAI STATION:
- Results
UWF:
- Results
UWF #2:
- Results
UWF-I:
- Results
WEW:
- Results
W★ING:
- Results
World Japan:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
WMF:
- Results
WNC:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
All Japan Pro-Wrestling - "REAL WORLD TAG LEAGUE 2003"

AJPW, 22.11.2003 (GAORA TV)
Tokyo Korakuen Hall
2,000 Fans
- No Vacancy

1. Taichi Ishikari besiegt Shiori Asahi Kaientai Dojo (6:04) mit dem Oniso.
2. Shigeo Okumura & Mitsu Hirai Jr. (Nobukazu Hirai) besiegen Ryuji Hijikata & Hi69 Kaientai Dojo (14:33) nach einem Reverse Cradle von Hirai gegen Hi69.
3. La Parka Original & Parka Guerrera besiegen Kendo Kashin & Yasu Urano Kaientai Dojo (10:16) nach einem Plancha Con Hilo von Original gegen Urano.
4. Gigantes, Buchanan, Jamal & Justin Credible besiegen Masanobu Fuchi, Tomoaki Honma, Kazushi Miyamoto & Masayuki Kono (7:37) nach einem Samoan Drop von Jamal gegen Kono.
5. Real World Tag League: Satoshi Kojima & Kaz Hayashi [2] besiegen TAKA Michinoku Kaientai Dojo & D-Lo Brown [0] (18:47) nach dem Final Cut von Hayashi gegen TAKA.
6. Real World Tag League: Keiji Muto & Arashi [1] vs. Toshiaki Kawada & Nobutaka Araya [1] - Time Limit Draw (30:00).


AJPW, 23.11.2003 (Samurai! TV)
Tokyo Korakuen Hall
1,800 Fans

1. Ryuji Hijikata, Taichi Ishikari & Hi69 Kaientai Dojo besiegen Masanobu Fuchi, Masayuki Kono & Shiori Asahi Kaientai Dojo (13:37) nach dem Super Dance II von Hi69 gegen Asahi.
2. Shigeo Okumura & Mitsu Hirai Jr. besiegen Kendo Kashin & Yasu Urano Kaientai Dojo (9:43) nach einem Exploder von Okumura gegen Urano.
3. Gigantes & Buchanan besiegen Tomoaki Honma & Kazushi Miyamoto (6:30) nach einem Chokeslam von Gigantes gegen Honma.
4. Real World Tag League: Jamal & Justin Credible [2] besiegen La Parka Original & Parka Guerrera [0] (12:05) nach der Flying Sausage von Jamal gegen Guerrera.
5. Real World Tag League: TAKA Michinoku Kaientai Dojo & D-Lo Brown [2] besiegen Toshiaki Kawada & Nobutaka Araya [1] (15:26) nach einer Moonsault Press von Brown gegen Araya.
6. Real World Tag League: Satoshi Kojima & Kaz Hayashi [4] besiegen Keiji Muto & Arashi [1] (26:56) nach einem La Magistral von Hayashi gegen Arashi.


AJPW, 24.11.2003
Nagaoka Welfare Hall
2,000 Fans

1. Hi69 Kaientai Dojo besiegt Shiori Asahi Kaientai Dojo (12:03) mit einem Camel Clutch.
2. Masanobu Fuchi, Shigeo Okumura & Mitsu Hirai Jr. besiegen Kazushi Miyamoto, Masayuki Kono & Taichi Ishikari (14:26) nach einem Rock Bottom von Hirai gegen Ishikari.
3. TAKA Michinoku Kaientai Dojo & D-Lo Brown besiegen Kendo Kashin & Yasu Urano Kaientai Dojo (7:52) nach einem Just Facelock von TAKA gegen Urano.
4. Real World Tag League: Gigantes & Buchanan [2] besiegen Jamal & Justin Credible [2] (6:18) nach einem Jumping Heel Drop von Buchanan gegen Credible.
5. Real World Tag League: Keiji Muto & Arashi [3] besiegen La Parka Original & Parka Guerrera [0] (13:18) nach einer Powerbomb von Arashi gegen Guerrera.
6. Toshiaki Kawada, Nobutaka Araya & Ryuji Hijikata besiegen Satoshi Kojima, Kaz Hayashi & Tomoaki Honma (20:20) nach dem Dai Valley von Araya gegen Honma.


AJPW, 27.11.2003
Kyoto KBS Hall
850 Fans

1. Ryuji Hijikata besiegt Taichi Ishikari (9:30) mit einem Fisherman Buster.
2. Shigeo Okumura & Mitsu Hirai Jr. besiegen Kendo Kashin & Yasu Urano Kaientai Dojo (10:01) nach einem Exploder von Okumura gegen Urano.
3. Real World Tag League: TAKA Michinoku Kaientai Dojo & D-Lo Brown [4] besiegen Gigantes & Buchanan [2] (12:16) nach einer Moonsault Press von Brown gegen Buchanan.
4. Real World Tag League: Toshiaki Kawada & Nobutaka Araya [3] besiegen La Parka Original & Parka Guerrera [0] (8:56) nach einer Moonsault Press von Araya gegen Guerrera.
5. Keiji Muto, Arashi & Masayuki Kono besiegen Tomoaki Honma, Kazushi Miyamoto & Hi69 Kaientai Dojo (21:37) nach einem Jumping Neckbreaker Drop von Kono gegen Hi69.
6. Real World Tag League: Jamal & Justin Credible [4] besiegen Satoshi Kojima & Kaz Hayashi [4] (13:14) nach der Flying Sausage von Jamal gegen Hayashi.


AJPW, 29.11.2003
Tajimi Minoyaki Wholesale Center
1,200 Fans
- No Vacancy

1. Masanobu Fuchi & Ryuji Hijikata besiegen Masayuki Kono & Taichi Ishikari (12:58) nach einem Cross Armbreaker von Hijikata gegen Ishikari.
2. Abdullah The Butcher, Kendo Kashin & Yasu Urano Kaientai Dojo besiegen Shigeo Okumura, Mitsu Hirai Jr. & Hi69 Kaientai Dojo (9:54) nach einem Jumping Elbow Drop von Abdullah gegen Hi69.
3. Real World Tag League: TAKA Michinoku Kaientai Dojo & D-Lo Brown [6] besiegen La Parka Original & Parka Guerrera [0] (10:42) nach dem Lo Down von Brown gegen Guerrera.
4. Satoshi Kojima & Kaz Hayashi besiegen Tomoaki Honma & Kazushi Miyamoto (15:34) nach dem Final Cut von Hayashi gegen Miyamoto.
5. Real World Tag League: Toshiaki Kawada & Nobutaka Araya [5] besiegen Gigantes & Buchanan [2] (11:21) nach einem Stretch Plum von Kawada gegen Buchanan.
6. Real World Tag League: Keiji Muto & Arashi [5] besiegen Jamal & Justin Credible [4] (12:21) nach dem Shining Wizard von Muto gegen Credible.


AJPW, 30.11.2003
Ishikawa Industrial Exhibition Hall #3
2,350 Fans
- Super No Vacancy

1. Masanobu Fuchi & Taichi Ishikari besiegen Masayuki Kono & Hi69 Kaientai Dojo (12:53) nach einem Inside Cradle von Fuchi gegen Hi69.
2. Jamal & Justin Credible besiegen Tomoaki Honma & Kazushi Miyamoto (8:26) nach der Flying Sausage von Jamal gegen Miyamoto.
3. Abdullah The Butcher, Kendo Kashin & Yasu Urano Kaientai Dojo besiegen Shigeo Okumura, Mitsu Hirai Jr. & Ryuji Hijikata (10:24) nach einem Jumping Elbow Drop von Abdullah gegen Hijikata.
4. Real World Tag League: Gigantes & Buchanan [4] besiegen La Parka Original & Parka Guerrera [0] (10:19) nach einem Scissors Kick von Buchanan gegen Guerrera.
5. Real World Tag League: Keiji Muto & Arashi [7] besiegen TAKA Michinoku Kaientai Dojo & D-Lo Brown [6] (19:54) nach dem Shining Wizard von Muto gegen TAKA.
6. Real World Tag League: Toshiaki Kawada & Nobutaka Araya [7] besiegen Satoshi Kojima & Kaz Hayashi [4] (25:24) nach einer Moonsault Press von Araya gegen Hayashi.


AJPW, 01.12.2003
Fukushima National Athletic Meet Gymnasium
2,200 Fans
- No Vacancy

1. Masanobu Fuchi & Yasu Urano Kaientai Dojo besiegen Masayuki Kono & Shiori Asahi Kaientai Dojo (17:17) nach dem Yasu Clutch von Urano gegen Asahi.
2. Shigeo Okumura, Mitsu Hirai Jr. & Ryuji Hijikata besiegen Tomoaki Honma, Kazushi Miyamoto & Taichi Ishikari (15:50) nach einem Exploder von Okumura gegen Ishikari.
3. Abdullah The Butcher, Kendo Kashin & Ebedullah The Butcher (Ebessan) Osaka Pro besiegen TAKA Michinoku Kaientai Dojo, D-Lo Brown & Hi69 Kaientai Dojo (10:35) nach einem Jumping Elbow Drop von Abdullah gegen Hi69.
4. Real World Tag League: Satoshi Kojima & Kaz Hayashi [6] besiegen La Parka Original & Parka Guerrera [0] (13:38) nach dem Final Cut von Hayashi gegen Guerrera.
5. Real World Tag League: Jamal & Justin Credible [6] besiegen Toshiaki Kawada & Nobutaka Araya [7] (10:22) nach der Flying Sausage von Jamal gegen Araya.
6. Real World Tag League: Gigantes & Buchanan [6] besiegen Keiji Muto & Arashi [7] (12:50) nach einem Jumping Heel Drop von Buchanan gegen Arashi.


AJPW, 02.12.2003 (Samurai! TV)
Miyagi Sports Center
2,600 Fans

1. Masanobu Fuchi & Hi69 Kaientai Dojo besiegen Taichi Ishikari & Shiro Asahi Kaientai Dojo (11:08) nach dem Super Dance II von Hi69 gegen Asahi.
2. Real World Tag League: Jamal & Justin Credible [8] besiegen TAKA Michinoku Kaientai Dojo & D-Lo Brown [6] (6:18) nach der Flying Sausage von Jamal gegen TAKA.
3. Real World Tag League: Satoshi Kojima & Kaz Hayashi [8] besiegen Gigantes & Buchanan [6] (20:20) nach einer Lariat von Kojima gegen Buchanan.
4. La Parka Original & Parka Guerrera besiegen Kazushi Miyamoto & Yasu Urano Kaientai Dojo (11:15) nach einem La Parkina von Original gegen Urano.
5. Abdullah The Butcher, Kendo Kashin & Ebedullah The Butcher Osaka Pro besiegen Shigeo Okumura, Mitsu Hirai Jr. & Masayuki Kono (14:14) nach einem Jumping Elbow Drop von Abdullah gegen Kono.
6. Keiji Muto, Arashi & Tomoaki Honma besiegen Toshiaki Kawada, Nobutaka Araya & Ryuji Hijikata (13:00) nach dem Shining Wizard von Muto gegen Hijikata.
7. Real World Tag League - Final: Satoshi Kojima & Kaz Hayashi besiegen Jamal & Justin Credible (17:50) nach dem Final Cut von Hayashi gegen Credible.


AJPW, 03.12.2003
Akita Municipal Gymnasium
1,800 Fans

1. Masanobu Fuchi & Taichi Ishikari besiegen Yasu Urano Kaientai Dojo & Shiori Asahi Kaientai Dojo (13:05) nach einem Figure-Four Jackknife Hold von Ishikari gegen Asahi.
2. Shigeo Okumura & Mitsu Hirai Jr. besiegen Kazushi Miyamoto & Ryuji Hijikata (11:27) nach einem Rock Bottom von Hirai gegen Hijikata.
3. Abdullah The Butcher, Kendo Kashin & Ebedullah The Butcher Osaka Pro besiegen La Parka Original, Parka Guerrera & Hi69 Kaientai Dojo (13:41) nach einem Jumping Elbow Drop von Abdullah gegen Hi69.
4. Justin Credible besiegt Tomoaki Honma (9:02) mit einem Tombstone Piledriver.
5. Nobutaka Araya besiegt Masayuki Kono (10:23) mit einer Moonsault Press.
6. 2/3 Falls Match: TAKA Michinoku Kaientai Dojo, Gigantes, Buchanan, D-Lo Brown & Jamal besiegen Keiji Muto, Toshiaki Kawada, Satoshi Kojima, Arashi & Kaz Hayashi (24:06). Arashi besiegte Brown mit einem Frog Splash (12:31). Brown besiegte Arashi mit einem Frog Splash (0:15). TAKA besiegte Hayashi mit dem Michinoku Driver II (11:20).


AJPW, 05.12.2003 (PPV)
Tokyo Nippon Budokan
10,500 Fans

1. Shigeo Okumura & Mitsu Hirai Jr. besiegen Masanobu Fuchi & Hi69 Kaientai Dojo (3:15) nach einem Exploder von Okumura gegen Hi69.
2. Ryuji Hijikata & Masayuki Kono besiegen Hideki Hosaka & Taichi Ishikari (9:41) nach einem Chickenwing Hold von Hijikata gegen Ishikari.
3. Satoshi Kojima & Kaz Hayashi besiegen Arashi & Ebessan Osaka Pro (14:31) nach dem Final Cut von Hayashi gegen Ebessan.
4. Mask of Tiger & Mr. Nihon Kamikaze besiegen La Parka Original & Parka Guerrera (10:31) nach einem Tiger Suplex Hold von Tiger gegen Guerrera.
5. Gigantes, Buchanan & Justin Credible besiegen Nobutaka Araya, Tomoaki Honma & Kazushi Miyamoto (8:20) nach einem Scissors Kick von Buchanan gegen Miyamoto.
6. All Asia Tag Team Title Contendership: Great Kosuke & Shiryu (Kaz Hayashi) besiegen Tengu Kaiser ZERO-ONE & Jun Kasai ZERO-ONE (15:44) nach einer Lariat von Kosuke gegen Kasai.
7. Keiji Muto, Abdullah The Butcher & Sam Greco K-1 besiegen TAKA Michinoku Kaientai Dojo, Jamal & D-Lo Brown (17:15) nach einem Jumping Elbow Drop von Abdullah gegen TAKA.
8. Toshiaki Kawada & Kendo Kashin besiegen Shinya Hashimoto ZERO-ONE & Wataru Sakata ZERO-ONE (20:31) nach einem Sleeper Hold von Kawada gegen Sakata.

Untitled Document

Copyright © 2005-2019 PUROLOVE.com