PUROLOVE.com
PUROLOVE.com - Alles rund ums Thema ''Puroresu''!
Newsboard | Puroresu Guide | Historien / Artikel | Around the World | Awards | Rivalitäten
  PUROLOVE.com
NEW JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
(Sub-) Brands
NJPW in USA
Roster
Titel & Turniere
Greatest Wrestlers
YouTube Channel (Jap)
YouTube Channel (US)
NJPW World (Streaming)

NOAH
Vorstellung
Results & Schedule
SEM
Roster
Titel & Turniere
Kenta Kobashi Special
YouTube Channel
Wrestle Universe (Stream)

ALL JAPAN
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
All Japan TV (Streaming)

DRAGON GATE
Vorstellung
Results & Schedule
Dragon Gate USA
Dragon Gate NEX
Prime Zone
Mochizuki Buyuden
Roster
Dragon System Alumni
Titel & Turniere
DG Network (Streaming)

STARDOM
Vorstellung
Results & Schedule
Roster
Titel & Turniere
YouTube Channel
Stardom World (Stream)

VERSCHIEDENE AKTIV
Indy Profile

ZERO1:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Big Japan:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- BJW Core (Streaming)
DDT:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Hard Hit
- BOYZ
- Cruiser's Game
- DNA
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- Wrestle Universe (Stream)
Dradition:
- Results & Schedule
- Roster
- YouTube Channel
FREEDOMS:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
2AW:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Michinoku Pro:
- Vorstellung
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Osaka Pro:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel & Turniere
JUST TAP OUT:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
- YouTube Channel
GLEAT:
- Results & Schedule
- Roster
- Titel
- YouTube Channel
Strong Style:
- Results & Schedule
Tenryu Project:
- Results & Schedule
FMWE:
- Results & Schedule
Colega Pro:
- Results & Schedule
- Roster
- YouTube Channel
---
Misc Indy:
- Results & Schedule
Toshikoshi Pro:
- Results & Schedule

JOSHI PURORESU
Vorstellung/Historie
Profile

Diana:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Ice Ribbon:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
OZ Academy:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Prominence:
- Results & Schedule
PURE-J:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
SEAdLINNNG:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
SENDAI GIRLS:
- Results & Schedule
- Titel
- YouTube Channel
Tokyo Joshi Pro:
- Results & Schedule
- That's J-PW Results
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
- Wrestle Universe (Stream)
WAVE:
- Results & Schedule
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
---
Joshi Misc:
- Results & Schedule
Assemble:
- Results & Schedule
---
Inaktiv:
All Japan Women's:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
Arsion:
- Results
- Titel
Daijo:
- Results
Fuka Matsuri:
- Results
GAEA Japan:
- Results
- Titel & Turniere
Gakenohuchi Pro:
- Results
IBUKI:
- Results
JD Star:
- Results
JWP:
- Results
- Titel
LLPW:
- Results
- Titel
M's Style:
- Results
NEO:
- Results
- Titel & Turniere
REINA:
- Results
- Titel
SUN:
- Results
Yuzupon Matsuri:
- Results

FIGHTING/MMA
Vorstellung/Historie

Inaktiv:
DREAM:
- Results
HERO'S:
- Results
K-1:
- Results
PRIDE:
- Results
SRC:
- Results

VERSCHIEDENE INAKTIV
Apache Army:
- Results
- Titel
BattlARTS:
- Results
- Roster
BIG MOUTH LOUD:
- Vorstellung
- Results
- WRESTLE-1 Results
Bikkuri Pro:
- Results
Diamond Ring:
- Results
- Roster
dragondoor (d2p):
- Results
El Dorado:
- Results
FMW:
- Vorstellung
- Results
- Titel
Fukumen MANIA:
- Results
- YouTube Channel
Futen:
- Results
- Roster
Fuyuki Army:
- Results
GPWA:
- Results
Heisei Ishingun:
- Results
HUSTLE:
- Vorstellung
- Results
- Titel
IGF / NEW:
- Results
- Roster
- Titel
Inoki Bom-Ba-Ye:
- Results
IWA Japan:
- Results
Japan Pro:
- Results
KAGEKI:
- Results
- Roster
- Titel
Kingdom:
- Results
Kings Road:
- Results
Legend Pro:
- Results
LOCK UP:
- Results
MAP:
- Results
Mr. Gannosuke:
- Results
Oudou:
- Results
Osaka Style:
- Results
Pro-Wrestling Summit:
- Results
Riki Pro:
- Results
Ring Soul:
- Results
Secret Base:
- Results
- Roster
SMASH:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
Super Battle FMW:
- Results & Schedule
Toryumon Japan:
- Results
- Dragon System Alumni
- Titel & Turniere
Toryumon 2K Project:
- Results
Toryumon X:
- Results
U-STYLE:
- Results
UFO:
- Results
USO:
- Results
UWAI STATION:
- Results
UWF:
- Results
UWF #2:
- Results
UWF-I:
- Results
WEW:
- Results
W★ING:
- Results
World Japan:
- Vorstellung
- Results
- Titel & Turniere
WMF:
- Results
WNC:
- Results
- Roster
- YouTube Channel
WRESTLE-1:
- Vorstellung
- Results
- Roster
- Titel & Turniere
- YouTube Channel
Saikyou Tag League 2016 (04.09.2016 bis 31.10.2016)

Strong Block A:
1. Kohei Sato & Shuji Ishikawa [6]
2. Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi [4]
3. Tsutomu Oosugi & Hercules Senga [2]
4. Hideki Suzuki & Takuya Nomura [0]

04.09.2016 @ Sendai Rensa
- Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi [2] besiegen Tsutomu Oosugi & Hercules Senga [0] (14:31) nach einem German Suplex Hold von Sekimoto gegen Senga.

22.09.2016 @ Tokyo Korakuen Hall
- Kohei Sato & Shuji Ishikawa [2] besiegen Tsutomu Oosugi & Hercules Senga [0] (11:03) nach einem Piledriver von Sato gegen Senga.
- Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi [4] besiegen Hideki Suzuki & Takuya Nomura [0] (13:20) nach einer Diving Body Press von Sekimoto gegen Nomura.

25.09.2016 @ Nagoya Club Diamond Hall
- Tsutomu Oosugi & Hercules Senga [2] besiegen Hideki Suzuki & Takuya Nomura [0] (7:31) nach einer Huracanrana von Oosugi gegen Nomura.

02.10.2016 @ Yamagata Mina Sakata & Market Special Ring
- Kohei Sato & Shuji Ishikawa [4] besiegen Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi [4] (16:39) nach einem Piledriver von Sato gegen Sekimoto.

09.10.2016 @ Sapporo Susukino Mars Gym
- Kohei Sato & Shuji Ishikawa [6] besiegen Hideki Suzuki & Takuya Nomura [0] (14:19) nach einem Running Knee von Ishikawa gegen Nomura.

Strong Block B:
1. Akebono & Ryota Hama [6]
2. Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto [4]
3. Yasufumi Nakanoue & Ryuichi Kawakami [2]
4. Yoshihisa Utoh & Kazumi Kikuta [0]

07.09.2016 @ Shin-Kiba 1st RING
- Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani [2] besiegen Yoshihisa Utoh & Kazumi Kikuta [0] (10:37) als Hashimoto Kikuta nach dem Karyuudo pinnte.

11.09.2016 @ Hiroshima Prefectural Industrial Hall
- Yasufumi Nakanoue & Ryuichi Kawakami [2] besiegen Yoshihisa Utoh & Kazumi Kikuta [0] (6:56) nach einem Hurricane Driver von Kawakami gegen Kikuta.

12.09.2016 @ Takamatsu Symbol Tower Exhibition Space
- Akebono & Ryota Hama [2] besiegen Yoshihisa Utoh & Kazumi Kikuta [0] (6:56) nach einer Running Body Press von Akebono gegen Utoh.
13.09.2016 @ Miyazaki Prefectural Gymnasium
- Akebono & Ryota Hama [4] besiegen Yasufumi Nakanoue & Ryuichi Kawakami [2] (9:40) nach einer Running Body Press von Akebono gegen Kawakami.

22.09.2016 @ Tokyo Korakuen Hall
- Akebono & Ryota Hama [6] besiegen Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto [2] (10:17) nach einem Akebono Splash von Akebono gegen Hashimoto.

24.09.2016 @ Osaka Nishinari Ward Citizen Center
- Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto [4] besiegen Yasufumi Nakanoue & Ryuichi Kawakami [2] (15:19) nach einem Traingle Choke von Hashimoto gegen Kawakami.

Death Match Block A:
1. Yuko Miyamoto & Isami Kodaka [4]
2. Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto [4]
3. Kankuro Hoshino & Masato Inaba [2]
4. Masaya Takahashi & Takayuki Ueki [2]

07.09.2016 @ Shin-Kiba 1st RING
- 200 Fluorescent Lighttubes & Weapons Death Match: Kankuro Hoshino & Masato Inaba [2] besiegen Masaya Takahashi & Takayuki Ueki [0] (14:17) nach einem Yakuza Clutch von Hoshino gegen Takahashi.

22.09.2016 @ Tokyo Korakuen Hall
- Fluorescent Lighttubes Concrete Blocks Death Match: Isami Kodaka & Yuko Miyamoto [2] besiegen Kankuro Hoshino & Masato Inaba [2] (16:49) nach dem Isamuashi Zan von Kodaka gegen Hoshino.

24.09.2016 @ Osaka Nishinari Ward Citizen Center
- Salt & Lemon & Mustard Death Match: Masaya Takahashi & Takayuki Ueki [2] besiegen Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto [0] (14:44) nach einem Kakuho von Ueki gegen Tsukamoto.

25.09.2016 @ Nagoya Club Diamond Hall
- Table Crash Match: Masaya Takahashi & Takayuki Ueki [4] besiegen Yuko Miyamoto & Isami Kodaka [2] (8:40) als Takahashi Kodaka durch einen Tisch warf.
- Fluorescent Lighttubes & Weapons Death Match: Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto [2] besiegen Kankuro Hoshino & Masato Inaba [2] (13:24) nach einem Dodon von Tsukamoto gegen Inaba.

09.10.2016 @ Sapporo Susukino Mars Gym
- TLC Death Match: Yuko Miyamoto & Isami Kodaka [4] besiegen Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto [4] (12:42) nach einem European Clutch von Kodaka gegen Tsukamoto.

Death Match Block B:
1. Ryuji Ito & Toshiyuki Sakuda [4]
2. Abdullah Kobayashi & "Black Angel" Jaki Numazwa [4]
3. Saburo Inematsu & Ryuichi Sekine [2]
4. Brahman Shu & Brahman Kei [2]

07.09.2016 @ Shin-Kiba 1st RING
- Human Evaporation Elimination Death Match: Saburo Inematsu & Ryuichi Sekine [2] besiegen Brahman Shu & Brahman Kei [0] (9:57) nach einem Dragon Shoot von Sekine gegen Kei. Weitere Eliminations: Sekine warf Shu über das Top Rope (7:18). Kei eliminierte Inematsu mit einem Jackknife Hold (8:27).

11.09.2016 @ Hiroshima Prefectural Industrial Hall
- Power to the People Death Match: Abdullah Kobayashi & "Black Angel" Jaki Numazawa [2] besiegen Brahman Shu & Brahman Kei [0] (12:49) nach einem Schoolboy von Kobayashi gegen Kei.

24.09.2016 @ Osaka Nishinari Ward Citizen Center
- Thumbtacks Death Match: Ryuji Ito & Toshiyuki Sakuda [2] besiegen Saburo Inematsu & Ryuichi Sekine [2] (13:31) nach einem Dragon Splash von Ito gegen Inematsu.

25.09.2016 @ Nagoya Club Diamond Hall
- Surprise!! Furturistic Weapons BOX Introduction SF Wrestling: Brahman Shu & Brahman Kei [2] besiegen Ryuji Ito & Toshiyuki Sakuda [2] (10:57) nach einem Jackknife Hold von Kei gegen Sakuda.
- 150 Fluorescent Lighttubes Death Match: Abdullah Kobayashi & "Black Angel" Jaki Numazawa [4] besiegen Saburo Inematsu & Ryuichi Sekine [2] (14:58) nach dem Diving Bakachinga Elbow Drop von Kobayashi gegen Sekine.

09.10.2016 @ Sapporo Susukino Mars Gym
- Fluorescent Lighttubes Death Match: Ryuji Ito & Toshiyuki Sakuda [4] besiegen Abdullah Kobayashi & "Black Angel" Jaki Numazwa [4] (10:52) nach einem Firebird Splash von Sakuda gegen Kobayashi.

14.10.2016 @ Tokyo Korakuen Hall
- Death Match Block - Quarter Final, Fluorescent Lighttubes + TLC Death Match: Yuko Miyamto & Isami Kodaka besiegen Ryuji Ito & Toshiyuki Sakuda (12:40) nach einer Moonsault Press von einer Leiter gegen Sakuda.
- Death Match Block - Quarter Final, Bloody Rhapsody Iron Cage Barbed Wire Death Match: Masaya Takahashi & Takayuki Ueki besiegen Abdullah Kobayashi & "Black Angel" Jaki Numazawa (13:44) nach einem Salute-Style Diving Headbutt vom Käfig von Ueki gegen Numazawa.
- Strong Block - Quarter Final: Kohei Sato & Shuji Ishikawa besiegen Hideyoshi Kamitani & Daichi Hashimoto (15:10) nach einem Splash Mountain von Ishikawa gegen Hashimoto.
- Strong Block - Quarter Final: Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi besiegen Akebono & Ryota Hama (12:14) nach einer Lariat von Sekimoto gegen Hama.

31.10.2016 @ Tokyo Korakuen Hall
- Strong Block - Semi Final: Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi besiegen Kohei Sato & Shuji Ishikawa (13:46) nach einem German Suplex Hold von Sekimoto gegen Sato.
- Death Match Block - Semi Final, Fluorescent Lighttubes & Weapons Death Match: Yuko Miyamto & Isami Kodaka besiegen Masaya Takahashi & Takayuki Ueki (9:51) nach dem Isamuashi Zan von Kodaka gegen Ueki.
- Final: Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi besiegen Yuko Miyamto & Isami Kodaka (16:28) nach einem German Suplex Hold von Sekimoto gegen Miyamoto.

Untitled Document

Copyright © 2005-2023 PUROLOVE.com